lørdag den 30. september 2017

En super lørdag på søskendekurset

Ådalskolen har i dag haft en fantastisk søskendelørdag med 2 forskellige temaer. Et af dem er det såkaldte "Kom godt ud af det glas". Vi har fået en af drengene til at fortælle lidt om det. Her er hvad Morten sagde: "For mit vedkommende er det et meget spændende emne fordi jeg har mange konflikter med min lillebror som har ADHD og autisme. Hver gang vi skal lege eller være sammen om noget ender det i konflikter. Derfor glæder jeg mig til at lave det her relationsglas og afprøve det når jeg kommer hjem". Vi arbejder med relationen til vores søskende med handicap. De voksne fortalte os, at en relation er en slags forbindelse mellem mennesker. De lyttede, spurgte og tegnede. De voksne supplerede med at fortælle at en relation skal vedligeholdes lidt lige som når et hun engang imellem skal males for at det bedre kan holde i vind og vejr.
Relationen til sin søskende vedligeholdes ved blandt andet aktiviteter og samvær. Derfor skulle søskende lave et ”Kom godt ud af det glas”. En kreativ og personlig måde til at huske at vedligeholde relationerne på. Børnene fandt på gode aktivitetsideer, både nye og gamle og det er nu meningen at de skal hjem og afprøve glasset sammen med sin søskende. Brug glasset så ofte som I kan.
Tag en aktivitet og nyd tiden med jeres søskende om enten det er kort eller lang tid. Vi talte også om at nogle søskende med handicap kan være svære at lege med, men husk på at 5-10 minutter også er godt nok. Vi glæder os til at høre jer fortælle om jeres erfaringer. Husk at jeres erfaringer er gode at høre for andre søskende. Tusind tak for en fantastisk lørdag og vi 3 voksne kan faktisk næsten ikke vente indtil vi skal af sted på søskendecampen i slutningen af oktober måned.
De bedste hilsner
Gitte, Birgit og John

torsdag den 28. september 2017

Vi ses på lørdag

Kære søskende
Ja, så gik der lige endnu en måned og det er nu blevet tid til, at vi skal ses igen - alle dem fra august holdet. Vi mødes på lørdag d. 30. september kl. 09.00 på Ådalskolen og tager fat på en spændende lørdag med 2 store temaer. I deltagerbrevet som vi håber du allerede har modtaget og i scrapbogen står der mere om programmet. Husk desuden at tage scrapbogen med da vi skal bruge den i løbet af dagen. Tag også tøj med efter vejret og så vil vi ellers bare sige, at vi glæder os rigtig meget til at se dig igen. Kom godt til Ringsted.
De bedste hilsner
Gitte, Birgit og John

tirsdag den 26. september 2017

Ådalskolen i Ringsted sætte sport på søskende

Kammeraters evig stirrende blikke, bekymring, irritation, pinlige episoder men også intens glæde og stor stor kærlighed. Følelserne er mange og meget forskellige, når man har en bror eller søster med et handicap. Nu er der konkret hjælp at hente for børn og familier, idet Ådalskolen i Ringsted tilbyder søskendekurser for børn i alderen 9-12 år der har en bror eller søster med et handicap. Kurserne udbydes tværkommunalt og på tværs af handicaps og diagnoser. Vi tager med tilbuddet et stort skridt for at skabe den nødvendige opmærksomhed og fokus på, hvordan det opleves at være søskende til børn med handicap. Søskendekurset og bloggen byder blandt andet på filmklip og tekster, hvor søskende til børn med handicap fortæller om deres egne oplevelser. Der er også forældre, der fortæller, hvordan de oplever at have et handicappet barn i familien og fagfolk skitserer, hvordan man bedst kan støtte familien og hjælper søskende.

Søskendekurset i Ringsted er godt igang

De fleste søskende er direkte eller inddirekte påvirket af omstændighederne ved et handicap og hverdagen, når ens bror eller søster har et handicap. Ådalskolen i Ringsted går ind med en aktiv indsats, støtter søskende og oplyser alle andre.
Lasse, 12 år. er med til sit første møde på søskendekurset. Jeg tror, jeg kan finde nogen her, som forstår mig. Klassekammeraterne kan jo bare tænke, "Puha, godt det ikke er mig". Men de kan jo ikke forstå det, når de ikke selv har en lillesøster med autisme. Det er godt at vide, at der er andre, som har det lige som mig. Når mine andre kammerater siger ”hej” til deres søskende i skolen, tænker jeg: Øv, det kan jeg ikke. Her er jeg anderledes.
Mathias, 11 år. Det er dejligt at få talt med de andre om, hvordan man har det. Det er svært at tale med sine andre kammerater. Jeg bliver stadig ked af det, når jeg tænker på min lillebrors fremtid og hvordan det dog skal gå ham. Min lillebror er multihandicappet. Alligevel er jeg glad, når jeg kommer hjem fra søskendekurset. Det føles rart.
Cecilie, 12 år. Veninderne prøver at forstå, hvordan jeg har det. Men det kan de ikke helt fordi de ikke har en storesøster med et handicap.  Jeg ved, at de andre her på søskendekurset forstår fordi de selv har en søskende med et handicap og at mange af vores historier lyder meget ens. Det føles dejligt at opleve, at det ikke kun er mig, der har det sådan her. Jeg bliver gladere, når jeg har været på søskendekursus.  Jeg får lettet på humøret i stedet for bare at være helt stille.
Sådan fortæller 3 børn som deltager på Ådalskolens søskendekursus. Et kursus for børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et handicap. Som søskende er man også en slags pårørende. En hverdag som nogle gange kan være meget udfordrende. Udfordringen som søskende er ofte at finde nye måder at fungere i hverdagen på og hvor barnet med handicap stadig føler sig forstået. Ofte er der tale om en ny måde at være sammen på – både i forhold til hvordan man taler sammen, hvordan man opfører sig over for hinanden og hvad man laver sammen med sin søskende.  Det kræver tålmodighed fra søskende at leve med og forstå, at det er ”handicappet”, der er problemet. Til gengæld vil netop din indsats kunne gøre en stor og positiv forskel, når du skal blive bedre til at forstå din bror eller søster med et handicap. De 3 søskende giver følgende råd til andre søskende som også har en bror eller søster med et handicap: Vær opmærksom og få din bror eller søsters opmærksomhed inden du siger noget. Få øjenkontakt og lyt aktivt. Aflæs kropssprog og mimik. Hvad giver mening for ham eller hende lige nu - i hendes virkelighed? Gør hvad du kan for at finde meningen bag ordene. Formulér dig enkelt. Tal tydeligt og langsomt. Læg mærke til din egen mimik og dit kropssprog. Vær fleksibel. Måske er det bedre at gøre noget andet end det, du havde planlagt? Få det bedste ud af det, der er i nuet. Humor kan være med til at løse en svær situation. At få et rigtig godt grin sammen kan løse op og give mere og ny energi. Tag en pause i ny og næ og bevar roen. Ådalskolens søskendekursus i Ringsted varer 45 timer og er fordelt over 3 weekends. Undervejs i forløbet er der masser af aktiviteter som er med til at sætte ord på rollen som søskende, vi ser film og taler om den bagefter og så er højdepunktet naturligvis, når vi alle tager af sted på en søskendecamp med overnatning i en nærliggende kursushytte. 

At være søskende til en med ADHD

Når 13 børn i disse uger er igang med et søskendekursus på Ådalskolen i Ringsted oplever de, at de har mange ting til fælles. Efterhånden som de lærer hinanden at kende, bliver trygge ja så udvikler tilliden sig og der kommer gode erfaringer og oplevelser frem. Et af de temaer som søskende taler om på søskendekurset er hvor de det opleves at have ADHD. De fleste er enige om, at kan være en krævende opgave for alle at være i familie med et barn som har ADHD. Stor tålmodighed og forståelse er blot nogle af de ting, som hele tiden kommer på prøve. Men hvad med søskende til barnet med ADHD? At være bror eller søster til en med ADHD kan også være noget af en udfordring. Børn kan opleve alle former for følelser, når de bor sammen med en søskende med ADHD. De kan føle sig rasende, frustrerede og opleve forvirring omkring deres brors (eller søsters) adfærd. At være hjemme kan virke anstrengende og uforudsigeligt. Der kan opstå jalousi over al den opmærksomhed deres søskende med ADHD får. Adfærden hos barnet med ADHD kan være provokerende og grænseoverskridende. Slagsmål og skænderier kan hurtigt opstå og det kan blive mere og mere vanskeligt at opretholde selvkontrol og modstå fra selv at reagere uhensigtsmæssigt. Barnet uden ADHD kan føle det urimeligt, at han (eller hun) forventes at kunne opføre sig pænt. De føler, at barnet med ADHD får ekstra chancer eller flere belønninger til trods for deres dårlige opførsel. Nogle søskende kommer til at påtage sig et for stort ansvar, når de forsøger at hjælpe eller undgå konflikter, og de derefter føler sig vrede eller sårede, når de ikke oplever, at deres søskende gengælder det eller udtrykker taknemmelighed. Nogle påtager sig rollen som ”det gode barn” ved at forsøge at gøre alt perfekt – det er en udmattende og urealistisk rolle. I nogle familier ender disse søskende med at føle sig usynlige og ligegyldige, de trækker sig fra andre og er ude af stand til at spørge efter hjælp. Heldigvis hjælper det søskende, at de deltager på et søskendekursus. Det er første skridt i retningen at kunne italesætte hvordan det opleves at være dem.

mandag den 25. september 2017

Fællestrækkene bringer os videre

Tankerne med at samle børn på et ligesindet søskendekursus er ikke alene at formidle nogle fælles videnstemaer til børnene. Et selvstændigt formål er også at bruge fællestrækkene i børnenes baggrund til at skabe et fællesskab og netværk børnene imellem. I tråd med det formål vurderer gruppelederne Birgit og John på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted, at børnene i kraft af de temaer, de har haft oppe i gruppen, ikke alene har fået en større forståelse for deres egen situation men også for hinanden i gruppen. Og netop deres fælles baggrund har gjort, at de har følt sig trygge i gruppen og haft mod på at åbne sig: ”Jeg oplever, de har følt sig trygge her i situationen og har turdet fortælle og dele deres oplevelser. Måske fordi de ved, de har samme ”baggrundsvilkår”. En mor udtrykker meget præcist, hvordan børnenes erkendelse af, at de alle er søskende til handicappede, har været det vigtigste udbytte af børnegrupperne: ”Det vigtigste han har lært er, at han ikke er den eneste dreng, og at det ikke kun er i vores familie, at der er en søskende med et handicap og at hverdagen nogle gange slår flikflak. Der er også andre børn, som oplever og erfarer præcis de samme udfordrende situationer i hverdagen. Nogle af forældrene peger også på, at deres børn er begyndt at lege med nogle af de andre fra søskendekurset, og at de har besøgt hinanden derhjemme efterfølgende. Hvorvidt det netværk på sigt rækker ud over børnenes deltagelse på søskendekurset, er dog ikke til at vurdere umiddelbart når søskendekurset når sin afslutning, men helt klart et håb og ønske.

"Man føler sig lettere når man går hjem..."

En søndag eftermiddag ringer vores søskendetelefon og i den anden ende præsenterer en dreng sig på 11 år som hedder Martin. Han har fået at vide af sin mor, at han skulle ringe til os. Det er vi rigtig glade for og særlig tak til dig Martin fordi du gav os lov til at dele samtalen her på bloggen. Martin har en storebror som har infantil autisme og hans mor og far vil gerne have at han deltager på Ådalskolens søskendekursus, men Martin ved ikke rigtigt og siger at han ikke har lyst. 
Samtalen begynder sådan her:
John: Hvor gammel er du og hvor bor du?
Martin: Jeg er 11 år og kommer fra Holbæk?
John: Hvad tænker du at et søskendekursus er?
Martin: Det ved jeg faktisk ikke, men jeg har ikke lyst?
John: Hvad er det du ikke har lyst til?
Martin: Til at sidde og fortælle om alt det pinlige min storebror gør?
John: Hvad er det egentlig han gør?
Martin: Han tvickler, farer omkring, skriger, ser underlig ud, løber i forretningen, piller ved varerne, min mor må nogle gange gå ud med ham i bilen og en ellers hyggelig indkøbstur slutter før den er begyndt osv.
John: Hvad laver du og din storebror sammen?
Martin: Ikke ret meget for vi leger ikke så meget sammen. Han vil lege de samme ting igen og igen og han kan ikke det jeg gerne vil.
John: Hvordan har du fortalt dine kammerater om din storebrors handicap?
Martin: Der er kun en kammerat der ved noget og det er ikke ret meget for jeg taler helst ikke om det. Faktisk forsøger jeg at glemme det og undgår de situationer, hvor mine kammerater kommer til at se min storebror. Jeg har heller ikke så meget lyst til at tage med til hans skole fordi der er mange andre handicappede og jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Min storebror er heller ikke med til mine svømmestævner.
John: Kunne du godt tænke dig, at han var det?
Martin: Ja rigtig meget for så er det jo ligesom en normal familie…
Sådan fortsætter snakken i nogen tid og det er egentlig en fantastisk god snak som tilsidst bekræfter Martin i, at et søskendekursus ikke er noget ”farligt”, men blot at et søskendekursus er et sted, hvor man mødes med andre børn som også har en søskende med særlige behov eller et handicap, laver sjove aktiviteter sammen og deler de erfaringer og oplevelser man har med sine søskende. Ved at dele og fortælle om ens oplevelser har de ofte en tendens til at blive mindre, det føles som om at de forsvinder ud i den blå luft. Som en en anden søskende har sagt ”man føler sig lettere når man skal hjem”.

Jeg lærer at forstå min bror bedre

Langt de fleste søskende som har en bror eller søster med et handicap er vant til at gå på kompromis i forholdet til at samarbejde med ens bror eller søster der har særlige behov eller et handicap. Søskende har lært "at bøje af", acceptere, affinde sig med det, trække sig, sige "pyt" og vente. Sikke en viden og sikke en lærdom. Det er stærkt at lytte til og endnu stærkere, når børnene inviterer hinanden ind i "deres indre verden". Børnene på søskendekurset bruger hinanden og der er plads til både alvor og en masse fjolleri. Det er ganske simpelt en del af kursusrammen fortæller en af gruppelederne John Quist Frandsen. At blive "inviteret indenfor" kræver tryghed og ydmyghed og den ingrediens forsøger vi at skabe på kurserne for det er her der for alvor sker en forandring. En forandring som vi har erfaret er med til at skabe den robusthed som er så vigtig for søskende. Barnet med handicap er oftest den, der bestemmer legen og dermed sætter rammerne for samspillet. "Hvis jeg vil lege med min bror, må jeg være indstillet på, at det er ham, som bestemmer” sådan fortæller Mikkel på 10 år som i øjeblikket deltager på Ådalskolens søskendekursus. Et faktum som han efterhånden har lært sig selv og som han må acceptere. Alligevel kan det godt være svært siger Mikkel, fordi vores leg tit ender i konflikter. Andre søskendebørn oplever også, at de bliver skældt ud eller slået af deres søskende. Det er meget svært at håndtere, og mange bliver rigtig kede af, at de ikke kan have den almindelige søskenderelation, som de oplever hos deres venner, og føler det som et stort savn. De kan også opleve det at blive afvist eller fravalgt, når de prøver at etablere en kontakt, som noget meget sorgfuldt. Nogle søskendebørn kan udvikle sig til at blive overansvarlige, og kan nærmest få rollen som en 3. forældre. Dette uanset om de er store-eller lille-søskende. Når børnene deltager i et søskendekursus i Ringsted får de hjælp til at sætte ord på deres søskenderelation og de får styrke og mod til at opdage at deres bror/søster er anderledes. Altså på flere områder er deres bror eller søster anderledes og det sætter børnene deres egne ord på. Nogle børn med handicap har ikke nogen eller ganske få venner, og de står måske udenfor i skolen og bliver ofte genstand for mobning og drillerier. Det er sorgfuldt for søskendebarnet, der naturligvis gerne vil kunne beskytte og forsvare, at se sin bror/søster have det så svært, uden rigtigt at kunne gøre noget. Det giver frustrationer, og kan også blive vendt til vrede og had mod sin søskende. Selvom de intellektuelt godt kan forstå, at det er handicappet og ikke deres bror/søster, som de er vrede på. Alligevel kan det godt være svært men "så er det godt at kunne fortælle det til nogen som forstår hvad jeg mener", siger Mette som også deltager på søskendekurset dette efterår.

torsdag den 21. september 2017

Jeg er født som lillebror men er storebror for min bror…


En kryptisk sætning som ved første læsning ikke er lige til at gennemskue, men det er sådan Martin på 11 år oplever hans liv som bror. Mange tak til Martin og familie fordi I ville dele jeres historie her på Ådalskolens søskendekursus blog. Det er en historie som opleves af rigtig mange familier, som har en barn med særlige behov eller et handicap.

For lillebror Martin på 11 år er det bare helt naturligt, at Rasmus er handicappet. Han har aldrig kendt til andet. Da Martin var mindre, spurgte han ofte, hvornår Rasmus begyndte at tale, lidt som at lære at gå og cykle. Det måtte jeg så fortælle Martin, at der jo nok gik endnu et stykke tid. Og som 7-årig talte Martin om autisme og bleer og han er i dag meget omsorgsfuld over for Rasmus. Allerede som 8-årig kunne Martin komme ind fra haven og fortælle mig, at Rasmus havde ”lavet i bleen” og nok trængte til en ny. Han elsker at få lov til at give Rasmus et glas æblejuice eller et stykke kage. Martin har aldrig givet udtryk for, at der var for meget fokus på Rasmus. Selv om Rasmus jo ofte kommer i første række, sådan er det jo bare. Over for begge mine drenge har jeg i årene valgt den positive vinkel. Der er meget, som er værre end et handicap og i dag kan vi faktisk se positivt på, at det for eksempel har været muligt for mig at arbejde hjemmefra, og at jeg har haft et fag, som har gjort det muligt. Jeg nægter generelt at have for stort fokus på handicappet og har for eksempel sidestillet det at have handicap med at have rødt hår. Martin er rødhåret og det er ikke altid sjovt. Heller ikke når han på grund af sin lyse hud skal smøres ekstra meget med solcreme om sommeren og skal bade med t-shirt. Så snakker vi om, at der er noget med alle mennesker. Nogen har et handicap, nogen har rødt hår og nogen noget helt andet.

Rasmus oplever rigtig mange begrænsninger ved at have et handicap og det vil han naturligvis også gøre fremover. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Sådan må det nu engang være for ham. Det, jeg kan gøre noget ved, er måden, vi takler udfordringerne på. Jeg nægter at give op overfor et handicap eller at skjule handicappet på nogen måde. Jeg har altid forsøgt at fortælle Martin, at have en bror med et handicap ikke er noget at skamme sig over eller have alt for meget fokus på. Martin tager det ufatteligt pænt, men selvfølgelig er der også perioder hvor det er meget svært. Især, når man tænker på, hvor frustrerende det er, at lige meget hvor meget umage man end gør sig, så er der dage, hvor det handicap bare ”fylder” enormt meget. At komme hertil hvor vi er i dag kræver benhårdt arbejde i familien og et nært samarbejde med omgivelserne. I min familie har vi virkelig haft glæde af Ådalskolens søskendekursus i Ringsted, som netop afholder søskendekurser for børn i alderen 9-12 år. At være en del af det netværk er meget gavnligt og et sted, hvor vi som søskende kan møde hinanden og netværke. Det er der ikke altid tid og plads i familien. »På Ådalskolen i Ringsted har vi søskendekurser for børn og vi oplever tydeligt, at børnene higer efter at tale med andre søskende om lignende oplevelser. Børnene udveksler for eksempel erfaringer med forskelle fra søskende til søskende,« siger John Quist Frandsen som er en af gruppelederne på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted.

Søskende bruger deres erfaringer på søskendekurserne


Det er helt centralt på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted, at børnene spiller en aktiv rolle under hele søskendekurset. Deres erfaringer og oplevelser går nemlig hånd i hånd. Perspektiverne fra henholdsvis søskende og os som gruppeledere supplerer hinanden, så væsentlige indsigter og viden fra både den faglige verden og den oplevede verden bliver inddraget på kurset. Søskende bidrager med deres erfaringer fra hverdagslivet sammen med en bror eller søster med særlige behov, og erfaringerne fra det oplevede liv kommer i høj grad i undervisningen i spil i form af fortællinger. De mange fortællinger fra søskende giver en mulighed for at vanskelige problemstillinger kan italesættes og deles blandt andre som ofte meget hurtigt kan ”sætte sig ind i historien”. Det kan give børnene mulighed for at sætte sig selv og egen historie og oplevelse i forhold til det fortalte, og derved skabe personlig mening og læring. Det magiske ved fortællingen opleves i den grad på den måde hvorpå Ådalskolens søskendekursus er organiseret. Vores rolle som gruppeledere er i sammenhængen, at hjælpe fortællingerne frem og sikre, at de indgår i søskendekurset i en pædagogisk proces. De skal understøtte det enkelte barn i en sund lærings- og mestringsproces frem mod at leve et godt liv med bror eller søster med et særligt behov. Det er vigtigt, at vi voksne lytter til og snakker med børnene om deres forestillinger. At vi anerkender barnets oplevelse af virkeligheden – og hjælper dem med at sætte ord på og forstå, hvad der sker. Det hjælper også at være åben og vise, at det er ok at tale om det. Når et søskendekursus planlægges drøftes, hvilke historier fra søskende som skal bringes ind i kurset – hvornår og hvordan samt hvilke aktiviteter der skal facilitere historierne. Der er stor forskel på om vi kender børnene godt eller mindre godt. Søskendes selvoplevede erfaringer bruges i stor grad i forbindelse med de omdrejningspunkter og temaer, som planlægges undervejs. Temaerne bliver til på baggrund af den forrige lørdag og processen hos børnene, som gruppe og enkeltvis. Desuden må der i planlægningen være plads og rum til, at der kan opstå nye temaer, som har betydning for søskendes måde at klare hverdagslivet med en bror eller søster med et særligt behov. Det er afgørende, at vi som gruppeledere opnår et godt og tillidsfuldt kendskab til den enkeltes søskendes ’lager’ af historier, så han eller hun kan kalde dem ind spontant i kurset. Derfor er en væsentlig del af rammen på søskendekurset, at søskende deler deres historier blandt de andre børn, så alle får kendskab til dem. Der opstår en win win situation hvor børnene oplever en lettelse ved at sætte ord på erfaringerne samtidig med, at de hjælper en anden søskende. Gruppen arbejder med forskellige vanskeligheder, børnene kan opleve i deres liv - og er det frirum, børnene har brug for til at dele tanker og følelser omkring deres bror eller søsters vanskeligheder med andre børn i samme situation. Gruppen tager således udgangspunkt i børnenes virkelighed, og gruppelederne har til opgave at skabe en tryg og tillidsfuld relation til- og mellem børnene. Det er vores erfaring, at det er en utrolig stor lettelse for børnene at finde ud af, at de ikke er alene omkring deres følelser og oplevelser, og de får hjælp til at sætte ord på de følelser, de oplever følger med at have en søskende med et særligt behov.

Er der andre, som mig spurgte Mikkel?


Ifølge hans mor var det Mikkel første kommentar da han fik at vide, at han skulle deltage på et søskendekursus. Det er slet ikke unormalt at føle sig lidt alene eller ensom somme tider, sådan fortalte Mikkel på et søskendekursus tilbage i foråret 2017. Mikkels lillebror har en hjerneskade og det påvirker hans liv rigtig meget. Mange søskende oplever, de er ret alene i deres hverdag med diagnosen, og der kan ligge en stor ensomhed i at skulle leve med at være anderledes end omgivelserne. På Ådalskolens søskendekursus sætter vi derfor fokus kraftigt på, hvordan det er at leve som pårørende med en søskende som har en livslang funktionsnedsættelse, og hvilke udfordringer der kan følge med. På vores søskendekursus har vi valgt at lave 4 kursusgange, som hver gang belyser nogle hjørner af søskende problematikken på godt og ondt. Søskende til børn med handicap har nogle helt specielle opvækstvilkår. Ingen er ens, så derfor findes ingen standard søskende til børn med handicap, men en masse forskellige børn og unge med forskellige behov. Alle med et behov for at finde genkendelse og spejling hos andre. Ofte er søskende til børn med handicap mere modne, hvilket naturligvis har mange positive sider. De forstår i en ung alder sociale sammenhænge på et langt dybere plan, som deres klassekammerater måske aldrig når frem til i deres liv. Det skal vi huske at sætte pris på som en meget fin menneskelig kompetence. Men vi skal også lære at håndtere forskellighederne, forståelsen og relationerne, hvilket netop er formålet med at deltage i et søskendekursus på Ådalskolen i Ringsted.

tirsdag den 19. september 2017

Et søskendekursus inviterer børnenes stemmer på banen

Ådalskolens i Ringsted tilbyder søskendekurser for børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et handicap. Vi arrangerer kurser for søskende og er meget optaget af arbejde med børnenes perspektiv. At se tingene fra deres perspektiv er at anerkende, at børnene ved noget om deres liv, vi ikke ved, og at deres velvære og trivsel stiger, når de har indflydelse på deres eget liv og føler sig lyttet til. Præcis ligesom vi voksne. Søskende tænker og funderer – meget endda. Og de ser, og de hører. Mere end vi voksne måske aner. Derfor er det en god ide, at vi med et søskendekursus etablerer en ramme, som indeholder mange forskellige aktiviteter og der er tid til at lytte og reflektere over, hvad det er søskende børn har på hjertet. For kun derigennem kan vi se livet fra deres ståsted. Hvert enkelt søskende har naturligvis sine helt særlige tanker og oplevelser, når deres bror eller søster har et handicap. Hvert enkelt søskende kan have sine bekymringer, når man elsker sine søskende og ind imellem også ønsker dem langt væk fordi der er så irriterende. Alligevel er der mange fællestræk, når børnene fortæller om deres livsvilkår. Alle disse ligheder og forskelligheder vil du opdage undervejs på søskendekurset.

En familie fortæller om søskendekurset


Vores søn Magnus på 14 år har autisme og er kognitivt og udviklingsmæssigt ikke alderssvarende. Vores datter på 10 år fik for et år siden et tilbud om at komme på søskendekursus i Ringsted. Initiativet blev varetaget af Ådalskolen og bestod i et forløb over ca. 4 måneder, hvor søskende til ”handicappede”, kunne mødes under ledelse af en 3 erfarne pædagoger. Som det første var vi lidt skeptiske, men endte dog med at foreslå vores datter det – og hun var straks interesseret. Det har vi aldrig fortrudt! Søskendekurset har været uvurderlig for vores datter. Hun fik et forum, hvor hun kunne tale med andre børn, som har søskende, der af en eller anden grund kan være svære at være søskende til. Det kan være sygdom, handicap eller anden årsag, som betyder, at man som søskende kan opleve anderledeshed, bekymring, angst eller har en hverdag, hvor man skal tage udstrakt hensyn til sin søster eller bror. Alle deltagerne på søskendekurserne har søskende med forskellig baggrund. Nogle har fysiske lidelser, andre psykiske. Fælles er, at det at være søskende til et barn med særlige behov kan være krævende og gøre en ensom, bekymret og ked af det. Vi vil sige, at for vores datter er der et ”før” og et ”efter” søskendekurset. Hun har fået redskaber til at forstå og acceptere, at hendes bror har autisme, som indimellem påvirker familien og som for altid er en fast følgesvend i hverdagen. Hun har fået sat ord på sin frustration over at have et så indviklet handicap tæt på livet. Hun har opnået et sprog til at kunne tale om og dermed opnå accept af, at det er okay at være vred over, at det netop er hendes lillebror, der har autisme. Hun har fået sat ord på den angst og måske til dels sorg, der følger med i en alt for ung alder at opleve nedsmeltninger, uforståelig adfærd, uretfærdigheder og en dagligdag som i den grad er opbygget med struktur. Og jo, vi har forsøgt at beskytte hende, som vi bedst kunne, og ja, vi har forsøgt at tale med hende og være der for hende – men børn er tapre og loyale, og meget mere, end vi anede, havde hobet sig op. Ådalskolens søskendekursus punkterede den ballon eller rettere søskendekurset gav vores datter redskaberne til selv at punktere den. Nu har vi et fælles sprog om autisme, der passer til en 10-årig. Vi har spilleregler for, hvad hun forventer af os i dagligdagen og ved de nedsmeltninger og vredesudbrud, som hun naturligvis stadig frygter og påvirkes af, men som hun nu kan forsvare sig imod og søge hjælp til at forstå.

Tankerne bag Ådalskolens søskendekursus i Ringsted


Baggrunden for Ådalskolens søskendekursus i Ringsted, er et ønske om at tilbyde børn som har en bror eller søster med et handicap et kortvarigt kursus, som har både et udviklingsperspektiv, et forebyggelsesperspektiv og et handlingsperspektiv. I de 3 gange weekender forløber, vil børnene et struktureret og spændende kursus målrettet børn i alderen 9-12 år. Under kurset får børnene faktuel viden om deres brors ellers søsters handicap, styrker og relationer, større robusthed og hvad de kan forvente sig af den rolle som de er i. Børnene får endvidere lejlighed til at overveje og tale om situationer, som de selv synes er vanskelige og får ideer til hvordan de kan tackle disse situationer på en anderledes måde. Grunden til, at netop disse elementer er udvalgt er, at virksomme børneprogrammer viser sig karakteriseret ved elementer som:

• giver børnene realistiske forventninger til deres brors eller søsters udvikling

• styrker børnenes forståelse overfor barnet med særlige behov

• giver viden og ”tag-med-hjem-ideer”

• får børnene til at forholde sig til søskenderollen sammen

• giver et tilbud om fællesskab sammen med andre børn i lignende situationer

Erfaringer fra Ådalskolens søskendekurser gennem 7 år viser, at børnene er meget glade for at deltage i kurset. Det opleves som meget positivt af dem, at både yngre og ældre søskende deler livsoplevelser og at kurset er målrettet og dækkende for alle handicapgrupper. Ådalskolens søskendekursus ses både i et udviklingsperspektiv, et forebyggelsesperspektiv og et handlingsperspektiv. Udgangspunktet er, at søskende gennem de handlekompetencer, de tilegner sig undervejs på kurset, får en større generel sikkerhed i søskende rollen, samtidig med at de ved, hvordan de skal håndtere situationer, hvor der er risiko for, at de ellers ville opleve konflikter.

Søskende er de store tænkere


Når en i familien har et handicap eller et særligt behov har det påvirkning på hele familien. Og børn, der vokser op i familier med et handicap, har brug for de voksnes hjælp til at klare de anderledesheder der ofte følger med i opvæksten. Ådalskolens søskendekursus i Ringsted er et sådan tilbud som hjælper børn i alderen 9-12 år. Her på vores blog har vi gennem årene samlet en masse af vores viden om børn som pårørende. Hvis du vil høre mere om vores søskendekurser er du velkommen til at ringe eller skrive.

Hos søskende som har en bror eller søster med et særligt behov er det helt almindeligt...

...at de tror, de er alene om at have en søskende med et handicap derhjemme

...at de har svært ved at finde ud af, hvor meget og hvordan de skal tale med deres kammerater om deres søskende

...at de kan blive bange for, at de bliver handicappet eller at det kan smitte som influenza

...at de spekulerer over, om de er skyld i handicappet eller om de kan gøre den værre

mandag den 18. september 2017

Vi skaber en ramme hvori søskende kan tale


Søskende møder andre børn på deres egen alder og får ny indsigt i hvordan de kan forstå og forholde sig positivt til den livssituation, som det er at have en bror eller søster med et handicap. John Quist Frandsen fra Ådalskolens søskendekursus fortæller om de erfaringer de har gjort sig med søskendekurserne. En grundlæggende erfaring er, at kurserne ofte dækker et behov hos børnene, de ikke har erkendt, før end de har deltaget i søskendekurset. Undervejs på søskendekurset får søskende generel information om handicaps. Søskende skal f.eks. prøve at lære og forstå, at hvad de opfatter som ''vil ikke'' hos den søskende med et handicap, i virkeligheden er ''kan ikke". Søskende forstår nemt hinandens følelser som skam, skyld, magtesløshed, vrede og det at føle sig anderledes ude i det offentlige rum. Skyld kan f.eks. vise sig som følelsen af, at man er egoist, hvis man tilgodeser egne behov, eller at man ikke kan få ens egne behov opfyldt eller hvis mors eller fars tilstedeværelse ved den årlige teaterforestilling på skolen endnu engang bliver aflyst. Undersøgelser viser, at for at søskende og forældre kan forbedre trivsel og udvikling hos barnet med funktionsnedsættelse kræver det, at de har de rigtige forudsætninger og det fornødne overskud. Desuden peger undersøgelser på, at forebyggende indsatser med fordel kan sættes i gang tidligt, da børns funktionsnedsættelser hurtigt begynder at indvirke på hele familien. Derfor kan en tidlig familierettet indsats forebygge, at den samlede familiens udfordringer bliver så store, at det kræver mere indgribende foranstaltninger at understøtte barnets udviklingsmæssige behov. Socialstyrelsens nye program fra 2016 "En hel familie" sætter fokus på mestringsstøtte til familier med børn med handicap. Formål med programmet er at styrke familiernes mestring og således ruste familier til at håndtere de psykologiske såvel som sociale udfordringer, som kan følge med, når man har et barn med en funktionsnedsættelse. Ådalskolens søskendekursus i Ringsted er en af de indsatser som italesættes i programmet og det er vi meget stolte af. Malterialet fra Socialstyrelsen skal gøre det lettere for beslutningstagere eller fagpersoner i en dansk kommune at blive inspireret af andre kommuners gode erfaringer med tidlige og forebyggende familierettede indsatser samt at finde frem til de indsatser, der passer til målgruppen.

søndag den 17. september 2017

Hvorfor kan han ikke opføre sig ordentligt?

Det fik jeg svar på efter jeg havde været på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted. Min storebror på 14 år er udviklingshæmmet og er tit meget urolig og farer omkring. Jeg hedder Peter og er 3 år yngre end ham og jeg oplever ofte – også i min egen familie – en undren over, at min mor og far ikke bare kan få ham til at ”opføre sig ordentligt” og slappe af. Det gør mig ked af det og det begrænser tit vores muligheder for at tage på ferie eller bare på indkøb i Bilka eller i biografen. Der er fødselsdage vi må springe over og somme tider er vi også nødt til at køre tidligere hjem fra et skolearrangement, fordi min storebror ikke magter at være der længere og det går jo så ud over mig. Det er det valg min far og mor tit står overfor. Det værste er faktisk at andre synes, at de ikke gør det godt nok. At vi er en dårlig familie, fordi en i familien ikke opfører sig som alle andre børn, siger Peter og fortsætter, når jeg står i de situationer, har jeg behov for at ”få luftet ud” og vendt mine tanker med andre. Jeg er glad for at jeg fik muligheden for at komme på Ådalskolens søskendekursus, hvor der er andre børn at snakke med. Jeg har fået nye kammerater og jeg behøver ikke mere at gemme mine tanker inde i mig selv.

lørdag den 16. september 2017

Viden og forståelse gør søskende stærkere


Nanna ønskede, at hun selv havde vidst mere om autisme for flere år siden - så havde det nemlig været så meget nemmere for både hende og hendes søster. Det er først efter at hun har deltaget på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted i foråret, at hun rigtig har forstået handicappet og at brikkerne er faldet på plads. Og alligevel er det i perioder svært at leve med, men nu har jeg i hvert fald en meget større viden. ”Selv om min mor og far har talt om handicappet, har det jo været et langt forløb som har varet de sidste 8 år.  Derfor var det en meget stor lettelse for Nanna at blive tilmeldt Ådalskolens søskendekursus, som hun glad rejste til helt fra Herning for at være med. ”På søskendekurset har jeg fået den bedste information om min søsters handicap og støtte fra de andre børn som også har søskende med et handicap. Det har været meget frustrerende, at jeg har været den eneste i min klasse, som har en søskende med et handicap og det har helt sikkert betydet, at jeg i perioder også selv har haft det svært. Men denne gang tror jeg, at det virker. Det har taget lidt tid, før jeg mærkede en effekt, men nu ser det ud som om, der sker noget” siger Nanna. Efter jeg har deltaget på søskendekurset i Ringsted har jeg lært, at det handler om at leve med autismen på den bedste måde – både for den, som har autisme og for den eller dem, som er pårørende. Det er vigtigt at sætte sig godt ind i handicappet og det er vigtigt at se realiteterne i øjnene, siger John Quist Frandsen fra Ådalskolen søskendekursus. Det er vigtigt at få et realistisk forhold til sin rolle som søskende og det er vigtigt at finde ud af, hvad man som søskende har brug for fra ens omgivelser. Mit gode råd er derfor til andre er: ”Find ud af, hvad du har brug for, deltag gerne sammen med andre søskende og sig fra, hvis du ikke har behov for at snakke om handicappet hele tiden”.

Lyt og lær - erfaringer fra voksne søskendeNår man ser denne video og lytter de mange udsagn fra voksne søskende så giver det bare så meget forståelse og mening at satse på søskendekurser. Derfor arrangerer Ådalskolen i Ringsted kurser for børn i alderen 9-12 år som har en søskende med et handicap. Kurset udbydes tværkommunalt og dækker alle handicap grupper.

Jeg ville ønske at nogen havde spurgt mig

„Jeg ville ønske, nogen havde spurgt mig, hvordan jeg havde det. Og at de så havde givet sig tid til at lytte til mig. Men nej, sådan var det ikke. Det hjalp først rigtigt, da jeg som 10-årig kom på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted. Men mine tanker om, hvordan det skulle gå, var jeg helt alene med.“ Børn som vokser op med en bror eller søster med et handicap får ikke altid den støtte og hjælp, de har brug for. En af årsagerne er, at de ansatte, der møder børnene og deres familier i deres arbejde, ikke i tilstrækkelig grad arbejder sammen på tværs af faggrupper og sektorer. For at udvikle indsatsen for søskende tilbyder Ådalskolen i Ringsted søskendekursus flere gange om året. Søskendekurset bygger på følgende fundament: Gennem planlagte aktiviteter, hygge, leg og samtaler får søskende mulighed for at tale om, hvordan det er for den enkelte at være søster/bror til et barn med et særligt behov eller et handicap og hvordan det er at være i familien, blandt andet ved:
  • At dele tanker og følelser – så som vrede, flovhed/pinlighed og et ønske om indimellem at være fri for sin bror/søster med handicap
  • At kunne tale frit med ligestillede børn og gruppelederne
  • At kunne spørge om det, du ikke forstår
  • At få viden om handicap og gode værktøjer, som kan støtte i dagligdagen

Alle kan blive mere lyttende og anerkendende

Når vi flere gange siger at Ådalskolens søskendekursus er funderet på et anerkendende ideal så vil vi gerne sætte lidt flere ord på denne tankegang. For ingen er det muligt at være anerkendende og lyttende hele tiden. Det er ideal man kan efterstræbe, men aldrig opnå til fulde, og det er præcis sådan det skal være, for som vi så ofte har sagt, så kan ingen mennesker spejle sig i perfekte rollemodeller. Børn lærer at håndterer egne fejl ved at se forældrene og andre, håndtere deres udfordringer. Det kræver øvelse og atter øvelse at være anerkendende; og den lyttende overbygning kræver tilmed ofre og mod. Mod til at se de ting man tidligere gjorde forkert og mod til at stå op mod normerne, hvis nødvendigt. Det kræver nogle gange ofre, hvis man som forældre erkender at man har et barn som har anderledes behov. Når man efterstræber at være anerkendende og lyttende så vil de fleste opdage at det bliver lettere og lettere med tiden, og til sidst vil det falde helt naturligt. Man bliver mere sikker på sig selv, fordi man ikke bare lærer at lytte til barnet, men også til sin egen mavefornemmelse. Man bliver stolt over at se hvordan børnene udvikler sig til sunde og selvbevidste individer, der kan tage hensyn til andre og begynder at spørge til andres tanker og følelser, og mange fortæller at de bliver stolte over at opleve at de præger kolleger, venner og familie til en mere rummelig tankegang. Alle kan blive mere anerkendende og lyttende. For nogle er det en længere rejse end for andre, afhængig af hvad man har med sig fra sin egen barndom. Man behøver ikke at kende meget til tankerne bag, så længe man er med på det basale. Lidt kan gøre stor forskel.

fredag den 15. september 2017

Det kræver mod at tale om det første gang

Min bror David har autisme. Han er ældre end mig, så jeg har aldrig kendt til andet. Jeg er 10 år, elsker min bror, især når han får mig grine, når han laver noget sjovt bag ryggen på min mor og far og når han siger sjove ting. Men jeg bliver også ked af det nogle gange, når jeg ser, hvor træt mor og far er og at de nogle gange bliver vrede på ham. Mor råber nogle gange af mig og jeg kan høre hende græde, når jeg har gået i seng. Jeg bekymrer mig om hende og jeg bekymre mig om min bror fordi jeg kan se, at folk på gaden stirrer på ham, vender øjne når vi går ude at handle eller går i byen. Jeg ville egentlig ikke have at mine kammerater i skolen skulle få noget at vide om min storebror fordi jeg var bange for at blive drillet eller hvis de skulle finde på at sige noget ubehageligt, men efter jeg har deltaget i Ådalskolens søskendekursus i Ringsted har jeg fået meget mere mod til at fortælle om min familie. Jeg begyndte med at fortælle det til min lærer og hun sagde mig, at hun også har en ældre bror med autisme. Jeg har talt med hende om ting, som når jeg bliver forstyrret og hun lytter til mig. Der er nogle ting som er nemmere at dele med andre end mine forældre og fordi jeg ikke ønsker at bekymre dem mere end de er i forvejen. Jeg vil anbefale alle børn som har ene bror eller en søster med et handicap at deltage på et søskendekursus. "Det er som om min verden blev meget nemmere efter det", slutter David med at sige. Det at kunne dele ens historie med andre som kender til det samme er en ting som er alfa og omega og noget som vi gør rigtig meget på et søskendekursus.

Sådan er udsigten fra mine sko...

"Jeg kan ikke forestille mig at have en normal søster," sådan siger 10-årige Viktor. Han er en af ​12 søskende som deltager i Ådalskolens søskendekursus i øjeblikket og som ivrigt deler ud af hans erfaringer, som bror til en pige med et handicap. Børn, hvis søskende har et handicap er i alderen 9-12 år har igen mulighed for at melde sig til søskendekurset som begynder i marts 2018. Børns dagligdag er præget af vilkår som er meget forskellige herunder også handicaps som autisme, cerebral parese, udviklingsmæssige forsinkelser, kroniske sygdomme, ADHD, Prader-Willi og Tourettes syndrom. Deres åbenhjertige og tillidsfulde fortællinger forbinder dem hurtigt til hinanden og for de fleste er det nemt at sammenligne erfaringer. Ådalskolen i Ringsted har igen ramt ”hovedet på sømmet” og søskendekurset taler sit eget tydelige sprog. De børn som kommer på et søskendekursus har sjældent mødt andre børn som også har en bror eller søster med et handicap og faktisk er det at vide, at der er andre på ens egen alder som tænker de samme tanker ”guld værd” for børnene. Undervejs på et søskendekursus lærer og oplever børnene, at de ikke er alene, at andre børn har lignende oplevelser, har de samme bekymringer, føler de samme glæder. Børnene og dermed familien vil på sigt have meget at vinde ved at anerkende at søskende er pårørende og at ”udsigten fra deres sko” er en meget nyttig og velkommen tilføjelse til familiens samlede ressourcer.

Søskende udfordres på den gode måde på søskendekurser

Ådalskolens søskendekursus henvender sig til børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et handicap. Søskendekurset skaber en anerkendende kursusramme, hvor vi som gruppeledere understøtter, inspirerer og udfordrer børnenes læringsprocesser. Gennem dialog, aktiviteter og lege udfordrer vi børnene til en undren og refleksion over egne oplevelser, følelser, forståelser og handlinger. Søskendekurset bygger på at børnene med omsorg og respekt skal have mulighed for at udvikle konstruktive og nære relationer til de andre børn og komme godt ind i gruppen, hvor de kan give, tage, opnå anerkendelse samt opleve betydning og styrke i fællesskabet. Derfor er vi fra start naturligvis opmærksomme på, at hvert enkelt barn inddrages og støttes i at være aktive deltagere til fællesskabet, samt at de lærer at samarbejde med andre ved at deltage i de mange fælles aktiviteter og øvelser.

Forventninger til et søskendekursus

Hvis du ikke har været med på et søskendekursus før, så kan det være svært at vide, hvad man går ind til. Måske har du hørt noget fra tidligere kursusdeltagere, måske har du set nogle billeder eller videoer, eller læst om kurset her på bloggen. Det er gode måder til at forstå hvad et søskendekursus er og vi må bare sige, at et søskendekursus er en fantastiske oplevelse. Et søskendekursus er et helt specielt eventyr. Et eventyr hvor du selv skal spille hovedrollen og er med til at udvikle kurset. En af pigerne fra sidste søskendekursus Mathilde siger det på denne måde ”jo mere du giver jo mere får du igen”. Bedre kan det ikke siges. Du vil selvfølgelig blive præsenteret for fantasifulde aktiviteter som er med til at lære dig, at der er andre søskende som oplever det samme som dig. Du vil også få en masse andre forslag til hvordan du kan håndtere de udfordringer som du selv kan opleve. Dernæst vil du lære en teknik ”at sparke røde tanker til hjørne” som vil kunne hjælpe dig når du synes at det hele bare er lidt for meget. Du vil også møde søde voksne, som har brugt meget tid på at strikke et godt program sammen til dig, og som glæder sig til at lære dig at kende, fordi de gerne vil lave noget fedt for dig. Fordi søskendekurset gør dig mere robust og gør en forskel, og det ved de.
Det betyder også, at du møder andre deltagere fra hele Danmark – nogle fra Herning og andre fra København. De er forskellige, og alle har noget fedt at byde ind med. Du vil komme til at snakke med dem om ting, som du nok ikke snakker med ret mange derhjemme om, og du vil komme til at opleve hele kurset med dem.
Alt dette kræver bare én ting af dig; at du er med og at du selv bidrager. Når du er åben for at bidrage garanterer jeg, at du får en kæmpe oplevelse som du bare kan glæde dig til

Når et kammeratskab spirer frem

På Ådalskolens søskendekursus tænker børnene på hinanden mellem kursuslørdagene, i takt med at de lærer hinanden at kende. Som Rasmus på 10 år siger det, ”jeg har tænkt på, hvordan Nikolaj fra Kalundborg har det og i starten inden jeg lærte ham at kende troede jeg ikke, at der var andre, som havde haft de samme oplevelser som jeg, når ens lillesøster har et handicap”. Det har i lang tid fået mig at føle mig alene. Efter jeg er begyndt på søskendekurset er det blevet meget anderledes. Jeg tænker på de andre børn og det de fortæller på søskendekurset. Jeg tænker også på, hvad de andre mon laver, og hvordan de mon har det. At deltage i et søskendekursus fører nogle gange blivende venskaber med sig. To af børnene opdagede via søskendekurset, at der var andre elever på skolen også havde en bror eller søster med et handicap. Børnene fortæller at det bare er rart at vide, at de andre ”bare er der”. De behøver ikke mere kontakt end det. De mindste på søskendekurset oplever, at de godt kan være venner med nogen, der er ældre end dem selv. ”Altså vi tænker meget ens. Jeg plejer altid at sige til mig selv, at det er lige meget med alderen, bare man kan finde ud af det” (10 år). Børnene oplever søskendekurset som et socialt sted, ”hvor man møder nye mennesker og lærer dem bedre at kende”. Et barn mener, at øvelsen i at møde nye børn i fællesaktiviteterne og at tale med dem gør det nemmere at få venner nu end tidligere: ”Hver gang jeg prøver at få nogle nye venner i skolen, da jeg ikke var i gruppen, tog det flere dage, men... nu da jeg går på søskendekursus, så tager det kun max en halv time” (9 år).onsdag den 13. september 2017

Organisering af søskendekursets aktiviteter

God og grundig organisering af kursets aktiviteter understøtter søskendes udvikling, læring og trivsel. Aktiviteterne er et bærende element i det systematisk med at indfri søskendeskursets formål, hvor den aktuelle børnegruppes behov altid er i sigte. Organiseringen af pædagogiske aktiviteter handler bl.a. om at:
• Holde sig for øje, at alle elementer i løbet af dagen er en potentiel pædagogisk aktivitet, og at læring og udvikling sker i en vekslen mellem planlagte aktiviteter, spontant opståede situationer, leg og kreative aktiviteter
• Se søskende som medskabere af egen læring og udvikling inden for rammer, som vi som gruppeledere er ansvarlige for og være klar
til at ændre organiseringen i aktiviteterne ud fra den aktuelle søskendesgruppes behov, modenhed og interesse
• Se potentialet i gruppesystematikken i forbindelse med de planlagte aktiviteter. God organisering af aktiviterne indebærer en reflekteret tilgang til, hvordan vi på Ådalskolens søskendekursus arbejder med gruppesammenhænge. I organiseringen af og refleksionen over aktiviteterne på søskendekurset er der mange elementer i spil, men de enkelte søskendes behov er en tyk rød tråd i arbejdet.

Søskende bygger bro til deres eget liv

På Ådalskolens søskendekursus er alle aktiviteterne rettet mod søskende som har en bror eller søster med særlige behov. "Det er vigtigt for os at invitere børnene ind på banen og være med til at deres livsperspektiv deles". Sådan siger John Quist Frandsen som er en af gruppelederne bag søskendekurserne i Ringsted. Uanset alder, køn og deres søskendes handicap så er det vores klare erfaring, at børnene har brug for at tale med jævnaldrende, som har oplevet noget af det samme som én selv. Brug for at høre andre tale om det, som man selv har oplevet eller oplever, og således kunne genkende sig selv i andre. Det er en lettelse at have et rum, hvor det er tilladt at tale om alt det, som man har på hjertet - og ikke skulle være bekymret for, om det man siger, kan gøre andre kede af det.
Vi er som voksne garanter for, at der skabes en tryg ramme omkring det enkelte barn og gruppen som helhed. På Ådalskolens søskendekursus laver børnene et "oplevelseshjul" som er med til at bringe snakken frem om netop de perspektiver, som det enkelte barn finder mest vigtige og nærværende.

Men jeg vil ikke bytte...

”Jeg savnede at gå en tur alene med min far eller mor, for min bror tog al deres tid". Udtalelsen stammer fra filmen ”Men jeg vil ikke bytte…” - en film, hvor netop problematikken omkring handicappede børn og deres søskende er det helt centrale tema. Filmen er produceret af Lars Feldballe Pedersen og Malene Gerd og viser på en helt formidabel vis hvordan forskellige livsperspektiver opleves af søskende. Uden vrede, jalousi eller nogen form for misundelse, men blot en konstatering af, at sådan er det at leve med en handicappet bror eller søster. Filmen er i den grad med til at give søskende taletid. De medvirkende børn lader os andre få et indkig i deres liv, som indebærer fremvisning af et sårbart og følsomt område. Filmen følger tre familier, hvor synsvinklen er hos søskende til det handicappede barn. Vi følger konflikter og dagligdags situationer som spisning, bagning, en gåtur og fællesskab omkring en kreativ udfoldelse. Som søskende er man klemt, og det kan være svært at skaffe sig plads. Forældrene er travlt beskæftiget med at sørge for det handicappede barn, og søskende får nemt en dobbeltrolle. Dels skal de være overbærende og hjælpe til, dels kan der være bekymringer for det handicappede barns overlevelse, og endelig kan søskendejalousien ligge tæt under overfladen.

De mange "se-vitaminer"

Kammeraterne forstår det bedre nu
Langt de fleste har dagdrømt om, hvordan deres liv mon ville havde været, hvis de ikke var i den situation som de nu engang er. Mange af de adspurgte søskende har det svært med folks nysgerrige blikke og de mange ”se-vitaminer” som "altid er tilstede når vi er ude i det offentlige rum". Nogle af børnene svarer ligefrem at ”folk glor”. Derfor er det vigtigt med åbenhed og kommunikation. Det er vigtigt, at søskende kan komme med deres almindelige ”småproblemer”, at disse ikke overskygges af de problemer, der har med handicappet at gøre. I familier med et handicappet barn, skal forældre være opmærksomme på, at søskende er meget interesseret i viden om deres bror/søsters handicap og vigtigheden af at dele oplevelser med ligesindede. Et søskendekursus er den perfekte ramme til det.

Det særlige gruppefællesskab

Et søskendekursus på Ådalskolen i Ringsted henvender sig til børn i alderen 9-12 år, som har en bror eller søster med særlige behov eller et handicap. Der er ca. 10-12 børn i hver gruppe og mødes gennem 3 måneder i alt 45 timer. Der er søskendekursus forår og i efterår. Gruppelederne er pædagoger og lærere som har stor erfaringer med handicaps og børn med særlige behov. Et søskendekursus på Ådalskolen er et gruppefællesskab, hvor indholdet og aktiviteterne bygges op omkring børnenes egne oplevelser, tanker og følelser fra deres liv. Via aktiviteter, samtaler og lege hjælper gruppen børnene til at blive mere opmærksomme på, hvilke handlemuligheder de har, når vanskelighederne fylder meget, så de bliver bedre til at mestre det liv, som er deres. På et søskendekursus møder børnene andre børn med lignende situationer, og det giver dem en stærk følelse af, at de ikke er alene i verden med bekymringer og vanskeligheder. Ved at dele oplevelser, tanker og følelser med hinanden mindskes børnenes følelse af ansvar.
Søskendekurset hjælper børnene til at forstå deres egne behov, følelser og muligheder, samt det, de allerede gør for at klare sig på den bedste måde. Kurset giver det enkelte barn en øget tro på sig selv, samt øget tro på evnen til at mestre eget liv. Kontakt os for at blive skrevet op til et søskendekursus på Ådalskolen. Vi modtager naturligvis børn fra alle kommuner og søskendekurset retter sig mod alle handicaps.

At møde andre søskende som kender det samme

”At være søskende til en bror eller søster som har et handicap er for nogle en tabuiseret problematik, som mange af os har svært ved at tale om”, sådan siger Trine på 12 år og deltager i øjeblikket på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted. Konsekvensen af dette er at vi børn går rundt med en oplevelse af, at vi er de eneste i verden, som har de oplevelser. Mange søskende kan genkende følelserne, og i det følgende citat fortæller ét af børnene, at søskendekurset på Ådalskolen i Ringsted er med til at hjælpe ham med at gøre op med den følelse.
”Når man har det svært, har man tendens til at sige, at det er synd for mig, og at jeg er den eneste. Men her på søskendekurset kan man få bekræftet, at det er man ikke.” Samtidig fortæller flere børnene, at de lærer meget af hinandens erfaringer med at håndtere en bror eller søster med særlige behov. Således danner søskendekurset også et rum for en fælles sparring børnene imellem. To andre søskende fortæller, hvorfor de gerne vil deltage i kurset:
”Jeg ville gerne mødes med andre i samme situation, som jeg er i og selvfølgelig høre deres erfaringer. Hvad gør de for at det er nemmere for søskende?”
”Det er virkelig interessant at være med, siger Martin på 11 år. At være en del af en gruppe, som har det på samme måde alle sammen”. Endelig giver børnene også udtryk for, at de godt kan ønske sig at komme på søskendekursus igen. ”Jamen et søskendekursus gør simpelthen, at man får udtrykt, hvad man egentlig selv har behov for, supplerer Mikkel på 12 år.

mandag den 11. september 2017

Omgivelser betyder meget

Når børnene taler på søskendekurset om omgivelser er det naturligvis udfra hvad de selv har oplevet, når man har en bror eller søster med et handicap. Alle børnene har oplevet, at omgivelserne har kikket ja nærmest gloet, hvis man kan sige det fortæller Christian. Børnene har talt med hinanden om, at de også har oplevet at deres omgivelse synes, det er synd for dem, at de har en bror eller søster med et handicap eller et særligt behov. 
Et af børnene Mikkel siger det på denne måde: ”Åh, det har jeg tænkt meget over. Tænker de på mig som den der stakkels dreng, der skal tages hensyn til? Men jeg går ikke rundt og fortæller om min bror med autisme hele tiden, og jeg håber ikke, de tænker på mig som den der dreng som har en handicappet lillebror. Det ville nok være noget af det værste for mig, hvis jeg blev husket som det. Også fordi jeg er den eneste i min klasse, som har det. Så hvis folk sådan ser på mig som ”nåh, det er ham, der…”, så ville det være ret øv. Det vil man ikke være kendt som”. Når vi spørger andre på søskendekurset om de har oplevet noget af det samme siger mange af børnene at de har oplevet at omgivelserne synes, det er synd for dem, at de har handicappede søskende. Omgivelserne skal nemlig både huske søskende og det barn med handicappet. 


Søskendes ord er de vigtigste

En families trivsel påvirkes naturligvis af alle de forskellige situationer som hverdagen byder. Sådan er det for alle, men helt særlige oplevelser følger med når man som barn har en bror eller søster med særlige behov eller et handicap. Ådalskolen i Ringsted arrangerer søskendekurser for børn som netop har dette vilkår i livet. Et vilkår som alle i familien skal lære at leve med og forholde sig til. En af måderne til, at børn nemmere kan forholde sig til det faktum er ved at deltage i et søskendekursus sammen med jævnaldrende. Her oplever børnene med det samme, at de oplevelser og historier de har fra deres egen hverdag er meget ens med andre børns. Det giver en samhørighed og med det samme en fælles forståelse som er meget støttende for dem. Her er nogle eksempler på udsagn som børnene fortalte sidste gang der var søskendekursus på Ådalskolen.

”Vores familieferie og især weekender kan være en stor udfordring”
”Jeg savner alene tid med mine forældre og følelsen af jaloux har jeg en gang imellem selvom jeg godt ved at min søster er handicappet”
”Jeg kan godt føle mig skyldig, hvis jeg beklager mig fordi mine forældre forventer, at jeg tager mig af min bror”
”Jeg har ikke altid lyst til at passe min lillesøster, når jeg har besøg af mine egne kammerater. Det er pinligt, at min søster siger mærkelige lyde eller pludselig bliver afsindig tosset”
”Jeg kan godt blive bange for, hvad handicappet betyder for ham, når vi bliver voksne. Hvem skal passe min storebror?”
”Inden søskendekurset troede jeg at jeg kunne blive ”smittet” af handicappet og at det kunne ramme mig selv”
”Jeg kan ofte blive en lille hjælper, når min mor lige skal nå at handle ind eller kommer sent hjem fra arbejde”
”Jeg kan blive bekymret eller vred på mine forældre, hvis jeg oplever at min mor eller far ”sørger for meget”, er trætte eller er presset af de mange ekstra omsorgsopgaver der følger med”
”Jeg føler, at der ligger et ekstra pres på mine skuldre for at få en bestemt uddannelse eller eksamen fordi min bror aldrig vil kunne få en uddannelse”
At have en mulighed for at italesætte nogle af disse issues med andre børn som kender situationerne hjælper børnene til at opdage, at de andre på søskendekurset rent faktisk oplever mange af de samme ting som dem selv. Pludselig går det op for børnene, at de har nogen at dele deres tanker og oplevelser med og det er fantastisk forløsende.

Søskende tager på søskendekursus

I lørdags begyndte et søskendekursus på Ådalskolen i Ringsted. Et kursus for børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et særligt behov. Her er nogle billeder fra den første kursus lørdag. Drengene fortæller, at søskendekurser er en fantastisk ting og det er vigtigt at fortælle alle søskende, at der findes sådanne kurser. Men det er ikke alle, der kommer af sted af sig selv, nogle skal man skubbe mere til end andre. ”Jeg var en af de drenge som egentlig ikke ville af sted på søskendekursus fortæller Niels på 11 år, men min familie og jeg har haft meget rigtig glæde af dem. Dog kunne jeg godt ønske mig, at de varede noget længere.
På søskendekurser bliver tingene forklaret på vores niveau”. Søskende er egentlig en slags pårørende og vi som pårørende er en vigtig ressource i forhold til ens bror eller søster, som dagligt lever med et handicap. Det kræver nemlig en særlig forståelse, at kende og forstå de små signaler, som kommer til udtryk i en hverdag hos en person med et handicap eller særligt behov.
Åbenhed og sammenhold i familien, en direkte kommunikation om handicappet samt en god fælles forståelse af problemløsning er faktorer, som kan forebygge udfordringerne på grund af handicappet. Det er for længe siden dokumenteret, at en families holdning påvirker søskendes trivsel og strategier i forhold til at håndtere og leve med en bror eller søster, som har et handicap.

søndag den 10. september 2017

Håber I kom godt hjem

Kære søskende
Tusind, tusind tak for en rigtig dejlig og spændende lørdag i jeres selskab. Vi har glædet os til at se jer og vi må bare sige, at vi blev ikke skuffet. Vi synes vi havde en dejlig dag, en masse gode snakke fra jer og det tegner til at vi får et rigtig fint fællesskab. Nu går der jo nogle uger inden vi ses igen og i den tid må du gerne kikke lidt i scrapbogen og naturligvis også her på bloggen, hvor vi i den næste uges tid ligger flere billeder op. Hvis der er noget, som I er kommet til at tænke på er du meget velkommen til at skrive en besked til os. Vi glæder os i hvert fald til at se jer igen til oktober og indtil da må I passe godt på jer selv. Cirka 14 dage inden kursusstart sender vi jer et deltagerbrev med programmet.
De bedste hilsner og på gensyn
Birgit, Nadia og John

Søskende er udstyret med opmærksomme antenner


Børn som har en bror eller søster med et handicap føler ofte et meget stort ansvar for, hvordan deres bror eller søster trives. Nogle tror, de kan gøre handicappet værre, at det kan smitte og derfor tilpasser mange sig, så de skaber mindst muligt røre. Vi siger til børnene, at de har et sæt usynlige antenner. Antennerne gør, at de kan mærke, hvordan andre har det, også selv om de andre ikke siger noget. Og det kan de virkelig, fortæller gruppeleder fra Ådalskolens søskendekursus i Ringsted John Quist Frandsen. Han tilføjer, at mange søskende er gode kammerater og meget dygtige mæglere, men der liger også mange bekymringer. Andre børn reagerer udadtil, fordi de slet ikke kan holde bekymringerne og usikkerheden ud. “De mærker ikke deres egne behov og grænser. Og når antennerne lukker ned for natten, fortæller nogle børn at de har svært ved at sove, for pludselig siger kroppen “jamen, hvad med mig selv”?” fortæller John. Ådalskolens søskendekursus hjælper søskende med at lære, at man har lov til at lytte til sig selv. Og at man har lov til bare at være barn ligesom alle andre. Vores vigtigste budskaber bliver konkret viden om handicap og viden om det at være pårørende til en bror eller søster med særlige behov. Børn fra familier med et handicap kan følge sig meget anderledes uden at vide, at deres reaktioner faktisk er helt naturlige,” siger John fra Ådalskolens søskendekursus i Ringsted.

onsdag den 6. september 2017

Velkommen på lørdag

Kære søskende og forældre
På lørdag d. 9. september 2017 begynder "september holdet". Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen til et spændende kursus henover efteråret. Vi håber selvfølgelig, at du allerede har fået deltagerbrevet med posten hvori der er flere praktiske informationer og et program for dagen. Husk at tage tøj på efter vejrudsigten da flere af lørdagens aktiviteter foregår udendørs. At deltage på et søskendekursus er helt klart en spændende oplevelse, du har sikkert "sommerfugle i maven", men du skal vide, at det har vi alle sammen.
Kan I komme godt til Ringsted og så glæder vi os bare til at se jer alle sammen.
De bedste hilsner
Birgit, Nadia og John

Der er brug for søskendekurser

At der overhovedet er brug for at rette opmærksomheden mod et fokuserende søskendeperspektiv er ikke umiddelbart fordi "der er noget ga...