lørdag den 21. december 2013

Glædelig jul til alle

Vi vil gerne ønske alle en glædelig jul og et godt nytår. En særlig stor julehilsen går til de mange søskende, som vi lærte at kende her i efteråret. I er bare fantastiske og I har lært os en masse. Tak for det.
Vi vender tilbage i januar med flere opdateringer på bloggen og en ny folder, som vi har skrevet specielt til alle jer, som har en bror eller søster med et handicap.
I januar fortsætter vi også med reklame om det næste søskendekursus, som begynder i midten af marts.
Her er lidt af de praktiske detaljer. I må gerne hjælpe os med at reklamere ved at henvise til denne blog.
Ådalskolen i Ringsted er en specialskole og har som en ny gren på en gammel stamme valgt at udvikle og afholde søskendekurser for børn i alderen 9-12 år, der har en bror eller søster med et handicap.

Det næste søskendekursus:
Lørdag d. 22. marts 2014 fra 9-15.00
Lørdag d. 5. april 2014 fra 9-15.00
Lørdag d. 3. maj 2014 fra 9.00 til søndag d. 4. maj kl. 15.00
Kursusfolderen og tilmeldingen kan downloades som en PDF fil på www.aadalskolen.dk i menuen ”Søskendekursus NYT”.

Mange julehilsner
Birgit, Birgitte og John

fredag den 20. december 2013

Hvorfor støtter vi søskende?

Søskende spiller en vigtig rolle i familien. Det er derfor vigtigt for søskende at forstå deres bror eller søsters handicap, og hvorfor det nogle gange fører dem til at handle på de måder som de gør. Forskning viser, at mange børn med adfærdsmæssige udfordringer bære en diagnose som udviklingsforstyrrelse, handicap eller andet. Som søskende bliver ældre har de ofte en tendens til at blive de primære fortalere for deres bror eller søster. Dette er meget naturligt. Derfor er information og særlige søskendekurser vigtige for at støtte søskende. Nogle udvikler desværre stress symptomer når de vokser os fordi de blandt andet har påtaget sig et alt for stort ansvar. Søskende skal forstå, at de ikke er ansvarlige for deres bror eller søsters handicap, det er ikke deres skyld og de kan heller ikke sådan lige ordne det. Så ved at sætte fokus på søskende og særligt anerkende kompleksiteten i deres familier, kan søskende udvikle en stærk selvfølelse og selvværd. En styrke som støtter alle i det lange løb.

Hvordan støtter man søskende?
Tal åbent med søskende. Den bedste måde er, at forældre taler åbent med søskende og anerkender det ofte udfordrende familieliv og i et alderssvarende sprog. Lyt aktivt til søskende, og validere hans eller hendes klager ("Jeg ved, det gør dig virkelig vred, når din bror eller søster gør sådan og sådan"). Dette vil lade søskende vide, at deres bekymringer er vigtige, og at du som forældre forstår, hvor svært det kan være for dem. Prøv ikke at bebrejde barnet, sige at de skal opføre sig voksent, tage sig sammen eller minde dem om at alle søskende har noget man kæmper med. Hjælp også søskende med at finde ud af, hvad de skal sige til kammerater og andre om deres bror eller søsters handicap.

Et søskendekursus bryder med udfordringer

Ådalskolen arrangerede et søskendekurset her i efteråret 2013 og i løbet af kurset bragte søskende mange udfordringer frem. Vi bringer her på bloggen nogle af dem, som du sikkert også kender, hvis du har en bror eller søster med et handicap.

Udfordring 1: "Hvorfor vil han ikke lege med mig?"
For en yngre søskende til et handicappet barn, opleves en af ​​deres første doser af virkeligheden som regel, når deres ældre bror eller søster ikke kan eller vil lege med dem. Barnet med et handicap f.eks. autisme) kan synes at være ligegyldige eller ”være et andet sted”, når søskende har lyst til at lege og være sammen med dem?
Ni årige Nikolaj, hvis bror Jacob har autisme på 11 år, fortæller: "Jeg kan ikke rigtig spille computer spil med Jacob ligesom jeg kan med min fætter Erik som også er 11 år. Jacob kan lide at spille spil på computeren, men kun med sig selv og ikke med mig. Han bliver også vred, når han taber i spillet og bagefter vil han ikke spille mere.

Løsning: Find et fælles fodslag hvor I kan mødes

Forældre kan starte med at fortælle søskende, at hans bror eller søster "gør det bedste han kan, og der er nogle ting, du kan gøre meget anderledes end ham”. Måske vil han i fremtiden være i stand til at lære at lege med dig på andre måder, men lige nu er det han gør det bedste som han formår. Måske kan forældrene hjælpe til med at finde måder, hvorpå søskende kan forholde eller dele en interesse. Det skal ofte være noget meget simpelt, da Jakob er på et meget tidligt udviklingstrin. At kilde kan nogle være en god måde at være sammen på og viser hengivenhed ved at grine og barnet med handicap ønsker det igen. (Og igen og igen - og igen).

tirsdag den 17. december 2013

Tilmeldinger til forårets søskendekursus kommer nu

Ådalskolen i Ringsted er en specialskole og har som en ekstra ny gren på stammen valgt at udvikle og afholde søskendekurser for børn i alderen 9-12 år, der har en bror eller søster med et handicap. Kurserne er åbne for alle børn i og uden for Ringsted Kommune.

Det næste søskendekursus:
Lørdag d. 22. marts 2014 fra 9-15.30
Lørdag d. 5. april 2014 fra 9-15.30
Lørdag d. 3. maj 2014 fra 9.00 til søndag d. 4. maj kl. 15.30

Kursusfolderen og tilmeldingen kan downloades som en PDF fil på www.aadalskolen.dk i menuen ”Søskendekursus NYT”

Pris: 4250,00 kr som dækker udgifterne til kursussted, forplejning, kursusmaterialer, aktiviteter, overnatning og undervisere.
Der kan være mulighed for at få dækket kursus- og opholdsudgifterne ifølge lov om social service § 41, da kurset er handicaprettet. Ansøg kommunen i meget god tid.
Kontakt os gerne på e-mail soskendekursus@gmail.com eller ring 41 99 40 71

mandag den 16. december 2013

Søskende "sammen har vi det langt sjovere..."

Et søskendeforhold er en livslang og to-sidet størrelse, ofte karakteriseret ved både stærke følelser og stor grad af loyalitet. Man taler om at blodets bånd er tykkere end vand. Når en familie har et barn med et alvorligt handicap er konsekvensen for den samlede familie generelt blevet overset politisk, i praksis og i forskningen gennem mange år. Søskende spiller en meget stor rolle i familien og bør tilbydes støtte til at forstå forholdet til en bror eller søster, som kan have vanskeligheder med kommunikation og social forståelse til omverdenen. Søskende vil man mange måder opleve den forstyrrende og anderledes adfærd, der er forbundet med deres bror eller søsters handicap. Det er også sandsynligt, at de har ekstra omsorgsroller mens vokser op, måske også tanker om, hvor meget de kan og skal bidrage med støtte til deres søskende i voksenalderen. Når et barn en diagnose som handicap påvirker det hele familien, og det er vigtigt at overveje og anerkende søskendes følelser og erkende, at de har behov for information om deres søskendes handicap, og hvad handicappet egentlig betyder for dem på kort og langt sigt. Børnene har brug for viden på deres eget niveau, for at blive beroliget og at få besvaret deres egne spørgsmål, som kan være meget anderledes end de voksnes. Søskende kan opleve følelser, der er svære at udtrykke til kammaerater og venner fordi de ofte er den eneste i en klasse, som har et familiemedlem med et handicap. Familiesituationen er så anderledes end de flestes. Det kan også være følelser som sorg over, at en søster ikke kan lære de samme ting, som andre mennesker tager for givet. Det kan være følelsen af vrede, når en brors opførsel og problemer forhindrer familien i at gøre ting som andre familier med lethed gør. Det kan være følelsen af stolthed, når en søskende med et handicap lærer en grundlæggende og vigtig færdighed i livet efter måneder eller års træning. Familien, en lærer eller andre kan hjælpe og støtte søskende til at sætte ord på alle de tanker og følelser som kører inde i hovedet. Tanker og følelser som er meget vigtige at få italesat og forholde sig til. Et søskendekursus på Ådalskolen i Ringsted er også en mulighed og ved at deltage får børnene talt om det som er vigtigt og måske det mest værdifulde er, at de møder andre børn på deres egen alder, som også har en bror eller søster med et handicap. Pludselig går det op for børnene, at de oplevelser, tanker, sorger og glæder som de hver især går rundt med deles af mange andre børn. Den opdagelse er i sig selv meget forløsende for børnene. Ådalskolens søskendekursus foregår gennem 3 weekender (42 timer i alt) og hvor de voksne skaber et sjovt, trygt og positivt miljø med leg og fællesskab og hvor søskende møder andre børn i lignende familie situationer. Børnene får desuden undervisning og viden om handicap og får nye redskaber og gode råd til, hvordan de kan håndtere de udfordringer, som de oplever i hverdagen som svære. Børnene på søskendekurset oplever med det samme, at de andre børn forstår dem. Det er som om at søskende, der har en bror eller søster med et handicap har en særlig form for bonding.

Hvordan styrker vi søskende forholdet mellem vores børn

Dette indlæg er blevet til fordi der har været et ønske fra vores followers om at beskrive nogle tips og tricks til, hvordan man kan styrke søskendeforholdet. Mange tak for ideen og vi håber, at dette er, hvad I efterspørger.
Vi ved godt, at familier er forskellige og derfor er det heller ikke sikkert, at alle rådene gælder i enhver familie. Tag blot dem du kan bruge eller ret dem til så de passer til netop jeres familie.

Børn som har en bror eller søster med et handicap kan opleve en bred vifte af følelser gennem deres barndom og langt ind i voksenalderen. Mange familier oplever også, at børnene udvikler mange positive menneskelige kvaliteter ved at have en bror eller søster med et handicap. De har en tendens til at have en større forståelse for forskelle, de er mere tolerante, kan virke mere selvsikre og har en øget følelse af familie loyalitet. Vi har skrevet følgende tips, som kan hjælpe forældre til at fremme og styrke forholdet mellem søskende og barnet med et handicap.

1. Vær opmærksom på, at barnet kan have bekymringer omkring hans/hendes brors eller søsters handicap. Besvar spørgsmålene og giv oplysninger til at afhjælpe disse bekymringer. Forklare handicappet og hvad de kan forvente af deres bror eller søster. Fortæl dem om deres søskendes styrker og deres udfordringer både på kort og lang sigt. Lær dem også gode måder at interagere med deres bror eller søster på.


2. Lær barnet måder til hvordan man udtrykke sine behov, følelser eller bekymringer – også selvom der er travlt i hverdagen. Et barn kan opleve forvirrende følelser af skyld, jalousi eller vrede, som han eller hun kan være bange for at udtrykke. Når børnene opfordres til at udtrykke deres sande følelser er de ofte mindre tilbøjelige til at handle ud via en negativ adfærd.

3. Behandle barnet på en måde, som passer til deres alder, ikke som en ekstra voksenmedhjælp eller som hjælpende vicevært. Kræv ikke at barnet påtager sig et ansvar for søskende med et handicap, der ligger uden for hvad der er fair og naturligt hos jer.


4. Sæt ikke stemplende etiketter på barnet heller ikke selvom de er ment positivt. Lad være med at sige "du giver os da aldrig nogle problemer", eller ”du klarer dig så godt du er altid så dygtig”. Når et barn en gang er mærket vil barnet ofte stræber efter at efterligne denne rolle og kan derfor komme til at undertrykke modstridende følelser eller adfærd.

5. Undgå at foretage sammenligninger søskende i mellem - selv om sammenligninger er positive - da dette kan gøre at barnet føler sig mindre betydningsfuldt.
6. Inddrag børnene i familiens situation afhængig af deres alder selvfølgelig. Medtag dem i planlægningen, snakkene, diskussioner og giv dem mulighed for at hjælpe med at træffe beslutninger om spørgsmål, der direkte berører dem, og familien. Selvfølgelig igen afhængig af hvor gamle børnene er.
7. Et sidste godt råd og måske et af de vigtigste. Udnyt mulighederne for søskendenetværk så som søskendekurser eller andre støttegrupper. De tilbyder en mulighed for at stille de vanskelige spørgsmål, mulighed for at udtrykke forvirrende følelser, kendskab til andre børn og udveksling af erfaringer.

Er denne oversættelse bedre end den oprindelJa, indsend oversætt

Tak for dit bidrag.

Please help Google Translate improve quality for your langua

lørdag den 14. december 2013

At være mor til et handicappet barn: 3 valg

At være mor til et handicappet barn: 3 valg: Jakob er stadig en smule sart og lydfølsom, igen igår måtte vi spise i stilhed...Da Emma kommer fra skole foreslår jeg at vi cykler en tur m...

Søskende har en særlig form for bonding

Et søskendeforhold er en livslang og to-sidet størrelse, ofte karakteriseret ved både stærke følelser og stor grad af loyalitet. Vi taler om at blodets bånd er tykkere end vand. Når en familie har et barn med et handicap er konsekvensen for den samlede familie generelt blevet overset politisk, i praksis og i forskningen gennem mange år. I dag er der viden som beskriver, at søskende spiller en meget vigtig rolle i familien og derfor bør tilbydes støtte til at forstå forholdet til en bror eller søster, som kan have vanskeligheder med kommunikation og social forståelse til omverdenen. Søskende kan på mange måder opleve den forstyrrende og anderledes adfærd, som er forbundet med deres bror eller søsters handicap. Det er også sandsynligt, at de har ekstra omsorgsroller mens de vokser op, måske også tanker om, hvor meget de kan og skal bidrage med støtte til deres søskende i voksenalderen. Et barn men en diagnose vil påvirker hele familiens mønstre og det er vigtigt at anerkende søskendes følelser og erkende, at de ofte har behov for information om deres søskendes handicap, og hvad handicappet egentlig betyder for dem på kort og langt sigt. Børnene har brug for en viden på deres niveau, for at blive beroliget og at få besvaret egne spørgsmål, som kan være meget anderledes end de
voksnes. Søskende kan opleve følelser, der er svære at udtrykke til forældre, kammerater og venner fordi de ofte i skolesammenhænge er den eneste, som har et familiemedlem med et handicap. Familiesituationen er så anderledes end de flestes. Søskende kan udtrykke følelser som sorg over, at en søster ikke kan lære de samme ting, som andre mennesker tager for givet. Det kan være følelsen af vrede, når en brors opførsel og problemer forhindrer familien i at gøre ting som andre familier med lethed gør. Det kan være følelsen af stolthed, når en søskende med et handicap lærer en grundlæggende og vigtig færdighed i livet efter måneder eller års træning. Familien, en lærer eller andre kan hjælpe og støtte søskende til at sætte ord på alle de tanker og følelser som kører inde i hovedet. Tanker og følelser som er meget vigtige at få italesat og forholde sig til.
Et søskendekursus på Ådalskolen i Ringsted er en mulighed og ved at deltage får børnene talt om det som er vigtigt og måske det mest værdifulde er, at de møder andre børn på deres egen alder, som også har en bror eller søster med et handicap. Pludselig går det op for børnene, at de oplevelser, tanker, sorger og glæder som de hver især går rundt med deles af mange andre børn. Den opdagelse er i sig selv meget forløsende for børnene.

Ådalskolens søskendekursus foregår gennem 3 weekender (42 timer i alt) og hvor de voksne skaber et sjovt, trygt og positivt miljø med leg og fællesskab og hvor søskende møder andre børn i lignende familie situationer. Børnene får desuden undervisning og viden om handicap og får nye redskaber og gode råd til, hvordan de kan håndtere de udfordringer, som de oplever i hverdagen som svære. Børnene på søskendekurset oplever med det samme, at de andre børn forstår dem. Det er som om at søskende, der har en bror eller søster med et handicap har en særlig form for bonding.

Søskende oplever deres bror eller søsters handicap på mange måder

Søskende under 5 år:
Forstår endnu ikke en brors eller søsters handicap.
Vil kunne se nogle forskelligheder fra sig selv og vil forsøge at lære sin bror eller søster med handicap, hvordan forskellige ting skal gøres. For eksempel hvordan en ske bruges eller hvordan en lynlås virker.

Søskende mellem 6 og 12 år:
Begyndende forståelse af brors eller søsters handicap og forældrenes forklaring af de de særlige behov.
Kan have overvejelser om at handicappet mon er smitsomt.
Kan have dårlig samvittighed fordi man har negative tanker og følelser om sin bror eller søster.
Kan være enten overhjælpsom og eksemplarisk eller "kalde" på opmærksomhed.
Kan have mange konflikter med sin søskende.
Kan have svært ved at forstå at man ofte skal være meget tålmodig og tit give efter.
 
Søskende mellem 13 og 17 år:
Forstår sin bror eller søsters handicap og hvad det betyder for familien.
Kan efterspørge mere information om handicappet fra forældrene.
Kan være nysgerrige.
Kan føle sig flove og pinlige foran venner eller kærester.
Kan føle at man står i en kløft mellem behovet for uanhængighed og lysten til at have et unikt sammenhold med sin bror eller søster.
Kan irriteres over mængden af ​​ansvar, som de har for at passe deres søskende.

onsdag den 11. december 2013

Tusind tak til familien fra Glumsø

Hvor er bare en god og rammende artikel, der er blevet skrevet fra Lokalavisen i Ringsted i denne uge. Der er blevet lavet et interview med en familie fra Glumsø. Julie som pigen hedder har været af sted på søskendekursus i dette efterår og fortæller på en fantastisk god måde, hvad hun har lært.
Programmet på et søskendekursus er udfordrende og veksler mellem leg, undervisning, øvelser, fil og hygge. Børnene er begejstrede og har svært ved at holde latter og smil tilbage, når der legen ”Flagermus og flue” i gymnastiksalen sammen med forældrene. De er nemlig med i den første times tid på den første kursuslørdag. Det er ikke kun i forbindelse med legeaktiviteterne, at der sker forandringer, når børnene begynder at falde til. Nye venskaber udvikler sig, og behovet for at afprøve grænser mindskes. Også den tidligere så skeptiske finder sin rolle, som den ældste i gruppen, og giver en hjælpende hånd med de mindre børn.

”På et søskendekursus opdrager vi ikke på børnene”

Der er ikke problemer som er i centrum, når vi afvikler søskendekurser på Ådalskolen, men derimod omgivelser, relationer og stemningen, som skal være optimale, for at børnene kan få en god oplevelse. Ifølge en af kursuslederne John Quist Frandsen er formålet med kurset ikke at opdrage børnene, men derimod at fylde dem med positive oplevelser og skabe det netværk som de meget ofte har brug for. Det gøres blandt andet ved, at børnene så hurtigt som muligt rystes sammen og kommer ud og afprøver aktiviteter sammen med de andre børn. Allerede efter de 2 til 3 timer føler børnene sig trygge nok til, at de fra hver deres side hiver og flår i os gruppeledere og forsøger at råbe højest om hvem, der skal sidde ved siden af hvem. Den højlydte summen i den pyntede fællessal på Ådalskolen vidner om, at børnene i løbet af kort tid føler sig tilpas på Ådalskolens søskendekursus, som udgør rammerne for de følgende 3 lørdage.

søndag den 8. december 2013

Super søskende ønsker hinanden en glædelig jul

Det er en god månedstid siden, at vi skiltes på Ådalskolen i Ringsted. Tiden er gået hurtigt synes jeg og i øjeblikket har vi alle sikkert nok at tænke på i form af julegaver, juleønsker, forberedelser, lektier og alle mulige juletraditioner, som vi hver især skal til. Alt sammen noget der hører til december. Jeg synes det kunne være sjovt at sende nogle julehilsner til hinanden her på Bloggen.

Du skriver bare en hilsen i kommentarfeltet nedenfor (send en kommentar). Skriv lidt om hvad du laver, hvad du glæder dig til og hvordan du har det. Måske også et par gode julegaveønsker. Nu er jeg begyndt. Du udgiver det du har skrevet ved at trykke ”udgiv” og du kan vælge at være anonym, hvis du foretrækker det. Skriv kun noget som andre og hele verden må læse med på. Vi glæder os til at se en masse hyggelige julehilsner på kryds og tværs. I og jeres familier ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår.

Kærlig hilsen
Birgit, Birgitte og John

lørdag den 7. december 2013

Ådalskolen er med til at skrive en e-bog

Julen ligger lige for døren, som vi siger. Juleferien er en fantastisk dejlig og hyggelig tid for nogen, et godt afbræk i den mørke tid hvor vejret kan vise sig fra en regnfuld og kold side. Men for andre mennesker kan julen nærmest være voldsom stressende. Vi skal planlægge aktiviteter, købe gaver til familier og venner, deltage i de mange juleafslutninger, beslutte os for hvilke julefrokoster vi skal tage til og sådan kan listen fortsætte og fortsætte næsten i det uendelige. Uanset hvad er opgaverne meget vanskeligere, når man som forældrene har et barn med et handicap. Der er mange ting omkring juletid som kan være meget stressende for disse børn. Deres interne “mentale system” bliver simpelthen blæst omkuld, når der ikke er skolegang, når mange ting sættes op i tempo og særligt når dagene begynder at tage sig anderledes ud.

I e-bogen som netop er udkommet kommer vi ind på, hvad man som familie kan gøre og hvordan alle får en glædelig jul. I er velkommen til at downloade den i PDF format og læse med. Send os gerne en feedback. Det er vores løn. Glædelig jul til alle.

Forårets søskendekursus på Ådalskolen

Med dette indlæg vil vi gerne give et billede af, hvad vores hensigt er med søskendekurset.
Ådalskolen i Ringsted er en specialskole og har som en ny gren på en gammel stamme valgt at udvikle og afholde søskendekurser for børn i alderen 9-12 år, der har en bror eller søster med et handicap. At komme afsted på et søskendekursus skal være en god oplevelse, hvor der er plads til alle, at man bliver set og hørt af børn og voksne når man kommer uanset om man er i godt humør, er ked af det, har noget man gerne vil fortælle eller bare er stille, har stor betydning for om dit barn føler sig som en del af fællesskabet. På søskendekurset er det vigtigt, at alle børn oplever, at de betyder noget for fællesskabet. Det skaber et øget selvværd og en tryghed at føle sig accepteret og værdsat, og derfor lægger vi vægt på, at barnet får oplevelsen af at være en del af et fællesskab. Vi har oplevet at det har stor betydning for børn, at være med i en søskendegruppe og have nogle tætte venner at dele sine oplevelser og erfaringer med. Mange børn kommer på søskendekursus for at opleve et sammenhold og et tilhørsforhold. Det giver et øget selvværd at være en aktiv del af et fællesskab, sammen med andre. En venskabsgruppe på søskendekurset kan være sammensat af børn med vidt forskellige baggrunde. Vores opgave som gruppeledere er at skabe rammerne, som støtter børnene i at danne venskaber og lære dem at være sammen med andre børn på en god måde. 

Der er brug for søskendekurser

At der overhovedet er brug for at rette opmærksomheden mod et fokuserende søskendeperspektiv er ikke umiddelbart fordi "der er noget ga...