søndag den 29. juni 2014

God sommerferie til alle

Sommerferien står for døren. Alle har sikkert mange spændende planer om det ene og det andet. Ådalskolens søskendekursus begynder nu at tage endnu mere form og tilmeldingerne til næste kursus i 2015 kommer nu med posten. Vi vil gerne have endnu flere børn og håber derfor rigtigt meget, at I vil hjælpe os med at få fyldt kurset godt op. Der er skrevet rigtig meget om alle de gode ting der er ved et søskendekursus og vi ser frem til at indfri det hele. Vi har her på Bloggen skrevet en masse om vigtigheden af at have et godt netværk blandt andre børn, som også har en søster eller bror med et handicap. Det er ikke noget, vi har fundet på, men derimod forskning der viser vigtigheden af, at have andre i samme situation at spejle sig i. For langt de fleste er forholdet til andre mennesker vi omgiver os med, såsom familie, venner, kollegaer osv. utrolig vigtigt. Mennesket er grundlæggende et socialt væsen, og vi finder vores egen identitet og skaber trivsel igennem vores relationer til andre. Når vi indgår i forskellige fælleskaber, hvor vi har ting til fælles med de andre. Det er f.eks. spejdergruppen, sportsforeningerne, Facebook, kammerater som vi deler værdier eller holdninger med og som vi har en fælles historie med. Vi har brug for at spejle os i andre mennesker, fordi det er en af måderne, hvorpå vi finder ud af, hvem vi selv er, og hvad vi står for. Det letter at vide, at der er andre, som har de samme oplevelser som en selv. 
Så er I en familie med et handicappet barn og er der søskende mellem 9 og 12 år er denne aldersgruppe målgruppen for kurset. Gå ind på Ådalskolen hjemmesiden www.aadalskolen.dk og download en tilmelding. Udfyld den og send den videre til jeres sagsbehandler, som skal give betalingstilsagn. På hjemmesiden er der også en kursusfolder og et kursusprogram så I kan læse meget mere om kursets indhold. Hvis I har spørgemål er I meget velkommen til at skrive til soskendekursus@gmail.com og vi besvarer mails gennem hele ferien. Vi håber, at høre fra jer og glæder os til at få fyldt næste søskendekursus helt op.

De bedste hilsner om en god og varm sommerferie
Hilsen
Birgit, Birgitte og John

lørdag den 28. juni 2014

Så havde jeg måske været en anden slags storebror

Når Ådalskolens afvikler det næste søskendekursus i foråret 2015 er det igen med en varighed på 45 timer. Det kan lyde af rigtig lang tid, men tiden flyver bare afsted. Sådan fortæller en af drengene Nikolaj, som var med sidste gang da vi spørger ham, hvordan det har været at være på søskendekursus. Nikolaj fortæller os, at han var meget glad for at han valgte at tage på søskendekursus og hvad det har betydet for ham. Nikolaj fortæller, at hans kammerater i skolen er blevet meget mere forstående og hjælpsomme. han fortsætter, det er fordi jeg selv er blevet mere åben omkring min brors handicap og mine tanker omkring det. Selv i dag når jeg møder nye venner er det intet problem at forklare hvordan jeg har det og hvad min bror betyder i mit liv. Jeg tror det er vigtig for børn til en handicappet bror eller søster, at man altid er åben omkring sine tanker og følelser, det gør det nemmere for ens omverden at forstå hvorfor man nogle dage kan være helt utrolig ked af det. Det er ikke sjovt at gå alene med tanken om at man måske kan miste sin bror. I dag ser jeg min bror som en gave til vores familie, dog ville jeg for alt i verden ønske at han ikke havde været handicap, men sådan er det bare ikke. Ådalskolens søskendekursus har hjulpet mig med at få styr på rigtig mange af de tanker og bekymringer som jeg havde. Meget godt og meget skidt kommer der ud af at have en handicappet bror, men en ting er sikkert; havde han ikke været min bror, var jeg ikke den storebror som jeg er i dag.

fredag den 27. juni 2014

tirsdag den 24. juni 2014

Drengene sætter egne ord på deres egen rolle

Søskende har som udgangspunkt en meget betydningsfuld- og livslang rolle i deres brors eller søsters liv. En rolle som er længere end nogen andens, længere end forældrenes og helt klart meget længere end nogen offentlig social myndighed kan tilbyde. Det betyder for søskende, at fremtiden byder på mange forskellige samarbejdrelationer med institutioner, pædagoger og andre, som alle skal forstå hinanden og samarbejde om de opgaver og nogle gange udfordringer der er forbundet med mennesker som har et handicap. At indtænke dette særlige fokus på søskende og støtte dem i rollen allerede fra de er børn giver derfor rigtig god langsigtet mening. Ådalskolens søskendekursus i Ringsted arbejder for at udbrede kendskabet til søskende som har en bror eller søster med et handicap og tilbyder søskendekurser en gang om året. Vi henvender os til søskende fra hele landet i alderen 9-12 år. Vi opfordre forældre og kommuner til at investere energi i søskende som skal bidrage med støtte til deres bror eller søster med handicap når forældrene ikke mere kan. Som et af børnene fra vores søskendekursus sagde ”vi bliver omsorgspersoner for vores egne søskende, når vores forældre ikke lever mere”. Ganske rigtigt formuleret af en kun 10 årig dreng efter at hun havde deltaget i Ådalskolens søskendekursus i foråret 2014.

mandag den 23. juni 2014

Søskendekursus 2015

Ådalskolen i Ringsted tilbyder igen i 2015 søskendekursus for børn i alderen 9-12 år. Her kan søskende møde andre i samme situation, have et frirum, hvor de kan tale åbent om oplevelser og erfaringer, identificere sig med hinanden og få gode oplevelser sammen. Noget rigtig mange børn har stor glæde af.

lørdag den 21. juni 2014

"Mig som den lille hjælper..."


Ådalskolen i Ringsted tilbyder søskendekurser for søskende, som har en bror eller søster med et handicap. Vi har netop fået en mail fra en voksen søskende på 25 år, Johannes, som beskriver det sådan:
”Gennem hele min barndom har der været mange områder, som jeg måske først nu egentlig ser har påvirket og påvirker mig en del – på godt og ondt – fx det at tage et stort ansvar i familien, de ekstra omsorg til min lillebror, familiekurser på Pindstrup Centret i Jylland, tilsidesættelse af egne behov, mig som lille hjælper i hjemmet, pinlige oplevelser, det svære ved at fortælle at min lillebror har Downs Syndrom og at jeg i mange år forsøgte at gemme ham ”væk” fra omverdenen osv osv. Jeg tænker, at jeg ikke kan være den eneste søskende til en handicappet, som har oplevet eller blevet påvirket af nogle af de her ting. Og her er en søskendegruppe et fantastisk og helt uundværligt rum til erfaringsudveksling – til at snakke om nogle af de ting, som er svære, udfordrende og ikke så sjove i dagligdagen med en søster/bror som er handicappet. Men jo også et sted, hvor man kan dele gode oplevelser og erfaringer. En søskendegruppe er stedet til at få reflekteret lidt over livet, til at få støtte og give støtte – til at kunne komme videre, hvis noget opleves svært og tungt”. Ådalskolens søskendekursus henvender sig til børn i alderen 9-12 år og efter Johannes` brev giver det hele bare endnu bedre mening. Tak Johannes fordi vi måtte bruge en del af dit brev.

fredag den 20. juni 2014

Stjernestunder fra et søskendekursus

Stjernestunder giver energi, er med til at udvikle arbejdspladsen og giver en form for lykkefølelse. Stjernestunder er vigtige og særligt vigtigt er det at dele dem med hinanden. Når det hele går op i en højere enhed, når forældresamtalen, du ellers havde frygtet går godt og samarbejdet med dem bliver meget bedre. Når alle børn er med i aktiviteten, du havde planlagt og du selv er helt opslugt. Så er det netop her, at du oplever stjernestunden. Vi pædagoger oplever jævnligt stjernestunder og dem skal vi være opmærksom på, idet både arbejdsmiljøet og fagligheden kan skrues en hak i vejret ved at være opmærksom på, hvad det er der fungerer. Birgit Buch Jensen, som er en af gruppelederne bag Ådalskolens søskendekurser i Ringsted beskriver netop i det sidste nummer af BUPL en sådan stjernestund. Hun siger desuden ”vi kan have en tendens til at fokusere på problemer, men vi skal også kigge på, hvad vi kan og hvad vi er gode til. Og så skal vi tillægge det værdi. Det gør os gladere, giver energi samtidig med, at vi kan lære af de gode oplevelser”. Når det er sagt er stjernestunder ikke kun rosenrøde oplevelser. Det kan også være svære situationer, som er blevet håndteret bedre end frygtet. Og et øget fokus på stjernestunder betyder ikke, at man skal stoppe med at tale om problemerne. Birgit tilføjer, at man ikke feje ting ind under gulvtæppet, men man skal bare huske også at fokusere på det positive og understreger, at arbejdet med stjernestunder ikke handler om at ændre menneskers måde at være på, men om at få flere nuancerede billeder på situationer i arbejdslivet.

tirsdag den 17. juni 2014

Læs hvad Nikolaj fortæller om sin lillesøster


”Det kan tit være en udfordring at have en bror eller søster, der har et handicap og vores familie er ikke ligesom andre familier” sådan siger Nikolaj som netop i dette forår har været deltager på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted.  Nikolaj fortæller i dette indlæg hvordan man bedst kan hjælpe. ”Jeg elsker min lillesøster, som hun er, men samtidig hader jeg, at vores familie er så himmelsk anderledes.” Det fortæller 11-årige Nikolaj. Nikolaj er storebror til Mathias, som har en svær hjerneskade. Og det er ikke altid nemt at have en lillebror, der skiller sig ud. Nikolaj fortalte på søskendekurset om de mange tanker, følelser som sorg, glæde, der følger med det at være en lidt anderledes familie. Nikolaj fortæller også, at han kæmper med kammeraternes stirrende blikke, voksenverdenens medlidenhed og egne følelser, der kan stritte i mange retninger. Det kan være noget så pinligt at have en bror eller søster, der ikke opfører sig eller ser ud som andre børn. Jeg kan føle sorg over, at min bror er som andre. Eller skyld over, at de selv er raske, mens deres bror eller søster er handicappet. Andre børn bliver vrede, både over selve handicappet og fordi, de føler sig overset af mor og far, fordi deres bror eller søster kræver meget opmærksomhed. Og måske får de også dårlig samvittighed over, at de har det sådan. Samtidig føler mange børn et stort ansvar for både deres bror eller søster og deres forældre. Oveni al det svære er der også stor kærlighed og omsorg. Og børnene i familien har oftere et tættere forhold til hinanden end søskende i andre familier. Mange børn kan have brug for støtte til at håndtere relationen til deres søskende. Det kan være fra forældre eller fra kammerater, en klasselærer eller navnlig fra andre børn, der er i samme situation, f.eks. på et søskendekursus. For forældrene kan det være en svær erkendelse, at ens barn også har brug for hjælp: ”Det er så mærkeligt at skulle hente hjælp udefra og skulle erkende, at her har jeg en situation, jeg ikke selv kan håndtere. Vi vil jo helst være den perfekte kernefamilie …”, siger Lisa, mor til Søren og Mark, som er tvillinger og født med Downs Syndrom. At erkende at man har brug for en hjælpende hånd, er det første skridt, og heldigvis er der mange steder god hjælp at hente også uden for familien. Ådalskolen i Ringsted tilbyder søskendekurser for børn i alderen 9-12 år. Her kan søskende møde andre i samme situation, have et frirum, hvor de kan tale åbent om deres modstridende følelser, identificere sig med hinanden og få gode oplevelser sammen. Noget rigtig mange børn har rigtig stor glæde af.

mandag den 16. juni 2014

Har søskende virkelig behov for et søskendekursus?

Det korte svar er JA, hvis du er i tvivl og du spørger os. Vi har igennem mange år arbejdet med familier som har et barn med et handicap og vi har set og lagt øre til rigtig mange historier fra familierne. Ofte har historierne gået på barnet med et handicap og langt sjældnere har vi hørt historier om søskende, men de er der - nogle gange i kulissen, men søskende er en meget vigtig del af familien og påvirkes selvfølgelig af de relationer som de er en del af. Så netop derfor er det så vigtigt med et søskendekursus for børn som har en bror eller søster med et handicap. Det er svært, når ens bror eller søster har et handicap. Forældrene har naturligvis travlt i forhold til barnet med handicap og tiden med søskende bliver knap og måske kvalitetsmæssigt anderledes, end andre børns. For ikke at gøre forældrene kede af det, kan søskende undlade at stille de spørgsmål, der trænger sig på. Derfor er det en god ide at tilbyde søskende mulighed for at tale med udenforstående om deres spørgsmål og nogle gange frustrationer. Søskende kan især have brug for at få forklaret og afmystificeret, hvad det vil sige at have et handicap og hvordan handicappet ændrer sin brors eller søsters adfærd. Også en række andre spørgsmål kan trænge sig på:
•Hvorfor rammer det vores familie?
•Hvad det betyder på længere sigt?
•Vil broderen eller søsteren blive sig selv igen?
•Hvorfor har min bror eller søster forandret adfærd og hvorfor er han måske nogle gange pinlig i andre øjne.

Søskende har en betydningsfuld rolle

Søskende har som udgangspunkt en meget betydningsfuld rolle i deres brors eller søsters liv de næste mange mange år. En rolle som er længere end nogen andens, længere end forældrenes og helt klart meget længere end nogen offentlig social myndighed kan tilbyde. Det betyder for søskende, at fremtiden byder på mange forskellige samarbejdrelationer med institutioner, pædagoger og andre, som alle skal forstå hinanden og samarbejde om de opgaver og nogle gange udfordringer der er forbundet med mennesker som har et handicap. At indtænke dette særlige fokus på søskende og støtte dem i rollen allerede fra de er børn giver derfor rigtig god langsigtet mening. Ådalskolens søskendekursus i Ringsted arbejder for at udbrede kendskabet til søskende som har en bror eller søster med et handicap og tilbyder søskendekurser en gang om året. Vi henvender os til søskende fra hele landet i alderen 9-12 år. Vi opfordre forældre og kommuner til at investere energi i søskende som skal bidrage med støtte til deres bror eller søster med handicap når forældrene ikke mere kan. Som et af børnene fra vores søskendekursus sagde ”vi bliver omsorgspersoner for vores søskende, når vores forældre ikke lever mere”. Ganske rigtigt formuleret af en kun 11 årige pige efter at hun havde deltaget i Ådalskolens søskendekursus i foråret 2014.

Søskendekursus på 45 timer

Børn til søskende med et handicap får tilbud om et kursusforløb på 45 timer hvor de selv er i centrum og hvor det gode og positive kammeratskab er i top. Det er tit en oplevelse på godt og ondt at være søskende til et barn med et handicap. Til marts 2015 afvikler Ådalskolen i Ringsted endnu et søskendekursus, et søskendekursus, hvor der i høj grad bliver kræset for børnene. Børn, som vokser op i en familie med et barn med handicap, vil opleve at mange ting er anderledes. Mange ting planlægges efter broderens eller søsterens særlige behov. Alligevel er der nok ikke mange af børnene, der vil bytte - for at være søskende til et barn med handicap er også en god ting. ”Mange søskende udvikler blandt andet en fantastisk stor rummelighed og social accept overfor andre på en hel anden måde”, siger John Quist Frandsen, som er en af gruppelederne bag Ådalskolens søskendekurser i Ringsted. I løbet af de sidste par år har Ådalskolen haft søskendekurser, hvor søskende til et barn med handicap mødes. Søskendekurset er også tænkt som det mødested, hvor børnene har mulighed for at dele tankerne og mødes med andre i samme situation. ”En del af børnene er i starten meget lyttende, men det at høre, at andre har de samme tanker og oplevelser i forhold til det at være søskende til et barn med handicap, kan være rigtig godt. Mange af børnene danner netværk og det har været en rigtig positiv oplevelse”, siger Birgit Buch Jensen som er en af gruppelederne bag Ådalskolens søskendekurser.

lørdag den 14. juni 2014

Det er meget lettere at åbne sig

På Ådalskolens søskendekursus i Ringsted mødes børn i alderen 9-12 år, der er pårørende til en søskende med et handicap. Ådalskolens søskendekursus begyndte i september 2013 og siden har 25 børn deltaget i kurset. Flere af dem nævner fællesskabet og det at få skabt et nyt netværk, som noget af det allerbedste ved at deltage i søskendekurset, som i øvrigt varer 45 timer og er fordelt henover 3 weekends. Søskendekurset slutter med en weekendtur som er kursets perfekte højdepunkt. Søskendekurset er et sted, hvor man får lov til at tale med andre børn på sin egen alder. Det er ligegyldigt, hvilken diagnose ens bror eller søster har – de andre børn kan forbløffende hurtigt sætte sig ind i de mange forskellige oplevelser og følelser der hører med til dagligdagen. ”Det er meget lettere at åbne sig, når man ved at de andre børn har nogle af de samme erfaringer”, fortæller en af pigerne som deltog på forårets søskendekursus.

fredag den 13. juni 2014

Ådalskolens søskendekursus 2015 er sat igang


96% har fået deres forventninger opfyldt

I de sidste 2 år har Ådalskolen i Ringsted planlagt og afviklet søskendekurser for børn som har en bror eller søster med et handicap. Når et søskendekursus er slut udfylder børnene et spørgskema og deltager dermed i undersøgelse af søskendekursets effekt. Den generelle tendens viser en positiv effekt af børnenes oplevelse og udbytte af at have deltaget. De fleste begrundede deres ønske for deltagelse med et behov for at møde andre børn, der befinder sig i en lignende situation samt et behov for at få bearbejdet sin situation gennem forståelse og støtte. Børnene ser derudover ud til at opnå det, de ønsker med deltagelsen. 96 % svarer, at de ’i nogen grad’ eller ’i høj grad’ har fået opfyldt deres forventninger. De fire hyppigst nævnte effekter som deltagerne ’i høj grad’ har oplevet er følgende:
•Jeg føler mig gladere, end inden jeg startede i gruppen.
•Jeg er blevet bedre til at acceptere min situation.
•Jeg er blevet bedre til at fortælle andre, hvordan jeg har det.
•Jeg har fået større indsigt i den situation jeg er i.

Vi er meget tilfredse med effekten og den rammer lige plet i det retning, som vi gerne vil have at et søskendekursus tager. Ådalskolen afvikler endnu et søskendekursus i foråret 2015 og der er åben for tilmelding allerede nu.

torsdag den 12. juni 2014

Casper giver totalt high five til Ådalskolens kursus

Ådalskolen i Ringsted har startet søskendekurser for søskende, der har en bror eller søster med et handicap. Vi har netop fået en mail fra en voksen søskende på 30 år, Casper som skriver således: ”Gennem min barndom har der været områder, som jeg måske først nu egentlig ser har påvirket og påvirker mig en del – på godt og ondt – fx det at tage et stort ansvar i familien, ekstra omsorg, familiekurser på Pindstrupcentret, tilsidesættelse af egne behov, hjælpere i huset, pinlige oplevelser, det svære ved at fortælle at min lillebror har Downs Syndrom og at jeg i mange år forsøgte at gemme ham ”væk” fra omverdenen osv osv. Jeg tænker, at jeg ikke kan være den eneste søskende til en handicappet, der har oplevet at bliver påvirket af nogen af de her ting. Og her er en søskendegruppe et fantastisk rum til erfaringsudveksling – til at snakke om nogen af de ting, der er svære, udfordrende og ikke så sjove i livet med en søster/bror med handicap. Men jo også et sted, hvor man kan dele gode oplevelser og erfaringer. En søskendegruppe er et sted til at få reflekteret lidt over livet, til at få støtte og give støtte – til at kunne komme videre, hvis noget opleves svært og tungt”.
Ådalskolens søskendekursus henvender sig til børn i alderen 9-12 år og efter Caspers brev giver det bare endnu større mening. Tak Casper fordi vi måtte bruge en del af dit brev.

Voksne søskende

Søskende som har en bror eller søster med et handicap vokser op. Sådan er livet og sådan går det helt automatisk. Vi vil i de kommende uger sætte mere fokus på voksne søskende rolle og hvilket betydning det har haft at have en bror eller søster med et handicap. Så har du lyst til at sende os en mail skal du være velkommen. Vi glæder os til at høre fra dig og håber at vi må have lov til at dele din og andres historier her på bloggen. Skriv til os på soskendekursus@gmail.com og vi lover at tilrette din historie om så den ikke umiddelbart kan genkendes.
Hilsen
Birgit, Birgitte og John

onsdag den 11. juni 2014

Hvorfor er søskendekurset så fantastisk?

At prøve at fortælle, hvorfor Ådalskolens søskendekursus er så fantastisk, er nærmest en umulig opgave. Alligevel vil vi i dette blog indlæg gøre forsøget. På et søskendekursus er det bare så meget sjovere. Som navnet siger så er det et kursus for søskende og du er i alderen mellem 9 og 12 år. Du er sammen med andre børn, der alle sammen har det til fælles at I har en bror eller en søster med et handicap. På søskendekurset vil kaste os over underlige, fantastiske og anderledes aktiviteter, som du aldrig har prøvet magen til før – med garanti. De mange andre børn (vi er cirka 12) kan virke overvældende den første gang, men de fleste aktiviteter vil foregå i mindre grupper og så er det ikke helt så stort mere. Vi er meget opmærksomme på at hjælpe dig til at komme godt ind i søskendegruppen og husk at alle er lidt nervøse. Der er mange nye søskende og du er ikke alene om at være ny. Du vil blive støttet af dygtige voksne, der er lige så meget med på leg som på læring og vi vil hjælpe dig til at få den bedst mulige oplevelse. Du vil opleve sammenholdet, når du skal løse opgaver med de andre og lege med de andre. Du vil få lov til at snakke og hygge om de ting, der ikke altid er plads, tid og lejlighed til derhjemme. Hvis du er i tvivl om søskendekurset er noget for dig, er der flere ting du kan gøre for at blive klogere. Du kan snakke med din mor eller far eller du er velkommen til at ringe til os. Du kan også finde os på Facebook og den vej igennem komme i kontakt med andre søskende som har været på søskendekursus. Vi glæder os til at tage imod dig på søskendekurset i Ringsted til foråret 2015.
Hilsen
Birgit, Birgitte og John

tirsdag den 10. juni 2014

Når vi ændrer vores tanker ændrer vi vores handlinger

Vi er blevet spurgt af en af vores samarbejdskommuner om vi kunne beskrive Ådalskolens søskendekursus til fagpersoner. Det vil vi selvfølgelig meget gerne og her i denne blog er et af budene. Det grundlæggende ved et søskendekursus er at der er tale om helt almindelige børn, men med ualmindelige vilkår i livet. Ådalskolens søskendekursus læner sig op af de kognive, anerkendende og ressourcefokuserende tilgange. Mennesker er styret af sine tanker og derfor betyder den kognitive dimension netop det at tanker udløser følelser i os og det er starten for vores handlinger. Når vi på søskendekurser støtter børnene som har en bror eller søster med et handicap så er det i virkeligheden barnets tanker som vi forsøger at støtte til at blive mere hensigtsmæssige. Ifølge John Quist Frandsen, som er en af kursuslederne bag kurserne så har vi via søskendekurserne erfaret, at skal man ændre på et barns negative/bekymrende tankegang og mestringsstrategier skal man sætte ind, inden mestringerne bliver for automatiserede. Det anerkendende og det ressourcefokuserede i tilgangen på søskendekurser betyder, at vi anerkender at mennesker gør det bedste, de kan med de forudsætninger de har. Når vi kombinerer det kognitive med det ressourcefokuserede og det anerkendende, har vi et rigtig godt værktøj til at ændre en situation, som ikke fungerer så godt. Når en søskende tænker, at ens bror eller søster er imod sig eller er irriterende, støtter man ved at lave en slags kognitiv omstrukturering. "Man lærer så at sige barnet at få nye tanker ved hjælp af en virkelighedsundersøgelse som f.eks: ”Du tror, at din lillebror ikke vil lege med dig. Hvad er det du ser, så du tror, han ikke vil lege med dig”? På søskendekurset er den spørgende og anerkendende tilgang i centrum. Vi lærer søskende at hvis de vil justere deres handlinger og adfærd skal de vælge, hvilke tanker og følelser de vil fokusere på. Vores følelser afhænger nemlig af vores tanker for de lader os mærke, hvad vi tænker. Hvis vi tænker bekymrende tanker hele tiden, vil vi føle os bedrøvede. Ligeledes går det hvis vi har vrede tanker - så bliver vi vrede. Men tænker vi derimod positive tanker, tanker om glæde og succes så kan vi faktisk blive lykkelige og succesfulde. Du kan ikke gå rundt og tænke på dem, der har såret dig og på alle dine fejltagelser og samtidig forvente at leve et lykkeligt liv. Lad ikke andre mennesker og negative tanker berøve dig og din livsglæde - kæmp imod, og skab en forskel for dig selv. De negative tanker er som ringe i vandet. Hvis de ikke bliver stoppet, vil de hurtigt formere sig. Det at få et godt selvværd, afhænger særlig ofte af evnen til at kunne styre sine tanker og følelser. Man er som man tænker om sig selv. Dit liv ændrer sig ikke, før du ændrer din tankegang. Måden, du tænker på afgør, hvordan du føler, og dine følelser afgør, hvordan du handler. Det ændrer derimod ikke søskendes tankesæt, hvis vi bare siger til dem: ”Pjat med dig, nu skal du være den store og hvis du bare går hen til ham, så vil han sikkert gerne lege”. Det er vigtigt at huske, at vi tror, vores tanker er vores virkelighed. Så snart et barn har tænkt ”lillebror vil mig ikke”, reagerer barnet som om det er sådan. Og så får han samtidig sendt nogle signaler, sådan at han ødelægger det, der kunne blive en fin leg," forklarer John Quist Frandsen. Søskende lærer og støttes af at få at vide, at de selv har masser af ressourcer og styrker. De lærer ikke af det, som de gør forkert. Vi glemmer ofte, at kunne børn gøre det rigtige, så havde de allerede gjort det," afslutter John.

fredag den 6. juni 2014

Dato for næste søskendekursus


Når dem jeg kender stirrer og ikke spørger

Søskende har mange fælles oplevelser og deler deres erfaringer
Kammeraters stirrende blikke, en vrede, bekymring eller oplevelser af pinlige episoder. Ja følelserne kan være mange, når man har en bror eller søster med et handicap. Nu er der hjælp at hente for børn som har en bror eller søster med et handicap. Ådalskolen i Ringsted arrangerer søskendekurser for børn i alderen 9-12 år. Her på hjemmesiden er der mange indlæg med fokus på, hvordan det opleves at være søskende til børn med handicap og fysisk eller psykisk handicap. Hjemmesiden byder blandt andet på filmklip og tekster, hvor søskende til børn med handicap fortæller om deres egne oplevelser. Der er også forældre, der fortæller, hvordan de oplever at have et handicappet barn i familien, og fagfolk skitserer, hvordan man bedst kan støtte familien og hjælpe søskende. Klik rundt på hjemmesiden og sende os gerne en mail hvis du har spørgsmål.
God pinseferie
Hilsen

Birgit, Birgitte og John

Jeg er bror til en søskende med ADHD

Mathias fortæller at familiens hverdag er blevet bedre
Ja det er noget af en krævende opgave at være barn til en bror med ADHD -  det kan jeg godt fortælle jer. Mathias indleder e-mailen på denne måde og vi har fået lov til at bringe hans tanker og historie på hjemmesiden. Tak for hjælpen Mathias og vi håber andre søskende og forældre vil kunne genkende det du skriver. "Stor tålmodighed, overbærenhed og særlig forståelse er blot nogle af de egenskaber, som jeg hele tiden står overfor og som er en udfordring for mig. Vi børn kan opleve alle former for følelser, når vi bor sammen med en søskende med ADHD. Vi kan føle os rasende, frustrerede og opleve forvirring omkring vores brors (eller søsters) adfærd. Når jeg er hjemme kan det være anstrengende og uforudsigeligt. Jeg kan nogle gange føle jalousi over al den opmærksomhed som min bror får. Min brors adfærd kan også være provokerende og grænseoverskridende. Slagsmål og skænderier er hverdagskost og jeg synes engang imellem at det bliver mere og mere vanskeligt at bevare tålmodigheden. Jeg synes at min bror opfører sig urimeligt og indtil jeg kom på Ådalskolens søskendekursus viste jeg ikke så meget om min brors handicap. Jeg følte bare, at han fik masser af ekstra chancer eller flere belønninger til trods for hans dårlige opførsel. Jeg har lært på søskendekurset, at ADHD er et usynligt handicap og at min brors adfærd er fordi han let misforstår tingene, bliver utryg og forvirret. Derfor har vi i min familie fået hjælp af en dygtig ADHD konsulent som hjælper os med at gøre vores hverdag meget mere forudsigelig og tydelig.

Hvordan taler jeg med min bror?

”Vi søskende skal være meget tålmodige fordi alting tager meget længere tid og når jeg snakker med min bror skal jeg gentage tingene flere gange”. Sådan fortæller Lasse, en dreng på 10 år. Han har netop været deltager på Ådalskolens søskendekursus i foråret 2014 og for ham er noget af det sværeste ved at have en storebror med et handicap, at han var i tvivl om hvordan han bedst snakker med ham. ”Var” er skrevet i datid og det er fordi, at søskendekurset gav Lasse en øjenåbner for hvordan han får en bedre kontakt til sin storebror. Nogle gange kan det nemlig være meget svært for søskende at kommunikere med deres søskende som har et handicap. Nogle gange fordi de ikke hører så godet eller har svært ved at forstå tingene. Det kan være fordi deres sprog er svært at forstå. Det kan være svært fordi de har svært ved at aflæse dit ansigtsudtryk eller fordi de udtrykker med ved hjælp af tegnsprog eller fagter. Når et menneske ikke føler sig forstået kan der let opstå konflikter.
Her er nogle ting som du kan gøre:
Spørg efter ideer hos en pædagog eller lærer til hvordan du kan kommunikere med din bror eller søster
Lyt til hvad de forsøger at fortælle og vær opmærksom på deres bevægelser
Vis interesse
Brug øjenkontakt
Peg på de ting som du taler om og vis hvad du mener
Lær tegnsprog eller tegn til tale hvis det er måden hvorpå din bror eller søster kommunikerer
Deltag på et søskendekursus og få gode ideer fra andre søskende til hvordan du komminikerer til din bror eller søster

torsdag den 5. juni 2014

Tilmelding til Ådalskolens søskendekursus

Det er forbundet med store omvæltninger, at få et handicappet barn i familien.
Der er både følelsesmæssige og praktiske udfordringer. I en familie hvor der er et handicappet barn, vil der opstå mange af de samme problemer, som i en ”normal” familie. Når de ”almindelige” problemer opstår, kan det ofte ske med en større kraft og problematik. Det er dog ikke alle de problemer der opstår i familien, som kan tilskrives, at der er et handicappet barn i familien. Mange familier opnår meget stærke familiebånd, pga. nødvendigheden af hinanden, ”sammen gør stærk”. Mens andre forældre kan have stærke følelsesmæssige reaktioner i form af sorg, smerte, vrede, skuffelse, afmagt og bekymringer. Det er en proces der varer hele livet for forældrene, og det vil altid komme til at påvirke de andre børn i familien. Derfor er det vigtigt med åbenhed og kommunikation. Det er særlig vigtigt, at søskende kan komme af med deres almindelige ”småproblemer”. Ådalskolens søskendekursus i Ringsted støtter op om dette og skabe et forum, hvor søskende i alderen 9-12 år mødes og lærer af hinanden. Gennem sjove aktiviteter, leg og undervisning skaber vi sammen et søskendekursus hvor du helt sikkert vil lære en masse nyt. Brug muligheden, kom afsted til foråret 2015 og send tilmeldingen allerede i dag.

Flere kræfter til en snørklet vej

Børnene på søskendekurser viser vejen
Når et barn fødes med et handicap påvirker det hele familien. Alt hvad der før var normalt, bliver pludselig vendt på hovedet og intet er længere som før. Et barn med et handicap ændrer det, som før var. Sådan fortæller mange søskende, når vi på søskendekurserne spørger dem, hvordan det er at være "i deres sted"? Familien rammes af ubalance som kan afstedkommer følelser af magtesløshed, frustration, hjælpeløshed og ikke mindst tanker som; Har vi gjort noget galt? Kunne vi have gjort det anderledes? At have et handicap opleves stadig for mange mennesker som tabu og ofte taler de pårørende ikke så meget med deres omgivelser omkring den svære tid, de går igennem. Måske føler de sig tynget af skyld eller oplever, at det er skamfuldt at skulle fortælle andre at deres barn har et handicap. Tanker som, hvad tænker de andre, naboerne eller veninden kan stoppe os i at fortælle åbent om kvalerne. Som pårørende og ikke mindst søskende til et barn med handicap må man derfor hurtigt lære sig at være ligeglad med omgivelserne, og hvad de nu end tænker og kunne sige ”pyt”. Søskende holder nogle gange deres bekymringer og tanker for sig selv. De ønsker naturligvis ikke at belaste forældrene yderligere med deres bekymringer og af hensyn til familien kæmper de nogle gange for at holde sammen på sig selv. Særligt for søskende er det vigtigt at få talt med nogen, som har overskud og er i stand til at kunne lytte, rumme og give plads. En god ven, en skolelærer, en nabo (og har du overskuddet), kan du måske selv række en hånd frem for på den måde give plads til, at barnet kan få luft for sine bekymringer. Bekymringerne kan du ikke fjerne - og skal heller ikke - men bare det at kunne få lov til at sætte ord på og på den måde få luft, kan være nok til, at søskende samler lidt flere kræfter til at gå den ofte snørklede vej, der ligger foran.
En anden mulighed er også at tilmelde sig et søskendekursus.
Ådalskolen i Ringsted holder søskendekursus igen til foråret 2015.

Hvordan taler jeg med min storebror?

Nu forstår Lasse bedre sin storebror
”Vi søskende skal være særlig tålmodige fordi alting tager meget længere tid og når jeg taler med min bror skal jeg gentage tingene flere gange”. Sådan fortæller en dreng på 9 år som hedder Lasse. Han har netop været deltager på Ådalskolens søskendekursus i foråret 2014 og for ham var det sværeste ved at have en storebror med et handicap, at han var meget i tvivl om hvordan han bedst taler med ham. ”Var” er skrevet i datid og det er fordi, at søskendekurset gav Lasse en fantastisk øjenåbner for hvordan han får en bedre kontakt til sin storebror. Det fortæller Lasses mor, som her 1 måned efter at søskendekurset er afsluttet en dag ringer til os med det positive budskab. Mange tak for det. Nogle gange kan det nemlig være meget svært for søskende at kommunikere med deres søskende som har et handicap. Nogle gange fordi de ikke hører så godt eller har svært ved at forstå tingene. Det kan være fordi deres sprog er svært at forstå. Det kan også være udfordrende fordi de har svært ved at aflæse dit ansigtsudtryk eller fordi de udtrykker med ved hjælp af tegnsprog eller fagter. Når et menneske ikke føler sig forstået kan der let opstå konflikter.
Her er nogle ting som du kan gøre:
Spørg efter ideer hos en pædagog eller lærer til hvordan du kan tale med din bror eller søster
Se hvordan andre gør når de har en god kontakt til din søskende
Hvilke situationer oplever du selv som de bedste 
Lyt til hvad din søskende forsøger at fortælle og vær opmærksom på deres bevægelser
Vis interesse og hav god tid
Brug øjenkontakt
Peg på de ting som du fortæller om og vis hvad du mener
Lær tegnsprog eller tegn til tale hvis det er måden hvorpå din bror eller søster kommunikerer
Deltag på et søskendekursus og få gode ideer fra andre søskende til hvordan du komminikerer til din bror eller søster

onsdag den 4. juni 2014

Nej, nu må du lige vente lidt...

Børn som har søskende med et handicap vokser op med ualmindelige vilkår fordi de har evnen til at klare sig selv. Det er et stort problem, som skal frem i lyset, mener socialpædagog John Quist Frandsen. Det tager tid at yde den ekstra omsorg, det kræver at have et barn med et handicap. Tid, der skulle have været brugt på familiens øvrige børn. Det er et meget typisk, men også meget underbelyst problem, bekræfter en række familieeksperter. "Forældre, som tumler rundt i en sygehus- og diagnoseverden, bruger enormt mange kræfter. Derfor er der ikke meget overskud tilbage til de andre barn. Når forældrene endelig har muligheden for at puste ud, og det andet barn kommer, bliver svaret ofte: 'Nej, du må lige vente lidt'. I pressede situationer kommer forældrene til at forvente forståelse for, at det ikke kan blive lige nu," siger John Frandsen. Ifølge John er mange forældre heldigvis opmærksomme på problemet. De reagerer imidlertid ofte uhensigtsmæssigt for at kompensere for deres dårlige samvittighed ved pludselig at overdynge det raske søskendebarn med goder og gaver. Men det er ikke konstruktivt, mener John. Forældre bør i stedet reservere en smule "solosøskendetid" hver uge i kalenderen. Det kan være i det helt små som at læse en bog på biblioteket eller drikke kakao sammen, så barnet kan mærke opmærksomheden. "Men vi skal heller ikke glemme, at børn med handicappede søskende også får gode ting med sig. De har en helt anden tolerance over for andre mennesker. De er meget tålmodige og ikke egoistiske. For det er der simpelthen ikke plads til," siger John. Ådalskolen i Ringsted tilbyder søskendekursus igen i foråret 2015. Se mere på vores hjemmeside www.aadalskolen.dk eller læs her på Bloggen.

Vi møder børnene i øjenhøjde

Ådalskolens søskendekursus er en mulighed for, at søskende som har en bror eller søster med et handicap opnår gensidig hjælp og støtte i en kreativ kursussammenhæng. Søskende er det familiemedlem som er mest tilbøjelig til at have den længstvarende forbindelse og kontakt til barnet med handicap. For børnene som er deltagere på søskendekurser og de energiske voksne, der afholder dem, kan et søskendekursus bedst beskrives som et 45 timers forløb, hvor alle parter flytter sig i en mental proces. Ådalskolens søskendekursus anerkender at det at være bror eller søster til et barn med et handicap er for nogle en god ting, mens andre børn kan opleve større udfordringer. Vi har oplevet at søskende har rigtig meget positivt at tilbyde hinanden, når de får chancen. Modellen Ådalskolens søskendekursus er opbygget af en bred vifte af forskellige aktiviteter. Der sjov, alvor, fis og ballade, masser af ny læring og erfaringer. Vi søger at give søskende muligheder for gensidig støtte og fordi søskendekurset er designet for børn i alderen 9-12 år gives den gensidige støtte i en aktiv lærende og kreativ sammenhæng, som møder børnene i øjenhøjde.

mandag den 2. juni 2014

Efter jeg er kommet hjem fra søskendekurset

Jeg har fået lov af John til at få dette indlæg på søskendekursets blog. Efter at jeg kom hjem fra Ådalskolens søskendekursus i maj skrev jeg en opgave i dansk som jeg fik 12 for. Det er jeg rigtig glad for og jeg vil rigtig gerne dele glæden her på bloggen fordi det er takket være søskendekurset, at det hele gik så godt. Jeg har en lillebror som er 8 år og har CP. I Danmark er der ca. 10.000 mennesker med CP (cerebral parese som er spastisk lammelse). Cerebral parese skyldes en skade i hjernen og det er den hyppigste årsag til funktionsnedsættelser hos børn. Hver gang der fødes 1000 børn i Danmark, vil 2,1 have cerebral parese, men hver gang der fødes 1000 børn før uge 36, vil 13 have cerebral parese. For tidlig fødsel og tvillingefødsel øger derfor risikoen for cerebral parese. Der er stor forskel på, hvordan cerebral parese påvirker et barns funktionsniveau. Nogle børn bliver svært fysisk handicappede og skal have hjælp til det meste, mens andre børn kun er påvirket af diagnosen i begrænset omfang. Gennem de senere år har færre børn fået den mest alvorlige form for cerebral parese, mens flere har fået en form for cerebral parese, der kun giver symptomer i den ene halvdel af kroppen. I tiden efter fødslen kan barnet sitre, være stift og spændt, evt. ligge bagoverbøjet og græde meget. Det kan også være sløvt, sove meget og ligge slapt på underlaget uden eller med kun få bevægelser. Disse børn vil udvikle sig langsomt og vil ikke opnå færdigheder som jævnaldrende, f.eks. selvstændig stå - og gangfunktion. Mange vil have problemer med ernæring, kommunikation og epilepsi. Børn med lettere cerebral parese fremtræder normale ved fødslen og alle børn med cerebral parese bør tilbydes MR-skanning af hjernen, som kan fortælle noget om, hvor stor hjerneskaden er og hvor den er placeret. Nogle gange kan en MRskanning også fortælle, hvad der er årsagen til skaden og hvornår i fosterlivet den er opstået. MR-skanning er en kombineret anvendelse af magnetfelter, radiobølger og avanceret computerteknik. Børn med cerebral parese, der har let til moderat fysisk handicap, lever lige så længe som mennesker uden handicap. Men børn med et svært motorisk handicap og alvorlige ledsagehandicap har en væsentlig kortere levetid. Før 1950’ erne var det kun få børn med cerabral parese, der blev voksne, nu bliver 90 % ældre end 20 år. I min familie har min lillebrors handicap taget mine forældres opmærksomhed i mange år. I dag er det nu blevet en hel naturlig ting for mig. Selvfølgelig kunne jeg godt have tænkt mig at have en normal lillebror, men trods alt vil jeg ikke bytte. Mine forældre har virkelig forsøgt også at have overskud til mig. Det er vigtigt, at vi søskende ikke føler os skubbet til side og glemt på grund af de mange opgaver der er i forhold til vores søskende med handicap. Det er også vigtigt, at vi søskende ikke bliver pålagt for store ansvar, så vi ender med at blive voksne for tidlig. Vi søskende skal fortsat have plads til at være børn. Jeg har læst fra undersøgelser, at flere end 60% af os børn, som har en bror eller søster med et handicap forventer at skulle passe vores søskende når vi bliver voksne. Vi børn forstår på hver vores måder hvilke roller vi spiller i vores søskendes liv. Søskende er vigtige rolle modeller for vores bror eller søster, klassekammerater og familiemedlemmer. Vi bliver hurtigt vigtige advokater og i mange tilfælde omsorgsgivere til vores søskende. Når ens forældre opdager, at barnet har brug for støtte til at takle de mange oplevelser med en bror eller søster er et søskendekursus ofte et rigtig godt stop på vejen. At ens far og mor anerkender, at der ikke er noget galt i familien, men blot en hel normal søskende reaktion er den egentlig den bedste søskende anerkendelse jeg kan få i følge min mening. De fleste søskende som jeg mødte på søskendekurset havde meget brug for at fortælle om deres bror eller søster og dele deres oplevelser med andre som er i samme situation. Så jeg anbefaler klart søskendekurser også gerne, når vi bliver et par år ældre. Tak til Ådalskolen.

Der er brug for søskendekurser

At der overhovedet er brug for at rette opmærksomheden mod et fokuserende søskendeperspektiv er ikke umiddelbart fordi "der er noget ga...