torsdag den 15. november 2018

Næste søskendekursus begynder...

Det næste søskendekursus på Ådalskolen i Ringsted begynder til marts 2019. Målgruppen er børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med særlige behov. Der er nu åbent for tilmeldinger og vi anbefaler at I allerede nu reserverer en plads på kurset, hvis det har interesse. Derefter tager I kontakt med sagsbehandleren og får lavet en ansøgning som dækker kursusafgiften. Dette er der mulighed for ifølge Serviceloven. En kopi af betalingstilsagnet vil vi gerne have en kopi af når I modtager det fra kommunen.onsdag den 14. november 2018

Søskende oplever også en rutschebanetur

Ådalskolen i Ringsted er en specialskole i Ringsted og fra mange forældre hører vi, at det kan opleves som en følelsesmæssig rutsjebanetur at blive forældre til et barn med handicap, hvor mange fortæller at de ryger helt ned i kulkælderen, og bliver opslugt af den sorg, det for mange er, at få et barn med et handicap. Når forældrene får mulighed for - på en sund og konstruktiv måde - at bearbejde de mange tanker og følelser sammen med ligestillede, kan der dannes grobund for at familien kan ændre opfattelsen af deres familie fra at være ressourcesvag til at være en mere åben og ressourcestærk familie, der har et barn med en funktionsnedsættelse. I takt med at barnet bliver ældre, vil forældrene til stadighed opleve at køre op og ned i følelsernes rutsjebane men et stærkt netværk med ligestillede gør disse op-og-nedture lettere at håndtere. Søskende oplever den samme rutschebanetur og derfor er det afgørende, at søskende til børn med funktionsnedsættelse får mulighed for at danne netværk med ligestillede, så kan nogen at dele deres tanker og erfaringer med. Når man møder ligestillede, som man kan spejle sig i, bliver man klogere på egne stærke og svagere sider og bliver bedre til at få øje på egne og andres kompetencer. Den erfaringsudveksling, som foregår på et søskendekursus, har til mål at række ud over selve kurset, så søskende lærer at trække på netværket fremadrettet, når der er brug for ressourcer eller inspiration ”udefra”.

ADHD og autisme er ikke altid lutter lagkage

At være storebror til en mindre bror med ADHD og autisme er ikke altid lutter lagkage, men han er jo min lillebror. Når Mikkel som er 12 år kommer hjem fra skole er det første han gør, at lave et eftermiddagsskema for hans lillebror. Mikkels lillebror hedder Bertram, har ADHD og autisme og er meget visuelt tænkende. Derfor bruger vi i min familier meget skemaer og piktogrammer fortæller Bertram fordi det er vigtigt for ham at vide, hvad der skal ske hvornår. Det er en fuldstændig nødvendighed at have skemaer til Bertram siger Mikkel ellers er resten af dagen ødelagt. I starten var det svært at acceptere, at vi i min familie skulle lave skema, jeg synes faktisk det var pinligt og flovt. Når mine kammerater var med mig hjemme kunne de se den store tavle i køkkenet og jeg tror de undrede sig rigtig meget. Det var ikke noget jeg talte om, men særlig efter at jeg var med på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted har jeg fået meget mere mod til at fortælle andre om min familie og hvordan det er at have en lillebror med ADHD og autisme. Nu her efter 2 års træning er vi generelt blevet gode til at bruge korte præcise sætninger og sige det Bertram skal og ikke det han ikke skal. Det var virkelig noget, som jeg skulle vænne mig til. Det at jeg hele tiden skal tænke over, hvad jeg siger og hvordan jeg skal sige tingene. Jeg kan godt se, at det hjælper min lillebror rigtig meget, men en gang imellem er det bare irriterende. Da jeg deltog i Ådalskolens søskendekursus var det første gang jeg var sammen med andre børn på min egen alder som også har søskende med et handicap. Det var en fantastisk oplevelse og en klar øjenåbner for mig. Jeg lærte en masse om ADHD og autisme og jeg fik nye kammerater. Jeg lærte blandt andet, at jeg skal undgå at bruge ordet "ikke", så omformulerer jeg hellere sætningen og fortæller min lillebror, hvad han skal gøre. De voksne på søskendekurset fortalte, at hjernen ikke kan høre ordet "ikke" fx. hvis jeg siger "Bertram du skal ikke gå igennem vandpytten" så kan jeg være sikker på at han gør det, men siger jeg "Bertram du skal gå uden om vandpytten" så går han pænt (for det meste) uden om. I min familie gælder det om at være 4 skridt foran hele tiden. Jo mere faste rammer og forudsigelighed jo bedre. Vi fortæller altid, hvor lang tid der til, at der skal ske et eller andet, hvornår vi skal afsted, hvornår er det sengetid osv. den forudsigelighed har min lillebror brug for. På den måde undgår vi mange konflikter, når vi bryder ind i et eller andet han er i gang med. At være storebror til en lillebror med ADHD og autisme er ikke altid lutter lagkage, men han er min lillebror. Takket være Ådalskolens søskendekursus har vi i min familie fået styr på noget meget væsentligt.

Næste søskendekursus begynder...

Det næste søskendekursus på Ådalskolen i Ringsted begynder til marts 2019. Målgruppen er børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster...