torsdag den 22. februar 2018

Et søskendekursus hjælper børnene på vej

Ådalskolens søskendekursus i Ringsted henvender sig til børn i alderen 9-12 år, som har en bror eller søster med særlige behov eller et handicap. Her på vores hjemmeside som du har klikket dig ind på skriver vi om en masse forhold som du sikkert allerede kender til som søskende. Her er hjælp til at tackle de bekymringer, overvejelser og udfordringer, som hurtigt bliver en del af livet som søskende. Vi håber, at både nye og mere erfarne søskende får glæde af hjemmesiden. Når en bror eller søster har et handicap har det naturligvis konsekvenser for dig som søskende. Du skal tage vare på flere ting i dit liv, dine tanker og følelser og samtidig vil du naturligvis også gerne støtte og hjælpe den bror eller søster som har et handicap. Som søskende skal du forholde dig til en række anderledes ting i din hverdag, der for mange andre børn er helt ukendte og nogle gange kan du stå du tilbage med flere spørgsmål end svar. Oven i det kan det være svært for dine forældre at få hverdagsenderne til at nå sammen, når både arbejde, familie og det sociale liv skal have opmærksomhed. Situationen kan opleves som vanskelig og erfaringerne viser, at mange søskende føler sig alene. Netop derfor er et søskendekursus et rigtigt godt tilbud, hvor du får lejlighed til at møde andre søskende på din egen alder og hvor du får svar på mange af dine spørgsmål. I Ådalskolens søskendekursus indgår der som afslutning en søskendecamp med en hyggelig overnatning i en hytte.

lørdag den 17. februar 2018

Jeres deltagerbreve er på vej

Kære søskende...
Så er jeres deltagebreve netop lagt i postkassen og I må forvente at de lander hos jer om en lille uges tid. I deltagerbrevet står der mere generelt om søskendekurset og særligt om programmet den første lørdag. Vi glæder os rigtig meget til at se jer, lære jer at kende og vi er sikkert på, at vi får et rigtig sjovt og spændende søskendekursus.
De bedste hilsner
Birgit, Nadia og John

Søskendekurset blev vendepunktet

Vores søn på 7 er epileptiker, har Dravet Syndrom og kognitivt og udviklingsmæssigt ikke alderssvarende. Vores datter på 10 år fik for et år siden et tilbud om at komme med på et søskendekursus. Initiativet blev varetaget af Ådalskolen i Ringsted kommune (vi bor i Vordingborg), og bestod i et forløb over ca. 3 måneder, hvor søskende til ”handicappede”, kunne mødes under ledelse af en voksne undervisere som har stor specialpædagogisk erfaring. Vi var meget interesserede og foreslå vores datter det, som dog lige i første omgang var lidt skeptisk. For hvad er et søskendekursus, hvem deltager, hvad skal man og så der er også en søskendecamp undervejs. Ja, alt sammen spørgsmål som gjorde vores datter lidt usikker i begyndelsen, men da vi havde fået talt om tingene, læse på søskendekursets blog og talt med kursuslederne var vores datter bare ”fyr og flamme”. Hun var total motiveret. Det har vi bestemt ikke fortrudt. Søskendegruppen har været uvurderlig for vores datter. Hun fik et forum, hvor hun kunne tale med andre børn, som har søskende, der af en eller anden grund kan være svære at være søskende til. Det kan være sygdom, handicaps eller anden årsag, som betyder, at man som søskende kan opleve anderledeshed, bekymring, angst eller har en hverdag, hvor man skal tage udstrakt hensyn til sin søster eller bror. Deltagerne har søskende med forskellig baggrund. Nogle har fysiske lidelser, andre psykiske. Fælles er, at det at være søskende til et barn med særlige behov kan være krævende og gøre en ensom, bekymret og ked af det.

Et søskendekursus hjælper børnene på vej

Ådalskolens søskendekursus i Ringsted henvender sig til børn i alderen 9-12 år, som har en bror eller søster med særlige behov eller et ha...