torsdag den 29. august 2013

Et kursus for søskende er efterspurgt

Ådalskolens næste søskendekursus nærmer sig med hastige skridt. Nedtællingen er for længst begyndt og vi glæder os rigtig meget til at tage imod alle jer som er tilmeldt på nuværende tidspunkt. Det bliver et rigtig spændende kursus og vi har tænkt på mange gode overraskelser. Der er fortsat et par ledige pladser som du kan nå at få, hvis du altså er meget hurtig.

lørdag den 24. august 2013

Hvorfor egentligt et søskendekursus?

Mange søskende til børn med handicap kan have en oplevelse af, at deres søskende kan være anderledes, at de larmer, afbryder, er voldsomme, grænseoverskridende, sjove, uforudsigelige og meget andet. Søskende kan opleve, at de går med mange spørgsmål og ønsker for deres eget liv, som kan være svære for forældre at håndtere i hverdagen. Derfor kan det være rart at høre om og møde andre søskende, der også har en bror eller søster med et handicap og opdage, at man ikke er alene og få svar på nogle af de spørgsmål, som man kan gå med.

”Det var som om, at der gik et lys op for mig, da vi sad der og fortalte vores historier”
”Jeg troede at jeg var unormal, fordi jeg har en handicappet storebror, men det ved jeg nu, at jeg ikke er”.
”Jeg føler, at vi deler det samme problem, og så er det ikke så svært mere”.
”Vi griner sammen, leger, tegner, hører historier og fortæller selv historier”.
”Det er godt at høre, at andre har det som en selv, så ved man, at man ikke er den eneste”.
”Man finder ud af, at man ikke er den eneste i hele verden, der har det sådan”.
”Man føler sig ikke som ”Palle alene i verden”.
”Man lærer andre børn at kende.
”Man får hjælp af hinanden, hvis man har nogle problemer”.
”Man får snakket om tingene og hører, hvordan andre har det”.
”Man kan nogle gange høre, at der er nogen, der har det værre end en selv”.
”Man bliver gladere”.
”Det er sjovt, ikke bare alvorligt”.
”Selvom emnet er alvorligt, kan man godt lave sjov med det”.

”Inden jeg skal af sted til søskendekursus, kan jeg være nervøs indeni, men når jeg tager hjem, føler jeg mig glad og lettet. Alle de tanker jeg havde i mit hoved, er kommet ud”.

I samværet med de andre børn vil du hurtigt opdage, at du slet ikke er alene om dine tanker og følelser, der er andre børn, der har prøvet nøjagtigt på samme måde. Du oplever, at du kan åbne dig, og at det er i orden at tale om det, som er vigtigt for dig. Hensigten med søskendekurset er at give dig viden om din bror eller søsters handicap, at give redskaber til at håndtere situationer i hverdagen, at give dig et fællesskab og tilhørsforhold til andre, som er i samme situation - og derigennem opleve identifikation og genkendelse. 

tirsdag den 20. august 2013

Så er der en måned og 1 dag tilbage

Tiden flyver af sted og om kun 1 måned og 1 dag mødes vi til søskendekursus på Ådalskolen. Det bliver rigtig sjovt og vi har glædes os rigtig længe. Der er stadig lidt flere kursuspladser så kender du et barn, som kan svare "ja" til følgende spørgsmål er det bare med at skynde sig:

1. Jeg er mellem 9-12 år
2. Jeg har en bror eller søster med et handicap
3. Jeg kan deltage følgende dage 21/9 - 5/10 - 2/11 og 3/11
4. Jeg har lyst til at være sammen med andre børn der også har en søskende med et handicap
5. Jeg har lyst til at dele mine historier og oplevelser med andre og måske få sat ord på det som jeg nogle gange synes er svært
6. Jeg er fyr og flamme. Så skal du få dine forældre til at hjælpe dig med at ansøge kommunen om et kursustilskud (§41)

Indtil vi ses er du velkommen til at klikke her på Bloggen og få flere oplysninger.

På gensyn Birgit, Birgitte, Marc og Johntorsdag den 15. august 2013

Sommerferien er slut

Sommerferien er for de fleste slut og hverdagen er begyndt igen. Snart begynder det første søskendekursus som er for børn i alderen 9-12 år, som har en bror eller søster med et handicap. Der er stadig flere kursuspladser og kurset er åbent for alle kommuner.

Formålet med søskendekurset er at skabe netværk for børnene med handicappede søskende og give dem et frirum, hvor de selv kan være mere i centrum. Det er målet, at børnene opnår viden om forskellige handicaps og større selvindsigt i deres egen situation og derigennem få konkrete redskaber til at tackle hverdagen praktisk, følelsesmæssigt og til at håndtere det at være søskende til en handicappet. Kurset afholdes over 3 weekends, 2 lørdage og en overnatningstur som afslutning. Udgangspunktet er, at børnene får størst udbytte af emnerne, når de bliver formidlet gennem sjove aktiviteter og lege. Der gøres derfor brug af oplæg, gruppearbejde, øvelser, leg og diskussion. Hvis du er interesseret i, at dit barn skal deltage i søskendekurset, hører vi meget gerne fra dig. Skriv til os på e-mail soskendekursus@gmail.com

fredag den 9. august 2013

Jonathans brev

Jeg hedder Jonathan, bor på Fyn og er 12 år gammel. Lad mig starte med at fortælle lidt om mig selv. Jeg har 2 søskende min ældste bror Anders og så min udviklingshæmmede lillebror Morten, som er 8 år. Mortens handicap hedder autisme. Jeg kender en masse til autisme faktisk har jeg skrevet flere opgaver i skolen om emnet. Det var min mor, som for et par år siden så en plakat på biblioteket, hvori der stod noget om et søskendekursus for de børn som har en bror eller søster med et handicap. Hun tog plakaten med hjem til mig og spurgte om det ikke var noget jeg kunne tænke mig. Min første tanke var, "nej det gider jeg ikke". Jeg gider ikke sidde og snakke med en masse andre børn om handicap, som jeg ikke kender og om min lillebror. Det går jo meget fint med Morten. Der gik nogle uger og min mor spurgte mig igen om jeg havde tænkt over at tage afsted på søskendekursus. Igen sagde jeg nej, med den begrundelse, at jeg ikke havde lyst. Jeg skulle ikke spille fodbold de dage, men i virkeligheden var jeg meget i tvivl om, hvad det egentlige handlede om og hvad vi skulle lave på et søskendekursus. Jeg kan kun anbefale alle at tage på et søskendekursus, hvis I får en mulighed. Det er simpelthen for fedt pludselig at have nogen på sin egen alder at tale med om alt det ingen andre af ens kammerater kender til.

Tusind tak til Social- og Integrationsministeren

Vi sendte Ådalskolens kursusfolder til social- og integrationsministeren kort før sommerferien og vi er rigtig glade for, at hun svarede os for få dage siden. Tak for det. At få et svar oplever vi, som en meget stor anerkendelse og giver os nyt "blod på tanden" i det store arbejde, som det altid er, når et nyt tiltag skal "løbes i gang". Mange tak. 

"Jeres søskendekursus rammer ind i et centralt behov for familier, hvor et eller flere børn har et handicap.
Det kan være forbundet med svære tanker og følelser at have en søster eller bror med handicap, og det kan være svært som søskende at vide, hvordan man bedst er der for sin bror eller søster med handicap. Det er derfor af afgørende betydning både for det pågældende barn med handicap og barnets søskende, at barnets søskende får mulighed for at lære om forskellige handicap og dele erfaringer og oplevelser med andre i samme situation m.v".
Det er fedt at få anerkendelse fra den absolutte top i Danmark. Kort og præcist. Ådalskolen tilbyder som noget helt nyt et søskendekursus for børn i alderen 9-12 år ,som har en bror eller søster med et handicap.
Det første kursus begynder 21. september. Der er flere mulige pladser så kontakt og gerne, hvis I vil have en af dem.

tirsdag den 6. august 2013

At være forældre til et barn med handicap

Det er altid rart at få respons på vores Blog. Et forældre par har givet os dette indspark som vi har fået lov til at bringe her.

Du har måske allerede læst digtet ”Rejsen til Holland”, hvis ikke skulle du prøve at finde det her på internettet. Et fantastisk og ærligt digt, som beskriver rigtig mange af de følelser et forældrepar går igennem, når man få en barn med et handicap. Temaet i digtet er klart og tydeligt og det fik os til at reflektere over vigtigheden af at have et godt netværk blandt andre forældre til handicappede børn. Det er nemlig ikke blot noget, vi har fundet på. Netop det at have andre i samme situation at spejle sig i er noget som er beskrevet meget grundigt i socialpsykologien. For langt de fleste er forholdet til de mennesker vi omgiver os med, såsom familie, venner, kollegaer osv. utrolig vigtigt. Mennesket er grundlæggende et socialt væsen, og vi finder vores egen identitet og skaber trivsel igennem vores relationer til andre. Vi indgår i mange forskellige fælleskaber, hvor vi har ting til fælles med de andre. Det er f.eks. mødregruppen, venner som vi deler værdier eller holdninger med eller familien, som vi har en fælles historie med. Vi har brug for at spejle os i andre mennesker, fordi det er en af måderne, hvorpå vi finder ud af, hvem vi selv er, og hvad vi står for. Når man opdager, at man har fået et handicappet barn, vil der være nogle af de fællesskaber, man er en del af, hvor det pludselig bliver svært at spejle sig i de andre. Det kan både være i familien, venne flokken, og måske især blandt andre familier med børn uden handicap. Pludselig opdager man, at man er uenig i grundlæggende ting, der aldrig har betydet noget før, barnet udvikler sig anderledes end de andre børn og fremtiden ser anderledes ud end de andres i fællesskabet. Selvom vi kan få rigtig god støtte og hjælp af venner, familie og professionelle fagfolk, så kan vi ikke spejle os i deres måde at være forældre og familie på i forhold til det handicappede barn. Når man får et handicappet barn, opstår der meget let en form for identitetskrise og ensomhed, fordi man pludselig skal til at definere sit familieliv og sin fremtid på ny. Identitetskrisen opstår, fordi livet og fremtiden pludselig ser anderledes ud, end man regnede med, og ensomheden kommer, fordi man føler, at alle de personer, som normalt er så tæt på en, ikke 100% forstår, hvad man gennemgår. For at finde sin nye identitet som forældre til et handicappet barn, er det derfor helt naturligt, at man søger efter et fællesskab, hvor der er andre familier med handicappede børn, man kan spejle sig i, så man kan få tilpasset sin identitet til det nye livsvilkår samt for at mindste ensomhedsfølelsen. Mange forældre får enorm opbakning fra hele familien og omgangskredsen og stor hjælp fra forskellige fagfolk, så er der ingen tvivl om, at det som betyder allermest, i forhold til at acceptere livssituationen, er mødet med andre familier med børn med handicap og det fællesskab der herigennem opstår. Vi vil derfor anbefale etablering af forældrenetværk, hvor hele familien deltager.

Ådalskolen i Ringsted udbyder søskendekursus for børn i alderen 9-12 år. Tilmelding er mulig nu.

søndag den 4. august 2013

Der er ledige pladser på Ådalskolens søskendekursus

Der er ledige pladser på Ådalskolens SØSKENDEKURSUS i Ringsted for børn 9-12 år, der har en bror eller søster med et handicap. Kurset strækker sig over d. 21. september 9-15.00, d. 5. oktober 9-15.00, d. 1. november og d. 2. november (en weekendtur). 

Formålet med søskendekurset er blandt andet:
• At møde andre søskende til børn med handicap
• At få alderssvarende viden om forskellige handicaps
• At få mulighed for at sætte fokus på relationen som søskende til et barn med handicap
• At dele erfaringer, oplevelser og viden med hinanden

Kurset er bygget op med hyppige skift imellem aktiviteter, spil og snak. Aktiviteterne er legeprægede og relaterer sig til forskellige handicaps og de omstændigheder der er gældende for gruppen.

Kursusprisen er 4250,00 kr.

Der er mulighed for at få dækket kursusafgiften ifølge lov om social service § 41. Kontakt jeres sagsbehandler og hør nærmere. Kurserne er åbne for børn fra alle kommuner. Tilmeldingsskema kan hentes på www.aadalskolen.dk eller ved at henvende jer til soskendekursus@gmail.com eller 41 99 40 71.

Check desuden vores Blog med masser af gode informationer soskendekursus.blogspot.dk

lørdag den 3. august 2013

Hvad får jeg ud af tage med på et søskendekursus

Det meget korte svar på det spørgsmål er, at det skal du fordi du gerne vil og har lyst. Længere er det ikke. Du skal mene, at det kunne være sjovt til at komme afsted og få en oplevelse, der varer 3 lørdage og 1 søndag, have lyst til at møde andre børn på din egen alder og du vil på søskendekurset opleve, at alle i børn har en ting til fælles. Nemlig at du er bror eller søster til et barn med handicap – det kan være en storebror, lillebror, storsøster eller lillesøster. Måske har du læst andre indlæg på vores Blog ellers kan det være godt at kikke på det igen.

Et søskendekursus er ligesom en fodboldlejr eller spejderlejr, hvor du dels vil lære nye ting om handicap, laver sjove aktiviteter, ser film, snakker og får nye kammerater. Vi hygger os og griner og i starten er du og vi selvfølgelig generte overfor hinanden, men vi lærer hurtigt hinanden at kende. Alle børnene på søskendekurset har sammen det fællesskab, at I har en bror eller søster med et handicap derfor vil vi naturligvis også fortælle historier og oplevelser til hinanden om hvordan det er at være netop dig i din familie. Måske har du oplevet mobning, pinligheder eller stirrende blikke og du har sikkert et godt råd eller to til de andre børn, som er i næsten samme situation som dig.

Der er brug for søskendekurser

At der overhovedet er brug for at rette opmærksomheden mod et fokuserende søskendeperspektiv er ikke umiddelbart fordi "der er noget ga...