fredag den 26. april 2013

Mange tak til Dagbladet i Ringsted

Mange tak til Dagbladet i Ringsted for en stor og flot artikel torsdag d. 25. april. Det var fedt at gå på ferie med det flotte budskab som trådte klart og tydeligt frem. Nemlig at hensigten med et søskendekursus er at give børnene viden om deres søskendes handicap, at give redskaber til at håndtere svære situationer i hverdagen, at give psykosocial støtte og hjælp med at forstå deres følelser, at give børnene et fællesskab og tilhørsforhold til andre i samme situation - og derigennem opleve identifikation og genkendelse. Målgruppen er søskende (9-12 år) til børn med handicap. Ådalskolens søskendekursus giver:

•Mulighed for at møde andre jævnaldrende søskende i samme situation
•Viden om handicappet og forståelse af den handicappede søskendes adfærd
•Mestring af de særlige opvækstvilkår
•Skabe frirum, skabe relationer
•Give oplevelsen af, at andre i er samme situation
•Dele tanker, følelser og erfaringer
•Øge bevidstheden om egne tanker, følelser og behov
•Øge børnenes evne til at tale åbent om situationen

Danske Handicaporganisationer skaber debat

Begrebet pårørende omfatter de mennesker, vi normalt betegner som ”de nærmeste”, dvs. børn og forældre, søskende, ægtefæller og kærester, bedsteforældre og andre familiemedlemmer samt nære venner. DH mener, at de pårørendes rettigheder skal fremmes. Der er et stort behov for, at pårørende til mennesker med handicap får den nødvendige støtte og vejledning. Bedre forhold for de pårørende skaber bedre livsvilkår for hele familien.
Ådalskolen søsætter et projekt som ligger helt i tråd med de Danske Handicap organisationer. Læs mere om søskendekurset her på Bloggen eller på hjemmesiden www.aadalskolen.dk

mandag den 22. april 2013

Søskende fortæller i filmklip

Det kan være svært at have en bror eller søster, der har et handicap og derfor
ikke er ligesom andre børn. På hjemmesiden, soeskendefokus.dk fortæller søskende om det – og om, hvordan man bedst kan støtte og hjælpe. ”Jeg elsker min lillebror, som han er, men samtidig hader jeg, at vores familie er så himmelsk anderledes".
Det fortæller 12-årige Rebecka. Rebecka er storesøster til Jonathan, som har en svær hjerneskade. Og det er ikke altid nemt at have en lillebror, der skiller sig ud. På hjemmesiden fortæller børn og forældre i filmklip og i ord om de tanker og følelser, sorger, glæder, der følger med det at være en lidt anderledes familie.
 
Ådalskolen i Ringsted tilbyder nu søskendekurser for børn i alderen 9-12 år. Her kan søskende møde andre i samme situation, have et frirum, hvor de kan tale åbent om deres modstridende følelser, identificere sig med hinanden og få gode oplevelser sammen. Noget, rigtig mange børn har stor glæde af. Se filmklippene på http://www.soeskendefokus.dk/soeskende-fortaeller/
 

 

lørdag den 20. april 2013

På søskendekursus er alle børn vindere

Vi tilbyder søskendekursus for alle børn i alderen 9-12 år, som har en bror eller søster med et handicap. På søskendekurset har vi et motto: ”Vi skal ha' det sjovt”. For det er jo netop dét et søskendekursus også handler om. Kurset skal være noget du husker tilbage på som noget sjovt. På søskendekurset handler det ikke om at aktiviteterne absolut skal være vilde, vovede og vanvittige. Næh... ofte er det det enkle og simple, der virker bedst. Vi tror på, at det er det sociale samvær med de andre børn og med de voksne, som du husker mest tilbage på. Om vi så har spillet ludo sammen eller været på skattejagt sammen, det er ikke så vigtigt. Det vigtigste er ikke hvad vi laver, men at vi har det sjovt mens vi gør det. Vi tilbyder rammen så du kan møde andre søskende som også har en bror eller søster med et handicap. Du deler erfaringer, oplevelser og viden med andre i samme situation. Du lærer noget om forskellige handicaps, - både synlige og mere usynlige handicap. Du får svar på en masse at de spørgsmål som du går med i dagligdagen. Du får mulighed for at sætte ord på tanker, følelser, reaktioner og roller i forhold til at være bror eller søster.

onsdag den 17. april 2013

Hvorfor kan jeg komme på søskendekursus?

Det ultra korte svar er, at kan du fordi du gerne vil og har lyst. Længere er det svar ikke.

Du må tro på, at det er sjovt til at komme afsted og få en weekendoplevelse, der varer 3 lørdage og 1 søndag og have lyst til at møde andre børn på din egen alder. Måske har du set indlægget i den forrige blog ellers kan det være godt at kikke på det igen. Et søskendekursus er ligesom en fodboldlejr eller spejderlejr, hvor du dels vil lære flere nye ting om handicap, laver sjove aktiviteter, ser film, snakker og du får nye kammerater. Vi hygger os og griner og i starten er du og vi selvfølgelig generte overfor hinanden, men vi lærer hinanden hurtigt at kende. Alle børnene på søskendekurset har sammen det fællesskab, at I har en bror eller søster med et handicap derfor vil vi naturligvis også fortælle historier og oplevelser til hinanden om hvordan det er at være netop dig i din familie. Måske har du oplevet mobning, pinligheder eller stirrende blikke og du har sikkert et godt råd eller to til de andre børn, som er i næsten samme situation som dig.

Vi er 4 voksne, Birgitte, Birgit, Marc og John, som ikke kender dig på forhånd. Vi vil gøre vores allerbedste for at lære dig at kende, vi vil passe godt på dig og gøre alt hvad vi kan for at give dig en god oplevelse på søskendekurset. En ting er sten sikkert vi bider ikke. Vi glæder os til at se dig.
 

fredag den 12. april 2013

Søskendekursus nu med børneord…

Vi vil i de næste 14 dage bruge nogle indlæg på at beskrive søskendekurset med børneord.
Indtil nu har vi skrevet rigtig meget til de voksne, men vi synes nu at tiden er inde til at skrive netop til dig, som er i alderen 9-12 år.
Birgit, Birgitte, Marc og jeg laver et søskendekursus for dig fordi vi gerne vil give dig en god, sjov og anderledes oplevelse.

Måske går du allerede til fodbold, til håndbold, til karate, til spejder, til gymnastik, til tennis eller noget helt andet og du har sikkert også på eller andet tidspunkt været af sted på koloni, lejr eller hyttetur med skolen?
                     

Kender du det? Så læs bare videre

 
Når du har en fritidsinteresse, som du godt kan lide så mødes du hver uge med de andre børn og I øver og lærer af hinanden for at blive bedre.

Når du har en fritidsinteresse så oplever du et godt kammeratskab, sjov, ballade, alvor, leg og I har alle en ting til fælles. I er fælles om jeres interesser for fodbold, håndbold, natur, idræt osv. Du gør det fordi det er sjovt.
Søskendekursus er præcis det samme som en fritidsinteresse.
 
Det varer 3 lørdage og den sidste lørdag skal vi på en hyttetur til Bromme Centret ved Sorø. Det I som søskende har til fælles er, at I har en bror eller søster med et handicap. Det er der ikke noget galt med, det er ikke noget problem i, det er ok, det er i orden - sådan er det i jeres familie.

Vi vil gerne byde dig velkommen til et sted, hvor du er sammen med andre børn i samme alder som dig, der også har en bror eller søster med et handicap. Når vi mødes skal vi lege sjove lege, se film, spille computer, dele historier, og du vil opleve, at der er rigtig mange andre børn, som har det netop som dig. Vi vil selvfølgelig også tale om handicap og hvad du ellers finder på.

Så husk vores motto ”Det er fedt at komme på søskendekursus ellers er det ikke et søskendekursus”.

 
Du er meget velkommen til at skrive en kommentar eller en e-mail på soskendekursus@gmail.com når du har noget, som du vil spørge os om.

Vi glæder os
Hilsen
Birgit, Birgitte, Marc og John

søndag den 7. april 2013

Livet med et barn med et omfattende handicap er ikke nødvendigvis alvorligt og trist

”Livet med et barn med et omfattende handicap er ikke nødvendigvis alvorligt og trist – det er bare helt, helt anderledes, end hvad jeg havde forventet, da jeg var gravid”

En ny guide fra 2013 til jer, der venter eller er forældre til et barn med handicap. Som forældre er I – med det kendskab I har til jeres barn og jeres dagligdag – afgørende for at sikre den bedst mulige indsats for jeres barn og jeres familieliv. Med denne guide får I en gennemgang af de vigtigste tilbud om hjælp og støtte samt en række henvisninger til, hvor I kan søge mere viden.
Guiden findes på www.socialstyrelsen.dk

lørdag den 6. april 2013

Store brainstormingsdag til søskendekursus

Så blev det lørdag og begyndelsen på vores store brainstormingsdag. Søskendekurset skal for alvor til at tage form og alle de mange spændende ideer og tanker vi hver især har skal på plads. Der blev snakket og diskuteret, vendt og drejet, på den ene side og på de anden side, så kunne vi også lige, nej det er for kedeligt. Frokost kl. 12.00.
Ja der er mange ting at tage hensyn til og mange løse ender skal på plads. I hvert fald har vi ideer til de næste mange kurser og vi skal nu til at vælge ud. Søskendekursus på Ådalskolen er i støbeskeen og vi glæder os alle 4 til at kunne arbejde videre med en meget spændende drejebog. Følg arbejdet her på Bloggen og har du kommentarer eller ideer er du meget velkommen til at skrive dem til os.


fredag den 5. april 2013

Kursusfolderen

Det er muligt at downloade kursusfolderen fra hjemmesiden www.aadalskolen.dk
På samme side finder du tilmeldingen, som du efter kommunens betalingstilsagn sender afsted til Ådalskolen.
Søskendekurset er inspireret efter følgende formål:torsdag den 4. april 2013

“Der var så meget fokus på Frederik, at vi glemte Freja”

Dorthe Ørsig er mor til en søn med autisme og en datter, der ofte er blevet overset i kampen for at få en hverdag til at fungere. Nu har Dorthe Ørsig skrevet en bog om, hvordan man husker søskendebarnet. Freja leger, hun er et farligt dyr på gulvet i børnehaven. Det går vildt for sig. Så vildt, at ingen af de andre børn vil være med. Freja hører ikke efter, hvad pædagogerne siger til hende. Og hendes mor, Dorthe Ørsig, kan egentlig godt se, at der er noget galt. Men hun slår det væk med undskyldningen om, at det er svært for Freja at være søster til en storebror med autisme. I virkeligheden var det et spørgsmål om at få opmærksomhed. Hun manglede opmærksomhed fra os som forældre, fordi der var så meget fokus på Frederik, at vi glemte Freja. Vores tanke var, at hun jo ikke var handicappet og derfor nok skulle klare sig. Men alle børn har naturligvis brug for opmærksomhed. Det får de bare ikke i tilstrækkelig grad, når man også har et barn med handicap, fortæller Dorthe Ørsig. Freja blev en vred og ulykkelig, lille pige. Hun blev vred på sin mor, hver gang hun blev mødt med et "vent lige lidt, Freja". Og hun blev vred på sin mormor, der hentede hende i børnehaven i stedet for hendes mor. "Jeg kunne godt se, at jeg var nødt til at gøre noget, inden det gik helt galt," siger Dorthe Ørsig. I bogen illustrerer Dorthe adfærden hos søskende til børn med handicap set gennem Freja og giver gode råd til andre forældre. Hun skildrer både situationen i sin egen familie og problemerne i andres. Men det har taget tid at nå hertil. For det var svært at erkende det problem, som de fleste familier, der både har børn med og uden handicap, står med. "Det var hårdt, fordi problemet med Freja opstod lige efter, vi havde slugt meddelelsen om, at vi havde et handicappet barn. Efter Frederiks diagnose faldt der ro på, men så begyndte problemerne med Freja," fortæller hun. Da Frederik, der er to år ældre end sin 9 årige søster, fik diagnosen infantil autisme, blev der vendt op og ned på det lille hjem. Frederik kom i specialbørnehave og senere specialskole. Der skulle laves planer, tegninger og skemaer, der kunne sætte Frederiks liv i system. Og han var og er nødt til at have en voksen ved siden af sig konstant. Hverdagen lyder måske meget som en almindelig småbørnsfamilies. Forskellen er, at vi ikke kan så meget andet end at være hjemme ved børnene. Andre børn tager ud til deres legekammerater. Det gør Frederik ikke, for han har ingen venner. Vi er hans legekammerater, og hans bedste ven er hans lillesøster, forklarer Dorthe. Da problemerne med Freja opstod, arbejdede Dorthe Ørsig samtidig som billedredaktør på Berlingske Tidende, hvor hun havde to arbejdsvagter ad gangen af 12 timers varighed efterfulgt af en fridag. "Jeg havde konstant dårlig samvittighed over at arbejde så meget. Så jeg holdt Freja hjemme en dag om ugen. Men jeg var så træt og havde ikke overskuddet til at have hende hjemme og fik egentlig bare dårlig samvittighed over ikke at være til stede. Jeg anede ikke, hvad jeg skulle stille op," siger hun. Dorthe Ørsig talte med en konsulent fra Center for Autisme, der hjalp familien videre. Først og fremmest ved at gøre Dorthe Ørsig bevidst om, at Frederik naturligvis var et omsorgs- og tidskrævende barn, der gjorde det umuligt at fordele sol og vind lige mellem de to søskende. Men at Freja ikke desto mindre var nødt til at få mere opmærksomhed. Løsningen blev at finde et andet arbejde til Dorthe og et aflastningssted til Frederik hver anden weekend. Det giver luft til, at Freja kan få koncentreret kvalitetstid med sine forældre. Desuden bliver Freja i dag inddraget langt mere i hverdagens små gøremål. Så når Dorthe laver mad, hjælper Freja til eller sidder ved siden af med sine lektier. Når Freja alligevel skal have redt håret, bruger hendes mor fem minutter mere på at lege skønhedssalon. Og når Freja skal puttes, bliver der brugt lidt ekstra tid på at tale om dagen, der er gået. "Det virker helt uoverskueligt at prioritere den tid, men det kan lade sig gøre. Og det er nødvendigt. Det har hjulpet meget, men det tager tid. Det bliver ikke godt fra den ene dag til den anden. Man skal bare blive ved. I dag har vi ikke nær de samme problemer," forklarer Dorthe og fortsætter: "Jeg ved godt, at jeg blotter meget af mit privatliv med denne her bog, men jeg ved bare, at der er rigtig mange andre forældre, der har det, som vi har haft det. Der er så meget selvbebrejdelse og dårlig samvittighed forbundet med det, og derfor tror jeg, det må være rart for andre at læse om, hvordan vi har tacklet det," siger hun. For der er for Dorthe at se ingen tvivl om, at søskende til børn med handicap lærer meget om tolerance, tålmodighed og omsorg. Kompetencer, de kan tage med sig videre. "Men det er en hård måde at lære det på for en lille pige," siger Dorthe Ørsig.

onsdag den 3. april 2013

”For første gang oplevede jeg, at der var andre børn som havde det som mig…”

Sådan er der mange børn der efterfølgende beretter fra et søskendekursus. Pernille fortæller, at det var super fedt at høre, at der var andre børn, der havde oplevet noget ligesom hende. Hun syntes også, at det var godt at få sat ord på mange af hendes tanker. Der var ting, som hun kunne sige i gruppen, som hun ikke plejer at fortælle til andre børn. Pernille oplevede tilsvarende, at det var rigtig godt, når de andre i gruppen fortalte om deres bror eller søster. Så vidste hun, at hun ikke var alene. Det var lettende at opleve, at man ikke er den eneste, der har en bror eller søster med et handicap.

Ådalskolens søskendekursus har nu været ”på gaden” i en måned. Kursusfolderen er sendt rundt til kommuner, institutioner og andre interesserede. Vi glæder os til at være med til at starte det netværk, som børn der har en bror eller søster med et handicap ofte har brug for. På hjemmesiden www.aadalskolen.dk kan kursusfolderen og tilmeldingen downloades. Læs mere her på vores Blog.
Søskendekurset afvikles gennem 3 weekends.


Vi udforsker, er nysgerrige og stille støttende spørgsmål

Dette blogindlæg handler om det pædagogiske fundament vi har på Ådalskolens søskendekursus, de tekniske greb som vi bruger og hvorfor vi...