fredag den 29. maj 2015

Vi er spillegale med fodbold...


Sådan siger den gruppe af drenge som var deltagere på Ådalskolens søskendekursus. Vi elsker at spille fodbold og fodbold fylder meget i vores liv. Drengene kendte slet ikke hinanden på forhånd, de kom fra helt forskellige steder i landet men fodbolden og det faktum at de alle har en søskende med et handicap har bragt dem på samme bølgelængde i løbet af kort tid. En af drengene fortæller ”jeg er den eneste i min klasse som har en søster der er handicappet” og det gør, at det ikke er noget jeg taler så meget om. Nogle af mine kammerater ved godt, at hun er handicappet fordi de jo har set hende, men efter søskendekurset er jeg blevet meget mere åben omkring det. Det er ligesom om jeg har fået det nemmere ved at acceptere, at sådan er det nu engang. Som jeg har lært på søskendekurset så er det helt afgørende, hvordan jeg bedre kan forstå hende og ikke at jeg hellere ønsker at hun egentlig var normal. Det bliver hun aldrig, hun er min lillesøster og jeg elsker hende.


torsdag den 28. maj 2015

”Min storebror følges overalt af en ADHD skygge”

Sådan fortæller Mette, en pige på 10 år, som har en storebror med ADHD. ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) hos Mettes bror giver sig udtryk i uopmærksomhed, koncentrationsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet i en højere grad, end man skulle forvente ud fra hans udviklingsniveau. Mettes bror har meget store vanskeligheder med skolearbejdet og med at leve op til omgivelsernes generelle forventninger. Børn med ADHD kan heldigvis få en nemmere hverdag og bedre vilkår senere i livet ved, at forældre, skolelærere og øvrige omgivelser bliver trænet i at håndtere deres handicap og give dem nogle bedre rammer. Et forsigtigt skøn viser, at omkring 4 pct. af alle børn har ADHD og at ca. halvdelen fortsat har det som voksne. Bag de fleste børn med ADHD er der også søskende som Mette og disse søskende spiller en vigtig rolle. Flere søskende fortæller, at de lever en uforudsigelig tilværelse og i hverdag der ofte kan være svær for dem at forstå. Deres søskende med ADHD kan nemmere blive hjulpet ved, at man ændrer og justerer i deres sociale omgivelser. Hvis deres forældre og skolelærere er opmærksomme på, hvordan de agerer over for børnene og støtter dem, kan det hjælpe børnene til at fungere sammen med andre. Det fremmer venskaber og har stor betydning for livskvaliteten for barnet og familien – også set på lang sigt. Som søskende kan det være en klar fordel at deltage i et søskendekursus, hvor de kan møde andre børn, som også har en bror eller søster med særlige behov. At møde andre i den samme eller meget lignende situation opleves erfaringsmæssigt som en meget forløsende effekt. Ådalskolen i Ringsted tilbyder søskendekurser for børn i alderen 9-12 år.

onsdag den 27. maj 2015

Praktiske detaljer om Ådalskolens søskendekursus

Kort og godt om Ådalskolens søskendekurser i Ringsted

Niels du skal gå udenom vandpytten...

Når Victor kommer hjem fra skole er det første han gør, at lave et eftermiddagsskema for hans lillebror. Victors lillebror hedder Niels, har ADHD og autisme og tænker meget visuelt, hvilket er helt normalt hos børn med autisme. Derfor bruger vi i min familier skemaer og pictogrammer fortæller Victor med et smil på læben. Generelt er vi gode til at bruge korte præcise sætninger og sige det han skal og ikke det han ikke må. Det var virkelig noget, som jeg skulle vænne mig til. Det at jeg hele tiden skal tænke over, hvad jeg siger og hvordan jeg siger tingene. Jeg kan godt se, at det hjælper min lillebror rigtig meget, men en gang imellem er det bare irriterende. Da jeg deltog i Ådalskolens søskendekursus var det første gang jeg var sammen med andre børn på min egen alder som også har søskende med et handicap. Det var en fantastisk oplevelse og en øjenåbner for mig. Jeg lærte en masse om ADHD og autisme og jeg fik nye kammerater. Jeg lærte blandt andet, at jeg skal undgå at bruge ordet "ikke", så omformulerer jeg hellere sætningen og fortæller min lillebror, hvad han skal gøre. De voksne på søskendekurset fortalte, at hjernen ikke kan høre ordet "ikke". fx. hvis jeg siger "Niels du skal ikke gå igennem vandpytten" så kan jeg være sikker på at han gør det, men siger jeg "Niels du skal gå uden om vandpytten" så går han som oftest pænt uden om. I min familie gælder det om at være 3 skridt foran hele tiden. Jo mere faste rammer og forudsiglighed jo bedre. Vi fortæller altid, hvor lang tid der til, at der skal ske et eller andet. fx. hvornår vi skal ud af døren, hvornår er det sengetid osv. den forudsiglighed har min lillebror brug for. På den måde undgår vi nogle konflikter, hvis vi bryder ind i et eller andet han er i gang med. Det var særligt rart at møde andre søskende som kender til de samme regler og jeg var også heldig at få en masse gode råd fra de andre børn. At være storebror til en lillebror med ADHD og autisme er ikke altid lutter lagkage, men han er min lillebror.

tirsdag den 26. maj 2015

Vi bliver stolte når vores søskende ringer

Ådalskolen har snart været i gang i 3½ år, vi har haft 3 fulde søskendekurser og forleden dag ringede telefonen og det var en af ”vores gamle søskende”. Ja vi skriver ”vores søskende” med et stort smil på læben for vi oplever, at det er sådan det bliver - vores søskende. 
Idet Ådalskolens søskendekursus er meget intenst, med en varighed på 42 timer kommer vi alle tæt på hinanden, deler mange oplevelser, erfaringer og kammeratskabet med hinanden gør, at det kommer til at føles tæt blandt alle. Nå men tilbage til Martin. Han er i dag er 15 år. Han var 12 og næsten 13 år da han var med på det første søskendekursus. Martin ville bare sige tak for den oplevelse og de erfaringer som han fik på på kurset både fra os voksne og særligt fra de andre børn. Martin fortæller, at der gik nogle måneder efter at kurset var slut inden han rigtig forstod, hvad han havde fået ud af det. Da vi spørger ham siger han i dag:
"Jeg har lært, at det er min forandring som gør forskellen"
"Jeg har lært at det er mig, som skal se tingene fra min brors øjne"
"Jeg har lært, at der er andre børn derude, som også går med de sammen tanker og oplevelse som jeg"
Martins lillebror er i dag også 3 år ældre og han har naturligvis stadig diagnosen autisme – en livslang udviklingsforstyrrelse som stiller store krav til forståelse fra omgivelsernes side. Når man er en dreng som Martin kan det være udfordrende at forstå, hvad en udviklingsforstyrrelse betyder, en dagligdag med mange konflikter, misforståelser og irritation bliver nemt reglen end undtagelsen. Sådan var det for Martin. Idag har Martin heldigvis fået en stærkere forståelse for hans lillebrors handicap, en større accept og han har lært at leve med, at sådan vil det blive for altid. Autisme er ikke noget hans lillebror vokser fra, men noget omgivelserne skal lære at ”leve med” som han siger.
Vi blev rigtig glade for samtalen med Martin fordi den total understreger vigtigheden af søskendekursernes eksistens. Nogle gange kan børnene sige ”at det har de ikke lyst til”, men bag en ulyst ligger ofte usikkerheden eller bekymringer for, hvad et søskendekursus egentlig indeholder. Vi håber, at samtalen med Martin er med til at sætte streg under at det er unødvendige bekymringer og at børnene naturligvis kommer styrket ud af et søskendekursus. Så for at slutte med Martins ord ”et søskendekursus er en langtidsinvestering, man ser det ikke lige med det samme".

fredag den 22. maj 2015

Næste søskendekursus begynder efter sommerferien


Det er afgjort søskendekursets skyld!

Når en er 9 og en er 12 år!
Ja det var egentlig Martins største bekymring, da han stod overfor at skulle tilmelde sig Ådalskolens søskendekursus i Ringsted. For Martin tænkte, at det sikkert ville være barnligt, gad han lege med børn som var yngre end ham selv og ville de kunne lære ham noget? Alle disse tanker er fuldstændige spildte fortæller Martin os efter at søskendekurset nu er slut. Han har deltaget i Ådalskolens efterårskursus for søskende som har en bror eller søster med et handicap. Martin har selv en storebror med infantil autisme, et livslangt handicap som i høj grad er en udfordring for omgivelserne. Martin fortæller, at hverdagens programmer er meget vigtige for hans bror, som ikke kan skelne mellem om det er torsdag, weekend eller sommerferie. Derfor skal dagene tilrettelægges fuldstændigt ens ellers går det galt og verden ramler sammen. Ifølge Martins mor har Martin i flere år været den usynlige lillebror, som ikke sagde ret meget, som undgik mange situationer hvor hans storebror skulle med og i det hele taget ikke fortalte ret mange af kammeraterne om en storebror som har et så massivt handicap. Derfor var det en enorm lettelse for os alle i familien ifølge Martins mor da hun opdagede, at der på Sjælland fandtes søskendekursus. Fluks blev en ansøgning skrevet til kommunen, en bevilling kom i hus og Martin blev optaget på søskendekurset. Martins mor roser søskendekurset tårnhøjt og helt til skyerne (mange tak for det) og hun ville godt have haft den viden og erfaring som hun har idag for mange år siden, men ak det anede hun ikke. I hvert fald vil hun nu fremadrettet bruge hendes families erfaringer til at italesætte vigtigheden af at indregne søskende endnu mere i det samlede familie billede. Trods alt er det jo et faktum, at det er dem, som skal tilbringe længst tid sammen med det barn, som har et handicap. Om man er 9 eller år 12 har ingen betydning slutter Martin med at sige. Det vigtigste er det venskab som opstår gennem kurset og de mange oplevelser og erfaringer som deles undervejs. Jeg føler selv, at jeg på en eller anden måde er blevet mere synlig i forholdet til min storebror og jeg vil helt klart give søskendekurset skylden herfor.

torsdag den 21. maj 2015

Jeg føler mig gladere, end inden jeg startede i gruppen

I de sidste 4 år har Ådalskolen i Ringsted planlagt og afviklet søskendekurser for børn som har en bror eller søster med et handicap. Når et søskendekursus er slut udfylder børnene et evalueringsskema og deltager dermed i undersøgelse af søskendekursets oplevede effekt. Den generelle tendens viser børnenes oplevelse og udbytte af at have deltaget i kurset. De fleste børn begrundede deres ønske for deltagelse med et behov for at møde andre børn, som befinder sig i en lignende situation samt et behov for at få sat ord på egen situation gennem gensidig forståelse og støtte. Børnene ser derudover ud til at opnå det, de ønsker med deltagelsen. 93 % svarer, at de ’i nogen grad’ eller ’i høj grad’ har fået opfyldt deres forventninger. De fire hyppigst nævnte effekter som deltagerne ’i høj grad’ har oplevet er følgende:
•Jeg føler mig gladere, end inden jeg startede i gruppen.
•Jeg er blevet bedre til at acceptere min situation.
•Jeg er blevet bedre til at fortælle andre, hvordan jeg har det.
•Jeg har fået større indsigt i den situation jeg er i.
Vi er meget tilfredse med effekten og den rammer lige plet i den retning som vi gerne vil have at søskendekurset går. Ådalskolen afvikler endnu et søskendekursus i efteråret 2015 og der er åben for tilmelding nu.

Ressourcer har alle søskende og det giver energi

Noget af det helt særlige ved Ådalskolens søskendekursus er at vi skaber rammerne for, at børn kan mødes med andre børn som også har en bror eller søster med et handicap. Dernæst har vi udviklet et koncept som italesætter og støtter de enkelte børn så de kommer ”helt frem i bussen” og oplever, at de ikke er de eneste med dette livsvilkår. Det er noget, som langt de fleste søskende har glæde af. Det kan være svært for nogle søskende at skulle tale om handicappet og den forandring, det har bragt ind i familien. Hensynet og tankerne for at komme til at såre kan fylde meget i familien. Børnene kan være bange for at komme til at såre familierelationerne, mens de voksne vil gøre alt for at skåne børnene og ikke gøre dem kede af det. Alle disse hensyn kan komme til at betyde, at man ikke får talt om det svære – og det påvirker søskende, forklarer en af gruppelederne John Quist Frandsen. På Ådalskolens søskendekursus spørger vi de enkelte søskende, hvad handicappet betyder for dem, og hvor meget det fylder i deres liv lige her og nu gennem en masse legende aktiviteter. På den måde kommer alle nemt til orde, og der kommer en god snak i gang. Som udenforstående kan vi betragte søskende fra et helikopter-perspektiv og få øje på mange af de ressourcer, som de har – men som de måske midt i det helt glemmer, at de har, supplerer John.

onsdag den 20. maj 2015

Kammeratskabet med de andre er det vigtigste fortæller pigerne

Ådalskolen i Ringsted tilbyder nu et søskendekursus for børn i alderen 9-12 år, som har en bror eller søster med et handicap. På Ådalskolens søskendekursus har vi et motto: ”Vi skal ha' det sjovt” For det er jo netop lige det et søskendekursus også handler om. Kurset skal være noget du husker tilbage på som noget sjovt. På søskendekurset handler det ikke om at aktiviteterne absolut skal være vilde, vovede og vanvittige. Næh... ofte er det enkle og simple, det der virker bedst. Vi tror på, at det sociale samvær og kammeratskabet med de andre børn og med de voksne, som du husker mest tilbage på. Om vi så har spillet ludo sammen eller været på skattejagt sammen, det er ikke så vigtigt. Det vigtigste er ikke hvad vi laver, men at vi har det sjovt mens vi gør det. Vi tilbyder rammen så du kan møde andre søskende som også har en bror eller søster med et handicap. Du deler erfaringer, oplevelser og viden med andre i samme situation. Du lærer noget om forskellige handicaps, - både synlige og mere usynlige handicap. Du får svar på en masse at de spørgsmål som du går med i dagligdagen. Du får mulighed for at sætte ord på tanker, følelser, reaktioner og roller i forhold til at være bror eller søster.

Hvorfor skal jeg tage på søskendekursus?

Det skal du fordi det er godt for dig og naturligvis også fordi du selv gerne vil og har lyst. Længere er det svar ikke. Du skal have lyst til og tænke, at det kunne være sjovt til at komme af sted og få en weekendoplevelse, der varer 3 lørdage og 1 søndag, lyst til at møde andre børn på din egen alder og du vil på søskendekurset opleve, at alle i børn har en ting til fælles. Nemlig at du og alle de andre børn er bror eller søster til en søskende med et handicap – det kan være en storebror, lillebror, storsøster eller lillesøster eller en tvilling. Måske har du kikket på de tidligere indlæg ellers kan det være en god ide at kikke på det igen. Et søskendekursus er ligesom en fodboldlejr eller spejderlejr, hvor du dels vil lære nye ting om handicap, laver sjove aktiviteter, ser film, snakker og får nye kammerater. Vi hygger os og griner og i starten er du og vi selvfølgelig generte overfor hinanden, men vi lærer hinanden hurtigt at kende. Alle børnene på søskendekurset har sammen det fællesskab, at I har en bror eller søster med et handicap derfor vil vi naturligvis også fortælle historier og oplevelser til hinanden om hvordan det er at være netop dig i din familie. Måske har du oplevet mobning, pinligheder eller stirrende blikke og du har sikkert et godt råd eller to til de andre børn, som er i næsten samme situation som dig. Vi er 3 voksne, Birgitte, Birgit og John, som jo ikke kender til dig på forhånd. Vi vil gøre vores allerbedste for at lære dig godt at kende, vi vil passe godt på dig og gøre alt hvad vi kan for at give dig en god oplevelse. En ting er sikkert vi bider ikke.   

Hvad er Ådalskolens søskendekursus?

Det er et sted: Hvor børnene møder andre børn på samme alder og hvor alle har det til fælles, at de har en søskende med et handicap.
Hvor børnene kan dele tanker, følelser og give hinanden gode råd.
Hvor børnene er sammen med voksne, der tager forskellige emner op, som berører handicappet.
Hvor børnene kan finde hjælp og støtte.

Hvorfor tilbyder vi søskendekurser? At være søskende er ofte en livslang udfordring på både godt og mindre godt. Det drejer sig om helt almindelige børn men med et ualmindeligt vilkår i livet. De vokser op og modnes under andre vilkår end deres kammerater og kan derfor sjældent spejle sig i andres liv og hverdag. De er ofte den eneste i deres klasse, der har en søskende med handicap, og de har derfor ikke mulighed for, at dele hverdagens udfordringer med dem, der naturligt genkender og anerkender de anderledes opvækstvilkår. På mange måder er deres bror eller søster med handicap omdrejningspunktet for hele familien.

Hvad laver vi på et søskendekursus? Hver gang vi mødes, har vi et emne, som vi taler ud fra. Vi snakker, hygger os, leger, ser filmklip og hører historier om andre børn, som har oplevet noget lignende. Vi taler om de tanker, følelser og måske bekymringer, du kan bære rundt på. Vi snakker om, hvad du kan tænke og gøre i stedet for, når et handicap opleves at fylde vildt i hverdagen.


Sådan ser nogle af temaerne ud? Oplevelser søskende går og tænker på og bekymrer sig om i hverdagen.
Hvordan søskende oplever det, når ens bror eller søster har det svært.
Hvad søskende kan gøre, når der opstår konflikter.
Hvem søskende har at støtte sig til
Hvordan søskende har det med at fejre fødselsdag og jul og ens søskende ikke forstår at det er en særlig dag.

Hvem kan være med? Ådalskolens søskendekursus henvender sig til børn i alderen 9-12 år. På hjemmesiden www.aadalskolen.dk er der henvisninger med kursusfolder og tilmelding. Tilmeldingen printes ud og sammen med en ansøgning sendes materialet til sagsbehandleren, som kan godkende og bevillige en ansøgning. Gør det i god tid da der kan være lang behandlingstid. Læs mere her på Bloggen om hvordan I kan ansøge om merudgifter efter § 41.

Søskende må ikke kræve det umulige af sig selv

På Ådalskolens søskendekursus i Ringsted er vi meget optaget af at skabe en tryg og rar ramme som du kan lide at være i. Vi tror på, at det er det afgørende fundament for et godt og brugbart søskendekursus. Vi fortæller dig også at du ikke kan gøre eller sige noget, der uden videre gør din bror eller søster rask og fjerner handicappet med et trylleslag. Det er der heller ingen andre, der kan. Den bedste måde er en langstrakt proces, som må hjælpes på vej af mange forskellige ting. Du kan som søskende give dit bidrag til at gøre din bror eller søsters liv langt nemmere, men du kan ikke fjerne symptomerne eller forhindre, at de opstår. Det er for meget at forlange af dig selv. Det bedste vil vil råde dig til er, at være opmærksom og søge at vise interesse og forståelse for hans eller hendes behov. Men forvent ikke, at du altid kan forstå, hvad der sker med din bror eller søster. Hans/hendes måde at opleve verden på kan være meget anderledes fra den måde, du oplever på og det kan være svært - måske umuligt - at følge med i, hvad og hvorfor ting sker. Tal med dine forældre og spørg når der er noget du undre dig over. Der er som oftest en meget god forklaring. 

mandag den 18. maj 2015

Søskendekursus i september

Uden søskende ingen søskendekursus. De er der allevegne. I hver klasser sidder der 1-2 børn med særlige behov. Mange af disse børn har brug for en særlig forståelse fra deres omverden for at have en skoledag som er støttende og udviklende for dem. Det er det som hedder inklusion og et emne som i høj grad præger den skolepolitiske debat i øjeblikket. Langt de fleste af de inkluderede børn har søskende og det er netop disse børn i alderen 9-12 som Ådalskolens søskendekursus henvender sig til. Som oftest er det forældrene der tilmelder deres barn til et søskendekursus, men hvordan oplevede børnene det egentlig? Børnene har typisk aldrig hørt om et søskendekursus og ved sjældent hvad det er. Dertil skal forældre svare, at et søskendekursus er et sted, hvor man er sammen med andre børn som også har en bror eller søster med særlige behov eller et handicap. Ikke alle børn har lyst til at starte på et søskendekursus, da de først hørte om det. En er blevet ”lokket” og en anden er blevet ”overtalt” til at komme. Børn er forskellige og deres modenhed er forskellig, hvilket er meget afgørende for den måde de møder søskendekurset på. Forklar børnene konkret hvad et søskendekursus er, kik på bloggen, kik på billederne, læs historierne og spørg os gerne, hvis der er uklarheder. Afklar at det ikke er noget farligt, ikke noget med at sidde og græde på en stol i en rundkreds, men bare almindelig samvær med andre søskende. Som en af de 10 årige drenge siger ”det er godt at komme på søskendekursus ellers går jeg bare og holder det inden i mig selv”. 

”Og la` vær med at tage Christian med…”

Ådalskolens forårskursus er slut for denne gang, de fantastiske søskende er spredt for vinden og vi kan kun opfordre jer alle sammen til at sende en mail eller en SMS en gang imellem for at holde kontakten. Husk på at lidt også er godt nok. På den måde er I alle sammen med til at give søskendenetværket energi og hvem ved måske en skønne dag får I brug for hinanden. Efter et søskendekursus har vi alle lært en masse og det gælder også os voksne. I søskende bidrager mere end I aner til vores læring og særligt når vi modtager jeres mails og spørgsmål. Tak for det. I den forgangne uge har vi hørt fra en familie som fortæller på afgørende vis, hvordan søskendekurset har støttet i deres familie. Inden deres dreng havde været med på søskendekurset var hans typiske sætning ”Og la` vær med at tage Christian med…” og ”og la` vær med at tage Christian med…”. Sådan har det været i flere år. Det gør selvfølgelig ondt på et forældre par, når deres barn ikke kan acceptere at hans lillebror har et handicap. Familien fortæller, at efter søskendekurset har deres dreng ændret holdning markant. Nu må hans lillebror gerne komme med og det virker til at drengen har fået en øjenåbner som er de ord familien bruger. Det er vi naturligvis meget glade for at høre for det er netop lige en af pointerne ved Ådalskolens søskendekursus. At kunne acceptere og leve med anderledeshed som varer hele livet er et issue som tilhører søskende og når de så oplever og høre om at andre børn også er i det samme - ja så føles det ganske enkelt meget nemmere. 


fredag den 15. maj 2015

Så er fotobogen på vej

Ja tiden flyver afsted og i dag har vi postet din fotobog så du må forvente at den kommer i løbet af den næste uges tid. Vi håber du bliver glad for den og kan bruge den til at mindes et rigtig godt søskendekursus. Birgitte, Birgit og jeg har hygget os med at finde de bedste billeder og vi har udvalgt dem som vi synes var de bedste. Husk at holde kontakten ved lige ved at sende en SMS eller en e-mail en gang imellem. Følg med her på bloggen hvor vi lægger flere billeder ud. Du er meget velkommen til at skrive et indlæg. Bare send os en email så skal vi nok lægge det ind.
Adressen er soskendekursus@gmail.com

onsdag den 13. maj 2015

Det handler om at kunne se tingene fra flere vinkler

Ådalskolens søskendekursus i Ringsted tilbyder et 42 timers kursusforløb for børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et handicap. Et af formålene med søskendekurset et at støtte børnene til ikke at opleve deres brors eller søsters handicap som et problem, men nærmere som et vilkår - noget søskende og familien skal lære at leve med. Vi lærer børnene, at et handicap betyder at deres søskende på flere punkter er forskellige fra jævnaldrende. Søskendekurset handler ikke om specifikke funktionsnedsættelser. Et handicap i familien fører andre ting med sig i kraft af de oplevelser og erfaringer søskende gør sig i en meget ung alder. En dreng på 12 år siger ”altså jeg føler jo jeg har en del mere at kæmpe med, når min søster har Downs Syndrom og ikke kan tale. Og nogle gange føler jeg mig sådan lidt mere moden i forhold til mange andre på min egen alder fordi jeg er blevet hærdet af de anderledes oplevelser med min søster”. Derfor er det fedt at tale med de andre søskende som kender til mange af de samme ting.

Søskende tager kampen op mod pinligheden

Vi hjælper søskende til at få styr på pinligheden. Nogle børn synes at deres søskende med handicap opfører sig pinligt. Særligt omkring 10 års alderen og i begyndelsen af præpuberteten er denne oplevelse af familie situationen meget almindelig. Derfor har børnene ofte ikke lyst til at deltage med deres søskende  til klassefester og andre arrangementer. Det kan naturligvis være svært at acceptere som forældre og vanskeligt at stå i. Ofte kommer det sådan drypvist, at søskende oplever deres bror eller søster med et handicap pinlig. Problemet kom med alderen. En far fortæller det således: ”Vi prøvede at tage Julie med til klassefester i Thomas klasse. Og i de mindste klasser accepterede Thomas det. Men da han kom op i de større klasser, ville han ikke selv med, hvis Julia også skulle med. At have en søster der var så mærkelig, det ville han ikke vise frem. Det er en svær situation, som gør rigtig ondt. Og det smerter i hjertet, at man har nogle børn, som man elsker over alt på jorden, og så opleve at lillebror ikke vil kendes ved hans søster, fordi hun savler, siger lyde eller opfører sig anderledes. Man kan godt forstå det med sit hoved, at det kan virke for pinligt, men acceptere det med hjertet, det kan man ikke”. Man bliver nødt til at føje og gå med til klassefesten. Hvad skal man ellers gøre? Ja der er jo nok ikke tale om kun en løsning, men det vi fra Ådalskolens søskendekursus oplever er at åbenheden er meget vigtigt. Når noget er pinligt er det tit fordi der er anderledes. Allerede fra en tidlig alder er det vigtigt at være åben overfor barnet og fortælle, at deres bror eller søster har et handicap og vil være anderledes resten af livet. Senere skal søskende acceptere at sådan er livet, det kan være svært og tage tid og accept af en situation er noget som kommer gradvis for de fleste. Forældre kan tidligt i skoleforløbet fortælle klassen om handicappet og være med til at skabe den dialog som der virkelig er brug for. Når noget bliver tys tys bliver det også mere spændende og jo mere klarhed andre kan få om handicappet jo mindre mulighed er der også for at der kan opstå myter. På et søskendekursus er der god mulighed for at søskende kan fortælle om det de synes er pinligt. Det er med til at skabe den accept af situationen som er så meget brug for. Ådalskolens søskendekursus i Ringsted tager emnet op og hjælper søskende i at "vinde over pinligheden".

Takket være Ådalskolens søskendekursus

At få vores dreng hjem fra en god weekend er altid dejligt, men at få en dreng hjem fra et søskendekursus som oven i købet er så glad og træt er en endnu dejligere fornemmelse som far og mor. Vores søn har netop deltaget i søskendekurset som blev afholdt af Ådalskolen i Ringsted og i morgen torsdag sætter vi ham så på toget til Odense. Han skal besøge en af hans kammerater fra søskendekurset i Kristi Himmelfartsferien. Et kammeratskab som er opstået over de sidste 3 måneder. Selvom de 2 drenges søskende er meget forskellige har de flere fælles interesser. Særligt fodbolden er deres store passion, og igennem fodbolden og de spændende aktiviteter på søskendekurset har de støttet hinanden til at få en større forståelse for deres søskende. Der er blevet snakket, oplevelserne og erfaringer er blevet vendt og drejet. Jeg kan i hvert fald sige, at for vores familie har det været en fantastisk mulighed. Vores dreng har i flere år holdt det lidt hen med at tale om hans bror som er handicappet, men i dette forår har han fået modet til at være mere åben. Han har heller ikke haft lyst til at tage med hen på hans brors specialskole og deltage i deres arrangementer. Også det tror jeg er anderledes nu. Min kone og jeg er meget glade for at der findes sådanne kurser for børn har har søskende med handicap og vil bare opfordre alle til at benytte dette tilbud. Endnu engang tak for jeres indsats – den er meget meget gavnligt.

tirsdag den 12. maj 2015

Livet er ikke svært - men omgivelserne er...

At blive mødt, at blive set og blive forstået er vigtigt for alle mennesker. Men det er fuldstændigt afgørende for éns trivsel, hvis man i sit liv har et ekstra vilkår fordi man er søskende til et barn med et handicap. Vi har netop afsluttet et meget succesfuldt søskendekursus og en af pigerne på 11 år fortæller os undervejs følgende, ”livet er ikke svært - men omgivelserne er”. Hendes ord illustrerer meget tydeligt, at det er i mødet med omgivelsernes holdninger og syn, at hun mærker den anderledes rolle som søster til en handicappet allermest. Ofte er første skridt til at blive set og forstået, at man selv kan få lejlighed til at sætte ord på sine tanker og følelser. Det kræver, at man bruger tid og energi på at lære at forstå det handicap som ens bror eller søster har og særligt udforske, hvilken betydning det har i netop sin egen familie. Det kan også kræve, at man har mulighed for at mødes med andre, udveksle erfaringer med andre, som er i en lignende situation og kender til nogle af de samme udfordringer i hverdagen. Netop derfor er Ådalskolens søskendekursus "sat i verden" for børn i alderen 9-12 år. Ådalskolen er en specialskole i Ringsted og vi har igennem flere år arbejdet for, at søskende som har en bror eller søster med særlige behov tidligt skal have en øget forståelse for egen situation, skal have mere viden om handicap og mere indsigt i hvordan de kan nemmere kan håndtere de udfordringer, et særligt behov tilfører en familie.
Der er flere pladser på søskendekurset som begynder i foråret 2016.

søndag den 10. maj 2015

Tak for denne gang

Ådalskolens søskendekursus er slut for denne gang. Vi vil gerne sige dig tusind tak fordi du var med og særlig fordi du var med til at bidrage med et så fantastisk kursus. Den måde du har været på har hjulpet mange af de andre søskende, givet os voksne ny inspiration, energi og ved fælles hjælp er I alle sammen kommet et skridt videre i Livets flod. 
Vores søskendekursus læner sig op af det ordsprog som lyder:
“Don't cry because it's over, but smile because it happened”. Hvis vi oversætter det til dansk betyder det “græd ikke over at det som er slut men smil fordi det fik lov at ske”.
Nogle mennesker lever det meste af deres liv i fortiden og beklager sig over alle de tabte øjeblikke. Andre lever i fremtiden og med en evig bekymring om, hvad det næste øjeblik vil bringe. Alligevel vil det at leve i nuet, nyde de nuværende øjeblikke sammen med din familie og dine søskende være en rigtig god grøn tanke, som vi håber du også tager med dig fra søskendekurset udover kammeratskab, fodbold, fjolleri og alt det andet sjove. 

Børnenes evaluering af søskendekurset

Jeg vidste ikke rigtig, hvad et søskendekursus gik ud på, da min mor en eftermiddag tilbage i februar kom og sagde, at hun havde meldt mig til. Et søskendekursus er for børn, som har en bror eller søster med et handicap og en mulighed for at lære mere om handicap og tale med andre jævnaldrende børn. Jeg havde i begyndelsen forstillet mig, at de voksne sagde, du kan gøre det og det. Men sådan er det ikke foregået. De voksne ledere på søskendekurset har sådan spurgt mere ind til os børn, om hvad vi kunne bruge fra de andre søskende. Det syntes jeg, at jeg har fået meget ud af. Egentlig ved jeg jo godt noget af dét, vi sidder og snakker om på søskendekurset, men der er også rigtig meget som jeg ikke snakker om, f.eks. når der er et eller andet der går mig på. De voksne er gode til at spørge ind til det så jeg kan få sat nogle ord på. Det giver en ro i kroppen. Jeg syntes Ådalskolens søskendekursus virker rigtig godt. Man får ikke kun sit eget blik, man får også andres, og hver gang er der en, der har noget at fortælle. F.eks. havde vi en der hedder Anne, hun havde på et tidspunkt et virkelig dårligt forhold til sin lillesøster. Så er de voksne gode til at fange det og spørge hvad vi andre tænker om det? Har I nogle gode råd til hvad Anne kan tænke? ”Det fik vi så snakket om. Jeg husker, at Anne synes det var meget rart, at få andres indblik på det. Det var ikke svært at bidrage med noget, fordi man kender alle de andre børn efter nogen tid. Der har været en åben stemning og en positiv energi. Jeg åbnede mig mere i forhold til, hvad jeg gjorde til dagligt. Jeg kan snakke mere personligt nu, uden sådan rigtig at tænke over det, ikke kun i min familie, men også mere generelt i klassen. Det har været rigtig rart at være på søskendekursus. Man er gået derfra hver evig eneste gang og tænkt, det var sgu da meget rart det her. Nu er jeg sådan 50 procent gladere i dag.En rød dug og en rød løber


Ja Ådalskolens søskendekursus har det hele og så har vi også bare de mest fantastiske søskende. Tusind tak fordi I alle var med til at skabe endnu et godt søskendekursus. Tak for de mange gode bidrag undervejs og husk at det både hjælper jer selv ved at fortælle om jeres erfaringer, men også at de andre børn kan spejle sig i dine oplevelser. Vi håber I kom godt hjem alle sammen og sov nu en god nat søvn og kom frisk og glad i skole i morgen.
Vi savner jer alle sammen
De bedste knus
Birgitte, Birgit og John

torsdag den 7. maj 2015

Søskendecamp på lørdag

Kære alle søskende
Så er det på lørdag at søskendecampen begynder og som vi har skrevet i deltagerbrevet begynder vi kl. 09.00. Efter en kort velkomst på skolen kører vi ud til den hytte hvor vi skal bo. Den ligger midt i skoven og vi har bestilt det gode vejr så det krydser vi fingre for. Naturligvis glæder vi os også rigtig meget til at se jer alle sammen igen. Vi håber, I har haft det godt siden vi var sammen sidst, fået lært en masse nyt og spændende i skolen og nydt at dagene er blevet lysere og sommeren er på vej. Vi ved også, at nogle af jer har været heldige og har været på ferie og andre har haft fødselsdag. En masse er sket og vi glæder os til at høre om det hele. Så bare fortæl. Vi har forberedt et godt og spændende program som både er seriøst og sjovt på samme tid. Der bliver tid til det hele. Søskendecampen er det helt særlige højdepunkt på Ådalskolens søskendekursus og den tid, hvor hele "søskendekurset flettes sammen". Vi skal altså høre om jeres søskende, dele og bytte endnu flere erfaringer, lytte til andres gode råd, arbejde med vores egne styrker og hvordan det er muligt at bruge styrkerne også når det bliver vanskeligt. I husker sikkert det vi talte om sidst med tanker. De tanker som vi alle sammen har i hovedet. Vi siger de enten kan være røde eller grønne. De røde tanker er dem som gør os triste og modløse og de grønne tanker der dem som gør os glade og optimistiske. Som John også fortalte sidst så "bliver du hvad du tænker". Det snakker vi lidt mere om på søskendecampen. Der bliver som sagt masser af god tid og endnu engang så kan vi næsten ikke vente indtil det bliver lørdag. Husk at checke op på pakkelisten, lytte til vejrudsigten og få jeres scrapbog med. Indtil vi ses på lørdag må I alle have det super fantastisk.
De bedste hilsner
Birgitte, Birgit og John

onsdag den 6. maj 2015

Søskendekurset giver 4 gode pointer

Børn som pårørende befinder sig i en særlig situation, da de er i et særligt afhængighedsforhold til sin søskende med handicap. Der er derfor brug for særlig opmærksomhed og støtte for at forebygge, at situationen medfører vanskeligheder for søskende. Ådalskolen i Ringsted tilbyder søskendekurser for børn i alderen 9-12 år og en af gruppelederne John Quist Frandsen giver her 4 gode pointer til hvordan man som forældre kan håndtere det.
  • 1. Vær tydelig og troværdig

Brug enkle formuleringer og ord i børnehøjde og lad være at give for mange indviklede forklaringer. Svar på det børnene spørger om og kun det. Fortæl også barnet, hvad du ser og tænker, så I får hul på snakken. Sig fx ”Jeg ved godt, du kan have det svært når Martin er hjemme” eller ”Jeg kan se, at du er bekymret for din brors udvikling, er det rigtigt?”
  • 2. Styrk barnet

Styrk barnets selvværd ved at vise tillid og anerkendelse. Fortæl hvor stærk hun er (giv præcise og virkelige eksempler), at hun klarer sig godt selvom hun har en søster med et handicap. Fjern noget af det fokus som er på handicappet også selvom det ”fylder” rigtig meget. Forklar hende, at hun ikke er alene, og at der er andre børn i samme situation som alle dem på søskendekurset. Giv tips til at tackle de svære situationer, som fx: ”Lad os tænke sammen om, hvad du kan gøre, når du kommer hjem, og din bror er overtræt eller er i dårligt humør. Kunne du gå over til naboen eller har du mere lyst til at se fjernsyn?” Denne snak kan være med til at skabe åbenhed om hvad det er søskende oplever som udfordrende i hverdagen og konflikterne mere overkommelige.
  • 3. Forklar om handicappet eller diagnosen

Fortæl barnet, at hun på ingen måde er ansvarlig for hans søskendes handicap eller problemer. Sig sandheden lige ud: ”Det er ikke din skyld – det kan aldrig blive din skyld – du har ikke gjort noget forkert”. Det skal gentages mange gange, før barnet begynder at tro dig. Fortæl barnet, at far og mor nok skal tage hånd om den søskende som har et handicap og at selvom at der en gang imellem er svært så er der også mange gode dage. Synliggør de gode dage. Forklar, at hun ikke kan løse problemet og at det heller ikke er hendes ansvar.
  • 4. Giv stabilitet og frirum

Samværet og samtalen med dig er et frirum – en tiltrængt pause, hvor barnet kan lukke frustrationer, være ærlig, irritation og vrede ud, hvis hun har behov for det. Forsøg at skabe en tryg atmosfære med få forventninger, hvor hun har lov at være det barn, hun er. Snak også gerne om, hvordan hun selv kan skabe sig nogle rammer, der gør hende mere tryg derhjemme og spørge ind til hvad hun selv godt kunne tænke sig det skulle være.

Datoer for efterårets søskendekursus på Ådalskolen


Børn med særlige behov har brug for søskende med en særlig forståelse


tirsdag den 5. maj 2015

Vi er her også…positive erfaringer fra søskende

Søskende udtrykker naturligvis også, at der er mange positive fordele ved at have en bror eller søster med et handicap. Det kan være en højere grad af tålmodighed, tolerance, medfølelse/empati og naturligvis en sand multikunster i konfliktløsning. Alt sammen rigtig gode sociale kompetencer som er styrkende for børnene. Kompetencerne og styrkerne giver børnene selvtillid, når de står overfor at skulle håndtere andre udfordrende situationer senere i livet. Trods minimal forskning på området er der alligevel belæg for at sige, at børn oplever deres forhold til deres søskende med et handicap som positivt når:
  • Når de har en forståelse for deres søskendes handicap
  • Når de får støtte til at forstå hvordan de bedst håndterer deres søskendes udfordringer
  • Når de oplever positive reaktioner fra forældre og jævnaldrende kammerater til deres bror eller søster
Søskende fortæller, at der gerne vi have at deres forældre hjælper dem med at finde på fælles aktiviteter sammen med deres bror eller søster. Det kan bare være simple aktiviteter og de behøver ikke at kost mange penge. Søskendes tilknytning til hinanden er livslang og en søskende vil sandsynlig være det menneske som kommer til at være mest sammen med barnet som har et handicap. Nogle søskende fortæller også at forældre gerne må forberede dem på de mange forskellige reaktioner omverdenen ofte har og særligt hvis det er et synligt handicap, hvor barnet sidder i kørestol, har et anderledes udseende eller synlig adfærd. Sørg også for at fortælle søskende om hvad handicappet indebærer og hvad søskende kan forvente. Inddrag dem svarende til deres alder og ikke mindst modenhed. Ikke for meget og ikke for lidt – det er en balance gang, som man må forsøge sig med.

En tilfældig søndag eftermiddag

En søndag eftermiddag ringer vores søskende telefon og i den anden ende præsenterer en dreng på 11 år sig som hedder Benjamin. Han har fået at vide af sin mor, at han skulle ringe til os. Det er vi rigtig glade for og særlig tak til dig Benjamin fordi du gav os lov til at dele vores samtale her på bloggen. Benjamin har en storebror som har infantil autisme og hans mor og far vil gerne have at han deltager på Ådalskolens søskendekursus, men Benjamin ved ikke rigtigt og siger at han ikke har lyst. Samtalen begynder sådan her:
John: Hvor gammel er du og hvor bor du?
Benjamin: Jeg er 11 år og kommer fra Holbæk?
John: Hvad tænker du at et søskendekursus er?
Benjamin: Det ved jeg faktisk ikke, men jeg har ikke lyst?
John: Hvad er det du ikke har lyst til?
Benjamin: Til at sidde og fortælle om alt det pinlige min storebror gør?
John: Hvad er det egentlig han gør?
Benjamin: Han tvickler, farer omkring, skriger, ser underlig ud, løber i forretningen, piller ved varerne, min mor må nogle gange gå ud med ham i bilen og en ellers hyggelig indkøbstur slutter før den er begyndt osv.
John: Hvad laver du og din storebror sammen?
Benjamin: Ikke ret meget for vi leger ikke så meget sammen. Han vil lege de samme ting igen og igen og han kan ikke det jeg gerne vil.
John: Hvordan har du fortalt dine kammerater om din storebrors handicap?
Benjamin: Der er kun en kammerat der ved noget og det er ikke ret meget for jeg taler helst ikke om det. Faktisk forsøger jeg at glemme det og undgår de situationer, hvor mine kammerater kommer til at se min storebror. Jeg har heller ikke så meget lyst til at tage med til hans skole fordi der er mange andre handicappede og jeg ved ikke hvad jeg skal sige. Min storebror er heller ikke med til mine svømmestævner.
John: Hvordan kunne du godt tænke dig, at det var?
Benjamin: Ja faktisk rigtig meget for så er det jo ligesom en normal familie…
Sådan fortsætter snakken i nogen tid og det er egentlig en fantastisk god snak som tilsidst bekræfter Benjamin i, at et søskendekursus ikke er noget ”farligt”, men et søskendekursus er et sted hvor man mødes med andre børn som også har en søskende med særlige behov eller et handicap, laver sjove aktiviteter sammen og deler de erfaringer og oplevelser man har med sine søskende. Ved at dele og fortælle om sine oplevelser har de en stor tendens til at blive mindre, det føles som om at de forsvinder ud i den blå luft. Som en en anden søskende har sagt ”man føler sig lettere når man skal hjem”.

mandag den 4. maj 2015

Et søskendekursus er som en ekstra familie

Når Ådalskolens søskendekursus er slut er der altid mange søskende og forældre som skriver og fortæller, hvilken stor hjælp det har været og hvordan deres virkelighed er forandret. Det er vi naturligvis meget glade for og vi siger naturligvis tak også til dig fordi det er dig selv som har været med til at forandre den måde du ser din søskende på. Man kan sige at du har taget nogle ”andre briller på”. Og det er netop lige pointen når man er søskende til en bror eller søster med et handicap. Du, vi eller dine forældre kan ikke forandre det faktum at din bror eller søster har et handicappet, men du kan forandre den måde du tænker om det på. Derfor giver det god mening at du forandre nogle af dine røde tanker og arbejde på at erstatte dem med nogle som er mere grønne. Mette fra søskendekurset skriver: Søskendekurset har været som en ekstra familie at støtte mig til. Jeg har fundet ud af, at jeg ikke er alene om at have de følelser og tanker. At der er nogen, der forstår, hvordan det er at have en søskende, der er fuldstændig afhængig af en, og den dårlige samvittighed jeg nogen gange har, fordi jeg føler, jeg burde gøre endnu mere, end jeg gør.

Store søskende har også behov for et søskendekursus

Søskende er som oftest en meget betydningsfuld del af livet for en bror eller søster med et handicap, fordi de er barnets nærmeste netværk, en del af barnets livshistorie, og bedre end nogen andre kan give den vedvarende støtte. Søskende kan derfor have en stor positiv indflydelse på barnets mulighed for en mere meningsfuld og stabil hverdag og skal betragtes som vigtige samarbejdspartnere i den professionelle indsats. Det er derfor meget centralt at inddrage og støtte søskende som en værdifuld ressource i barnets forløb, men altid i overensstemmelse med søskendes ønsker og i det omfang, det er ønsket og hensigtsmæssigt for den enkelte søskende. De fleste søskende har brug for løbende og nogle gange gentagen viden og information, som kan gives på forskellige måder. Nogle søskende deltager sammen med andre børn i et søskendekursus, hvor de kan mødes med andre i samme situation. Læs mere om søskendekurset på Ådalskolen  i Ringsted som er for børn i alderen 9-12 år.
Børn som pårørende befinder sig i en særlig situation, da barnet er i et særligt afhængighedsforhold til sin søskende med et handicap. Der er derfor brug for særlig opmærksomhed og støtte for at forebygge, at situationen medfører udfordringer for søskende. Nogle børn giver ikke udtryk for deres bekymringer, og risikerer derfor at blive overset. Søskende til et barn med et handicap har behov for at blive lyttet til, inkluderet og taget alvorligt og få forklaringer på deres brors eller søsters handicap. Nogle børn kan opleve, at det er tabubelagt og svært at tale om handicap både i og udenfor familien, og der er derfor brug for, at de social- og sundhedsfaglige medarbejdere er opmærksomme på at bryde tabuet og hjælpe børnene med at sætte ord på situationen.


søndag den 3. maj 2015

En lillebror er en lillebror – uanset hvem han er!

I disse uger afsluttes Ådalskolens søskendekursus og i næste weekend tager vi alle sammen afsted på søskendecamp. Søskendekursets højdepunkt. Det glæder vi os til og særligt til at se jer igen. Når vi spørger søskende om deres liv er anderledes end andres, fordi de har søskende med et handicap får vi mange forskellige svar. Nikolaj svarer her på det spørgsmål ”min lillebror er udviklingshæmmet og jeg skal hjælpe mere til med praktiske ting hjemme, opvask, gå ud med skraldespanden og den slags. Rasmus kan ikke. F.eks kan han ikke selv bære sin tallerken ud. Jo jeg er mere hjælpsom. Han har de dage, hvor han græder og græder. På den måde er det hårdt engang imellem at have en handicappet lillebror, men en lillebror er en lillebror. Hvis Rasmus ikke var udviklingshæmmet, så ville jeg nok få mere opmærksomhed. Min mor bruger meget tid på Rasmus. Nogle gange ville jeg ønske, han var normal. Men jeg skulle nok vænne mig til forskellen. Det ville være tamt, hvis han ikke var der og det går fint som det er.

Ådalskolens super søskende forår 2015

fredag den 1. maj 2015

Søskendekursus 2016


Det handler om at guide sig rundt i det liv man har

Man skal ikke have været lærer eller pædagog i mange minutter, før man støder på et barn som har en bror eller søster med særlige behov eller et handicap. Og selv om der gennemsnit i hver klasse sidder 1-2 elever som kender til de anderledes hverdagsvilkår giver de færreste skoler dem mulighed for at lufte deres tanker og bekymringer i et organiseret forum. Børn som har en bror eller søster med særlige behov eller et handicap har brug for at tale om, hvordan det er at være søskende i en sådan familierelation. Nogle søskende kan opleve, at de kan have svært ved at få deres hverdag til at hænge sammen, nogle tænker en masse bekymrende alene tanker og værst er det, hvis søskende begynder at ”trække sig”. At være søskende er en livslang opgave som går længere end forældrenes levealder og nogen sagsbehandler eller pædagog. Derfor giver det mening at fokusere på søskende og John Quist Frandsen fra Ådalskolens søskendekursus forklarer og anbefaler søskendekurser, for at søskende kan få mulighed for at sætte ord på deres oplevelser, erfaringer, iværksættelse af et frirum og mærke at man ikke er ”Palle alene i verden”. På et søskendekursus opdager børnene, at de er fuldstændige som de andre og at andre børn også kan opleve det pinligt, når deres søskende bliver vrede i supermarkedet eller pludselig sætter sig ned, begynder at skrige og ikke vil længere. På søskendekurset skal vi ikke kun tale om børnenes bekymringer, men vi skal hjælpe dem til at mestre den anderledes og måske nye situation: Hvad kan jeg ellers tænke, når jeg ønsker min storebror af pommeren til? Hvem kan hjælpe mig? Søskende skal ikke lære at leve i et nyt liv, men mere at guide sig anderledes rundt i det man har, fortæller John.

Min storebror trives bedst med rytme og struktur

Jeg er lillesøster på 11 år til en bror med ADHD og i øjeblikket er jeg på Ådalskolens søskendekursus hvor jeg lærer en masse. I begyndelsen var jeg meget nervøs for at skulle afsted fordi jeg vidste jo ikke, hvad et søskendekursus var og hvem jeg kom til at møde. Det viste sig at være total sjovt, en masse andre søskende, sjove aktiviteter og nogle rigtig søde voksne. Jeg har fået lov til her på søskendekursets blog til at skrive lidt om ADHD fordi det er den diagnose min storebror har. Når man har ADHD har man ofte svært ved at skabe overblik, organisere og planlægge i hvilken rækkefølge ting eller aktiviteter skal foregå. Min storebror er konstant på over­arbejde i forhold til at forsøge at holde styr på hans hverdag. Det, de fleste andre børn ikke bruger særlig meget energi på, er for ham en labyrint uden en rød tråd. Min storebror trives bedst med forudsigelighed ellers overvældes han af krav og for­ventninger og oplever ofte at være i en kaostilstand som giver ”rod i hovedet” og frustrerer. Strukturen i vores hjem er med til at give hans hverdag rammer og forudsigelighed, og jeg som lillesøster er være med til at skabe og tyde­liggøre den struktur, der gør det nemmere for ham at overskue og klare sig hensigtsmæssigt i hverdagen. I vores køkken har vi en stor ugetavle hvor vores aktiviteter står skrevet. I starten synes det var pinligt at vi havde en sådan kalender med billeder hængende. Jeg så det aldrig hos mine veninder og syntes faktisk det var meget unormalt. På søskendekurset hørte jeg, at der også var mange andre børn som også brugte en kalender til deres søskende. De voksne sagde, at hvis ens søskende nu sad i kørestol så ville man give ham en rampe til at køre op ad og sådan er det også med ADHD – de skal have en køreplan for så kører de bedre.

Ekstra søskendekursus

Ådalskolen i Ringsted arrangerer et EKSTRA søskendekursus i efteråret 2015 fordi forårets kursus meget hurtigt blev overtegnet. Et søskendekursus er for børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et handicap. Hjælp os med at italesætte søskendes behov for at møde andre børn som er i samme situation og som gerne vil dele erfaringer og oplevelser. Hjælp os også med at italesætte at søskende er en meget vigtig ressource i familien. Så når du deler informationen er du med til at støtte og udbrede kendskabet til søskendekurser i Danmark.


Der er brug for søskendekurser

At der overhovedet er brug for at rette opmærksomheden mod et fokuserende søskendeperspektiv er ikke umiddelbart fordi "der er noget ga...