tirsdag den 31. juli 2018

Vi lytter til hinanden og det hjælper

Formålet og tankerne bag et søskendekursus er at skabe en særlig indsats for de børn, som har en bror eller søster med særlige behov eller et handicap. I en søskendegruppe er der særlig fokus på børnenes individuelle behov. Der skabes mulighed for snak og hygge blandt børnene og de kan nemt komme til orde i et mindre og meget trygt forum. Det enkelte barn kan vælge at fortælle sin historie, men det er ikke en nødvendighed for, at gruppen kan fungere og alle børn får noget ud af at deltage. I gruppen arbejdes der med konkrete øvelser, lege og aktiviteter, hvor der eksempelvis tales om det at vokse op sammen med en søskende med et handicap. Vi ser film og taler om ligheder og forskelle bagefter, lytter til hinanden og kommer med gode alternative løsninger på problemer, vi lægger øre til hverdagsoplevelser, drillerier i skolen og taler om tanker og følelser. Ja alt det som de deltagende søskende synes er vigtigt. Som det helt store højdepunkt på søskendekurset tager vi på en søskendecamp der varer 2 dage og som indeholder en overnatning. Det er sjovt og hyggeligt at være afsted og alle børnene kender hinanden rigtig godt på dette tidspunkt. Formålet med søskendegrupperne er også i lige så høj grad at give børnene mulighed for at mødes og hygge sig. Lidt ekstra opmærksomhed og interesse er ofte en stor del af det nogle af børnene har brug for. Dynamikken i gruppen og de fællestræk, som karakteriserer børnenes situationer bruges til at støtte det enkelte barn i dets personlige udvikling. Børnene vil hurtigt opleve, at der er andre på kurset, der går rundt med samme tanker og oplevelser og vil derfor føle sig som en del af et unikt fællesskab. Ideen er grundlæggende at styrke børnenes mestring i hverdagen sammen med deres søskende og skabe grobund for et socialt netværk blandt de andre børn.

Åbenhed, viden og fællesskab er nøgleord

Børn som har en søster eller bror med et handicap er en overset pårørendegruppe. Gruppen er større end vi aner. og derfor stiller vi os selv spørgsmål som får børnene egentlig den rigtige opmærksomhed, når forældrene nødvendigvis har et større fokus på barnet med handicap, stilles der ubevidst større krav til søskende, må de lide et afsavn, fordi håndteringen og opdragelsen af barnet med handicap kræver mere tid og dermed forældrenes fravær?
Ja spørgsmålene er mange og sikkert lige så mange forskellige svar, men faktum er, at søskende til børn med handicap har nogle særlige opvækstvilkår. Ingen er ens, så der findes ingen standard søskende, men derimod en masse forskellige børn og unge med forskellige behov. Alle har behov for at finde anerkendelse, genkendelse og spejling hos andre.
Forskel på viden
Netop derfor har Ådalskolen i Ringsted i flere år, med stor interesse, arbejdet med området og har herigennem høstet erfaringer fra søskendekurser og oplæg. Ådalskolen har nogle gode bud på, hvad der skal til for at få en familie til at fungere og sætte større fokus på søskende. Grundlæggende er det vigtigt, at man fortæller søskende, hvad barnet med handicap fejler og hvilke udfordringer det giver i hverdagen. Men det er ikke ligegyldigt, hvad man siger, og hvordan man siger det, det skal være aldersvarende, relevante informationer og det er bestemt ikke så kompliceret, som man skulle tro, at tale med børn om svære emner. Der er forskel på, hvad man skal vide, når man er 5 år og 15 år, men det er vigtigt, at børnene kan genfortælle, diskutere og bruge den nye viden. Omvendt har de heller ikke behov for at blive overinformeret. Der er ingen facitliste på, hvad man som forældre skal gøre for at skabe de bedste søskenderelationer, heller ikke i en familie med et handicap. Men det er vigtigt at inddrage søskende i hverdagen og give viden der er brugbar.
Justeringer er vigtige i overgangene
I børnehavealderen har børn ofte en meget konkret tankegang og sætter de voksnes budskaber ind i deres helt egen forståelse, her er det vigtigt at tjekke deres forståelse og rydde ud i eventuelle misforståelser. Det kan skabe stor forvirring, hvis de f.eks. tror, at bedstefar døde af en blodprøve, og det egentlig var en blodprop.
I skolealderen begynder søskende at have en mere abstrakt tankegang, som gradvis udvikles. De er mere afhængige af kammeratgruppen. Søskende skal være dygtige til at vide og forklare, hvad det er ens søster eller bror fejler, hvilken konsekvenser det har, at han han f.eks ikke kan gå, at det er svært for ham at tale osv. Og når vi kommer til teenage-gruppen, så begynder de at ligne de voksne med blandede følelser og mange flere konkrete tanker om fremtiden. Hvad skal der ske om 10 år, hvem skal passe min bror eller søster og hvor skal han bo? Søskende begynder også at tænke mere over årsager og arvelighed og her starter samtidig en løsrivelsesproces - i alle overgangene er det vigtigt at justere sine informationer til børnene. Netop søskenderelationer og håndteringen af forskelligheder er udgangspunkt på Ådalskolens søskendekursus. Det er igen en meget stor succes med deltagelse af 14 søskende og med Birgit, Gitte, Nadia og John som oplægsholdere. Der er flere forskellige emner på et søskendekursus og hvert kursus er forskelligt og afhængige af de søskende som deltager. Det er gruppeledernes erfaringer, at søskende ved en masse om handicap, deres bror eller søster også selv om de ikke siger det. Det kaldes tavs viden, og det er bl.a. det, som kommer frem, når de er på søskendekurser, fortæller John. Han vurderer, at søskende til børn med handicap ofte er mere modne, hvilket naturligvis har mange positive sider. De forstår sociale sammenhænge, som deres klassekammerater måske aldrig når frem til i deres liv. De bliver opmærksomme og kærlige med masser af social kapital at øse af, og det skal vi også huske at sætte pris på som en fin menneskelig kompetence, understreger John Quist Frandsen.

Og lad vær med at tage Christian med...

Ådalskolen i Ringsted havde i foråret et søskendekursus som sluttede kort før sommerferien. Endnu et fantastisk søskendekursus med vidt forskellige søskende der alle bidrog på forskellig vis. Børnene er nu spredt for vinden og vi kan kun opfordre jer alle sammen til at sende hinanden en mail eller en SMS en gang imellem for at holde kontakten mellem hinanden. Husk på at lidt også er godt nok. På den måde er I alle sammen med til at give søskendenetværket energi og hvem ved måske en skønne dag får I brug for hinanden. Efter et søskendekursus har vi alle lært en masse og det gælder naturligvis også os voksne. I søskende bidrager mere end I ved til vores læring og særligt når vi modtager jeres mails og spørgsmål. Tak for det. I den forgangne uge har vi hørt fra en familie som fortæller på afgørende vis, hvordan søskendekurset har støttet deres familie. Inden deres dreng havde været med på søskendekurset var hans typiske sætning ”Og la` vær med at tage Christian med…” og ”og skal Christian med…”. Sådan har det været i flere år. Det gør selvfølgelig ondt på et forældrepar, når deres barn ikke kan acceptere at hans lillebror har et handicap. Familien skriver samtidig, at efter søskendekurset har deres dreng ændret holdning markant. Nu må hans lillebror gerne komme med og det virker til at drengen har fået en øjenåbner som er det ord familien bruger. Det er vi meget glade for at høre for det er netop lige en af pointerne ved Ådalskolens søskendekursus.

Tankerne bag Ådalskolens søskendekursus

Baggrunden for Ådalskolens søskendekursus, er et ønske om at tilbyde børn som har en bror eller søster med et handicap et kortvarigt kursus, som har både et udviklingsperspektiv, et forebyggelsesperspektiv og et handlingsperspektiv. I de 3 weekender søskendekurset forløber, vil børnene møde et struktureret og spændende forløb målrettet alderen 9-12 år. Under kurset får børnene masser af faktuel viden om deres brors ellers søsters handicap, styrker og relationer, en generel større robusthed og hvad de kan forvente sig af den den rolle som de er i. Børnene får endvidere lejlighed til at overveje og tale om situationer, som de selv synes er vanskelige og får ideer til hvordan de kan tackle disse situationer på en ny og anderledes måde.

Grunden til, at netop disse elementer er udvalgt er, at virksomme søskendeindsatser viser sig karakteriseret ved elementer som:

• at give børnene realistiske forventninger til deres brors eller søsters udvikling

• at styrke børnenes forståelse overfor barnet med særlige behov

• at give viden og ”tag-med-hjem-ideer”

• at få børnene til at forholde sig til søskenderollen sammen med andre

• at give et tilbud om fællesskab sammen med andre børn i lignende situationer

Erfaringer fra Ådalskolens søskendekurser gennem 7 år viser, at børnene er rigtig glade for at deltage i kurset. Det opleves som meget positivt af dem, at både yngre og ældre søskende deler livsoplevelser og at kurset er målrettet og dækkende for alle handicapgrupper. Ådalskolens søskendekursus ses derfor både med et udviklingsperspektiv, et forebyggelsesperspektiv og et handlingsperspektiv. Udgangspunktet er, at søskende gennem de handlekompetencer, de tilegner sig undervejs på kurset, får større generel sikkerhed i søskenderollen, samtidig med at de får erfaringer med, hvordan de skal håndtere situationer, hvor der ellers er risiko for, at de ellers ville opleve konflikter.

mandag den 30. juli 2018

Deltagerbrevene sendt afsted

Hej
Så er deltagerbrevene gjort klar til jer og afsendt med posten. Du må forvente at du har dem om cirka en uges tid. I deltagerbrevet har vi skrevet mere om søskendekurset, som begynder d. 1. september og hvad du skal huske til den første lørdag. Det bliver spændende at se jer alle sammen, lære jer at kende og sammen med jer skabe et godt søskendekursus.
På gensyn
Nadia, Gitte og John

torsdag den 26. juli 2018

Et søskendekursus hjælper med løsninger

Ådalskolens søskendekursus i Ringsted støtter søskende til selv at formulere tanker til fremtiden. Hvad vi, forældrene eller samfundet ønsker sig af børnene er ikke det centrale – det handler mere om, hvad barnet selv tænker og mener er bedst og om at få deres perspektiver gjort tydelige. Naturligvis skal der være en realistisk sammenhæng. Rollen vi har undervejs som søskendekursus er at stille åbne, nysgerrige spørgsmål, som sætter nye tanker i gang og kalder på refleksion fra søskende. På den måde støtter et søskendekursus børnene til selv at formulere deres løsninger og selv at tage medansvar for at nå derhen. Søskendekurset bruger den legende- og aktiverende tilgang til at hjælpe dem med at få løsningerne foldet ud på en konkret og detaljeret måde, så de bliver helt tydelige for dem selv og giver børnene oplevelsen af at have nye handlemuligheder. Det gælder om at forstærke alle de løsninger, søskende selv kommer med og hjælpe dem til, hvordan de kommer videre og i højere grad lærer at leve med, at deres bror eller søster har et særligt behov eller et handicap som de resten af livet må tage nogle hensyn til. At vide at der er mange andre som oplever det samme er med til at mindske "Palle alene effekten".

onsdag den 25. juli 2018

Fra perfekt til god søskende

På Ådalskolens søskendekursus i Ringsted tales der om mange forskellige emner. Nogle af emnerne er dem som vi voksne har bestemt, men mange af jer søskende kommer også med rigtig gode input til kurset blandt andet i pauserne. Sidste gang var der nogle af jer som tog emnet ”de gode søskende” frem. Ja hvad vil det egentlig sige at være en god søskende? Nogle vil sige, at den gode søskende er den, som gør alt, hvad der er muligt for den bror eller søster som har et handicap og tilsidesætter sine egne behov helt. Nogle vil ligefrem synes, at det er et udtryk for egoisme at prioritere sig selv og sige ”nej”, når ens bror eller søster med et handicap og har brug for hjælp. Skubber man som søskende i for høj grad sine egne behov af vejen, kan det medføre, at man på den lange bane løber tør for kræfter. Det er nemlig krævende at være søskende til en bror eller søster med et handicap, der skal tages mange hensyn og ofte kommer man til
at skulle sige ”pyt” i hverdagen og derfor er det nødvendigt at forsøge at finde en balance mellem omsorg for ens søskende og omsorgen for sig selv. Vil du fremover være en god støtte for din bror eller søster (og det vil langt de fleste søskende), er det vigtigt, at du husker at lytte til dig selv. Hvad fortæller dine tanker og dine følelser om dine egne grænser og behov? Lyt til det og husk at respektere det. På den måde bliver ”den gode søskende” både en som husker sig selv og tager sig godt at sin søskende som er særlig udfordret af et handicap.

søndag den 22. juli 2018

Efterårets søskendekursus 2018

Her er nogle af detaljerne:


Velkommen til vores blog

Hej alle sammen
Så er vores sommerferie ved at være slut, der er en fantastisk sommer med tid til afslapning og tid til at gøre noget andet end det vi normalt plejer at gøre. Sådan er det at holde ferie og sådan mener vi er den bedste ferie. Snart begynder vi forberedelserne til det næste søskendekursus som begynder lørdag d. 1. september. Vi glæder os rigtig meget til at se jer i Ringsted og til at være sammen med jer omkring dette forløb. Et søskendekursus er meget lærerigt for alle parter både søskende og voksne. I begyndelsen af august sender vi deltagerbrevene ud til jer, som indeholder flere praktiske oplysninger. På dette kursus vil det være Gitte, Nadia og John som skal være sammen med jer og det ser vi meget frem tid.
På gensyn
Gitte, Nadia og John


Vi udforsker, er nysgerrige og stille støttende spørgsmål

Dette blogindlæg handler om det pædagogiske fundament vi har på Ådalskolens søskendekursus, de tekniske greb som vi bruger og hvorfor vi...