mandag den 5. oktober 2015

At være søskende til én med ADHD

At have en søskende med ADHD stiller store krav til omgivelserne. Almindelige opdragelsesmetoder hjælper sjældent og ofte er der ringe effekt. På Ådalskolens søskendekursus siger vi til børnene, at det langt hen af vejen er dem som bliver nød til at træne deres forståelse overfor deres bror eller søster. Det er der mange af børnene som synes er uretfærdigt, men i det lange løb viser det sig som det bedste. Der kommer sjældent noget godt ud af at have bunkevis af konflikter med sin søskende som er udfordret med ADHD.
Nedenfor finder du en række tips, der kan hjælpe dit barn uden ADHD til bedre at håndtere sin bror (eller søster) med ADHD.


Hjælp til søskende:
Planlæg alene tid med barnet, der ikke har ADHD. Sørg for at barnet får positiv opmærksomhed og den omsorg, som han (eller hun) har brug for.
Fortæl barnet, at du ved, at det kan være svært at være sammen med hans (eller hendes) søskende med ADHD, når han (eller hun) har svært ved at håndtere sine ADHD-symptomer. Giv dit barn mulighed for at lufte sine tanker/følelser og blive hørt.
Hjælp barnet uden ADHD med at lære strategier, der hjælper det til bedre at håndtere deres ADHD-søskendes problematiske adfærd. Brainstorm, lav rollespil og praktisér strategierne, så responsen bliver mere automatisk og naturlig for dit barn.
Udvis empati og forståelse for barnet, der ikke har ADHD, når det har problemer med at håndtere en situation med sin ADHD-søskende. Hav forståelse for, at det kan være svært for barnet selv at modstå fra at reagere uhensigtsmæssigt, når hans (eller hendes) ADHD-søskende udviser en provokerende adfærd.

Sørg for at strukturere hjemmet på en ADHD-venlig måde med klare regler og konsekvenser, faste rutiner, støtte til hensigtsmæssig adfærd, feedback, masser af anerkendelse m.m.). Dette hjælper alle børn og er en proaktiv måde at hjælpe dit barn med ADHD til bedre at håndtere sine symptomer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Når oplevelser og tanker deles

En families trivsel påvirkes naturligvis af alle de forskellige situationer som hverdagen byder. Sådan er det for alle, men helt særlige...