onsdag den 26. juni 2024

God sommerferie


Ådalskolens søskendekursus holder sommerferie. Vi er tilbage med flere blogindlæg og mere PR for søskendekurserne i august. I mellemtiden er du selvfølgelig velkommen til at læse lidt hist og pist her på vores hjemmeside og danne dig et indtryk af, hvad vi kan tilbyde.

Til orientering begynder det næste søskendekursus i marts 2025 og til højre her på siden har vi indsat en teaser om kurset.

Søskendekurset på Ådalskolen i Ringsted henvender sig til børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et udviklingshandicap.

Vores kursuskoncept rækker ud mod alle diagnoser og funktionsnedsættelser og vi samarbejder gerne med alle kommuner.

Endnu et ønske om en god sommer til alle.

De bedste hilser

Louise, Maria og John


torsdag den 20. juni 2024

"Det burde jeg have gjort..."


Vi skaber en ramme, hvori børn som har en bror eller søster med et handicap kan mødes og snakke sammen. Søskende møder andre børn på deres egen alder og får ny indsigt i, hvordan de kan forstå og forholde sig til den livssituation det er at have en bror eller søster med et udviklingshandicap. John Quist Frandsen fra Ådalskolens søskendekursus fortæller om de erfaringer de har gjort sig med søskendekurserne. En grundlæggende erfaring er, at kurserne ofte dækker et behov hos børnene, de ikke har erkendt, før de har deltaget i søskendekurset. Undervejs på søskendekurset får søskende generel information om handicaps. Søskende skal f.eks. prøve at lære og forstå, at hvad de opfatter som ''vil ikke'' hos den søskende med et handicap, i virkeligheden er ''kan ikke''. Børnene forstår nemt hinandens følelser som skam, skyld, magtesløshed, vrede og det at føle sig anderledes ude i det offentlige rum. Skyld kan f.eks. vise sig som følelsen af, at man er egoist, hvis man tilgodeser egne behov, eller at man ikke kan få ens egene behov opfyldt eller hvis mor eller fars tilstedeværelse ved den årlige teaterforestilling på skolen endnu engang bliver aflyst. Undersøgelser viser, at for at søskende og forældre kan understøtte og forbedre trivsel og udvikling hos barnet med funktionsnedsættelse, kræver det, at de har de rigtige forudsætninger og det fornødne overskud. Desuden peger undersøgelser på, at forebyggende indsatser med fordel kan sættes i gang tidligt, da børns funktionsnedsættelser hurtigt begynder at indvirke på hele familien. Derfor kan en tidlig familie rettet indsats forebygge, at den samlede familiens udfordringer bliver så store, at det kræver mere indgribende foranstaltninger at understøtte barnets udviklingsmæssige behov. Socialstyrelsens program "En hel familie" sætter et fokus på Mestringsstøtte til familier med børn med handicap. Formål med programmet er at styrke familiernes mestring og således ruste familierne til at håndtere de psykologiske såvel som sociale udfordringer, der kan følge med, når man har et barn med funktionsnedsættelse. Ådalskolens søskendekursus i Ringsted er en af de indsatser som italesættes i programmet og det er vi meget stolte af. Materialet fra Socialstyrelsen skal gøre det lettere for beslutningstagere og fagpersoner i en kommune at blive inspireret af andre kommuners gode erfaringer med tidlige og forebyggende familierettede indsatser samt finde frem til de indsatser, der passer til målgruppen.

En søskendeindsats der gør det nemmere at være søskende


Ådalskolens søskendekursus gør det nemmere for søskende. Når et barn har et særligt behov eller et handicap påvirker det naturligvis hele familien og det kan nogle gange spænde ben for det gode samvær. Erfaringer viser, at søskende som oftest kan være for opmærksomme på deres forældres trivsel på en måde, så de kommer til at tilsidesætte deres egne behov og følelser - også selvom de tilsyneladende virker upåvirkede af situationen. Det kan resultere i særlige udfordringer senere i livet. Når søskende deltager i et søskendekursus er det derfor både forebyggende og en hjælp for barnet her og nu. Søskende forsøger at forstå deres verden og særligt børn, som er pårørende til en bror eller søster med et handicap skal have hjælp til dette. De har brug for alderssvarende viden om, hvad handicappet betyder for deres bror eller søster. Det hjælper barnet til at forstå ens søskende. Søskende bliver klogere på sin egen situation i familien, hvilket gør det lettere for dem at handle i deres eget liv. Søskende har derfor stor glæde af at møde og dele erfaringer med andre i samme situation. Der sidder i gennemsnit 2-4 børn i hver skoleklasse, som er pårørende til en bror eller søster med et særligt behov – de fleste taler ikke med nogen om det. Derfor er det, at Ådalskolen i Ringsted arrangerer søskendekurser for børn i alderen 9-12 år. På kurserne får søskende muligheder for at tale og fortælle om det at være søskende til en bror eller søster med særlige behov og naturligvis i en forstående kontekst. Et af målene med søskendekurset er derfor også, at børnene møder ligesindede og at de kan tale trygt og åbent om deres oplevelser og erfaringer.

søndag den 16. juni 2024

Hvis andre ikke kan forstå det


Når ens bror eller søster har et udviklingshandicap, kan man let føle sig alene og ensom. Nogle børn på Ådalskolens søskendekursus fortæller, at de kan føle sig alene og udenfor, fordi de ikke helt ved, hvordan det står til med deres brors eller søsters trivsel. De ser med og oplever fra sidelinien. Andre børn fortæller, at de kan føle sig ensomme og alene med deres tanker, følelser og bekymringer, fordi de ikke har nogle at snakke med eller fordi de oplever, at det er svært at turde snakke med andre om det. Mange er bange for at gøre deres forældre endnu mere kede af det eller bekymrede fordi de jo i forvejen er belastede. Det kan også være svært at finde ord for sine tanker og følelser, eller man kan blive bange for at blive ked af det og holder derfor tankerne for sig selv. Lukas, som er en dreng på 11 år, fortæller: "I vores familie handler det om at bide tænderne sammen. Så jeg må gå alene med det. Det er ret meget alene". Når ens storebror er handicappet, kan jeg også føle, at jeg er anderledes end mine venner, og at ingen af mine venner rigtigt forstår en. De har jo ikke en handicappet søskende og kan ikke sætte sig ind i, hvordan det er at være mig og hvordan det er jeg tænker. Ved at deltage på et søskendekursus får du god mulighed for at få hjælp til at dele dine tanker og oplevelser og du vil opleve at der er andre søskende på din egen alder som kender til det samme.

Søskendekursus for børn i alderen 9-12 år

Når et barn i familien har et handicap, påvirker det hver enkelt i familien også forholdet mellem forældre og søskende. Sådan konkluderer Ådalskolens søskendekursus i Ringsted som i snart 12


år har afviklet søskendekurser for børn i alderen 9-12 år. På kurserne tilbydes aktiviteter og lege som er er med til at faciliteter børns stemmer på det vilkår det er at have en bror eller søster med et handicap. Blandt andet taler børnene om hvilke fordele og ulemper der er for søskende. Ulemperne for søskende handler om forældrenes mangel på tid, forskellige familiebehov, specifikke daglige rutiner, forældrenes træthed, forældrespændinger, reducerede økonomiske ressourcer, et ujævnt søskendeforhold, at barnet med handicap har svære adfærdsproblemer og om søskendes møde med jævnaldrende og et samfund, som har forskellige fordomme om, hvad et handicap betyder. Nogle forældre beskriver søskende, som personer med et øget tolerance, forståelse, tålmodighed, overvejende, tidlig moden, vilje til at hjælpe og en mere bevidst forståelse af livet og ikke tager alting for givet. Naturligvis sætter vores observationer begrænsninger idet alle familier er forskellige og at der ikke er to familier som klart oplever det samme. Vi ved at børn og voksne opfatter situationer forskelligt og mange gange har forskellige synspunkter om, hvad der er vigtigt, vanskeligt, problematisk eller slet ikke bliver tillagt vægt. Forældrene fortæller om hvordan familiens situation med egen stress og træthed påvirker forholdet til deres øvrige børn. Behovet for støtte i et helhedsperspektiv perspektiv med praktisk og psykologisk støtte til hele familien, til barnet med særlige behov, til forældrene og ikke mindst til søskende understreger som værende vigtige. Det drejer sig grundlæggende om et godt kommunalt samarbejde, støtte til søskende og mulighed for at deltage i søskendekurser hvor der mulighed for at møde jævnaldrende. Et søskendekursus er et program for børn i alderen 9-12 år, hvor børnene henover 3-4 måneder mødes med hinanden og deltager i udviklende aktiviteter. I Danmark ved vi endnu alt for lidt om, hvordan det er for søskende at have en søster eller en bror med handicap og hvordan det opleves og påvirker i forskellige perioder i barndommen og ungdomsårene. Vi har brug for at få mere viden om, hvilke støtte søskende i forskellige aldre ”kalder på” og hvilken slags støttemuligheder der er mest hensigtsmæssige. Vores erfaringer fra Ådalskolens søskendekurser i Ringsted peger på betydningen af, at søskende skal have mere viden om det aktuelle handicap, at de kan få muligheder for at udforske og udtrykke deres følelser omkring det og få følelsesmæssig støtte. Søskende har også brug for hjælp til at udvikle strategier for, hvordan de kan klare det, de oplever som problemer og vanskeligheder.