søndag den 30. april 2017

Efterårets søskendekursus

Allerede nu er der mulighed for at tilmelde sig efterårets søskendekursus på Ådalskolen i Ringsted. Kontakt os for at få flere oplysninger herunder også en kursusfolder.


At opleve at ens bidrag er vigtige


At være en del af søskendekurset. Overordnet har tilbagemeldingerne fra alle børnene på søskendekurserne været positive. Blandt andet er den gode energi og de tydelige formål på lørdagene blevet fremhævet. Børnene har haft en oplevelse af at det har været seriøst at deltage på et søskendekursus og har oplevet gode kompetencer hos de 3 voksne Birgit, Gitte og John. Børnene nævner, at det har været inspirerende at deltage på søskendekurset og at mødernes indhold har været meget vedkommende, hvilket fremgår af følgende citat: ”Det var nyt for mig at jeg kunne fortælle om min storebror som har infantil autisme. Det var netop det jeg havde brug for og derfor fortsatte jeg. Jeg kunne pludselig se, at der var mange problemstillinger, jeg kunne kende fra min egen dagligdag og det var en enorm lettelse at høre dem fortalt af andre børn. Sammen fandt vi på nye løsninger sammen”. At deltage på et søskendekursus har således for dette barn givet endnu mere styrke til søskenderollen. Børnene giver derudover udtryk for en oplevelse af at blive involveret i søskendekurset og af, at deres input på lørdagene bliver hørt. Samtidig har de en oplevelse af, at deres deltagelse er vigtig samt at deres input er væsentlige for hele kursets forløb. En pige på bare 11 år siger følgende: ”Jeg har fået en masse med hjem og jeg har også en oplevelse af, at de andre søskende fik, hvad de kom efter. Man føler virkelig, at det er vigtigt, at man kommer.”

Glosuppe

At blive mødt, set og forstået er vigtigt for alle mennesker. Men det er fuldstændigt afgørende for éns trivsel, hvis man i sit liv har et særligt vilkår fordi man er søskende til et barn med et handicap eller særligt behov. Vi havde sidste år i 2016 3 søskendekurser på Ådalskolen - alle rigtige gode og meget forskellige, og alligevel er der rigtig mange ens ligheder når vi bagefter tænker tilbage. Nogle af de ligheder vil vi kommentere på og drage sammenligninger på kryds og tværs. Noget af det som går igen fra søskendekursus til søskendekursus kommer er fra en dreng på 11 år som fortæller os følgende, ”livet er ikke svært - men omgivelserne er”. Hans ord illustrerer med tydelighed, at det er i mødet med omgivelsernes holdninger og syn, at han oftest mærker den anderledes bror rolle til en handicappet. Omgivelserne kikker, glor og kommenterer. Der vendes øjne mens personen er ved at snuble over egne ben. Glosuppe er efterhånden blevet en nationalret. At have et særligt behov betyder ikke at man er anderledes og mærkelig. Min bror er min bror og det vil han altid være. Sådan vil jeg kæmpe for at det fortsat bliver også i fremtiden. Ofte er første skridt til at blive set og forstået, at man kan få mulighed for at sætte ord på sine tanker og følelser. Det kræver, at man bruger tid og energi på at lære at forstå det handicap som ens bror eller søster har og særligt at udforske, hvilken betydning det har i netop sin egen familie. Det kan også kræve, at man har mulighed for at mødes med andre, udveksle erfaringer med andre, som er i en lignende situation og som kender til nogle af de samme udfordringer i hverdagen. Netop derfor er Ådalskolens søskendekursus "sat i verden" for børn i alderen 9-12 år. Ådalskolen er en specialskole i Ringsted og vi har igennem flere år arbejdet for, at søskende som har en bror eller søster med særlige behov tidligt skal have en øget forståelse for egen situation, mere viden om handicap og større indsigt i hvordan de nemmere kan håndtere de udfordringer, et særligt behov tilfører en familie.

Stemningen er alfa og omega

4 drenge er deltagere på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted. De er ikke i tvivl, det er en meget god beslutning. Et oplevelse hvor det handler om få nye kammerater, lært nyt om sig selv og ikke mindst at have en god og udbytterig oplevelse med hjem. Drengene er i alderen 11-12 år og har en masse til fælles. En af de ting, som alle drengene kan tale sammen om udover fodbold og computerspil er, at de enten har en bror eller en søster med et handicap. "Vi kan simpelthen ikke undvære søskendekursus”. Det er helt fantastisk, at det kan lade sig gøre for os at komme på sådan et kursus sammen, siger to af drengene i kor. De kendte ikke hinanden inden kurset begyndte, men det har de 3 kursusledere Birgit, Gitte og John sørget for efter nu kun få timer på Ådalskolen. En af drengene siger, at han ikke kunne forestille sig noget bedre kursus og at han lærer en masse. Det skortede ellers ikke på betænkeligheder, da Nikolajs mor fortalte ham, at hun havde fundet en folder på biblioteket om søskendekursus på Ådalskolen. Nikolajs familie tæller i alt 3 børn, hvoraf den yngste dreng har diagnosen autisme, en gennemgribende udviklingsforstyrrelse som varer hele livet. Nikolajs familie fortæller, at de udmærket kender til en meget presset hverdag, hvor der bruges rigtig meget tid på møder med skolen og kommunen samt alle de andre ting der følger med. Nogle gange kan det være svært at få tid og overskud til de andre søskende, som ikke har et handicap. Nikolaj nyder virkelig at være på søskendekursus, der er andre børn at lege med og han har det virkelig sjovt og når han kommer hjem og fortæller han om en masse spændende aktiviteter. Søskendekurset har et seriøst program samtidig med at der er plads til leg, fritid og masser af hygge. En rigtig god kombination, når man er dreng med vildskab i benene, som en af de andre drenge Peter siger med et stort grin om munden. Ja stemningen er bare rigtig god, siger Nikolaj. Børnene hører og oplever, hvad det vil sige at være søskende til en som har et handicap, der deles historier og lyttes til de mange gode råd på kryds og tværs i børnegruppen. Der kommer en masse gode ideer og erfaringer, som vi tager med hjem i hverdagen," siger Nikolaj. Ja at være på søskendekursus på Ådalskolen er ligesom en rejse, en rejse som man glæder sig til og nødig vil hjem fra.

Søskende kommer på søskendekursus

Min bror David har autisme. Han er 3 år ældre end mig, så jeg har aldrig kendt til andet. Jeg er 10 år, elsker min bror, især når han får mig grine, når han laver noget sjovt bag ryggen på mor og far og når han siger sjove ting. Men jeg bliver også ked af det nogle gange, når jeg ser, hvor træt mor og far er og at de nogle gange bliver sure på ham. Mor råber nogle gange af mig og jeg kan høre hende græde, når jeg har gået i seng. Jeg bekymrer mig om hende og jeg bekymre mig om min bror fordi jeg kan se, at folk på gaden stirrer på ham, vender øjne når vi går ude at handle. Jeg ville egentlig ikke have at mine venner i skolen fik noget at vide om min bror, da jeg ikke ønskede at de skulle sige noget ubehageligt, men efter jeg har deltaget i Ådalskolens søskendekrusus i Ringsted har jeg fået meget mere mod på at fortælle om min familie til andre. Jeg begyndte med at fortælle det til min lærer og hun sagde mig, at hun også har en ældre bror med autisme. Jeg har talt med hende om ting, som når jeg bliver forstyrret og hun lytter til mig. Der er nogle ting som er nemmere at dele med andre og fordi jeg ikke ønsker at bekymre dem mere end de er i forvejen. Jeg vil anbefale alle børn som har ene bror eller en søster med et handicap at deltage på et søskendekursus. "Det er som om min verden blev meget nemmere efter det", slutter David med at sige. Det at kunne dele ens historie med andre som kender til det samme er en ting som er alfa og omega og noget som vi gør rigtig meget på et søskendekursus.

Vi møder børnene der hvor de er

Ådalskolens søskendekursus er en mulighed for, at søskende som har en bror eller søster med et handicap opnår gensidig hjælp og støtte i en kreativ kursussammenhæng. Søskende er det familiemedlem som er mest tilbøjelig til at have den længstvarende forbindelse og kontakt til barnet med handicap. For børnene som er deltagere på søskendekurser og de energiske voksne, der afholder dem, kan et søskendekursus bedst beskrives som et 45 timers forløb, hvor alle parter flytter sig i en mental proces. Ådalskolens søskendekursus anerkender at det at være bror eller søster til et barn med et handicap er for nogle en god ting, mens andre børn kan opleve større udfordringer. Vi har oplevet at søskende har rigtig meget positivt at tilbyde hinanden, når de får chancen. Modellen Ådalskolens søskendekursus er opbygget af en bred vifte af forskellige aktiviteter. Der sjov, alvor, fis og ballade, masser af ny læring og erfaringer. Vi søger at give søskende muligheder for gensidig støtte og fordi søskendekurset er designet for børn i alderen 9-12 år gives den gensidige støtte i en aktiv lærende og kreativ sammenhæng, som møder børnene i øjenhøjde.

fredag den 28. april 2017

De andre søskende er nemme at snakke med

Ådalskolen i Ringsted tilbyder og tilrettelægger søskendekurser for børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et handicap. En meget væsentlig del af tilbuddet er også at organisere et frirum for børnene. Under søskendekurset er vi meget optaget af, at skabe et neutralt rum for børnene, hvor tanker og følelser kan mødes og udtrykkes. Det har stor betydning for især de ældre børn, som fortæller os, at de har opnået større bevidsthed om, hvordan de selv har det og er blevet opmærksomme på deres relationer til deres søskende. Vores evaluering viser også, at mødet med ligesindede er et meget betydningsfuldt element i oplevelsen på Ådalskolens søskendekurser. For de yngste har oplevelsen af at italesætte det faktum, at de ikke er alene med deres udfordringer været deres væsentligste udbytte. For de større børn har de kunne berige hinanden med handlemuligheder, gode råd og få et nyt syn på, hvad de kan gøre i situationen. Denne bevidning imellem børnene gør, at der gives stemme til mere nuancerede og mangfoldige identitetsfortællinger om den enkelte, så det ikke er bliver problemfortællingerne, der dominerer, hvilket netop er et væsentligt element i vores udformning af et søskendekursus. Ud over en ændring i, hvordan børnene oplever sig selv medfører bevidning også oplevelsen af fællesskab og ikke at være alene, hvilket tydeligt beskrives af en af de 12 årige drenge:
”For første gang taler jeg med andre børn om min brors handicap”
At børnene på Ådalskolens søskendekursus kan bevidne hinandens historier og med gruppeledernes støtte, hjælpe hinanden med at udfolde synet på sig selv og deres situation, må siges at udgøre et særligt kendetegn ved valget af netop et søskendekursus som form, der har en værdifuld betydning for børnenes oplevelse.

torsdag den 27. april 2017

Rytme, struktur og forudsigelighed er det bedste

Jeg er en lillesøster på 11 år og har en bror med ADHD. I øjeblikket er jeg på Ådalskolens søskendekursus hvor jeg lærer en masse. I begyndelsen var jeg meget nervøs for at skulle af sted fordi jeg vidste jo ikke, hvad et søskendekursus var og hvem jeg kom til at møde. Det viste sig at være total sjovt, en masse andre søskende, sjove aktiviteter og nogle rigtig søde voksne. Jeg har fået lov til her på søskendekursets blog til at skrive lidt om ADHD fordi det er den diagnose min storebror har. Når man har ADHD har man ofte svært ved at skabe overblik, organisere og planlægge i hvilken rækkefølge ting eller aktiviteter skal foregå. Min storebror er konstant på over­arbejde i forhold til at forsøge at holde styr på hans hverdag. Det, de fleste andre børn ikke bruger særlig meget energi på, er for ham en labyrint uden en rød tråd. Min storebror trives bedst med forudsigelighed ellers overvældes han af krav og for­ventninger og oplever ofte at være i en kaostilstand som giver ”rod i hovedet” og frustrerer. Strukturen i vores hjem er med til at give hans hverdag rammer og forudsigelighed, og jeg som lillesøster er være med til at skabe og tyde­liggøre den struktur, der gør det nemmere for ham at overskue og klare sig hensigtsmæssigt i hverdagen. I vores køkken har vi en stor ugetavle hvor vores aktiviteter står skrevet. I starten synes det var pinligt at vi havde en sådan kalender med billeder hængende. Jeg så det aldrig hos mine veninder og syntes faktisk det var meget unormalt. På søskendekurset hørte jeg, at der også var mange andre børn som også brugte en kalender til deres søskende. De voksne sagde, at hvis ens søskende nu sad i kørestol så ville man give ham en rampe til at køre op ad og sådan er det også med ADHD – de skal have en køreplan for så kører de bedre.

På et søskendekursus er alle børn vindere

Vi tilbyder søskendekursus for børn i alderen 9-12 år, som har en bror eller søster med et handicap. På søskendekurset har vi et motto: ”Vi skal ha' det sjovt!” For det er jo netop dét et søskendekursus jo også skal handle om. Kurset skal være noget du husker tilbage på som noget sjovt. På søskendekurset handler det ikke om at aktiviteterne absolut skal være vilde, vovede og vanvittige. Næh... ofte er det det enkle og simple, der virker bedst. Vi tror på, at det er det sociale samvær med de andre børn og med de voksne, som du husker mest tilbage på. Om vi så har spillet ludo sammen eller været på skattejagt sammen, det er ikke så vigtigt. Det vigtigste er ikke hvad vi laver, men at vi har det sjovt mens vi gør det. Vi tilbyder rammen så du kan møde andre søskende som også har en bror eller søster med et handicap. Du deler erfaringer, oplevelser og viden med andre i samme situation. Du lærer noget om forskellige handicaps, - både synlige og mere usynlige handicap. Du får svar på en masse at de spørgsmål som du går med i dagligdagen. Du får mulighed for at sætte ord på tanker, følelser, reaktioner og roller i forhold til at være bror eller søster. Når vi selv skal sige det, så synes vi - med jysk beskedenhed - at Ådalskolens søskendekursus er verdens bedste.

onsdag den 26. april 2017

Søskendekursus igen til september


Et kammeratskab der begynder

På Ådalskolens søskendekursus tænker børnene på hinanden mellem kursuslørdagene, i takt med at de lærer hinanden at kende. Som Rasmus på 10 år siger det, ”jeg har tænkt på, hvordan Nikolaj fra Kalundborg har det og i starten inden jeg lærte ham at kende troede jeg ikke, at der var andre, som havde haft de samme oplevelser som jeg, når ens lillesøster har et handicap”. Det har i lang tid fået mig at føle mig alene. Efter jeg er begyndt på søskendekurset er det blevet meget anderledes. Jeg tænker på de andre børn og det de fortæller på søskendekurset. Jeg tænker også på, hvad de andre mon laver, og hvordan de mon har det. At deltage i et søskendekursus fører nogle gange blivende venskaber med sig. To af børnene opdagede via søskendekurset, at der var andre elever på skolen også havde en bror eller søster med et handicap. Børnene fortæller at det bare er rart at vide, at de andre ”bare er der”. De behøver ikke mere kontakt end det. De mindste på søskendekurset oplever, at de godt kan være venner med nogen, der er ældre end dem selv. ”Altså vi tænker meget ens. Jeg plejer altid at sige til mig selv, at det er lige meget med alderen, bare man kan finde ud af det” (10 år). Børnene oplever søskendekurset som et socialt sted, ”hvor man møder nye mennesker og lærer dem bedre at kende”. Et barn mener, at øvelsen i at møde nye børn i fællesaktiviteterne og at tale med dem gør det nemmere at få venner nu end tidligere: ”Hver gang jeg prøver at få nogle nye venner i skolen, da jeg ikke var i gruppen, tog det flere dage, men... nu da jeg går på søskendekursus, så tager det kun max en halv time” (9 år).

Min bror har et anderledes sprog

At ”snakke” med min storebror kan være rigtig sjovt men også udfordrende. Sådan fortæller Pernille der er 11 år og som har en storebror med autisme. Pernilles storebror har lært tegn til tale (en særlig kommunikationsform med mange håndtegn), men alligevel kan det nogle gange forstå, hvad han mener. Efterhånden er jeg blevet meget dygtigere til at forstå, hvad han mener og kan svare på en sådan måde at min storebror også kan forstå hvad jeg mener. Det betyder ikke at han altid er enig og han kan godt blive sur. At bruge tegn til tale (TTT) er noget alle kan lære. Udover at bruge de mange tegn som min storebror kan er jeg også meget opmærksom på hans kropssprog for det ”taler” naturligvis også. Min storebror taler med med øjnene, de kan være fx være vidt åbne, levende, helt skeløjede, undersøgende, trætte, usikre, bange eller søgende. Han taler med mimikken, – min storebrors ansigt kan fx være åbent, glad, være sur og frustreret, ked af det, betænkelig, smilende eller vise at noget gør ondt. Han taler med stemmen og lydene fra min storebror kan fx være glade, klukkende, pjevsede, begejstrede eller trætte. På Ådalskolens søskendekursus fortæller Pernille om hendes oplevelser med at kommunikere ved hjælp af tegn til tale og det styrker hende rigtig meget, når hun hører de andre søskende fortælle hvordan de kommunikerer med deres søskende. Pernille siger, at det er en fantastisk bekræftelse på, at det er det helt rigtige hun gør. Pernille er glad for at hun har lært tegn til tale (TTT). Som hun siger, ”tænk, hvis du havde behov for at fortælle en masse til dine omgivelser – og du ikke kunne tale – og du forsøgte med mimik, fagter og bevægelser at gøre opmærksom på, at du var smadder sulten, at du var udmattet og træt eller at du havde ondt i maven – og ingen forstod dig”. Prøv i et kort øjeblik, at leve dig ind i, hvordan en bror eller søster med et handicap oplever en sådan situationen.

mandag den 24. april 2017

Ådalskolens søskendekursus

Noget af det helt særlige ved Ådalskolens søskendekursus er, at vi skaber rammerne for, at børn kan mødes med andre børn som også har en bror eller søster med et handicap. Dernæst har vi udviklet et koncept som italesætter og støtter de enkelte børn så de kommer ”helt frem i bussen” og oplever, at de ikke er de eneste med dette livsvilkår. Det er noget, som langt de fleste søskende har glæde af. Det kan være svært for nogle søskende at skulle tale om handicappet og den forandring, det har bragt ind i familien. Hensynet og tankerne for at komme til at såre kan fylde meget i familien. Børnene kan være bange for at komme til at såre familierelationerne, mens de voksne vil gøre alt for at skåne børnene og ikke gøre dem kede af det. Alle disse hensyn kan komme til at betyde, at man ikke får talt om det svære – og det påvirker søskende, forklarer en af gruppelederne John Quist Frandsen. På Ådalskolens søskendekursus spørger vi de enkelte søskende, hvad handicappet betyder for dem, og hvor meget det fylder i deres liv lige her og nu gennem en masse legende aktiviteter. På den måde kommer alle nemt til orde, og der kommer en god snak i gang. Som udenforstående kan vi betragte søskende fra et helikopter-perspektiv og få øje på mange af de ressourcer, som de har – men som de måske midt i det helt glemmer, at de har, supplerer John.

At være søskende er et livslangt vilkår

Et handicap i familien vender op og ned det meste i en families liv. Det er ikke kun handicappet man skal leve med, men også de vilkår som handicappet fører med sig. Og hold op hvor kan det være svært, og desværre findes der ikke noget quick fix til at lære at leve med et handicap. Og heller ikke nogen mirakelpille, man kan tage, for straks at komme til et andet sted. At ændre noget til det bedre er et valg for livet, det er ikke et quick fix. Det er efterhånden en kendt sag, at børn til søskende med et handicap har en anderledes opvækst. At være søskende er ofte en livslang udfordring på både godt og ondt. Det drejer sig om helt almindelige børn med et ualmindeligt vilkår i livet. De vokser op og modnes under helt andre vilkår end deres kammerater og kan derfor sjældent spejle sig i andres liv og hverdag. De er ofte den eneste i deres klasse, der har en søskende med handicap, og de har derfor ikke mulighed for, at dele hverdagens udfordringer med andre, der naturligt genkender og anerkender de anderledes opvækstvilkår. På mange måder er deres bror eller søster med handicap omdrejningspunkt for hele familien. Mange søskende har en naturlig trang til, at tage sig af barnet med handicap og samtidig passe godt på forældrene, og være ansvarlig for den gode stemning i hjemmet — de kommer derfor meget let på overarbejde i deres hverdag.
På Ådalskolens søskendekursus italesættes dette ”overarbejde” og alle søskende bliver mødt i børnehøjde. Vi skaber nogle rigtig gode rammer for børnene, hvor de kan mødes i det frirum som giver mulighed for at snakke om dette ”overarbejde”. Ådalskolens søskendekursus kører igen i august 2017. Har du lyst til at få en plads på kurset kan du skrive til os på e-mail soskendekursus@gmail.com

Søskende får styr på pinligheden

Vi hjælper søskende til at få styr på pinligheden. Mange børn synes at deres søskende med handicap opfører sig pinligt. Særligt omkring 10 års alderen og i begyndelsen af præpuberteten er denne oplevelse af familie situationen meget almindelig. Derfor har børnene ofte ikke lyst til at have deres søskende med til klassefester eller andre arrangementer med deres venner. Det kan naturligvis være svært at acceptere som forældre og vanskeligt at stå i. Ofte kommer det sådan drypvist, at søskende finder deres bror eller søster med et handicap pinlig. Problemet kom med alderen. En far fortæller det således: ”Vi prøvede at tage Julie med til sammenkomster i Thomas klasse. Og i de mindste klasser accepterede Thomas det. Men da han kom i de større klasser, ville han ikke med, hvis Julia også skulle med. At have en søster der var så mærkelig, det ville han ikke vise frem. Det er en svær situation, det er meget svært. Og det gør ondt i hjertet, at man har nogle børn, som man elsker over alt på jorden, og så at broderen ikke vil kendes ved sin søster, fordi hun savler eller opfører sig anderledes. Det gør så ondt. Man kan godt forstå det med sit hoved, at det kan virke for pinligt, men acceptere det med hjertet, det kan man ikke”. Man bliver nødt til at føje og gå til klassefesten. Hvad skal man ellers gøre? Ja der er jo nok ikke tale om kun en løsning, men det vi fra Ådalskolens søskendekursus oplever er at åbenheden er meget vigtigt. Når noget er pinligt er det tit fordi der er anderledes. Allerede fra en tidlig alder er det vigtigt at være åben overfor barnet og fortælle at deres bror eller søster har et handicap og vil være anderledes resten af livet. Senere skal søskende acceptere at sådan er livet, det kan være svært og tage tid og accept af en situation er noget som kommer gradvis for de fleste. Forældre kan tidligt i skolen fortælle klassen om handicappet og være med til at skabe den dialog som der virkelig er brug for. Når noget bliver tys tys bliver det også mere spændende og jo mere klarhed andre kan få om handicappet jo mindre mulighed er der også for at der skabes myter. På et søskendekursus er der god mulighed for at søskende kan fortælle om det de synes er pinligt. Det er også med til at give den accept af situationen der er så meget brug for. Ådalskolens søskendekursus i Ringsted tager emnet op og hjælper søskende i at "vinde over pinligheden".

Hvordan hverdagen bliver

Hvordan hverdagen med et barn med handicap bliver afhænger i høj grad af, hvordan omgivelserne reagerer. Hvordan tackler bedsteforældre, venner og bekendte det? Hvordan reagerer dine venner, klassekammerater, lærere og pædagoger? Hvordan reagerer de børn og voksne, din datter er sammen med til sport o.lign.? Nogle familier oplever, at det kan være svært for deres barns skolekammerater, lærere og pædagoger at forstå, hvad et handicap er og hvad det betyder i hverdagen.
Sådan siger gruppeleder John Quist Frandsen fra Ådalskolens søskendekursus i Ringsted. Ådalskolen arrangerer kurser for børn i alderen 9-12 år som har et handicap. Det er rigtig vigtigt, at søskende får den information, omsorg og støtte der skal til for at stå stærkere i de mange situationer som fremtiden vil bringe. Som omgivelser kan vi udlevere pjecer, foldere og arrangere søskendekurser. Forældre kan fortælle om barnets handicap og videregive det til pædagoger, lærere og kammeraternes forældre (og kammeraterne, hvis det er større børn). Selv kan du eller måske dit barn fortælle klassen/stuen om handicappet. Det er nemlig vigtigt, at kammerater, pædagoger og lærere forstår, at et handicap kan have rigtig mange forskellige udtryk. For det kan være svært for mange at forstå, hvorfor et barn med handicap nogle gange kan være med til at løbe og lege og andre gange ikke. Det kan også være svært at forstå, at søskende kommer for sent i skole til kl. 10 og ikke kan komme ud af sengen kl. 7 fordi der har været uro med ens søskende om natten. Det kan nogle gange let komme til at ligne almindelig dovenskab, hvis man ikke ved bedre.
Manglende forståelse er ét problem – overdreven ”forståelse” er et andet problem. Når I har et handicap i familien, er det ikke altid rart at blive mødt med særlige hensyn og omsorg. Man kan let blive trætte af at blive spurgt om, hvordan det går. Måske har I bare brug for at være sammen med venner og familie uden at skulle tænke på handicappet. En god idé kan være at melde ud, hvis I ikke har lyst til at blive spurgt: Men husk så ikke at blive skuffede, når I igen får brug for opmærksomhed og hensyn ,netop også det kan I blive nødt til at give klar besked om. I kan måske ind imellem komme til at opleve, at det er jer, der skal trøste andre – særligt bedsteforældre bliver jo også påvirkede af situationen.
Som søskende skal man gøre brug af det netværk, som er omkring en og hvis der ikke er noget netværk er det en god ide at bede om hjælp til at få et sådant skabt, siger John Quist Frandsen.

12. april 2020

Ja, det var så svaret på påskekonkurrencen, som vi havde sendt ud til alle jer søskende i deltagerbrevet. Tusind tak fordi I havde lyst til at "lege med" og for ikke det skal være løgn så havde I alle sammen også gættet rigtigt. Nogle havde spurgt "Fru Google" om hjælp, andre havde regnet den ud ved hjælp af en kalender og skudår. Uanset hvad skulle I alle sammen have et påskeæg.
lørdag den 22. april 2017

Håber I alle kom godt hjem

Kære søskende
Håber I alle er kommet godt hjem og vi 3 vil bare sige tusind tak for endnu en fantastisk kursus lørdag på Ådalskolen i Ringsted. Det er virkelig dejligt at opleve at I bidrager, fortæller og fortæller og deler gode indspark til hinanden. Det er sådan at et søskendekursus skal være. At dele oplevelser og erfaringer blandt andre børn, som også har en bror eller søster med særlige behov er enormt givtigt. Som en af jer så tydeligt sagde "Andre fatter det jo ikke men det gør I". Så klart og tydeligt kan det siges med søskendestemme også når man bare er 10 år gammel. Tak for indsatsen og vi glæder os allerede rigtig meget til næste gang.
De bedste hilsner
Birgit, Gitte og John

torsdag den 20. april 2017

På lørdag ses vi igen

Kære søskende
Vi håber I har haft en god påskeferie og vi glæder os til at se jer til endnu en lørdag på Ådalskolens søskendekursus. I deltagerbrevet som vi har sendt jer står der mere om programmet. Husk at få scrapbogen med og varmt tøj, da nogle af aktiviteterne foregår udenfor.
På gensyn og de bedste hilsner
Birgit, Gitte og John

PS: Fik du også gættet den lille påskekonkurrence?


tirsdag den 18. april 2017

Et søskendekursus styrker familielivet


”Et søskendekursus på Ådalskolen i Ringsted styrker søskendeperspektivet og bryder med den automatiserede voksenidentifikation, som indebærer, at vi kun ser det handicappede barns perspektiv”, sådan siger en af gruppelederne Birgit Jensen bag Ådalskolens søskendekursus da vi en dag tager en snak om søskendekurserne i Ringsted. Birgit fortsætter ”søskende er jo også mennesker. De gennemgår nøjagtig det samme som alle andre medlemmer i familien”. Et styrket søskende perspektiv betyder, at vi som omgivelser begynder at se handicappet mere som del af en familie end som en isoleret enhed. Vi som omgivelser bliver endvidere mere bevidste om, at søskende også har andre relationer ud over de familiemæssige. På Ådalskolens søskendekursus begynder vi derfor oftere at opfordre søskende til at fortælle om deres bror eller søster om deres handicap og adfærd så omverdenen er bedre forberedte på at komme den handicappede søskendes anderledes reaktioner i møde. Søskendeskursets fokus på børn som pårørende medvirker til, at børnene bliver mere modige, når det gælder om tage mig mod til at fortælle om sin bror eller søster med et handicap. Et eksempel på dette er en situation, hvor en pige på 11 år var i tvivl om, hun kunne fortælle pigerne i klassen, at hendes søster har Downs syndrom. Hun var bange for hvad de ville sige og om de ville grine af det. Sådanne tanker går ofte meget igen på søskendekurserne og de er vigtige at få talt om. Børnene kan være i tvivl om, hvordan de skal gribe det an, fordi de ikke mener, det er passende at spørge forældrene direkte, hvordan man gør. På Ådalskolens søskendekursus er der forståelse for pigens dilemma og igennem legende aktiviteter lærer pigen nye og anderledes metoder til at få italesat det svære. Gennem søskendekurset som varer 45 timer får vi skabt en god kontakt til børnene. En god kontakt er både vigtig for børnenes oplevelser af at være på søskendekursus og fordi det er så altafgørende for hvor stort et udbytte de får.

Et søskendekursus som støtter børnene


Ådalskolens søskendekursus i Ringsted henvender sig til børn i alderen 9-12 år, som har en bror eller søster med særlige behov eller et handicap. "Der er stort behov for søskendekurser. Grupperne giver børnene en følelse af at blive set og hørt, og de bliver i stand til at handle og tage vare på sig selv. Nogle børn føler sig alene og anderledes - at de ikke passer ind, men i gruppen på søskendekurset oplever de et fællesskab i mødet med andre børn i samme situation," fortæller en af gruppelederne John Quist Frandsen. Søskendekurset forløber henover 4 måneder og varer i alt 42 timer. På søskendekurset oplever børnene et frirum, hvor de kan tale om de oplevelser og udfordringer, de har, sammen med andre børn. Men det handler ikke kun om at sidde i en rundkreds og krænge følelserne ud, fortæller John. "Vi tilbyder forskellige aktiviteter, som børnene kan lave sammen, for eksempel tegne, male, ser film og spillee. Det vigtigste er, at børnene oplever et fællesskab, som de er trygge i. De skal både have et tilbud om at snakke om vigtige og alvorlige ting, men også have et hyggeligt samvær sammen". For børnene kan det være en stor fordel at kunne medes med andre børn på deres egen alder og børn som kender til mange af de samme vilkår der ved at have en bror eller søster med et handicap. Mange børn taler ikke om deres oplevelser med kammeraterne. De føler sig ikke forstået og vil hellere gå og være tavse. På søskendekurset kan de møde andre, der ved, hvad de taler om, og hvad det hele handler om. De kan danne nye relationer og måske venskaber," siger John Quist Frandsen. På søskendekurserne deltager der tre voksne, som har erfaring med at arbejde med børn i grupper. Målet med søskendekurset er ikke at børnene får behandling eller terapi. Børnene skal hjælpes til at hjælpe sig selv og finde frem til de ressourcer, de allerede har. I grupperne sidder man med ligesindede, som man kan dele sine erfaringer med. Søskende kan give hinanden en tro på, at man har nogle handlemuligheder, og at man selv er herre over sit liv". Søskendekurserne på Ådalskolen er et værktøj, som vi ved, virker. Det handler om at håndtere livet og rumme de udfordringer, man får, sammen med andre. Det giver en oplevelse af, at man ikke er alene, og man har nogle at dele sine erfaringer med. Det handler om at styrke børn i den livssituation, de er i, og understøtte deres kompetencer i at handle selv og hjælpe hinanden".

tirsdag den 11. april 2017

Søskende sætter "flere ting på plads"


Mange søskende efterspørger viden om deres brors eller søsters handicap eller vanskeligheder. Uden viden - ingen forståelse og det gør det svært at skabe mening i de oplevelser, de har, samt at handle og forstå det, som de oplever. En manglende viden kan rejse et hav af spørgsmål. Mange søskende er optaget af fremtiden og deres rolle i forhold til deres bror eller søster. Kan han klare sig selv? Får hun et arbejde? Hvor meget skal jeg hjælpe? osv. En bror på søskendekurset mente ikke, at han selv kunne blive gift, da hans opgave var at passe på sin lillebror med autisme. En anden bror mente, at det var hans opgave at skabe et job til sin bror, når de blev voksne ”da han godt kan være lidt besværlig og der nok ikke er mange, der vil arbejde med ham så”. Andre børn er optaget af, om de måske også selv fejler noget. Søskende kan genkende træk i sig selv og kan blive i tvivl om, hvorvidt det betyder, at de også har autisme. Alternativt kan tanken om, hvorvidt man selv engang kan få et barn med autisme, også fylde i takt med, at søskende bliver ældre. Bekymringerne er svære at dele med forældrene, da loyaliteten er stor, og søskendebarnet ikke ønsker at gøre mor og far ked af det. Den begrænsede viden gør det også svært at fortælle andre om ens bror eller søster. Hvordan forklarer man til andre, hvorfor ens bror siger høje mærkelige lyde og faktisk er glad? Eller laver spøjse bevægelser når noget er spændende? Eller ikke har et sprog? Og hvad er autisme, og hvad er bare dét at være en irriterende storebror eller lillesøster? Som en pige fortalte på søskendekurset sidste gang ”Hvordan kan man fortælle til andre, hvad autisme er uden at de siger, at det har deres søskende også"? Mange forældre giver udtryk for, at de synes, det er vanskeligt at fortælle søskendebarnet om diagnosen. Det er svært at skulle beskrive og kategorisere samtidig med, at man gerne vil være tro mod barnet med autisme. Derfor er det en god ide at deltage på et søskendekursus fordi her er der netop mulighed for at få ny viden og få hjælp til at sætte flere ting på plads.

torsdag den 6. april 2017

Et søskendekursus plusser på selvværdskontoen


Søskendekurserne er tværkommunale og
retter sig mod alle handicaptyper
Mia på 11 år er en af de søskende, som i den grad nyder godt af Ådalskolens søskendekursus i Ringsted. Hendes mor Marianne mærker tydeligt, hvor begejstret Mia er for at komme i gruppen, ”Mia vil ikke undvære søskendekurset, og hun er meget glad for at komme der. Jeg kan lige vove på at hente hende før tid”, fortæller Vibeke med et smil. Vibeke synes, at det er meget vigtigt for Mia at komme hjemmefra og møde andre børn som også har en bror eller søster med et handicap, og hun kan mærke at samværet, snakkene og ikke mindst aktiviteterne med de andre børn på kurset, giver Mia et plus på selvværdskontoen. John Quist Frandsen fra Ådalskolens søskendekursus har været gruppeleder på Ådalskolens søskendekursus siden 2012, hvor skolen i alt har haft udbudt 13 søskendekurser. Når børnene på kurset efterfølgende bliver spurgt om, hvad de havde fået ud af forløbet, svarer de enstemmigt, at der er rart at få sat ord på deres følelser og blive mødt på det vilkår som det er at have en bror eller søster med et handicap eller særlige behov. ”Søskende kan dele deres egne erfaringer, men får også meget ud af at lytte til de andre. På den måde oplever de, at de ikke er alene med deres hverdags udfordringer. De er meget begejstrede for at høre hinandens fortællinger”, forklarer John Quist Frandsen. Man bliver totalt løftet af at kunne se, at ens indsats gør en forskel. Det er Johns helt klare indtryk, at børnene på søskendekurset får masser af glæde ud af forløbet. Søskendegruppen afsluttede november sidste år med et 42 timers søskendekursus og det syntes børnene var alt for lidt. Nogle tog derfor situationen i egen hånd. ”Børnene syntes, at de havde fået nogle gode venskaber og de bad om, at få hinandens telefonnumre, så de kunne holde kontakten”, fortæller John. ”Vi som gruppeledere bliver helt løftet af, at kunne se, at vores indsats gør en forskel – at det nytter og støtter”, siger John og fortsætter, ”At der sker noget, når man sidder og snakker med et menneske. At udtrykket i deres øjne ændrer sig fra de kommer til de går. Det er jo det hele værd”. Ådalskolen i Ringsted har netop startet endnu et søskendekursus i marts. 12 nye søskende i alderen 9-12 år er med og får nu chanchen for at dele oplevelser og erfaringer med hinanden. Vil du høre mere om Ådalskolens søskendekursus er du velkommen til at kontakte os på 41 99 40 71 eller via mail på soskendekursus@gmail.com

onsdag den 5. april 2017

Deltagerbrevene er på vej

Kære søskende
Vi håber I alle har det godt?
Så er jeres deltagerbreve postet og på vej ud til jer. Vi håber I får dem inden påskeferien og så glæder vi os bare til at se jer til lørdag nummer 2 - nemlig d. 22. april kl. 09.00.
I deltagerbrevet har vi skrevet lidt mere om programmet og vi har også lavet en påskekonkurrence som vi håber du kan finde ud af. Tag svaret med, når vi mødes på søskendelørdag. Husk at få din scrapbog med. Vi vil ønske dig en god påskeferie.
På gensyn og med de bedste hilsner
Gitte, Birgit og John

tirsdag den 4. april 2017

Når andres og egne krav løber ind i hinanden


Søskende til børn med særlige behov eller et handicap stiller ofte store krav til sig selv og tager meget ansvar på sig. Deres bror eller søster kræver meget opmærksomhed. Derfor stiller også forældre store krav til børnene. Sådan fortæller en af gruppelederne bag Ådalskolens søskendekursus i Ringsted John Quist Frandsen. Når søskende kommer ind på emnet ”krav” er der ofte flere forskellige sammenhæng der er ens. En pige på 11 år siger; nogle gange har det været sådan, at jeg altid burde vide bedre. Det er lige meget, hvad det handler om, jeg får alligevel altid skylden. Sofie er undskyldt, men jeg er jo normal. Jeg burde jo vide bedre, ligegyldigt hvad. Det har jeg snakket med far om, og det gav ham noget at tænke over. Han havde slet ikke tænkt på det. Første skridt er altid, at sætte ord på de tanker man har som søskende og dernæst at dele tankerne med nogen bedst med forældrene. Martin på 12 år fortæller her; jeg har haft det meget hårdt i skolen, og da jeg var lille sagde jeg, at jeg aldrig ville blive som Nikolaj. Jeg har nok altid prøvet at leve op til, at jeg skal være dygtig. Det var nok ikke bevidst, men det har føltes, som om jeg ikke måtte lave fejl. Blot 2 eksempler på at søskende i en meget tidlig alder gør sig enormt mange tanker om at være bror eller søster og tanker som er meget værdifulde at dele. Det gør vi på Ådalskolens søskendekursus som er i fuld gang.

Et handicap smitter ikke men det gør den dårlige stemning


Sådan siger gruppeleder John Frandsen fra Ådalskolen søskendekursus da søskendeholdet igen var samlet. Lørdagens tema handler dels om søskendes handicap og udfordringer, men også om mulighederne for at styrke relationerne. Ådalskolens søskendekursus har den tænkning at søskende skal anerkendes for det, de gør, og for dem, de er. Det er nødvendigt, at vi voksne anerkender og inddrager børnene i fællesskaber uanset barnets adfærd eller fysiske og kognitive formåen. Anerkendelse, inddragelse og muligheden for at indgå i fællesskaber er grundlæggende forudsætninger for, at børn forstår sig selv, føler sig værdsat og kan indgå i relationer til andre. Dette er fundamentet for søskendekurserne som afholdes 2 gange om året i Ringsted. Det indledende citat ”et handicap smitter ikke, men det gør den dårlige stemning” er et arbejdscitat, hvor det er op til alle at hjælpe til med at skabe den positive stemning i relationen. Når det er sagt, så gør vi det jo alle en gang imellem – spreder dårlig stemning. Vi kan alle mere eller mindre ose af dårlig stemning, og det går mest ud over familien, kammerater, søskende ja så at sige alle i vores omgangskreds. Selvom vi alle kan have dårlige dage, så betaler det sig i det lange løb at have fokus på at fodre den gode relation. ”Vi skal være bevidst om, at alt vi gør, har en indflydelse på andre. Hvis du træder ind i en bus med dårlig energi, så giver du det videre. (...) For når vi ikke har overskud, går det ikke kun ud over os selv. Vi mennesker hænger sammen”. John nævner også, at når det smutter for os, så skal vi huske at sige undskyld og det det ”i øjnene”. Og vores erfaring er at undskyld letter på flere måder. Dels hjælper det at eje sine fejl og det letter også dem, det gik udover. For de fleste gange, kan vi jo nemt tilgive, at nogle vrissede af os eller smækkede døren. I det øjeblik der siges ’undskyld’ mindskes konflikten, måske fordi vi så godt kan genkende os selv. Så lad os dele det sure og det søde, men helst mest af det sidste.

søndag den 2. april 2017

Ådalskolens søskendekursus i Ringsted


Søskende har stor glæde af at møde og dele erfaringer med andre i samme situation. Der sidder i gennemsnit 2-4 børn i hver skoleklasse, der er pårørende til en bror eller søster med et særligt behov – langt de fleste taler ikke med nogen om det. Derfor tilbyder Ådalskolen søskendekurser for børn i alderen 9-12 år, som har en mor eller far med et handicap. Kurset udbydes tværkommunalt og dækker alle handicapgrupper. Her får børnene ideer til at håndtere deres livsvilkår og sætte fokus på de positive aspekter. Et af målene med søskendekurset er også, at børnene møder ligesindede i gruppen og at de kan tale om deres situation. Det er også betydningsfuldt, at familien og barnet kan tale åbent om handicappet hjemme og i deres netværk. Tre gruppeledere mødes med 10-12, gennem 3 måneder, 42 timer i alt. Hvert møde indeholder faste punkter i form af sjove lege og kreative øvelser om relevante emner. F.eks. ”hvordan lægger jeg mærke til, når min brors autisme fylder” og 'hvilke gode ting kan jeg gøre for mig selv'. Søskendeskurset har fokus på børnenes levede erfaringer og ikke på forældrene. Det er ikke terapi. Formålet er primært, at børnene kan møde ligesindede og udveksle erfaringer i trygge rammer.

Når vi planter et lille frø spirer der efter nogen tid en smuk blomst


Det var vores fornemmelse da vi i sidste uge talte med en tidligere søskendekursus deltager fra 2013. Ja det er jo mange år siden og mange tng er sket undervejs… Sådan begynder snakken med William som nu er blevet 16 år. Williams søster Malene har infantil autisme og ifølge ham selv var han dengang meget udfordret i dagligdagen fordi Malene bare fyldte så meget altid og hele tiden. Mine forældre havde vanvittigt travlt, der var mange møder med skole og kommune og flere gange glemte de aftaler, som de havde lovet. Når en familie har et barn med et handicap, påvirker det ifølge William hele familien og det kan spænde ben for det gode samvær. Set i bakspejlet kan jeg se, at jeg var meget opmærksom på mine forældres trivsel og på den måde kom jeg til at tilsidesætte mine egne behov og følelser - også selvom jeg egentlig ikke oplevede, at jeg var særlig påvirket af situationen da jeg begyndte på søskendekurset. Mit vendepunkt blev afgjort da jeg blev tilmeldt søskendekurset i Ringsted. Når man deltager på et søskendekursus er det nemlig både forebyggende og en hjælp for os søskende her og nu. Vi søskende forsøger hele tiden at forstå vores verden og vores bror eller søster med et handicap. Vi har brug for alderssvarende viden om, hvad handicappet gør ved vores søskende og hvad det betyder for os andre i familien. Det hjælper i sidste ende os børn til at forstå vores søskende. Vi bliver klogere på vores egen situation i familien ved at deltage på et søskendekursus, hvilket gør det lettere for os at handle i vores eget liv og engang imellem lægge "handicappet på afstand". Ifølge William har han haft stor glæde af at møde og dele erfaringer med de andre børn på søskendekurset som jo er i samme situation. På et søskendekursus får vi nye ideer til at håndtere vores livsvilkår og sætte også fokus på de positive aspekter. Det er fedt at møde de andre børn på kurset og vi kan tale om vores erfaringer med at have handicappede søskende. Vi er rigtig glade for snakken med William for den fortæller nemlig ret præcist, hvad det er vi ønsker med Ådalskolens søskendekursus. Så kort sagt er søskendekurset for børn i alderen 9-12 år, børnene møder ligesindede, vi taler om det som ligger på sinde og har det naturligvis også sjovt sammen. Vi ved, at børnene får udbytte af at deltage på kurset på mange måder. Fx:
Reduktion af ensomhed
Mestring og ideer til nye handlemuligheder
Fællesskab og positivt samvær
Viden om handicaps
Erfaring med at tale om det svære
Reduktion af evt. skyldfølelse

Når et barn deltager i søskendekurset har det både en forebyggende og en hjælp for barnet her og nu.

Vi udforsker, er nysgerrige og stille støttende spørgsmål

Dette blogindlæg handler om det pædagogiske fundament vi har på Ådalskolens søskendekursus, de tekniske greb som vi bruger og hvorfor vi...