tirsdag den 31. maj 2016

Er du interesseret i søskendekurser?


Autismen kan ingen helbrede

Jeg er 11 og for nylig blev min lillesøster diagnosticeret som autist. Da jeg fik det at vide kan jeg huske at jeg græd, fordi jeg fandt det virkelig svært at affinde sig med det faktum, at det nu var slået fast, at der var noget anderledes ved min lillesøster.
Jeg har gennem vores barndom også haft svært ved at forstå min søster. Der har været rigtig mange konflikter og skænderier. Hun kopierede altid alt, hvad jeg gjorde og lavede en masse larm, som irriterede mig. Mine forældre gav hende en masse af deres opmærksomhed, og jeg følte, at hun kunne slippe af sted med meget mere end jeg kunne. Min familie vidste ikke, hun havde autisme før for nylig og hun har stadig behov for ekstra meget opmærksomhed. Nu ved jeg, at hun bare ikke kan gøre for det og det gør det nemmere at håndtere og acceptere end da jeg var yngre (og før jeg vidste om autisme) Jeg har altid undret mig over hvorfor jeg har diskuteret så meget med min søster. Alle mine venner havde det virkelig fint med deres søskende, men jeg oplevede bare det stik modsatte med min.
Mange gange følte jeg mig som en forfærdelig søster og at det var min skyld, vi havde sådan et dårligt forhold. Jeg svor ofte jeg ville forsøge at gøre tingene bedre, men jeg kunne ikke, fordi jeg troede, at hun gjorde de "autisme ting" med vilje og blot for at irritere mig.


I dag har jeg stadig svært ved at håndtere det, men efter jeg har deltaget på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted er jeg blevet meget mere tålmodig med min søster, end før hen og jeg forsøger at være en bedre søskende for hende. Nogle gange kommer jeg til at mislykkedes med det jeg gerne vil, men hey, jeg kan jo ikke være perfekt hele tiden. Jeg er stadig blot ved at vænne mig til hele autisme adfærden og jeg har endnu ikke forstået det hele.
Jeg har altid ønsket mig en søster, som jeg kunne tale med om alt. Måske bliver det ikke som jeg kunne ønske mig det. Men det betyder ikke, at jeg ikke elsker hende. Jeg elsker hende mere end noget, og jeg vil gøre alt for at hjælpe med at beskytte hende og gøre tingene lettere for hende.
Ligegyldigt hvad hun vokser op og bliver er hun jo for evigt min søster og vi har en særlig relation, som ingen kan bryde. Autismen kan ingen helbrede kun din egen forståelse hjælper.

Idag "fylder det ikke så meget"

Mange af de søskende som deltager på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted fremhæver først og fremmest, at et søskendekurser har givet dem muligheden for at føle sig forstået og dernæst tilegne sig nye konkrete færdigheder. Deres udbytte af kurset bliver af et af børnene udtrykt således: "Jeg synes, at det før hen fyldte meget at have en lillesøster med autisme. Idag fylder det ikke så meget mere. I og med det fylder mindre for mig, så fylder det mindre for min søster. Det er blevet nemmere for mig at acceptere og leve med, at hverdagen er så meget anderledes og at min søster har brug for en meget forudsigelig struktur for at kunne fungere optimalt. Når min søster får et raserianfald og det gør hun en gang imellem så er jeg blevet bedre til at sige ”pyt”. Tidligere kom vi meget oppe og slås. Det er blevet meget bedre. Det med den positive indstilling som jeg har lært på søskendekurset smitter jo også af på hende. På søskendekurset lærer vi noget om relationerne til vores søskende og de voksne fortæller, at der er os som søskende der er nød til at justere os og at vi ikke altid kan kræve, at det er vores bror eller søster med handicap der skal gøre det.
En pige på 10 fortæller, at hun føler at hendes deltagelse har givet hende en forståelse for, at hun ikke er alene om de udfordrende frustrationer. Tidligere troede jeg, at det var utroligt, at det kun var mig som havde en bror med et handicap, men nu har jeg forstået, at der også er så meget styrke i de andre børns råd. Mange af børnene er desuden enige om, at søskendekursets positive tilgang til det med at være søskende til et barn med handicap og har hjulpet dem til at ændre deres eget tankemønstre. Jeg sætter mere pris på de små ting i hverdagen, som kan være positive. Små ting som andre børn sikkert ikke synes er noget. Det negative fylder i perioder meget i min hverdag, men jeg er blevet bedre til også at få øje på det positive. Søskende oplever, at deres deltagelse på kurset også påvirker deres relationer til venner, familie og i skolen, ved at de får ”luft” for deres udfordringer. Førhen fortalte jeg det ikke til nogen, at min storebror er handicappet og tænkte tit for mig selv ”hold da op hvor er det snyd at de andre kan det med deres søskende”.


Ådalskolens søskendekursus vurderer, at søskendekurserne i høj grad er med til at give det ”frirum”, hvor børnene kan tale og "lufte" deres situation og siger, at langt de fleste børn hen ad vejen oplever en forbedret hverdag som søskende til et barn med særlige behov eller et handicap.
Ådalskolen arrangerer et nyt søskendekursus i efteråret 2016.

søndag den 29. maj 2016

At se situationen med andre øjne

Martin som netop har deltaget i Ådalskolens søskendekursus er 11 år. Han har en storebror som har diagnosen autisme og udviklingshæmning. Fra allerførste søskendelørdag fortalte Martin rigtig meget om den uretfærdighed han oplever fordi hans storebror ikke skal lave pligter derhjemme. Undervejs i søskendekurset italesættes dette dilemma mange gange og Martin nævner det ofte fordi det fylder så meget. Hans storebrors handicap gør, at han ikke har de samme kompetencer som Martin men det er naturligvis svært for bare en 11-årig dreng at forstå og dermed acceptere. I løbet af de 3 måneder søskendekurset varer gennemgår Martin ifølge hans mor en meget positiv forvandling, som hun helt klart tilskriver søskendekursets indsats. En forvandling fra at være meget negativ og trodsig overfor storebrorens manglende evner til at bidrage til i dag at have en meget mere accepterende holdning og attitude. Martins mor er meget taknemlig og fortæller os i sidste uge, at det har løsnet op for familiens ofte fastlåste situation og interne stridigheder.
John Quist Frandsen, som er gruppeleder på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted er rigtig glad for den feedback og supplerer, at det store arbejde naturligvis er Martins fortjeneste. John nævner, at både Martin og alle de andre søskende som deltager forandre sig meget i de måneder søskendekurset kører. Nogle søskende er i begyndelsen meget generte, men åbner sig undervejs andre søskende kan være noget mere ”larmende” men falder mere til ro. Således også for Martin som i den grad tydeligt har lært at acceptere situationen med en storebror som ikke på sammen måde som ham selv kan bidrage til pligterne derhjemme. Alligevel viser det sig at Martins storebror kan bidrage. Idag tømmer han hver dag familiens postkasse efter skoletid, går ud med skraldespanden efter aftensmaden og tømmer opvaskemaskinen hver morgenen. Nogle gange handler det om at se situationen med nogle andre øjne og finde på pligter som ”giver mening”.

lørdag den 28. maj 2016

Efter søskendekursets afslutning

Når et søskendekursus på Ådalskolen er slut er vi naturligvis altid meget nysgerrige, hvad der sker bagefter og hvordan kurset ”kommer i spil” i familiens virkelighed. Vi tror på, at der altid sker en forandring, altså en personlig en bevægelse fra et sted til et andet. Nogle gange kommer forandringen først efter et stykke tid mens der andre gange er mærkbare forskelle fra dag et. 

”Vores drengs forhold til hans bror er kendetegnet ved en mærkbar positiv forandring”, sådan siger en familiefar fra Roskilde her nogle dage efter at søskendekurset er afsluttet og hverdagen stille og roligt er vendt tilbage. Han er selvfølgelig bevidst om, at det naturligvis tager tid at ændre en svær relation til det en mere positiv relation, men læs her hvordan forældre beskriver det. Forældre fortæller os generelt, at deres børn har fået det bedre sammen, hvilket fx betyder, at de er blevet bedre til at lege sammen, forstå hinanden, og vi forældre kan tage alle børnene med ud at handle eller besøge familiemedlemmer, uden at det skaber de irriterende konflikter. En far fortæller, at relationerne mellem hans døtre er forbedret: "Jo længere tid der gik med Ådalskolens søskendekursus jo bedre blev de til at lege sammen. De kan bedre lege uden vores hjælp nu." Desuden udtaler flere forældre, at de har anvendt de lærte pædagogiske redskaber på eventuelle søskende, der dermed også har fået gavn af søskendekurset. 
Børnenes forhold til jævnaldrende opleves også forbedret. En klasselærer som fik at vide, at en af hendes elever skulle på Ådalskolens søskendekursus har efterfølgende kontaktet os med denne kommentar. Hun fortæller om en dreng, der før var meget indelukket, genert og asocial i sin omgang med klassekammerater: "Hvor han før legede lidt parallelt med de andre børn, byder han nu selv ind i forhold til de andres leg. Når han fx leger med riddere, henvender han sig til de andre. Han er en del af en rolleleg. Han har selv en rolle og giver andre roller. Han har også fået en god ven i klassen."
Nogle af de søskende som har deltaget i søskendekurset har en bror eller søster med ADHD og ikke helt ubekendt fortæller de om de mange konflikter som de oplever i hverdagen. Undervejs på søskendekurset tager vi naturligvis emnet op af flere omgange. Her er hvad et par af drenge afslutningsvis er kommet frem til: "Vi har lært at lægge mere bånd på os selv og ignorere ham [ved uhensigtsmæssig adfærd] samt at rose ham […], Det betyder konkret, at når han gør noget godt, skal vi starte med at tale pænt til ham og rose ham for selv har taget initiativet og i det hele taget fange ham på rette ben. Det har hjulpet, og konflikterne er ikke længere så voldsomme." Udsagnet viser, at søskende her benytter sig af de meget konkrete tips og tricks, som søskendekurset henviser til, som eksempelvis evnen til at ignorere og rose bestemte typer af adfærd. Samtidig er søskende også blevet bedre til at have forståelse for deres bror eller søster og derved forebygge svære situationer, som fx kaotiske morgener, drillerier og konflikter, som ofte kan være med til at øge hele familiens stress niveau.

Ådalskolens søskendekursus styrker børnene

Når søskende har været deltagere på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted er det generelt med en helt særlig oplevelse og erfaring. En oplevelse som mange af børnene sætter deres egne ord på. Johannes på 11 år siger således, at han har ”fået lettere ved at acceptere hans søsters handicap, forstå autismen og fokusere på det positive i familiens livssituation”. En pige på 11 år supplerer hendes udbytte på følgende måde: Jeg har lært, at et liv med min bror som har et handicap også er et liv - endda et rigtig godt liv. Det er meget vigtigt at lære. En anden søskende beskriver, at hun har fået nemmere ved at få øje på det positive i hendes brors udvikling: Jeg sætter pris på de små ting, som kan være positive. F.eks. kan jeg sidde og sige ”prøv at se det gjorde han i går, det kunne han ikke for en måned siden”. Det negative fylder stadig meget, men jeg er blevet bedre til også at kunne få øje på det positive. Flere søskende giver desuden udtryk for, at de igennem søskendekurset er blevet styrket, hvilket de vurderer har en afgørende betydning for deres evne til at støtte deres bror eller søster. En pige på 11 år som har deltaget i søskendekurset 2 gange forklarer her, hvad hendes deltagelse har betydet for hende: Jeg har lært at acceptere min søsters handicap og leve med det. Jeg er blevet bedre til at leve mit liv. Det kunne jeg ikke i starten. Jeg har lært, at jo stærkere vi står i familien, jo bedre chance er der for, at min søster trives.


Søskende fortæller med egne ord

Læs her, hvad børnene fra det sidste søskendekursus fortæller. For børnene er søskendekurset et sted, hvor de kan tale om, hvordan de har det, hvordan de har haft det siden sidst, og hvad de har været optaget af. Nogle børn kalder det ”at gå til noget” på linje med andre aktiviteter såsom fodbold, spejder og gymnastik. De beskriver Ådalskolens søskendekursus som ”super hyggelig, man slapper af og kan snakke med nogle, som har de samme oplevelser med ens søskende” (12 år). Søskendekurset bliver også beskrevet som et sted, hvor ”man føler sig velkommen selvom man har en bror med autisme” (10 år). Børnene bliver undervejs på kurset spurgt hvordan de i klassen fortæller, at de har en bror eller søster med et særligt behov. Nogle søskende fortæller at det er en stor hemmelighed mens andre har fortalt det engang for længe siden.
Søskende beskriver også søskendekurset som et sted, hvor man sidder og snakker og får te, kakao, saftevand og boller. Et sted hvor man også kan tage nogle kort frem med billeder eller ord på og fortælle de tanker, som ordene og billederne sætter i gang.
Nogle af børnene siger, at de helst vil være fri for at tale om handicappet i skolen. De vil hellere tale om det på søskendekurset, fordi: ”Det er mere hyggeligt og der er også andre der ved, hvordan det er” (9 år). Et barn ligger vægt på, at søskendekurset er et sted, hvor det bliver behandlet ligeværdigt og ikke ”som en baby”, hvor omgivelserne siger: ”Neeeeej, hvor er det altså synd for dig, at din søster har autisme” (12 år). En anden siger, at det er vigtigt ikke at være indelukket på søskendekurset: ”Fordi det er faktisk lige det modsatte, det handler om, at jeg er åbenmundet på den gode måde” (10 år).tirsdag den 24. maj 2016

Ådalskolens søskendekursus er slut

Ådalskolens søskendekursus er slut for denne gang men rollen som søskende fortsætter. Sådan er vilkåret for børnene. De er helt enige om, at det har været en fantastisk oplevelse at lære nye søskende at kende, som alle har en bror eller søster med særlige behov eller et handicap. Mange af de udfordringer den enkelte søskende fortæller opleves af andre børn. Det er udfordringer som handler om konflikter, kommunikation, at forstå handicappet, pinligheder, jalousi over al den opmærksomhed osv. En masse ting går igen og det er dem som italesættes gennem øvelser og aktiviteter på søskendekursus. Martin som var en af drengene fortæller, at han meget gerne vil afsted på et søskendekursus igen om et års tid. ”Søskendekurser kan jeg aldrig få nok af”.

mandag den 23. maj 2016

Et søskendekursus er et slags frirum


Sådan fortæller Martin som netop har deltaget på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted. Martin har en søster med autisme og igennem mange år har det det været svært for Martin at finde andre på han egen alder som forstår, hvordan det er at være bror til en pige med autisme. Men sådan er det ikke mere.
Søskendekurserne forgår igennem 3 weekends og med en varighed på 42 timer. Et søskendekursus består af ca. 12 børn på nogenlunde samme alder og vi mødes i weekenden. I gruppen får børnene et frirum, hvor de kan tale om de oplevelser og udfordringer, de har, sammen med andre børn. Men det handler ikke kun om at sidde i en rundkreds og krænge følelserne ud, fortæller John Quist Frandsen, som også er gruppeleder på søskendekurserne. "Vi tilbyder forskellige aktiviteter, som børnene kan lave sammen, for eksempel tegne, male, spille og se film. Det vigtigste er, at børnene oplever et fællesskab, som de er trygge ved. De skal både have et tilbud om at snakke om vigtige og alvorlige ting, men også have et hyggeligt samvær sammen". For børnene kan det være en stor fordel at blive revet ud af deres normale rammer i skolen, sfo'en eller klubben. "Mange børn taler ikke om deres oplevelser med kammerater. De føler sig ikke forstået og vil hellere gå og være tavse. På et søskendekursus kan de møde andre, der ved, hvad de taler om, og hvad det hele handler om. De kan danne nye relationer og måske venskaber," siger John Quist Frandsen.

søndag den 22. maj 2016

Et hold søskende

Endnu et hold søskende fløj glade og trætte hjem. Tak for en fantastisk søskendecamp og vi håber I alle kom godt hjem og vi gætter på, at I sikkert er godt trætte. For vi må sige, at det har været en meget succesfuld søskendecamp. Vi fik alt det vi ønskede os og mere til. I lærer os en masse, vi justerer i programmet undervejs og ved kan høre og se, at I naturligvis også forandre jer i løbet af de 3 måneder et søskendekursus varen på Ådalskolen i Ringsted. I ugerne der kommer vil vi naturligvis lægge en masse gode billeder op både hvor I arbejder men også hvor I fjoller og pjatter. For det er nemlig også en meget stor del af et søskendekursus.torsdag den 19. maj 2016

Vi glæder os rigtig meget

Kære søskende
Vi glæder os alle tre til at se jer igen på lørdag kl. 09.00 når søskendecampen begynder. Vi håber du allerede har fået et brev med programmet og kan se at der skal ske en masse spændende og lærerige ting på den camp. Vi krydser fingre for at vejret bliver dejligt og tørt men hav nu alligevel lidt varmt tøj med til om aftenen. Husk også at få din scrapbog med for den skal vi bruge flere gange i løbet af weekenden.
Pas godt på dig selv og kom godt til Ringsted.
De bedste hilsner
Birgit, Gitte og John


onsdag den 18. maj 2016

Søskendes særlige frirum

Børn som har en bror eller søster med et handicap kan være mere ansvarlige og hensynsfulde end andre børn. Rigtig mange kan have behov for et frirum i særlige søskendegrupper, som netop nu igen tilbydes fra Ådalskolen i Ringsted. Et tilbud til børn i alderen 9-12 år, som har en bror eller søster med et handicap. Ideen er at give søskende et frirum, hvor det er deres behov, der er i fokus. Der findes ikke meget entydige svar på, hvordan det påvirker børn at have søskende med et handicap. Men både forskning og praksiserfaring peger på, at de kan opleve et ekstra ansvar og ofte udvikler en stor omsorg for deres handicappede bror eller søster. Måske skal de hjælpe mere til derhjemme, nogle passer fra tid til anden deres søskende og mange vænnes til at tage en form for ekstra hensyn i hverdagen. Tålmodighed er noget som søskende er super gode til.

Det næste søskendekursus begynder til september

Kursusfolderen og tilmeldingen kan downloades som en PDF fil på www.aadalskolen.dk i menuen ”Søskendekursus NYT”

Overansvarlige søskende. Den større ansvarlighed behøver langt fra at være af det dårlige, fastslår socialpædagog John Quist Frandsen, der er en af gruppelederne bag Ådalskolens søskendekurser. Nogle af børnene har tilbøjelighed til at blive for overansvarlige og sætte sig selv for meget i skyggen. Så er det, at et søskendekursus kan være en mulighed for at få lukket op. Både for det svære, som fx jalousi og irritation, sorg og skyld og for det sjove – eller for det, der måske er hverken-eller, men bare fylder hverdagen lige nu. Almindelig hygge er der også plads til, fortæller John Quist Frandsen. ”Vi starter med et hyggeligt morgenbord med hjemmebagte boller" og så er søskendekurset ellers i gang alt i mens vi snakker om stort og småt.

Hvorfor skal jeg på søskendekursus?


Det meget korte svar på det spørgsmål er, at det skal du fordi du gerne vil og har lyst. Længere er det ikke. Du skal mene, at det kunne være sjovt til at komme afsted og få en oplevelse, der varer 3 lørdage og 1 søndag, have lyst til at møde andre børn på din egen alder og du vil på søskendekurset opleve, at alle i børn har en ting til fælles. Nemlig at du er bror eller søster til et barn med handicap – det kan være en storebror, lillebror, storsøster eller lillesøster. Måske har du læst andre indlæg på vores Blog ellers kan det være godt at kikke på det igen.

Et søskendekursus er ligesom en fodboldlejr eller spejderlejr, hvor du dels vil lære nye ting om handicap, laver sjove aktiviteter, ser film, snakker og får nye kammerater. Vi hygger os og griner og i starten er du og vi selvfølgelig generte overfor hinanden, men vi lærer hurtigt hinanden at kende. Alle børnene på søskendekurset har sammen det fællesskab, at I har en bror eller søster med et handicap derfor vil vi naturligvis også fortælle historier og oplevelser til hinanden om hvordan det er at være netop dig i din familie. Måske har du oplevet mobning, pinligheder eller stirrende blikke og du har sikkert et godt råd eller to til de andre børn, som er i næsten samme situation som dig.

Et søskendekursus som tager hensyn

Det er vigtigt, at et søskendekursus tager udgangspunkt i barnets situation og vi ved, at det tager tid at komme til at lære hinanden at kende for at kunne bruge det netværk som opstår. Netop derfor varer Ådalskolens søskendekursus også 42 timer og er fordelt over 3 weekender. Kurset tager hensyn til og respektere barnets loyalitet overfor familien og den søskende som har et handicap. I de fleste tilfælde er barnet klar over, at sin bror eller søster har et handicap. De børn som deltager på et søskendekursus har først og fremmest brug for at møde forståelse for sine vilkår og for situationen derhjemme.
Vi mener at det er nødvendigt:
• at nogen tager sig af søskende og hører, hvordan de har det
• at nogen taler med søskende om barnet som har et handicap
• at søskende får ekstra opmærksomhed
• at søskende kan tale om de tanker de kan tumle med i hverdagen
• at søskende får et sted, hvor de kan dele deres oplevelser og erfaringer med andre i samme situation
• at søskende bliver mødt med respekt
Et sådant tilbud er Ådalskolens søskendekursus i Ringsted, hvor søskende møder andre børn i samme situation. Søskendekurset ledes af trænede voksne og børnene kan opleve, måske for allerførste gang, at de ikke er de eneste. Her er der nemlig forståelse for tingenes sammenhænge.

Søskende oplever med det samme...

Et forhold til sin søskende med et handicap er en livslang størrelse, ofte karakteriseret med både stærke følelser og stor grad af loyalitet. Man taler ofte om, at blodets bånd er tykkere end vand. Når en familie har et barn med et alvorligt handicap er konsekvensen for den samlede familie generelt blevet overset politisk, i praksis og i forskningen gennem mange år. Søskende spiller en meget stor rolle i familien og bør tilbydes støtte til at forstå forholdet til en bror eller søster, som kan have vanskeligheder med kommunikation og social forståelse til omverdenen. Søskende vil man mange måder opleve den forstyrrende og anderledes adfærd, der er forbundet med deres bror eller søsters handicap. Det er også sandsynligt, at de har ekstra omsorgsroller mens vokser op, måske også tanker om, hvor meget de kan og skal bidrage med støtte til deres søskende i voksenalderen. Når et barn en diagnose som handicap påvirker det hele familien, og det er vigtigt at overveje og anerkende søskendes følelser og erkende, at de har behov for information om deres søskendes handicap, og hvad handicappet egentlig betyder for dem på kort og langt sigt. Børnene har brug for viden på deres eget niveau, for at blive beroliget og at få besvaret deres egne spørgsmål, som kan være meget anderledes end de voksnes. Søskende kan opleve følelser, der er svære at udtrykke til kammerater og venner fordi de ofte er den eneste i en klasse, som har et familiemedlem med et handicap. Familiesituationen er så anderledes end de flestes. Det kan også være følelser som sorg over, at en søster ikke kan lære de samme ting, som andre mennesker tager for givet. Det kan være følelsen af vrede, når en brors opførsel og problemer forhindrer familien i at gøre ting som andre familier med lethed gør. Det kan være følelsen af stolthed, når en søskende med et handicap lærer en grundlæggende og vigtig færdighed i livet efter måneder eller års træning. Familien, en lærer eller andre kan hjælpe og støtte søskende til at sætte ord på alle de tanker og følelser som kører inde i hovedet. Tanker og følelser som er meget vigtige at få italesat og forholde sig til. Søskendekurset på Ådalskolen i Ringsted er muligheden og ved at deltage får børnene talt om det som er vigtigt og måske det mest værdifulde er, at de møder andre børn på deres egen alder, som også har en bror eller søster med et handicap. Undervejs går det op for dem, at de oplevelser, tanker, sorger og glæder som de hver især går rundt med deles af mange andre børn. Den opdagelse er i sig selv meget forløsende for børnene. Ådalskolens søskendekursus foregår gennem 3 weekender (45 timer i alt) og hvor de voksne skaber et sjovt, trygt og positivt miljø med leg og fællesskab og hvor søskende møder andre børn i lignende familie situationer. Børnene får desuden undervisning og viden om handicap og får nye redskaber og gode råd til, hvordan de kan håndtere de udfordringer, som de oplever i hverdagen som svære. Børnene på søskendekurset oplever lige med det samme, at de andre børn forstår dem. Det er som om at søskende, der har en bror eller søster med et handicap har en særlig form for bonding.

Søskendes egne gode tricks

At blåbær er sunde for hjernen har efterhånden været kendt i mange år, men hvilke tricks er gode for en selv når man er bror eller søster til et barn med handicap. Det har vi sat os for at finde ud af og har derfor spurgt nogle gamle søskende, hvad deres bedste tricks er. Du må huske på, at ikke at tricks måske virker i din familie, men prøv dig frem og brug det der virker bedst for dig.
Tag også ansvar for dig selv
Det er naturligt, at vi som mennesker tager ansvar for hinanden. Og det er naturligt, at du som søskende tager ansvar for din bror eller søster som har et handicap. Men der er grænser for, hvor meget ansvar du skal tage. At sætte grænser kan også være at vise ansvar. Og grænserne skal du først og fremmest sætte for dig selv. Du skal gøre op med dig selv, hvad du kan og skal gøre for din bror eller søster. At sætte grænser og at træffe beslutninger kan være et svært dilemma, men det er en nødvendig proces, hvis du også skal kunne tage ansvar for dig selv. Og dermed også for den, der har et handicap.
Vær åben
Det kan ofte være en svær oplevelse at kende en, der har en handicap. Du befinder dig i en livssituation, hvor dine erfaringer muligvis ikke længere rækker til at forstå og beherske udfordringerne. Det pres kan du gøre mindre ved at være åben, både i forhold til familie og klassekammerater. Du oplever det måske som uoverskueligt at skulle tale om det, der bekymrer og undrer dig mest. Men vær opmærksom på, at erfaringerne fra andre søskende viser, at åbenhed gør det nemmere for dig som barn at være i situationen og dermed få mere overskud. En åbenhed som også er vigtigt, at du bringer ind i de andre sammenhænge du færdes i for eksempel i skolen eller fritiden.
Søg fællesskab med andre søskende
At mødes med andre søskende – f.eks. på et søskendekursus på Ådalskolen i Ringsted – kan være af rigtig stor betydning. Det giver mulighed for at møde andre børn, som forstår, uden at du behøver at forklare og forklare. Sammen med dem kan du tale frit om de problemer og følelser, du har, og blive inspireret til, hvordan du kan håndtere eventuelle udfordringer på anderledes måder. Du får mulighed for at give og tage erfaringer og gode ideer. Dermed behøver du ikke at skulle finde på alting selv – og oven i hatten får du måske den gode følelse af, at andre bliver inspireret af dine ideer og erfaringer.
Opsøg viden om handicappet
Viden og indsigt i handicappet er vigtigt. Viden løser bare ikke alle problemerne, men den kan gøre det lidt lettere at forstå det handicap som din bror eller søster har. Giv dig tid til at skrive spørgsmål ned, og drag ikke forhastede slutninger. Som søskende vil man så forfærdelig gerne gøre noget og få nogen til at gøre noget rigtig hurtigt. Men meget omkring handicaps og udvikling er temmelig langsommeligt, og der vil helt sikkert være både gode og dårlige perioder. Så du må indstille dig på at være tålmodig.

Vi vil gerne høre om nogle af dine bedste tricks og du er velkommen til at skrive dem i kommentarfeltet nedenunder. Når vi har en ny håndfuld tricks udgiver vi dem samlet.

Søskendekursus på Ådalskolen

Et søskendeforhold er en livslang og to-sidet størrelse, ofte karakteriseret ved både stærke følelser og stor grad af loyalitet. Man taler om at blodets bånd er tykkere end vand. Når en familie har et barn med et alvorligt handicap er konsekvensen for den samlede familie generelt blevet overset politisk, i praksis og i forskningen gennem mange år. Søskende spiller en meget stor rolle i familien og bør tilbydes støtte til at forstå forholdet til en bror eller søster, som kan have vanskeligheder med kommunikation og social forståelse til omverdenen. Søskende vil man mange måder opleve den forstyrrende og anderledes adfærd, der er forbundet med deres bror eller søsters handicap. Det er også sandsynligt, at de har ekstra omsorgsroller mens vokser op, måske også tanker om, hvor meget de kan og skal bidrage med støtte til deres søskende i voksenalderen. Når et barn en diagnose som handicap påvirker det hele familien, og det er vigtigt at overveje og anerkende søskendes følelser og erkende, at de har behov for information om deres søskendes handicap, og hvad handicappet egentlig betyder for dem på kort og langt sigt. Børnene har brug for viden på deres eget niveau, for at blive beroliget og at få besvaret deres egne spørgsmål, som kan være meget anderledes end de voksnes. Søskende kan opleve følelser, der er svære at udtrykke til kammaerater og venner fordi de ofte er den eneste i en klasse, som har et familiemedlem med et handicap. Familiesituationen er så anderledes end de flestes. Det kan også være følelser som sorg over, at en søster ikke kan lære de samme ting, som andre mennesker tager for givet. Det kan være følelsen af vrede, når en brors opførsel og problemer forhindrer familien i at gøre ting som andre familier med lethed gør. Det kan være følelsen af stolthed, når en søskende med et handicap lærer en grundlæggende og vigtig færdighed i livet efter måneder eller års træning. Familien, en lærer eller andre kan hjælpe og støtte søskende til at sætte ord på alle de tanker og følelser som kører inde i hovedet. Tanker og følelser som er meget vigtige at få italesat og forholde sig til. Et søskendekursus på Ådalskolen i Ringsted er også en mulighed og ved at deltage får børnene talt om det som er vigtigt og måske det mest værdifulde er, at de møder andre børn på deres egen alder, som også har en bror eller søster med et handicap. Pludselig går det op for børnene, at de oplevelser, tanker, sorger og glæder som de hver især går rundt med deles af mange andre børn. Den opdagelse er i sig selv meget forløsende for børnene. Ådalskolens søskendekursus foregår gennem 3 weekender (42 timer i alt) og hvor de voksne skaber et sjovt, trygt og positivt miljø med leg og fællesskab og hvor søskende møder andre børn i lignende familie situationer. Børnene får desuden undervisning og viden om handicap og får nye redskaber og gode råd til, hvordan de kan håndtere de udfordringer, som de oplever i hverdagen som svære. Børnene på søskendekurset oplever med det samme, at de andre børn forstår dem. Det er som om at søskende, der har en bror eller søster med et handicap har en særlig form for bonding.

lørdag den 14. maj 2016

"Jeg glæder mig til september..."

Jeg er en dreng på 11 år og jeg er heldig fordi jeg er blevet tilmeldt Ådalskolens søskendekursus som begynder til september. Godt nok er der lang tid til jeg skal mødes med mange andre søskende, men i flere år har jeg ventet på en sådan mulighed. Så set med de briller er det kort tid.
Gennem min barndom har jeg været storebror til en søster med et svært handicap. Det gik først op for mig, at der var noget ganske anderledes ved hendes adfærd da jeg var omkring 6 år. Jeg husker det tydeligt. Min søster har for et par år siden fået diagnosen infantil autisme. Et handicap som er livslangt og som lægerne kalder for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Min søsters udvikling (at kunne gå, tale og begå sig blandt andre) er forstyrret og følger ikke andre børns udvikling. Det betyder, at hun kan være bedre til nogen ting eller ligeså god som andre til nogle ting, mens hun på andre punkter har meget svært ved at klare sig ligeså godt som andre. Allerede da hun gik i børnehave talte mine forældre om at hun virkede anderledes. I børnehaven og videre i skolen, kunne min mor se at der var noget anderledes ved lillesøster. Hun kan finde på at prikke mig i øjnene, ikke fordi hun er vred på mig. Hun kan også bide mig når hun bliver vred. Jeg bliver tit frustreret når hun opfører sig mærkeligt eller bliver vred helt uden grund. Min søster er virkelig svær at være sammen med, hun er inde på sit værelse det meste af tiden og kommer kun ud når vi skal spise eller hun skal på toilet. Hvis jeg banker på hendes dør er det sjældent at hun er glad for at se mig og hun bliver meget nemt sur. En forkert bevægelse og hun smider én ud derfra. Når vi har det godt sammen, så går det rigtig godt. Jeg bliver irriteret på hende, når hun ikke forstår hvorfor jeg reagere som jeg gør. Og jeg føler mig snydt, snydt for den fantastiske søster jeg kunne have haft... Jeg elsker hende utrolig højt og jeg ved ikke hvad jeg ville gøre uden hende, men det er bare så svært. Jeg føler at det er uretfærdigt for mig, fordi det altid er mig der skal undvære eller undskylde. Hvis hun er sur er det mig der skal sige undskyld for ellers bliver der bare endnu mere ballade. Det er svært for mig fordi jeg føler, at hun har så mange muligheder i sit liv, hvis hun bare ville, men jeg ved jo godt at hun ikke kan. Jeg ved jo godt hun har det handicap som hedder autisme. Nu glæder jeg mig enormt meget til at møde andre søskende på kurset og høre deres historier om deres søskende.

Børnene fortæller at de lærer at acceptere situationen

Når søskende har været deltagere på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted er det generelt med en helt særlig oplevelse og erfaring. En oplevelse som mange af børnene sætter deres egne ord på. Johannes på 11 år siger således, at han har ”fået lettere ved at acceptere hans søsters handicap, forstå autismen og fokusere på det positive i familiens livssituation”. En pige på 11 år supplerer hendes udbytte på følgende måde: Jeg har lært, at et liv med min bror som har et handicap også er et liv - endda et rigtig godt liv. Det er meget vigtigt at lære. En anden søskende beskriver, at hun har fået nemmere ved at få øje på det positive i hendes brors udvikling: Jeg sætter pris på de små ting, som kan være positive. F.eks. kan jeg sidde og sige ”prøv at se det gjorde han i går, det kunne han ikke for en måned siden”. Det negative fylder stadig meget, men jeg er blevet bedre til også at kunne få øje på det positive. Flere søskende giver desuden udtryk for, at de igennem søskendekurset er blevet styrket, hvilket de vurderer har en afgørende betydning for deres evne til at støtte deres bror eller søster. En pige på 11 år som har deltaget i søskendekurset 2 gange forklarer her, hvad hendes deltagelse har betydet for hende: Jeg har lært at acceptere min søsters handicap og leve med det. Jeg er blevet bedre til at leve mit liv. Det kunne jeg ikke i starten. Jeg har lært, at jo stærkere vi står i familien, jo bedre chance er der for, at min søster trives.

Ressourcer giver et pusterum

Hvad sker der med søskende, når der også er et barn med særlige behov i familien? Familielivet ændrer sig og nogle gange ofte dramatisk og behovene hos søskende overskygges af den intensive fokus på barnet med handicap. Uanset om du arbejder med forældrene, med børn med særlige behov eller med deres søskende, kan du hjælpe og støtte familierne til at anerkende og imødekomme behovene hos alle parter. Som professionelle på Ådalskolen i Ringsted er vi med til at give værdifuld vejledning til forældre, som i perioder kan være overvældet af daglige kriser og det kan være svært at finde tid til de andre børn i familien. Vi kan tilbyde og foreslå ressourcer, der giver et pusterum i en travl hverdag, således at søskende ikke bliver overbebyrdet og får en chance for at være børn i lighed med deres jævnaldrende kammerater. Ådalskolens søskendekursus henvender sig til børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et handicap. Vores mål er at støtte søskende til at forstå og italesætte de oplevelser og erfaringer, som mange af dem oplever i hverdagen. På et søskendekursus har vi derfor fokus på:
Præcise og alderssvarende oplysninger om handicap
Opmærksomhed på søskendes udviklingsbehov og følelsesmæssige behov
Anerkendelse af søskendes oplevelser og erfaringer
Hjælp og støtte til at skabe et godt netværk af relationer til jævnaldrene børn på søskendekurset
En familie som har et barn med et handicap er ofte på arbejde 24/7. Dette er især tilfældet, når barnet med handicap er hjemme på fuld tid. Selv når barnet er i skole i dagtimerne eller et andet tilbud er det vigtigt med ekstra støtte til søskende. Opmærksomheden til søskende kommer i sidste ende hele familien til gode idet det er søskendeforholdet som er det længst bærende livet igennem.

onsdag den 11. maj 2016

Næste søskendekursus

Der er stadig flere ledige pladser på det søskendekursus som begynder til september 2016. Ådalskolen i Ringsted tilbyder søskendekurser for børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med særlige behov eller et handicap. Kurset udbydes tværkommunalt og alle børn i målgruppen er velkommen. Kontakt os nu hvis du er interesseret i en kursusplads og ansøg kommunen om en bevilling.


tirsdag den 10. maj 2016

Et ideal som er vores fundament

Når vi flere gange siger at Ådalskolens søskendekursus er funderet på et anerkendende ideal så vil vi gerne sætte lidt flere ord på denne tankegang. Ingen kan være anerkendende og lyttende hele tiden. Det er ideal man kan efterstræbe, men aldrig opnå til fulde, og det er præcis sådan det skal være, for som vi så ofte har sagt, så kan ingen mennesker spejle sig i perfekte rollemodeller. Børn lærer at håndterer egne fejl ved at se forældrene og andre, håndtere deres udfordringer. Det kræver øvelse og atter øvelse at være anerkendende; og den lyttende overbygning kræver tilmed ofre og mod. Mod til at se de ting man tidligere gjorde forkert og mod til at stå op mod normerne, hvis nødvendigt. Det kræver nogle gange ofre, hvis man som forældre erkender at man har et barn som har anderledes behov. Når man efterstræber at være anerkendende og lyttende så vil de fleste opdage at det bliver lettere og lettere med tiden, og til sidst vil det falde helt naturligt. Man bliver mere sikker på sig selv, fordi man ikke bare lærer at lytte til barnet, men også til sin egen mavefornemmelse. Man bliver stolt over at se hvordan børnene udvikler sig til sunde og selvbevidste individer, der kan tage hensyn til andre og begynder at spørge til andres tanker og følelser, og mange fortæller at de bliver stolte over at opleve at de præger kolleger, venner og familie til en mere rummelig tankegang. Alle kan blive mere anerkendende og lyttende. For nogle er det en længere rejse end for andre, afhængig af hvad man har med sig fra sin egen barndom. Man behøver ikke at kende meget til tankerne bag, så længe man er med på det basale. Lidt kan gøre stor forskel.

Tankegangen tager børnene med sig videre


Min storebror kan ikke, sådan begynder Mathilde, en pige på 11 år som har en storebror med autisme. Min storebror kan ikke læse, ikke regne, ikke være alene, ikke tage telefonen, ikke sige noget fornuftigt, ikke passe mig, ikke købe ind, ikke selv gå i bad, ikke tage en opvask…Listen var nærmest uendelig lang med ting som Mathildes storebror ikke mestre da Mathilde begyndte på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted. Sådan havde det været for hende i flere år og jo ældre han blev kom det tydeligere og tydeligere frem, at hendes storebror for altid ville være anderledes. Mathilde havde i mange år også troet, at det blot var en overgang og at hendes storebror bare var lidt langsom i udvikling. Mathilde fortalte, at hun godt kan blive ked af det når hun tænker over det og at hun nogle gange går med en masse ønsker og håb som ikke er realistiske. Derfor er Ådalskolens søskendekursus kommet som en fantastisk hjælp og støtte for Mathilde og hendes familie. ”At jeg kan mødes med andre børn som også har søskende i familien som er handicappede er en rigtig god støtte og hjælp” siger hun. De voksne på søskendekurset har fortalt, at vi som søskende skal øve os i at justere i vores opfattelse. Mange af os tror (eller håber) nemlig, at et handicap går over og at det hele bliver normalt igen, men inderst inde ved vi jo godt, at sådan bliver det desværre ikke. Vores søskende har brug for os og de kan bedre bruge os, når vores opfattelse går mod det de kan, siger Mathilde. Søskendekursets gruppeledere Gitte Malmgren og John Quist Frandsen supplerer, at der er meget mere energi i at fokusere på det som børnenes søskende kan, glædes over hvert eneste lille mikro fremskridt og naturligvis håbe på mere i den samme retning istedet for at gå og være ked af alt det de ikke kan eller magter. Lige netop den opfattelse er det som søskendekurset gerne vil være med til at tegne og vi er rigtig glade for, når det er det som børnene tager med herfra. Med masser af aktiviteter og lege i børnehøjde er vi alle med til at skabe den proces som ruster søskende til en anderledes opfattelse og en styrket tankegang. En tankegang som de i forskellige grader tager med sig videre også når søskendekurset er slut.

Relationer til kammerater og venner


Det kan nogle gange være svært at tage sine kammerater med hjem, hvis ens søskende med autisme har nogle måder at være på, som kan virke mærkelige på andre. Sådan fortæller Søren der er 10 år og deltager på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted. Det kan betyde, at jeg føler mig pinlig og flov over min søskende og jeg er bange for, at det skal påvirke det forhold, som jeg har til mine venner. Gruppeleder John Frandsen fra søskendekurserne fortæller, at søskende godt kan komme i en indre splid med sig selv, fordi man bliver flov over, at man bliver flov. Nogle kan føle sig som et dårligere menneske. Det kan være alt for svært og omstændeligt at skulle forklare en eventuel mærkelig opførsel, og børnene ønsker inderst inde heller ikke at sætte deres søskende i et dårligt lys. Den nemme løsning er derfor at undlade at tage venner med hjem. Det er derfor vigtigt, at søskende får hjælp til at forstå, acceptere og håndtere de ambivalente følelser, der kan opstå når ens bror eller søster har et handicap.

Når vores leg ofte ender i konflikter


Langt de fleste søskende som har en bror eller søster med et handicap er vant til at gå på kompromis i forholdet til ens bror eller søster der har særlige behov. Barnet med handicap er oftest den, der bestemmer legen og dermed sætter rammerne for samspillet. ”Hvis jeg vil lege med min bror, må jeg være indstillet på, at det er ham, som bestemmer” sådan fortæller Mikkel på 10 år som i øjeblikket deltager på Ådalskolens søskendekursus. Et faktum som han efterhånden har lært sig selv og som han må acceptere. Alligevel kan det godt være svært siger Mikkel, fordi vores leg tit ender i konflikter. Andre søskendebørn oplever også, at de bliver skældt ud eller slået af deres søskende. Det er meget svært at håndtere, og mange bliver rigtig kede af, at de ikke kan have den almindelige søskenderelation, som de oplever hos deres venner, og føler det som et stort savn. De kan også opleve det at blive afvist eller fravalgt, når de prøver at etablere en kontakt, som noget meget sorgfuldt. Nogle søskendebørn udvikler sig tit til at blive overansvarlige, og kan nærmest få rollen som en 3. forældre. Dette uanset om de er store-eller lille-søskende. Når børnene deltager i et søskendekursus i Ringsted får de hjælp til at sætte ord på deres søskenderelation og de får styrke til at opdage at deres bror/søster er anderledes. På flere områder er deres bror eller søster anderledes og det sætter børnene deres egne ord på. Nogle børn med handicap har ikke nogen eller ganske få venner, og de står måske udenfor i skolen og bliver ofte genstand for mobning. Det er sorgfuldt for søskendebarnet, der naturligvis gerne vil kunne beskytte og forsvare, at se sin bror/søster have det så svært, uden rigtigt at kunne gøre noget. Det giver frustrationer, og kan også blive vendt til vrede og irritation mod sin søskende. Selvom de intellektuelt godt kan forstå, at det er handicappet og ikke deres bror/søster, som de er vrede på. Alligevel kan det godt være svært men så er det rigtig godt at kunne fortælle det til nogle andre, siger Mette som i øjeblikket også deltager på søskendekurset på Ådalskolen i Ringsted.

søndag den 8. maj 2016

Et søskendekursus hjælper

„Jeg ville ønske, nogen havde spurgt mig, hvordan jeg havde det. Og at de så havde givet sig tid til at lytte til mig. Men nej, sådan var det ikke. Det hjalp først rigtigt, da jeg som 10-årig kom på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted. Men mine tanker om, hvordan det skulle gå, var jeg helt alene med.“ Børn som vokser op med en bror eller søster med et handicap får ikke altid den støtte og hjælp, de har brug for. En af årsagerne er, at de ansatte, der møder børnene og deres familier i deres arbejde, ikke i tilstrækkelig grad arbejder sammen på tværs af faggrupper og sektorer. For at udvikle indsatsen for søskende tilbyder Ådalskolen i Ringsted søskendekursus flere gange om året. Søskendekurset bygger på følgende fundament: Gennem planlagte aktiviteter, hygge, leg og samtaler får søskende mulighed for at tale om, hvordan det er for den enkelte at være søster/bror til et barn med et særligt behov eller et handicap og hvordan det er at være i familien, blandt andet ved:
  • At dele tanker og følelser – så som vrede, flovhed/pinlighed og et ønske om indimellem at være fri for sin bror/søster med handicap
  • At kunne tale frit med ligestillede børn og gruppelederne
  • At kunne spørge om det, du ikke forstår
  • At få viden om handicap og gode værktøjer, som kan støtte i dagligdagen

tirsdag den 3. maj 2016

Bekymringer er ligesom spøgelser


”Alle bekymringer kan bæres, hvis de sættes ind i en fortælling eller hvis man kan fortælle en historie om dem”.

Kloge ord, der for os som gruppeledere på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted, idet det giver så vældig god mening. Vi oplever på hvert eneste søskendekursus og vi forundres hver gang over, hvor kraftfuldt det er for det enkelte barn, at sætte ord på og formulere sin historie. Vi ser hvor meget energi det kan udløse, når forståelse og accept gennem fortællinger opnås på søskendekurset. Det er ligesom om at mit indre landskab bliver rammesat, genfortalt og set på en ny måde siger Søren på 12 år og er en af deltagerne på Ådalskolens søskendekursus. Alene det at dele det udfordrende med en anden er hjælpsomt i sig selv. Det betyder at vi nu er to om at bære, altså vil vægten så at sige kun være halv så tung. Vi får også en anden vigtig erfaring med os, nemlig at vi får betydning for det andet menneske. Lidt populært sagt, siger vi på Ådalskolens søskendekursus, at spøgelser forsvinder når de kommer frem i lyset – det kan de ikke tåle, så opløses de. Det samme kan ske, når historierne bliver fortalt, de dertil hørende følelser af eksempelvis vrede, irritation, værdiløshed eller skyldfølelser opløses, når der kommer lys på.

Min storebror kan ikke...


"Min storebror kan ikke", sådan begynder Mathilde, en pige på 11 år som har en storebror med autisme. Min storebror kan ikke læse, ikke regne, ikke være alene, ikke tage telefonen, ikke sige noget fornuftigt, ikke passe mig, ikke købe ind, ikke selv gå i bad, ikke tage en opvask…Listen var nærmest uendelig lang med ting som Mathildes storebror ikke mestre da Mathilde begyndte på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted. Sådan havde det været for hende i flere år og jo ældre han blev kom det tydeligere og tydeligere frem, at hendes storebror for altid ville være anderledes. Mathilde havde i mange år også troet, at det blot var en overgang og at hendes storebror bare var lidt langsom i udvikling. Mathilde fortalte, at hun godt kan blive ked af det når hun tænker over det og at hun nogle gange går med en masse ønsker og håb som ikke er realistiske. Derfor er Ådalskolens søskendekursus kommet som en fantastisk hjælp og støtte for Mathilde og hendes familie. ”At jeg kan mødes med andre børn som også har søskende i familien som er handicappede er en rigtig god støtte og hjælp” siger hun. De voksne på søskendekurset har fortalt, at vi som søskende skal øve os i at justere i vores opfattelse. Mange af os tror (eller håber) nemlig, at et handicap går over og at det hele bliver normalt igen, men inderst inde ved vi jo godt, at sådan bliver det desværre ikke. Vores søskende har brug for os og de kan bedre bruge os, når vores opfattelse går mod det de kan, siger Mathilde. En af kursets gruppeledere John Quist Frandsen supplerer, at der er meget mere energi i at fokusere på det som børnenes søskende kan, glædes over hvert eneste mikro fremskridt og naturligvis håbe på mere i den samme retning istedet for at gå og være ked af alt det de ikke kan eller magter. Lige netop den opfattelse er det som søskendekurset gerne vil være med til at tegne og vi er rigtig glade for, når det er det som børnene tager med herfra. Med masser af aktiviteter og lege i børnehøjde er vi alle med til at skabe den proces som ruster søskende til en anderledes opfattelse og en styrket tankegang. En tankegang som de vil tage med sig også når søskendekurset slutter.


Ræk en hånd frem til søskende


At være bror eller søster til en søskende med et særligt behov eller et handicap betyder ofte en meget anderledes barndom, at tingene bliver mere uforudsigelige og for nogle børn kan man pludselig blive indrullet i konflikter, hvor man ikke selv er instruktør. Som søskende til et barn med et handicap stiller anderledes krav og navnlig må man hurtigt lære at være ligeglad med omgivelserne, og hvad de nu end tænker. Men alt dette gør noget voldsomt ved én. Søskende holder ofte deres bekymringer og tanker for sig selv og også i forhold til forældrene. De ønsker naturligvis ikke at belaste forældrene yderligere med deres bekymringer og af hensyn til dem holder de sammen på sig selv. Når man er barn – og ikke har et særligt behov – betyder det ikke, at man er i stand til at klare alt. Det betyder heller ikke, at man skal klare alt! På den måde kan det også hjælpe barnet med det særlige behov i forhold til et klart billede af dem, der er omkring. Barnet med det særlige behov kan nemlig heller ikke bruge det til noget, at søskende siger ja til noget, men så alligevel på halvvejen må trække sig, fordi det overskred deres grænser. For søskende er det vigtigt at få talt med nogen, som har overskud og er i stand til at kunne lytte, rumme og give plads. Er du ven eller veninde til én, som er søskende til et barn med særlige behov (og har du overskuddet), kan du måske selv række en hånd frem og på den måde give plads til, at søskende kan få lidt mere luft for de mange tanker og bekymringer. Bekymringerne kan du ikke fjerne – og skal heller ikke – men bare det at kunne få lov til at sætte ord på, og på den måde få luft, kan være nok til, at søskende kan samle lidt flere kræfter til at gå den ofte snørklet vej, der ligger foran. Så næste gang du møder én familie, som har et barn med særlige behov eller et handicap, kan du måske, når du har spurgt til barnet med handicap også spørge til, hvordan de andre søskende har det med alt det, der sker i deres liv – da det ikke kun påvirker barnet med handicap, men også dem, som står på sidelinjen.

Et søskendekursus drager omsorg for børnene


 "Ingen kan blive ved med at drage omsorg for andre uden også at drage omsorg for sig selv"Et søskendekursus på Ådalskolen i Ringsted henvender sig til børn i alderen 9-12 år og som har en bror eller søster med særlige behov eller et handicap. Der er ca. 10-12 børn i hver gruppe og vi mødes gennem 3 måneder i alt 45 timer. Der er søskendekursus i foråret og i efteråret. Gruppelederne er pædagoger og lærere som har stor erfaringer med handicaps og børn med særlige behov. Et søskendekursus på Ådalskolen er en gruppe, hvor indholdet og samtalerne bygges op omkring børnenes egne oplevelser, tanker og følelser fra deres liv. Via øvelser og lege hjælper grupperne børnene til at blive mere opmærksomme på, hvilke handlemuligheder de har, hvis vanskelighederne fylder meget, så de i længde bliver bedre til at mestre deres liv. På et søskendekursus møder børnene andre børn i lignende situationer, og det giver dem en stærk følelse af, at de ikke er alene i verden med bekymringerne 
og vanskelighederne. Ved at dele oplevelser, tanker og følelser med hinanden mindskes børnenes følelse af ansvar. Søskendekurset hjælper børnene til at forstå deres egne behov, følelser og muligheder, samt det, de allerede gør for at beskytte sig selv. Kurset giver det enkelte barn øget tro på sig selv, samt øget tro på evnen til at mestre eget liv. Kontakt os for at blive skrevet op til et søskendekursus på Ådalskolen. Vi modtager naturligvis børn fra alle kommuner og søskendekurset retter sig mod alle handicaps.
Der er brug for søskendekurser

At der overhovedet er brug for at rette opmærksomheden mod et fokuserende søskendeperspektiv er ikke umiddelbart fordi "der er noget ga...