fredag den 29. juli 2016

Vores kammerater kan have svært ved at vide

Når vi spørger børnene efter et søskendekursus, hvad det bedste har været svarer de ofte, at de har haft stort udbytte af at møde andre med lignende baggrund, som kender til deres følelser og reaktioner. Børnene udtrykker, at klassekammerater kan have svært ved at sætte sig ind i deres situation, hvorfor det har været godt at komme på søskendekursus, hvor de har følt sig accepteret og forstået fra starten uden nødvendigvis altid at skulle forklare alt i detaljer. Eksempelvis fortæller en 11 årig pige, at det gode ved søskendekurset er, at: ”… jeg har haft andre børn og voksne at dele mine problemer med. Vi forstod og lignede hinanden utrolig godt. At man ikke føler sig alene i sin situation. Godt at føle, at man kan hjælpe og rådgive andre. Har følt mig forstået og accepteret mere, end jeg gør i forhold til mine andre kammerater.” Mødet med de andre børn på søskendekurset hjælper også børnene til at acceptere deres egne følelser og reaktioner, da de oplever, at de ikke er de eneste, der handler og tænker, som de selv gør. De får en oplevelse af, at de ikke er unormale, egoistiske eller bør skamme sig. Citaterne nedenfor eksemplificerer dette. ”Opleve at andre har haft samme oplevelser og tanker og man ikke er alene. Få bekræftet at ens tanker er naturlige, og man ikke skal skamme sig over at blive vred, egoistisk, utålmodig osv. i forbindelse med ens bror eller søster som har et handicap”. ”Det har været godt at møde andre med lignende problemer - at få lov at tale frit fra hjertet - blive forstået og accepteret”. ”At opleve, at der er andre, der slås med de samme ting. At der er nogen, der kan forstå ens problemer”. De mange tilkendegivelser fra børnene viser at Ådalskolens søskendekurser har fat i det helt rigtige. Vi skaber et frirum hvori søskende udfolder deres tanker og skaber grobund for at komme videre. Kontakt os gerne for at høre mere om Ådalskolens søskendekurser i Ringsted.

Både det vanskelige og det positive har en plads

Mathias på 11 år fortæller os på søskendekurset, at det „ikke så let at snakke med forældrene om det, som er vanskeligt, når det vanskelige handler om ens søster med autisme“. Mathias fortæller også at det er svært at finde tid til at tage emnet op – det drukner simpelthen i hverdagen. Søskendes stemmer kommer derfor ikke altid frem, bare fordi man spørger – men man kan høre den tydeligere, når der gives tid, tillid og ro. Dertil skal man være opmærksom på, at nogle gange ønsker søskende ikke at sige alle de ting, de har på hjertet til deres forældre. De ved jo, at også de kan være både kede af det, forvirrede og ikke mindst trætte. „Hvordan går det“, spørger vi voksne ofte hinanden, når vi mødes tilfældigt på gaden. „Fint“, svarer mange af os så. Helt kort og godt. Det samme gør børn: „Hvordan gik det i skolen i dag“, spørger far ved aftensmaden. „Meget godt“, svarer sønnen. Et svar, som sikkert ikke er spor ukendt for mange forældre, når de sidst på eftermiddagen spørger til barnets skoledag. På lignende vis svarede 10-årige Ida da også kort og roligt: „Det går udmærket“, da vi en lørdag på søskendekurset spørger hende, hvordan det går for hende nu, hvor hendes storebror er kommet godt igennem hjerteoperationen. Men heldigvis fik Ida lov til at fortsætte på søskendekurset og dermed mulighed for at fortælle de andre søskende og os gruppeledere gennem ord og tegninger, hvordan det så ud inde i hende, kom her kom et andet billede frem. Halvdelen af tegningen var fyldt med glade og fine farver, mens den anden halvdel bestod af ret mørke og grå nuancer. Da der lidt efter lidt kom ord på tegningen, viste det sig, at der var mange tanker, spørgsmål og bekymringer. Hvordan det opleves for Ida at have en bror med en hjertesygdom kan man ikke lige opdage, når man bare spørger i første omgang. På denne måde kan vores overflade være meget forskellig fra det, der er inde bag. Derfor er det også vigtigt for os gruppeledere at understrege, at de tanker og udsagn, som børn kommer med på søskendekurserne ikke kommer ved hurtige samtaler i en hvilken som helst kontekst. De fleste af dem er kommet frem i den ramme, hvor søskende over en rum tid har haft mulighed for at blive trygge, og hvor der er opbygget tillid til, at de bliver hørt på – både af voksne og af de andre søskende, som har oplevet noget lignende i deres liv. Dette er et af kendetegnene bag de søskendekurser som afholdes på Ådalskolen i Ringsted.

Jeg har lært en masse på søskendekurset

Sådan er det mange af børnene, som siger undervejs i et søskende forløb. Et søskendeforløb, som varer 45 timer og afholdes tværkommunalt således at det er åbent for alle kommuner og for søskende i alderen 9-12 år, som har en bror eller søster med et handicap.
Ådalskolen i Ringsted har i maj måned afsluttet et sådant søskendekursus og alle børnene har været positive og glade for at være med og bidrage til kurset. En meget central pointe vi hører er, at børnene oplever en stor glæde og tilfredshed ved at selv mærke, at de også kan videregive deres erfaringer til andre børn, som virkelig får gavn af deres input. Sat lidt på spidsen kan det siges, at børnene oplever, at deres erfaringer med at være bror eller søster til en søskende med et handicap ikke er helt forgæves, idet de kan hjælpe til at forebygge og sætte fokus på det som mange af dem oplever. Om dette fortæller Martin på 11 år blandt andet følgende:
”Jamen det giver da en stor tilfredshedsfølelse at vide, at jeg kan hjælpe andre, der er i samme situation som én selv” ”Jeg har været rigtig glad for at være med på Ådalskolens søskendekursus, der er masser af nye og sjove kammerater, masser af sjov og hygge og det har givet mig en følelse af, at jeg kunne gøre gavn”. ”Når jeg hver lørdag er blevet hentet af min far har jeg følt, at jeg har gjort noget godt for andre og naturligvis også fået lært en masse og fået en masse gode oplevelser selv. Forhåbentlig har jeg været med til at bane vejen for, at andre kan få det bedre”. Det er jeg nu helt sikker på, slutter Martin med at sige.

mandag den 25. juli 2016

Et søskendekursus er med til at styrke søskenderelationen

Send os gerne en mail for mere info
Ådalskolens søskendekursus i Ringsted giver en hånd til søskende, som har en bror eller søster med et handicap eller et særligt behov. Og ligesom en hånd har 5 fingre har søskendekurset også 5 klare definerede mål:
  • Søskendekurset tilbyder børnene en mulighed for at møde andre jævnaldrende børn i en afslappet og aktivitetsorienteret ramme
  • Søskendekurset giver børnene mulighed for at diskutere fælles glæder og bekymringer med andre søskende
  • Søskendekurset giver ny viden om din søskendes handicap og bidrager til at afklare myter som ikke er sande
  • Søskendekurset giver børnene en mulighed for at lære mere om konsekvenserne af deres søskendes særlige behov
  • Søskendekurset giver forældre og andre fagfolk muligheder for at forstå mere om de forhold som ofte opleves af søskende til børn med særlige behov

lørdag den 23. juli 2016

Afgjort en super investering for fremtiden

Magnus fortæller hvordan han oplever det
”Det giver god mening at komme af sted på et søskendekursus igen” sådan fortæller Magnus, som er 12 år. Han har netop i foråret deltaget i Ådalskolens søskendekursus igen. ”Igen” betyder, at han for 3 år siden deltog for første gang. Dengang var han lige blevet 9 år, havde masser af ”krudt bagi”, kunne ikke sidde stille og syntes kun det var hamrende irriterende at have en storebror med autisme og at der i hverdagen skulle tages så mange hensyn. Magnus siger, at han dengang ønskede sig ”væk fra” hans storebror, glædede sig til at han var på aflastning og frygtede altid når han kom hjem igen for så vidste han, at hans forældres opmærksomhed igen var væk. Magnus husker, at det var godt at snakke med søskende dengang, lytte til deres historier og så kunne vi spille fodbold i pauserne. Jeg husker også fra dengang, at der var mange af de andre søskendes oplevelser og erfaringer som jeg tydeligt kunne genkende. Da jeg her i foråret deltog i søskendekurset igen var det lige som at komme ”hjem”. Det var næsten de samme kursusledere, rammerne for søskendekurset kunne jeg godt genkende og stemningen var bare i top. Der var naturligvis helt nye søskende. Denne gang var der flere piger end sidst. Nu her efter 3 måneder efter at søskendekurset er slut kan jeg bare sige, at det er rigtig fedt at komme på søskendekursus igen. Denne gang har jeg fået sat en hel masse på plads, dels er jeg selv blevet ældre, klogere, mere rolig og jeg har fået en anden forståelse for min storebror. Han bor i dag på et opholdssted for unge med handicaps men vi besøger ham ofte. Jeg kan også tage ham med ud at gå og vi kan spille computer sammen. Et søskendekursus er klart med til at skabe den nødvendige forståelse som er vigtigt at have som søskende. Vi børn vokser op sammen med en handicappet søskende og det giver altid en anderledes og nogle gange broget barndom. En barndom som til tider er svær, men det hjælper at vide, at der er andre børn som har de samme oplevelser og det hjælper at have nogen at tale med dem om. Hvis du har en bror eller søster med særlige behov eller et handicap kan jeg kun anbefale dig at deltage i et søskendekursus på Ådalskolen i Ringsted.

fredag den 22. juli 2016

Du stoler på dem...


Du stoler på dem, der er her. Du ved, du får noget fra dem og de får noget fra dig. Det er noget helt specielt, du ikke kan gå ud og få med andre” sådan siger Nikoline da vi spørger hende, hvad hun fik ud af søskendekurset. Nikoline var deltager på Ådalskolens søskendekursus tilbage i marts og her i sommerferien ringer hun til os. Vi søger på søskendekurset at skabe et rum for at lytte, rumme, informere og snakke med børnene om deres spørgsmål om deres søskende. Det er derfor rigtig rart at høre fra Nikoline, at hun oplever at vi kom i mål med det. Et søskendekursus er for dig, som har en bror eller søster med et særligt behov eller et handicap. Læs mere her på bloggen eller kontakt os hvis du er interesseret i en kursusplads.

torsdag den 21. juli 2016

Når fremtiden trænger sig på

”Jeg tænker over, hvad der vil ske med min lillesøster i fremtiden. Kommer hun til at få et job”? Fremtiden er til evig diskussion. Hvad kommer der til at ske for os og vores omgivelser? Hvor er vores udvikling på vej hen? Hvad er uundgåeligt? Og hvad har vi selv indflydelse på? Sådan spørger Nikolaj bare er 12 år gammel og var deltager på søskendekurset. Når børn nærmer sig 12-13 års alderen begynder de naturligt at tænke mere over, hvad der vil ske med deres søskende i fremtiden. 
Børnene har mange tanker og nogle kan bekymrer sig om deres bror eller søster får et arbejde eller skal bo på institution resten af livet. Nogle kan også bekymre sig om, hvem der skal se efter ham eller hende, når forældrene ikke længere er i stand til det. De kan også bekymre sig om, om han eller hun vil være i stand til at leve på egen hånd. Alle disse tanker er vigtige for søskende at sætte ord på. Fælles for børnene på vores søskendekursus har været, at de har åbnet sig mere og mere i takt med, at de fandt trygheden i søskendegruppen. Her er der plads til alle følelser og de oplever alle på skift at kunne fortælle om det som ligger dem på sinde, frustrationer og tvivl – oplever, at de ikke er alene med følelserne, men i stedet bliver mødt med genkendelse og forståelse og nogle gange forslag til løsninger. Vi oplever afgjort, at børnenes selvværd er vokset undervejs i forløbet. De er blevet mere talende og præcise i deres udmeldinger, men også mere fleksible og reflekterende omkring svære følelser. Mange af børnene får således mere mod til at ”være sig selv” og behøver ikke at gemme sig bag en facade. 
Den fælles vidensdeling og refleksion på kurset har sikret at mange nuancer og perspektiver er kommet med i børnenes oplevelser historie og sikret kontinuitet og mulighed for videre udvikling. Arbejdet med de enkelte børns tanker og oplevelser i forbindelse med at have en bror eller søster med et handicap har øget deres bevidsthed og oplevelse af mestring, samt endnu bedre indflydelse på egen situation. Det er vores vurdering, at børnenes udbytte i forbindelse med deltagelse i søskendekurser primært skyldes ovenstående, idet børnene har været glade for at møde andre børn i samme situation. Ådalskolens søskendekursus skaber rammen for at søskende i alderen 9-12 år og søskende er med til at fylde den til bristepunktet. 
Ting du kan gøre er
Skriv alle de ting ned, som du tænker på omkring fremtiden for din søskende. Vis listen til dine forældre og spørge dem, hvad de mener der vil ske.
Spørg de pædagoger og lærere, som hjælper din bror eller søster om de kan fortælle dig om handicappet og hvad der sker når din søskende bliver ældre.
Spørg dine forældre om deres planer for hvem der skal se efter din bror eller søster i fremtiden.
Søskende fortæller, at de tænker meget på livet og så er det helt naturligt, at også tanker om fremtiden presser sig på. Det kan være svært at tænke på fremtiden, hvis man ikke synes nutiden fungerer eller hvis man er særlig bekymret. Derfor kan det være en god ide at give dig selv en pause på fx en måned, hvor du sætter fokus på nutiden (altså forsøger at sætte fremtidstankerne på standby) og hvor du som søskende øver dig i at få den personlighed du helst vil være til at fylde noget mere? Måske vil det give dig mere energi til at tænke på fremtiden og måske vil det give dig svaret på nogle af de spørgsmål, du stiller dig selv om livet og fremtiden. Nogle børn kan have et lavt selvværd og i perioder er det meget normalt. Det vil ofte være mere betydningsfuldt for mange børn, hvis de kan få mere fokus på alle deres stærke sider. Mange af børnene er meget omsorgsfulde, der gerne vil tage hånd om både dem selv, deres søskende og faktisk også andre. Sommetider kan man sige, at hvis man kun kigger på alt det man ikke føler man kan, så får man ikke øje på alt det man kan og faktisk er bedre til end man selv tror. 
På søskendekurserne plejer vi at sige, at børnene skal prøve at forestille sig, at det er helt mørkt og de skal lede efter de ting de kan, i mørket...det er ikke nemt af finde i mørket. Derfor får de en lygte, der kan lyse og hjælpe dem med at finde de ting som de synes, de er gode til, er godt ved dem og hvordan alle disse ting gør børnene til noget helt særligt. Når man leder efter noget, finder man kun det man kigger efter. Mange af børnene kan bruge historien med lygten til at se, at de skal huske at kigge efter de ting de rent faktisk rummer og ikke kun se på andre som dem, der er bedre end eller kan tingene bedre. Kort sagt brug dine styrker til en masse godt for dig selv og dem du har omkring dig.

Vi lærer mest af hinanden

På de søskendekurser som Ådalskolen i Ringsted tilbyder giver børnene klart udtryk for, at læring ikke kun foregår i de planlagte aktiviteter- og undervisningssituationer. De fortæller faktisk i høj grad, at det de også lærer meget fra er de mange uformelle snakke blandt hinanden, fodboldkampene på boldbanen og legene i gymnastiksalen. Her taler børnene nemlig om dagligdagens problematikker og udveksler gode idéer til, hvordan de lettere kan mestres. Et eksempel er Rasmus, som har en lillesøster med infantil autisme. Samtalen drejer sig om, at det er så svært for ham, at forstå hans søster fordi hun intet sprog har og så er Rasmus i øvrigt bange for at blive drillet at de andre elever henne i skolen. Da de andre børn på søskendekurset også har søskende med et handicap kan mange af dem nemt kende det, som Rasmus fortæller. 
Spørgsmålet åbner op for en snak på fodboldbanen om hvordan de andre børn klarer deres søskende og en oplagt mulighed for at dele tips og erfaringer. Rasmus lærer derfor i høj grad fra de andre søskende og den oplevelse er for børnene en total win win situation. Vi voksne på søskendekurset vurderer, at snakkene medvirker til at styrke relationerne blandt børnene på søskendekurset og er meget relevante. Et vigtigt skridt på vejen er at være opmærksom på disse søskendeoplevelser og at synliggøre de åbenlyse gevinster, der er for den enkelte søskende samt udveksle idéer til, hvordan man kan arbejde med at støtte op om disse grupperelationer. Vores erfaring fortæller os, at sammenholdet virker som en stor motivationsfaktor for at komme af sted, knytte nye venskaber og gennemføre kurset med succes for den enkelte. 
Et søskendekursus har derfor en meget stor betydning. Kurset varer sammenlagt 42 timer og foregår over cirka 3 måneder. Der deltager ca. 12 børn, både drenge og piger og aldersgruppen er de 9-12 årige. Send os en mail og reserver allerede nu en kursusplads, hvis du er interesseret.

Gevinsterne på et søskendekursus

Søskende på Ådalskolens søskendekursus
Ådalskolens søskendekursus i Ringsted er for børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et handicap eller særlige behov. Søskendekurset giver mulighed for at mødes med andre i samme situation, lære nyt og bare være sammen. Søskende har i snart 4 år haft muligheden for at udveksle erfaringer på søskendekurserne i Ringsted, som gruppeleder John Quist Frandsen var med til at starte tilbage i 2012.
At have et barn med et handicap kan være en udfordrende opgave, fordi man er parat til at ofre alt og så er det ikke en gang nok. Gevinsterne på et søskendekursus handler derfor i høj grad om at være sammen med andre børn på sin egen alder, uden at man skal forklare helt fra Adam og Eva om, hvad det betyder at have en søskende som er handicappet. Vi lærer af hinanden og vi slapper af i hinandens selskab, forklarer John. Søskende vil naturligvis gerne have et normalt liv som alle andre børn, men deres vilkår er anderledes og det hjælper enormt at vide, at der er andre børn som har det på samme måde og oplever mange af de samme tanker. På søskendekurset sidder vi ikke bare sidde i rundkreds og klager over, hvad handicappet betyder for dem, nej vi er faktisk med til at understøtte en ny og anderledes forandring ved hjælp af de aktiviteter og øvelser vi tilbyder.
De markante fordele ved at deltage i et søskendekursus er mange. Det er rigtig godt for søskende at se, hvordan andre børn kæmper med de samme ting som dem selv. Og for søskende handler det mest af alt om at udveksle erfaringer og lære af hinanden. Det er også vigtigt at have et andet forum end sin normale omgangskreds af venner og familie. Mange søskende ønsker ikke at belaste deres familie yderligere og nogle børn kan opleve at forældrene bliver ”trætte af” at høre om handicap fordi det fylder så meget i hverdagen. På søskendekurset får børnene også overskud til at tale om almindelige hverdagsproblemer. Der er fx mulighed for at tale om problematikken med pinligheder, flovhed, konflikter, drillerier, andre mennesker der kikker, fniser og vender øjne.
Vi modtager rigtig mange henvendelser fra forældre, som har hørt om os via Google. Det er vi glade for og rigtig godt, men jeg kunne ønske, at lærere og kommuner blev endnu bedre til at henvise til søskendekurserne og vores netværk, fortæller John Quist Frandsen fra Ådalskolens søskendekursus i Ringsted.

Kan han dog ikke bare opføre sig ordentligt!

Jeg mærker tit en total undren
Min storebror på 14 år er udviklingshæmmet og er tit meget urolig og løber omkring. Jeg hedder Peter og jeg er 3 år yngre end ham. Jeg oplever ofte – også i min egen familie – en total undren over, at min mor og far ikke bare kan få ham til at ”opføre sig ordentligt” og slappe af. Det gør mig ked af det og det begrænser tit vores muligheder for at tage på ferie eller bare på indkøb i Bilka eller i biografen. Der er fødselsdage vi må springe over og somme tider er vi også nødt til at køre tidligere hjem fra et skolearrangement, fordi min storebror ikke magter at være der længere og det går jo så ud over mig. Det er det valg min far og mor tit står overfor. Det værste er faktisk at andre synes, at de ikke gør det godt nok. At vi er en dårlig familie, fordi en i familien ikke opfører sig som alle andre børn, siger Peter og fortsætter, når jeg står i de situationer, har jeg behov for at ”få luftet ud” og vendt mine tanker med andre. Jeg er glad for at jeg fik muligheden for at komme på Ådalskolens søskendekursus, hvor der er andre børn at snakke med. Jeg har fået nye kammerater og jeg behøver ikke mere at gemme mine tanker inde i mig selv.

tirsdag den 19. juli 2016

Ådalskolens søskendekursus

Ådalskolens søskendekursus i Ringsted åbner til et nyt søskendeår. Vi glæder os til at komme i gang med at forberede de 2 søskendekurser som vi afholder i dette efterår. Vi håber derfor, at du har lyst til at følge os her på bloggen hvor vi jævnligt opdaterer med små indlæg, som alle handler om at være søskende til en bror eller søster med særlige behov. At være søskende er en særlig livslang relation. Et godt søskendeforhold skaber tryghed og er en uvurderlig støtte livet igennem. Vi har alle brug for at have et tilhørsforhold, og det er ikke afhængigt af rammer, den fædrene gård og så videre, men af relationer, og de er guld værd. Søskende er dem, vi kommer til at kende længst. Man er vokset op og har knyttet bånd. Man får en fælles identitet og fælles kultur og holdninger til samfundet. Det gør en stærk at vide, at her har jeg rod, her har jeg hjemme. Vi har noget usynligt sammen, der gør, at vi vedkommer hinanden. Men nogle gange er det er, som om vi har glemt, hvilken glæde søskende kan være. Det er en gave, som man kan få stor glæde af senere i livet. Men det er noget, der skal arbejdes på at bygge op, siger John Quist Frandsen fra Ådalskolens søskendekursus. Når så ens bror eller søster er udfordret af et særligt behov kan det være udfordrende men et søskendekursus hjælper til med at få relationerne på gled.


Der er brug for søskendekurser

At der overhovedet er brug for at rette opmærksomheden mod et fokuserende søskendeperspektiv er ikke umiddelbart fordi "der er noget ga...