tirsdag den 26. juni 2018

God sommerferie

Ådalskolens søskendekursus i Ringsted holder sommerferie og i den tid er der "stille her på bloggen". Vi glæder os til at se jer alle sammen til søskendekursus i september, hvor vi starter et nyt hold op. Cirka en måned inden kursusstart sender vi dig et deltagerbrev med flere praktiske oplysninger. Til alle jer som ønsker en kursusplads vil der være mulighed igen til marts 2019. Kom bare med jeres tilmelding allerede nu.
Tak for et dejligt og meget lærerigt år og vi ønsker jer alle en god sommerferie.
Hilsen
Gitte, Birgit, Nadia og John


onsdag den 20. juni 2018

Der er brug for søskendekurser

At der overhovedet er brug for at rette opmærksomheden mod et fokuserende søskendeperspektiv er ikke umiddelbart fordi "der er noget galt i en familie" eller at vi forsøger at italesætte en "ny gruppe" mennesker her forstået søskende. Det er heller ikke fordi vi mangler noget at lave eller at vi keder os. Nej, behovet for søskendekurser er italesat gentagne gange af nutidens voksne søskende, som godt kunne have ønsket sig, at dette perspektiv fandtes da de var børn. Socialstyrelsen retter også i deres informationskampagne til kommunerne "En hel familie" behovet for grupper som er henvendt til børn. Udenlandsk forskning italesætter også at en indsats henvendt til søskende som særlig vigtigt udfra en præmis om, at jo mere søskende forstår jo nemmere bliver det. Ådalskolens søskendekursus i Ringsted er enige i disse refleksioner og henvender sig tværkommunalt til børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med særlige behov. Søskendekurset matcher alle typer af handicap og funktionsnedsættelser.


Hvornår og hvordan fortælles om handicappet

Ret så ofte bliver vi på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted spurgt til, hvordan og hvor meget man fortæller om handicappet. Som forældre vil man naturligvis gerne beskytte sine børn mod livets vilkår, grumme spørgsmål fra omverdenen og det kan derfor være svært at vurdere, hvor meget man skal fortælle sit barn om hans eller hendes bror eller søster med særlige behov. Fra vores perspektiv mener vi det er vigtigt, at du som forældre er åben og ærlig i din kommunikation om handicappet med dit barn, og at du giver dit barn specifik viden om handicappet gennem hele barndommen. Generelt trives børn bedst med at blive inddraget og få fortalt sandheden, også om handicaps og de besværligheder der kan følge med, så længe det jo naturligvis bliver gjort på en hensynsfuld og alderssvarende måde. Det bedste er, hvis det er barnets forældre, der fortæller som handicappet fordi det er jer, som jeres barn kender bedst og er tryggest ved. Måske synes du ikke rigtigt at du kan komme i gang eller måske er det svært at afse tid til. Planlæg samtalen, læs en bog om emnet eller se en film eller start med et spørgsmål. Tag det i det tempo som er bedst for jer og hvis du mærker at barnet ikke har mere tålmodighed så aftal, at I fortsætter samtalen en anden dag eller afsæt allerede nu tid hertil. Men vent ikke for længe eller udskyd det aldrig til det uvisse – børn vil typisk kunne fornemme, at der er noget galt med ens søskende og hvis de ikke inddrages, kan de nemt blive forvirrede over de blandede signaler samt komme til føle sig isolerede og udenfor.God sommerferie

Ådalskolens søskendekursus i Ringsted holder sommerferie og i den tid er der "stille her på bloggen". Vi glæder os til at se jer a...