søndag den 31. august 2014

Et klart budskab fra børnene på et søskendekursus

“Husk at holde af din søskende for hvem de er og hvad de kan, i stedet for hvad de ikke kan”. Et helt centralt budskab fra de søskende, som har været på Ådalskolens søskendekursus er, at den bedste form for støtte kommer, når der afsættes tid til børnene på regelmæssig basis og får dem til at føle sig specielle. Søskende fortæller, at det er vigtigt at give dem oplysninger om handicappet og hvordan det påvirker deres bror eller søster (vi skal passe på ikke at overbelaste med oplysninger men give det på en naturlig måde i stedet for at udsætte børnene for forelæsninger). Hvilke oplysninger der gives, vil afhænge af en barnets alder. Til yngre børn bør information sigte på at reducere misforståelser, som fører til bekymringer. I den ene gruppe af søskende sagde en 10 årig dreng, at han virkelig var bekymret for at få mæslinger, fordi hans bror var blevet autistisk efter at have fået dem og han ikke ønskede det samme skulle ske for ham. En kort snak om, hvad vi ved om årsagerne til autisme reducerede hans bekymringer og ængstelser. Det var en stor lettelse for ham. Det er vigtigt for søskende at kunne tale med nogen om deres egne følelser og behov, uden frygt for at blive opfattet som fjollet, barnlig eller udsætte forældrene flere bekymringer. Mange forældre yder et ”lyttende øre” på meget fin vis, men nogle søskende fortæller, at det er lettere at tale med andre, som ikke er en del af deres egen familie, men alligevel har en forståelse af handicap og de ​​vanskeligheder, som kan være i familien. Mange søskende peger også på fordelene ved at tale og dele deres oplevelser og erfaringer med andre søskende ved at høre og mærke, at de ikke er alene. "Det gør at jeg føler mig normal og ved, at de andre børn oplever de samme ting som mig". Et andet godt udtryk for søskendekurset som gentages til foråret 2015. Se datoerne her på siden.

onsdag den 27. august 2014

Søskende bliver afgjort styrket i at forstå deres vilkår, siger en mor

Ådalskolens søskendekursus er for børn i alderen 9-12 år
Forældre vurderer, at Ådalskolens søskendekursus har en meget positiv betydning for deres børn. En forælder fortæller blandt andet, at hendes datter er blevet bedre til at tale om sine følelser: ”Ja, nu tør hun i højere grad sige hendes mening og fortælle om hendes følelser. Når hun er ked af det eller irriteret på hendes storesøster som har et handicap og jeg spørger hende: "Hvorfor er du ked af det?" sagde hun før hen "Der er ikke noget, men nu tør hun mere at sige, at jeg er ked af det fordi sådan og sådan. Jeg har haft det sådan og sådan, hvis der er sket noget i skolen eller oppe på værelset.” Et par af de andre forældre genkender også, at børnene er blevet bedre til at sætte ord på, hvordan de har det og hvordan de oplever den situation med at en bror eller søster har et handicap. Blandt andet har temaet om handicap, der blev taget op på søskendekurset, gjort indtryk på børnene. En af drengene har fortalt sin mor om en situation, hvor han havde følt sig bange og stresset fordi hans lillesøster var alvorlig syg. En af de andre drenge har også refereret til, hvordan de på søskendekurset har arbejdet med at finde strategier til, hvad man kan gøre, når man skal finde ud af hvordan man nemmere kan tackle sin bror eller søster med ADHD. ”Han sagde: "Når jeg bliver stresset, skal jeg sove, eller spise is eller i badekar". Det er ikke kun de stressfyldte situationer, børnene er blevet bedre til at sætte ord på. En mor fortæller, at hendes søn også er blevet god til at sætte ord på, hvad der er vigtigt i hans liv: ”Hvor han har fortalt: "Min lillebror er vigtig for mig.”At få italesat børnenes ressourcer, herunder også deres netværk, er netop et centralt emne på søskendekursets sidste dag fortæller Birgit Buch Jensen, som er en af gruppelederne bag Ådalskolens søskendekursus. ”At få italesat netværk synes jeg også er vigtigt. Børnene får tænkt over, hvem der er i deres liv, hvem de gerne vil have hjælp af, hvem de ikke vil have hjælp af? Så for søskende sætter kurset gang i en masse refleksioner for børnene, som de får andre steder.” I det hele taget giver søskendekurset børnene mulighed for at tale om, forstå og begrebsliggøre emner, som de normalt ikke får talt om i skolen eller derhjemme. Forhåbningen blandt os gruppelederne på Ådalskolen er, at processen og oplevelsen vil forankre sig i børnenes bevidsthed og styrker deres selvbillede. På et søskendekursus møder børn andre børn, som er i samme situation som dem selv og som har prøvet noget, der ligner det de selv har prøvet. Derfor vil børnene have meget nemt ved at forstå hinanden. Børnene kan snakke frit om deres tanker og de kan hjælpe hinanden med gode råd og ideer til, hvordan de kan hjælpe sig selv. På kurset sættes der fokus på barnets oplevelse af situationen i familien og der findes veje til at komme videre. Der vil blive talt om mere alvorlige ting, som mobning i skolen, men der er også masser af plads til aktiviteter, sjove lege, hygge og de gode historier. Alle børn fortæller efterfølgende, at de oplever at det har været rigtig fedt at deltage og få nye kammerater.

mandag den 25. august 2014

Når søskende samler kræfterne til en fælles vej

Et søskendekursus er for børn i alderen 9-12 år
Når et barn fødes med et handicap påvirker det en hel familie. Alt hvad der før var normalt, bliver pludselig vendt på hovedet og intet er længere som før. Et barn med et handicap ændrer det, som før var. Sådan fortæller mange søskende, når vi på søskendekurserne spørger dem, hvordan det er at være "i deres sted"? Familien rammes af en ubalance af følelser som magtesløshed, frustration, hjælpeløshed og ikke mindst tanker som; Har vi gjort noget galt? Kunne vi have gjort det anderledes? At have et handicap opleves stadig for mange mennesker som tabu og ofte taler de pårørende ikke så meget med deres omgivelser omkring den svære tid, de går igennem. Måske føler de sig tynget af skyld eller oplever, at det er skamfuldt at skulle fortælle andre at deres barn har et handicap. Tanker som, hvad tænker de andre, naboerne eller veninden kan stoppe os i at fortælle åbent om kvalerne. Som pårørende og ikke mindst søskende til et barn med handicap må man derfor hurtigt lære sig at være ligeglad med omgivelserne, og hvad de nu end tænker og kunne sige ”pyt”. Søskende holder nogle gange deres bekymringer og tanker for sig selv. De ønsker naturligvis ikke at belaste forældrene yderligere med deres bekymringer og af hensyn til familien kæmper de nogle gange for at holde sammen på sig selv. Særligt for søskende er det vigtigt at få talt med nogen, som har overskud og er i stand til at kunne lytte, rumme og give plads. En god ven, en skolelærer, en nabo (og har du overskuddet), kan du måske selv række en hånd frem for på den måde give plads til, at barnet kan få luft for sine bekymringer. Bekymringerne kan du ikke fjerne - og skal heller ikke - men bare det at kunne få lov til at sætte ord på og på den måde få luft, kan være nok til, at søskende samler lidt flere kræfter til at gå den ofte snørklede vej, der ligger foran.
En anden mulighed er også at tilmelde sig et søskendekursus.
Ådalskolen i Ringsted holder søskendekursus igen til foråret 2016.

Hjælp til jer, der har et barn med handicap

Når I har et barn med et handicap, er hovedprincippet i loven, at barnet i videst muligt omfang skal kompenseres for følgerne af sin nedsatte funktionsevne. Målet er, at både I og barnet skal kunne leve så normalt som muligt med de særlige belastninger, barnets handicap giver.


Hjælpen til jeres familie kan blandt andet bestå af:
•almindelig og specialiseret rådgivning om at have et barn med handicap
•tilbud om blandt andet aflastning, døgntilbud, boligændringer mv.
•økonomisk støtte i form af dækning af merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste

Dækning af merudgifter for et barn med handicap
Kommunen skal dække jeres nødvendige merudgifter til at forsørge et barn under 18 år, som har betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. I kan kun modtage tilskuddet, hvis jeres barn bor hjemme hos jer. Det er også en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne. I kan som familie til et barn med handicap fx have merudgifter til:
• særlig kost
• medicin
• beklædning
• ekstra vask
• aktiviteter i fritiden
• handicaprettede kurser til jer og andre pårørende.
Der kan også være ekstra udgifter til befordring af barnet til uddannelse, behandling og i fritiden. Merudgifterne fastsættes ud fra et overslag af de sandsynliggjorte eller dokumenterede udgifter. Merudgifterne skal pr. år være på mindst 4.524 kr. (2014). Beløbet er skattefrit og uafhængigt af familiens indtægter. Ådalskolens søskendekurser bevilliges ofte udfra ”merudgiftsparagraffen” i Serviceloven. Kontakt jeres sagsbehandler i god tid for at høre mere om mulighederne.

onsdag den 20. august 2014

Daniel på 10 år har mange tanker om at være bror til en søskende med handicap

Jeg vil bare lige fortælle jer alle sammen, at det ikke altid er lige nemt at vokse op i en familie med en handicappet lillebror, som tager det meste af mine forældres opmærksomhed og kræfter. Det kender alle børn som har en bror eller søster med et handicap. Håber I vil læse videre for jeg vil meget gerne dele mine tanker med jer. Sådan begynder Daniel i et brev til os som vi har fået lov til at bringe her på bloggen. Navnet har vi selvfølgelig ændret. Daniel begynder brevet med "Jeg har en multihandicappet lillebror. Det skete pga. iltmangel ved fødslen. Han kan absolut ingenting. Han sidder i en rullestol og har ikke engang noget sprog, men alligevel er han et af de mest fantastiske menneske jeg kender. Selvom han ikke har noget sprog kender vi i familien hans signaler. Jeg kan bare via hans blik se hvad han tænker. Han er en meget glad dreng og jeg er ikke i tvivl om, når han ikke er tilfreds, for ellers smiler han altid. Det har aldrig været et problem for mig at han var handicappet. Han var 2 år da jeg blev født og flyttede på institution som 10 årig, så det har jo altid bare været sådan. Men for min ældre bror har det været meget svært. Han er 3 år ældre og da Jesper, som han nu hedder, blev født forsvandt opmærksomheden jo helt fra min ældste bror. Det var især svært for ham i teenageårene, for han lærte hurtigt, at der ikke var plads til teenageoprør med Jesper i huset. Det er noget af en prøvelse med et sådan barn i huset og jeg har så meget respekt for min mor og far, at de har kunnet klare det, for det er en stor opgave. Vi søskende til handicappede børn går ofte rundt med rigtig mange ubesvarede spørgsmål, fordi vi ikke vil belaste vores forældre, eller måske fordi der ikke er tradition for at være nysgerrig og stille spørgsmål i familien. Men vi har lige som vores forældre brug for viden og information om vores søster eller brors handicap. Samtidig kan vi opleve at have usikre tanker om vores søster eller bror. Alle vi søskende har kontroverser og bliver vrede på hinanden, men det kan være svært at få luft for sine aggressioner over for den handicappede, som der skal tages særligt hensyn til".

Forældrene er også glade for søskendekurset

Børnene og forældre oplever at et søskendekursus er et sted, hvor børnene kan tale om deres erfaringer og oplevelser med andre i lignende situationer. De interviewede er helt enige om, at Ådalsskolens søskendekursus i Ringsted bidrager til at normalisere børnenes oplevelser og bevidstgør dem om deres behov for støtte og viden. Alle oplever et sådant kursus som et fedt alternativt fællesskab for børnene, hvor de kan blive mødt uden forventninger og krav. Det helt perfekte sted, hvor de kan tale åbent om deres tanker og følelser uden at tage hensyn til andre. Fællesskabet på et søskendekursus rækker ud over de enkelte lørdage og medfører, at det enkelte barn føler sig mindre alene med sine hverdags udfordringer fordi de nu ved og selv hører, at andre har det på samme måde. Søskendekurset er også et supplement til børnenes individuelle mestringsstrategier og til den støtte, de jo selvfølgelig får fra deres forældre. Børnene glæder sig til at komme på søskendekurset og det lægger forældrene særligt mærke til. Forældrene oplever også søskendekurset som en særlig god hjælp i hverdagen og de føler sig mindre alene med ansvaret for børnene end tidligere. Det giver dem en tryghed at vide, at andre voksne er opmærksomme på børnene og kan hjælpe børnene med specialviden om handicap. En viden, som de selv savner mere af da de nogle gange kan komme i tvivl om de gør det rigtige og om de yder den tilstrækkelige støtte til børnene fortæller en mor til os. Børnene ser også søskendekurset som ”børnenes mødested” siger Nikolaj på 12 år som netop har været afsted på Ådalskolens forårskursus. De voksne på søskendekurset respekterer børnenes behov for at have deres ”eget sted”. Forældrene er nysgerrige for at høre mere om, hvad der foregår ”derinde”. På den ene side er de indforståede med, at børnene skal have søskendekurset for sig selv og på den anden side ønsker de mere viden om deres børns tanker og følelser, så de bedre kan støtte dem. Ådalskolen tilbyder søskendekursus igen i foråret 2015.

mandag den 18. august 2014

Et søskendekursus anerkender det faktum at det kan være udfordrende


Fra søskende får vi den helt ærlige feedback

Når børnene i alderen 9-12 år har været deltagere på et søskendekursus i Ringsted har de været sammen med mange andre børn som har det fællesskab, at de alle har en bror eller søster med et handicap. Man kan sige, at de har oplevet et fællesskab med andre hvor ligheder og forskelle er kommet frem i lyset og hvor der er blevet talt, spekuleret og ikke mindst grinet. For børnene er et søskendekursus et sted, hvor de kan tale om, hvordan de har det, hvordan de har haft det siden sidst, og hvad de har lavet. Nogle børn kalder det ligefrem ”at gå til noget” på linje med andre aktiviteter såsom fodbold, spejder og gymnastik. De beskriver også søskendekurset som ”rigtig hyggelig, man slapper af og kan få snakket ud med nogle, som har de samme oplevelser” (pige 12 år). Ådalskolens søskendekursus bliver også beskrevet som et sted, hvor ”man kan være, hvis man har en bror eller søster med et handicap” (dreng 10 år). Børnene bliver af de voksne undervejs bedt om at fortælle, hvordan de vil beskrive et søskendekursus for en kammerat i klassen, som også har en bror eller søster med et handicap. De beskriver søskendekurset i lette vendinger som et sted, hvor man sidder og snakker, leger, laver aktiviteter og får te, kakao, saftevand og boller. Et sted hvor man også kan tage nogle kort frem med billeder eller ord på og fortælle om de tanker, som ordene og billederne sætter i gang. ”Og når man får lyst til at fortælle, så fortæller man bare” (dreng 9 år). Nogle af børnene er helst fri for at tale om handicappet i skolen. De vil hellere tale om udfordringerne på søskendekurset, fordi: ”Det er mere hyggeligt - og der er også andre der ved, hvordan det er” (pige 9 år). Et barn lægger vægt på, at søskendekurset er et sted, hvor han bliver behandlet ligeværdigt og ikke ”som en baby”, hvor hans forældre siger: ”neej, hvor er det altså synd for dig” (dreng 12 år). En anden siger, at det er vigtigt ikke at være indelukket på et søskendekursus: ”Fordi det er faktisk det, det handler om, at man ikke er indelukket” (pige 10 år).

fredag den 15. august 2014

Vi vil faktisk gerne være håbefulde foran

Det er efterhånden mange år siden vi begyndte at opdage og interessere os for, hvad et handicap kan betyde, ikke blot for barnet selv, men navnlig også for dets nære relationer. Det betyder, at vi i dag ved at familiemedlemmer til et barn med et handicap påvirkes og hvilke problemer ikke mindst børnene er i risiko for at få samt hvordan det går disse børn på længere sigt i voksenalderen. Det vil sige, at vi ikke længere er i tvivl om, at et barn med handicap naturligvis ikke er et individuelt problem, men i høj grad en relationel udfordring. Vi ved også efterhånden en del om, hvad vi så stiller op med denne udfordring, hvordan vi forebygger og behandler udfordringerne blandt familiemedlemmerne, om end der stadig er plads til masser af udvikling på feltet. Til gengæld er vi om ikke håbløst, så i hvert fald, alarmerende bagefter i forhold til faktiske indsatser og særligt tilbudene til søskende. Sådan udtrykker en af gruppelederne socialpædagog John Quist Frandsen den udfordring som mange søskende oplever. Derfor satser Ådalskolen i Ringsted på i samarbejde med kommunen at tilbyde søskendekurser for børn i alderen 9-12 år der har en bror eller søster med et handicap. Lige nu er der åbent for tilmeldinger til forårets kursus på Ådalskolen. Vi vil være frontkæmpere på dette område. Læs mere her på bloggen.

onsdag den 13. august 2014

Stjernestunderne er på et søskendekursus

Stjernestunder giver energi og lykkefølelse og er med til at udvikle dig. Stjernestunder er vigtige og vi skal dele dem med hinanden. Når det hele går op i en højere enhed og når et søskendekursus ”bare spiller” så er det en stjernestund. Når alle søskende er med på aktiviteten, du har planlagt og du selv er helt opslugt så er det, at du oplever en stjernestund. Vi pædagoger oplever jævnligt stjernestunder og dem skal vi være opmærksomme på, for vores trivsel kan skrues en tak i vejret ved at være opmærksom på, hvad der fungerer. Birgit Buch Jensen, som er en af gruppelederne bag Ådalskolens søskendekursus beskriver netop i det sidste nummer af BUPL en sådan stjernestund. Hun siger desuden ”vi kan have en tendens til at fokusere på problemer, men vi skal også kigge på, hvad vi kan og hvad vi er gode til. Og så skal vi tillægge det en værdi. Det gør os gladere og giver energi, samtidig med at vi kan lære af de gode oplevelser”. Når det er sagt er stjernestunder ikke kun rosenrøde oplevelser. Det kan også være svære situationer, som er blevet håndteret bedre end først antaget. Og et øget fokus på stjernestunder betyder ikke, at man skal stoppe med at tale om problemerne. Birgit tilføjer, at man ikke skal feje ting ind under gulvtæppet, men man skal bare huske også at fokusere på det positive og understreger, at arbejdet med stjernestunder ikke handler om at ændre menneskers måde at være på, men om at få flere nuancerede billeder på situationer i hverdagen.

tirsdag den 12. august 2014

Ådalskolens søskendekursus er bedste match til søskende

Efterhånden som søskende lærer hinanden bedre at kende kommer der masser af fis og ballade
I familier med et barn med særlige behov er der ofte udfordringer som er større end i andre familier. Der skal tages specielle hensyn, der er ofte talrige besøg hos behandlere og offentlige instanser. Der er begrænsninger i udfoldelsesmulighederne og det kan betyde, at der er mindre tid til familiens øvrige børn. Søskende til børn med særlige behov kan føle sig snydt for opmærksomhed, tilpasse sig situationen, blive den lille hjælper eller den umulige for at få opmærksomhed. Jalousien kan nage overfor den søster/bror, som synes at få alt fra forældrene og overfor kammerater, der synes at have alt. Ønsket om at være enebarn kan følges af dårlig samvittighed. Der kan opstå drillerier i skolen på grund af en bror eller søster. En måde at gøre det lettere at være søskende til et barn med særlige behov er, at give dem den mulighed, at være sammen med andre i lignende situation. Ådalskolens søskendekursus er en alletiders mulighed og har som det primære formål at give det frirum til at tale om ”det som ligger søskende på sinde” i trygge og strukturerede rammer. Et kursus hvor søskende kan tale om deres liv med andre i samme situation. Et forløb hvor de kan blive klogere på sig selv og sin situation, opleve anerkendelse af egne tanker og følelser og se egne muligheder til gavn for hele familien. Som start på søskendekurset deltager forældrene lørdag formiddag i de indledende aktiviteter og lege. Senere over middag ser vi en film ”Men jeg vil ikke bytte” og børnene fortæller bla. hvilke ligheder og forskelle de oplever til deres egen familie. Vi taler også om hvilke situationer de oplever som lettest og sværest. Der er indlagt pauser og lørdagen vil være en veksel mellem snak (dele historier), hygge, lege og godt kammeratskab.

mandag den 11. august 2014

Det er dig selv som er kaptajnen

Når Johannes på 10 år er deltager på Ådalskolens søskendekursus omtaler han det til sine klassekammerater som et kursus i personlig udvikling. Det synes vi gruppeledere, Birgit, Birgitte og John er en meget interessant vinkel, men det er i virkeligheden det som det er. Tak Johannes fordi du har gjort os meget klogere. På søskendekurset arbejder vi intenst for at de enkelte søskende mødes med anerkendelse og respekt og at børnene føler, de er værdifulde, netop som de er. Undervejs på kurset fokuserer vi meget på at læse børnenes signaler og prøve at mærke og forstå, hvordan de har det og hvordan de oplever deres situation. Vi hjælper dem gennem aktiviteter og lege med at sætte ord på følelser og behov, så de lærer at mærke og forstå, hvad der sker indeni. Med afsæt i denne egenindsigt støtter vi børnene i at mærke og værne om egne grænser og naturligvis respektere andre og deres grænser. Ådalskolens søskendekursus tager hul på emner som handicap, følelser og min familie (hvem er jeg) ligesom vi i høj grad giver børnene nogle sjove og anderledes udfordringer, der er med til at give dem et fornyet billede af hvem de er og alt hvad de kan. Så når Johannes skriver til os og takker for den personlige udvikling kan vi kun være meget stolte af vores retning og skrive tilbage til ham, at det jo er ham selv der er kaptajnenen.

fredag den 8. august 2014

Søskende har masser af tanker

Når Ådalsskolens søskendekursus når afslutningen, efter 52 timer og vi alle kommer trætte hjem fra søskendecamp bruger vi altid lidt tid på at evaluere forløbet sammen med børnene. De er gode til at komme med god feedback og det særlige gode er at de er blevet hudløs ærlige på den fede måde, en evene som mange af dem har udviklet via søskendekurset. Børnene fortæller at de tydeligt kan huske, hvad der var foregået, hvad vi har talt om osv. Alle børn fortæller desuden, at de har været utroligt glade for at være med på søskendekurset og er helt sikre på, at et søskendekursus er noget de ville anbefale til andre børn som har en bror eller søster med et handicap. Emil på 11 år nævner, at han kommer til at savne de andre børn og os voksne og siger også, at han har lært en masse. Det har både været hyggeligt og spændende hver gang tilføjer en af de ældste piger Emilie og fortsætter at det var dejligt med chokoladeboller og juice, når de voksne læste historie. Den første gang jeg var på vej til søskendekurset, vidste jeg slet ikke, hvad det var. Men det var dejligt og jeg har nu fået en masse nye venner. Børnene fortæller desuden, hvordan det havde været at tale om deres egne tanker og erfaringer, hvordan det havde været at møde børn med samme oplevelser, og hvor trygt det havde været at deltage i søskendekurset. Der er simpelthen ingen negative udtalelser om kurset. De husker generelt mange detaljer om, hvad der er sket, herunder fx hvem der har sagt hvad hvornår.

torsdag den 7. august 2014

Erfaringsmarked med nysgerrige og glade børn

12 glade og nysgerrige børn er deltagere på Ådalskolens søskendekursus en dejlig forårs lørdag tilbage i marts måned. Søskendegruppen skal dannes fra bunden af, nye navne skal læres og alle børnene er i alderen 9-12 år. De skal mødes gennem 3 weekender og det samlede søskendekursus varer 55 timer, er fordelt over 3 weekends gennem 3-4 måneder. Målgruppen er børn som har en bror eller en søster med et handicap og ideen er, at børnene støtter, inspirerer hinanden og de mange erfaringerne, som præsenteres, kan børnene relatere til, enten ved “sådan har jeg det også” eller “sådan er det ikke for mig”. Der er stor interesse for at deltage og børnegruppen lader sig forbavsende hurtigt samle. Flere forældre udtrykker på deres børns vegne et meget stort behov for at have mulighed for at tale med andre børn som også har en bror eller søster med et handicap.

mandag den 4. august 2014

Sommer postkort fra søskendekurset


Søskendekurset er også på Facebook

Facebook kender alle efterhånden og er et af verdens førende sociale medier. Fra at have været et socialt medie, der primært appellerede til privatpersoner, er det i dag også et seriøst redskab for organisationer i den eksterne kommunikation. Vi vil gerne vinkle og præsentere Ådalskolens søskendekursus på en sådan måde, at vi trænger igennem med vores budskab til de helt rigtige.

søndag den 3. august 2014

En anerkendende kursusramme

Ådalskolens søskendekursus henvender sig til børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et handicap. Søskendekurset skaber en anerkendende kursusramme, hvor vi som gruppeledere understøtter, inspirerer og udfordrer børnenes læringsproceser. Gennem dialog, aktiviteter og lege udfordrer vi børnene til en undren og refleksion af egne oplevelser, følelser, forståelser og handlinger. Søskendekurset bygger på at børnene med omsorg og respekt skal have mulighed for at udvikle konstruktive og nære relationer til de andre børn og komme godt ind i gruppen, hvor de kan give, tage, opnå anerkendelse samt opleve betydning og styrke i fællesskabet. Derfor er vi naturligvis opmærksomme på, at hvert enkelt barn inddrages og støttes i at være aktive deltagere til fællesskabet, samt at de lærer at samarbejde med andre ved at deltage i de mange fælles aktiviteter og øvelser.

lørdag den 2. august 2014

Et godt søskendekursus er også en slags bevidning

Ådalskolen i Ringsted tilbyder og tilrettelægger søskendekurser for børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et handicap. En meget væsentlig del af tiltaget er at organisere et frirum for børnene. Undervejs på søskendekurset er vi meget optaget af, at skabe et neutralt rum for børnene, hvor tanker og følelser kan udtrykkes. Det har stor betydning for især de ældre børn, som fortæller os, at de har opnået større bevidsthed om, hvordan de selv har det og er blevet opmærksomme på deres relationer til deres søskende. Vores evaluering viser også at mødet med ligesindede har været et meget betydningsfuldt element i oplevelsen af søskendekurset. For de yngste har oplevelsen af at få italesat, at de ikke er alene med deres problemer været deres væsentligste udbytte. For de større børn er oplevelsen med at kunne berige hinanden med handlemuligheder, give gode råd og få et nyt syn på hvad man har mulighed for at gøre anderledes i sin situation været det bedste. Denne form for bevidning børnene imellem gør, at der gives stemme til mere nuancerede og mangfoldige identitetsfortællinger om den enkelte, så det ikke kun er problemfortællingerne der dominerer, hvilket er et væsentligt element i vores udformning af søskendekurserne. Ud over en ændring i hvordan børnene ser sig selv medfører bevidningen også oplevelser af fællesskab og af ikke at være alene, hvilket tydeligt beskrives af en af de 12 årige drenge i dette citat: ”For første gang taler jeg med andre børn om min brors handicap”. At børnene på Ådalsskolens søskendekursus kan bevidne hinandens historier og med gruppeledernes støtte, hjælpe hinanden til at udfolde synet på dem selv og deres situation, må således siges at udgøre et særligt element ved valget af netop et søskendekursus som form, der har væsentlig positiv betydning for børnenes oplevelser. Når vi har lyttet til et barns fortælling og været sammen med det om den usikkerhed og forvirring han eller hun står i, kan vi roligt og konstruktivt hjælpe dem videre. Den måde vi bedst hjælper barnet videre er ved at give det nye handlemuligheder. Altså tale med dem om, hvad de kan gøre en anden gang de står i samme eller lignende situationer. Hvad kunne de konkret gøre? Hvem kan de bede om hjælp fra? Hvordan passer de bedst på sig selv i sådan en situation? Sådan en snak skal naturligvis tilpasses børnenes alder og deres evne til at forstå, reflektere og huske.

fredag den 1. august 2014

Søskende får øjnene op for

Tanken med at samle børn på et søskendekursus er ikke alene for at formidle nogle fælles temaer til børnene. Et selvstændigt formål for Ådalskolens søskendekursus i Ringsted er at bruge fællestrækkene i børnenes baggrund til at skabe et bærende fællesskab og netværk børnene imellem. I tråd med det formål vurderer gruppeleder Birgit Jensen fra Ådalskolen, at børnene i kraft af de temaer, de har haft oppe på søskendekurset, ikke alene har fået en større forståelse for deres egen situation men også for hinanden i gruppen. Og netop deres fælles baggrund har gjort, at de har følt sig trygge undervejs og haft mod på at åbne sig: ”Jeg tror, de har følt sig trygge på søskendekurset, i situationerne og har turdet fortælle og dele deres oplevelser. Måske fordi de ved, de har samme baggrundsvilkår.” En mor udtrykker meget præcist nogle uger efter sidste søskendekursus, hvordan børnenes erkendelse af, at de alle er ”i samme båd”, har været det vigtigste udbytte af søskendekurset. ”Det vigtigste min søn har lært er, at han ikke er den eneste dreng som har en lillesøster med et handicap, og at det ikke kun er hans familie som nogle gange er temmelig stresset”. Der er også andre børn, som har præcist de samme oplevelser. Nogle af forældrene peger også på, at deres børn er begyndt at lege med nogle af de andre fra søskendekurset og at de har besøgt hinanden derhjemme. Hvorvidt netværket rækker ud over børnenes deltagelse på kurset, er dog ikke til at vurdere, men et meget stort håb og ønske. Birgit slutter af med at fortælle, at børnene har haft et rum på søskendekurset til at reflektere i og har for eksempel fået sat ord på mange af deres ressourcer. Hun kan se at kurset har sat nogle tanker i gang hos børnene og tvivler ikke på, at de har fået noget meget særligt ud af at deltage. 

Der er brug for søskendekurser

At der overhovedet er brug for at rette opmærksomheden mod et fokuserende søskendeperspektiv er ikke umiddelbart fordi "der er noget ga...