tirsdag den 30. september 2014

Næste søskendekursus begynder til august

Søskende til børn med et handicap udvikler ofte en række beundringsværdige personlige egenskaber og langt de fleste føler sig beriget af oplevelsen af ​​at vokse op i deres familie. Nogle søskende bliver meget tolerante og forstående over de forskelle, de oplever i deres brors eller søsters liv. På den anden side kan søskende også stå over for en række ekstra udfordringer, blive flove over adfærd fra deres bror eller søster, eller de kan blive vrede over at få mindre opmærksomhed end deres bror eller søster. Selvom hver eneste søskende erfaring er unik, kan mange søskende godt bruge lidt ekstra støtte gennem barndommen. Selv om de fleste søskende fortæller om de sjove oplevelser som de har med deres bror eller søster kan det også være hårdt at være søskende. I løbet af søskendekurset kommer der rigtig mange gode bud frem og her er et par citater fra Nikolaj. Vi har fået lov til at bringe Nikolajs citater.

At føle mig flov
Nikolaj: "Når vi er i supermarkedet og Signe begynder at græde og skrige virkelig højt, fordi hun ikke ønsker at blive i vognen men hellere vil hoppe ud. Hun gør det under hyl og skrig og jeg føler mig virkelig flov”.

At føle mig stolt
Nikolaj: "Sidste år var jeg til musikkoncert på hendes skole og jeg følte mig så stolt, da hun sang en hel sang foran omkring 50 fremmede mennesker".

At føle mig trist
Nikolaj: "Det var så hårdt, da min far og mor blev skilt. Vores mor græd og ofte begyndte min lillesøster også at græde. Jeg prøvede ikke at græde for at gøre det værre, men jeg følte mig så ked af mig selv, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre".

Ådalskolens søskendekursus i Ringsted henvender sig til børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et handicap. Har du et barn som har lyst til at deltage på det næste kursus i august 2015. Se datoerne et andet sted her på Bloggen.

mandag den 29. september 2014

Et søskendekursus hjalp mig siger 11 årige Pernille

„Jeg ville ønske, nogen havde spurgt mig, hvordan jeg havde det. Og at de så havde givet sig tid til at lytte til mig. Men nej, sådan var det ikke. Det hjalp først, da jeg som 11-årig kom på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted. Men mine tanker om, hvordan det skulle gå, var jeg helt alene med.“ Børn som vokser op med en bror eller søster med et handicap får ikke altid den støtte og hjælp, de har brug for. En af årsagerne er, at de ansatte, der møder børnene og deres familier i deres arbejde, ikke i tilstrækkelig grad arbejder sammen på tværs af faggrupper og sektorer. For at udvikle indsatsen for søskende tilbyder Ådalskolen i Ringsted søskendekursus. Søskendes kurset bygger på følgende ide: Gennem planlagte aktiviteter og samtaler får søskende mulighed for at tale om, hvordan det er for den enkelte at være søster/bror til et barn med et handicap, og hvordan det er at være i familien, blandt andet ved:
 • At dele tanker og følelser – så som vrede, flovhed/pinlighed og et ønske om indimellem at være fri for sin bror/søster med handicap
 • At kunne tale frit med ligestillede børn og gruppelederne
 • At kunne spørge om det, du ikke forstår
 • At få viden om handicap og gode værktøjer, som kan hjælpe i dagligdagen

Alle i familien er en del af hinanden og alle påvirker hinanden

Sådan er det også når man har en bror eller søster med et handicap. ”Som søskende har jeg en tendens til at tage ansvar, hvis jeg kan se at min mor er træt”, sådan fortæller Søren på 11 år som har været på Ådalskolens søskendekursus. Han passer sin lillebror med autisme, gør rent, tømmer skraldespand og køber ind. Søren siger selv, at han har travlt i hans hverdag og det var rart at mødes og tale med de andre børn på søskendekurset, som oplevede det samme. John Quist Frandsen, som er en af gruppelederne bag Ådalskolens søskendekurser siger, at det er vigtigt at tale om søskendes udfordringerne i hverdagen. Det kan tage noget af presset, hvis børnene sætter ord på deres tanker og oplevelser. Det grundlæggende er at børnene får åbnet op for at tale om problemerne, så de ikke bliver gemt væk som skam og en stille gnavende irritation. Det kan ødelægge børnenes liv som voksne og præge dem resten af livet, hvis de gennem barndommen er så optagede af at opfylde deres søskendes behov i stedet for deres egne. Det gør det svært for dem eksempelvis at indgå i relationen til andre mennesker på en ligeværdig måde. Samfundsmæssigt er det en rigtig god ide at støtte søskende og familierne. Søskende er samfundets råstof. De skal have deres integritet i behold for at kunne tage selvstændige valg som voksne, være i konstruktiv dialog og samspil med andre. De skal de støttes gennem opvæksten, siger John. Han håber, at den familieorienterede tilgang yderligere vinder frem i Danmark.

fredag den 26. september 2014

Søskende har en særlig relation

Et søskendeforhold er en livslang og to-sidet størrelse, ofte karakteriseret ved både stærke følelser og høj grad af loyalitet. Man taler om at blodets bånd er tykkere end vand. Når en familie har et barn med et handicap er konsekvensen for den samlede familie generelt blevet overset politisk, i praksis og i forskningen gennem mange år. Søskende spiller en meget stor rolle i familien og bør tilbydes støtte til at forstå forholdet til en bror eller søster, som har vanskeligheder med kommunikation og social forståelse til omverdenen. Søskende vil man mange måder opleve den forstyrrende og anderledes adfærd, der er forbundet med deres bror eller søsters handicap. Det er også sandsynligt, at de har ekstra omsorgsroller mens vokser op, måske også tanker om, hvor meget de kan og skal bidrage med støtte til deres søskende i voksenalderen. Når et barn en diagnose som handicap påvirker det hele familien, og det er vigtigt at overveje og anerkende søskendes følelser og erkende, at de har behov for information om deres søskendes handicap, og hvad handicappet egentlig betyder for dem på kort og langt sigt. Børnene har brug for viden på deres eget niveau, for at blive beroliget og at få besvaret deres egne spørgsmål, som kan være meget anderledes end de voksnes. Søskende kan opleve følelser, der er svære at udtrykke til kammerater og venner fordi de ofte er den eneste i en klasse, som har et familiemedlem med et handicap. Familiesituationen er så anderledes end de flestes. Det kan også være følelser som sorg over, at en søster ikke kan lære de samme ting, som andre mennesker tager for givet. Det kan være følelsen af vrede, når en brors opførsel og problemer forhindrer familien i at gøre ting som andre familier med lethed gør. Det kan være følelsen af stolthed, når en søskende med et handicap lærer en grundlæggende og vigtig færdighed i livet efter måneder eller års træning. Familien, en lærer eller andre kan hjælpe og støtte søskende til at sætte ord på alle de tanker og følelser som kører inde i hovedet. Tanker og følelser er meget vigtige at få italesat og forholde sig til. Et søskendekursus på Ådalskolen i Ringsted er også en mulighed og ved at deltage får børnene talt om det som er vigtigt og måske det mest værdifulde er, at de møder andre børn på deres egen alder, som også har en bror eller søster med et handicap. Pludselig går det op for børnene, at de oplevelser, tanker, sorger og glæder som de hver især går rundt med deles af mange andre børn. Den opdagelse er i sig selv meget forløsende for børnene. Ådalskolens søskendekursus foregår gennem 3 weekender (42 timer i alt) og hvor de voksne skaber et sjovt, trygt og positivt miljø med leg og fællesskab og hvor søskende møder andre børn i lignende familie situationer. Børnene får desuden undervisning og viden om handicap og får nye redskaber og gode råd til, hvordan de kan håndtere de udfordringer, som de oplever i hverdagen som svære. Børnene på søskendekurset oplever med det samme, at de andre børn forstår dem. Det er som om at søskende, der har en bror eller søster med et handicap har en særlig form for bonding.

"Det er fedt at dele oplevelsen med andre børn..."


Søskende relation kan være for ansvarsfuld

Det er ikke nødvendigvis dårligt, at søskende til børn med handicap tager ansvar. Men de kan hurtigt gå hen og bliver for "overansvarlige". Derfor skal forældrene hjælpe børnene med at slippe ansvaret i ny og næ – f.eks. ved at tale med børnene om ansvar. Når søskende tager et for stort ansvar, kan det ske både hjemme og ude. I hjemmet hvor de ubevidst påtager sig at hjælpe deres forældre på alle måder og måske får de reelt også et stort ansvar, fordi de bliver bedt om lige at kigge efter bror eller søster, eller lige klare det ene eller det andet. Så de både tager og får et stort ansvar. På Ådalskolens søskendekursus møder vi mange børn, som fortæller de samme historier om ansvaret de har derhjemme. Vi kan godt høre, at det er svært for mange af dem ikke at tage ansvar for sin søskende. Derfor er det også rigtig fint at emnet ”ansvar” behandles som tema på søskendekurset. Mange søskende kender til emnet, når vi taler om det fordi mange af jer søskende er rigtige gode at hjælpe jeres søster/bror med mange ting i dagligdagen. Nogle af de gode råd er fra andre søskende:
 • at I skal huske på at kalde på jeres forældre, hvis det bliver for svært imellem dig og din søskende
 • at sørge for at være sammen med dine kammerater uden din søskende
 • at sige til forældrene at de skal hjælpe jer med det her, så de også støtter jer i at det er ok at tage noget af ansvaret væk.

torsdag den 25. september 2014

Søskende fortæller at de føler sig mødt og anerkendt

Ådalskolens søskendekursus har nu fungeret i næsten 3 år og vi arbejder fortsat på at justere vores koncept og strømline retningen så den passer præcis til de børn som deltager. Det er en spændende og udfordrende opgave for søskendekurset er nemlig aldrig helt ens. Hver gang er der forandringer og kurset tager flere drejninger undervejs. Vi gruppeledere fra søskendekurset vurderer, at børnene er rigtig glade for at deltage på søskendekurset. De peger blandt andet på, at børnene er glade for den ekstra opmærksomhed de får og at der bliver kræset om dem med snacks og hygge. En af drengene siger for eksempel, at det er sjovere at komme til søskendekurset end at gå i klub, og en mor fortæller om hendes søns begejstring for, at de havde spist pizza i forbindelse med søskendekurset, at ”det er ligesom fest for ham.” Bortset fra når en enkelt er syg, er børnene kommet op hver gang. Den dreng, Jonathan som er 11 år, der til at begynde med var meget skeptisk over for at være med på søskendekurset, kommer efterfølgende og siger, at det var det bedste han nogensinde havde gjort. Du kan læse hans historie et andet sted her på hjemmesiden. At børnene har haft en god oplevelse på søskendekurset hænger ifølge gruppelederne ikke alene sammen med, at der bliver hygget om dem. De vurderer, at det også er vigtigt for børnene, at de er bliver set, anerkendt og taget alvorligt: ”Jeg tror, at særligt drengene har fået mere rum til refleksion og mulighed for at tale end i de rum de almindeligvis er i – der tror jeg, de vil være mere tilbageholdende. Så på den måde tror jeg, de er blevet taget mere alvorligt, end de måske er blevet før”, udtrykker John Quist Frandsen som er en af gruppelederne bag Ådalskolens søskendekursus. Det har blandt andet gjort, at der er kommet en tættere relation og fortrolighed mellem børnene og os gruppeledere som er med til at køre gruppeforløbene.

tirsdag den 23. september 2014

Mine forældre forslår mig et søskendekursus?

Det er som oftest forældrene der først støder på tilbuddet "søskendekursus". Næste skridt er at motiverer sin søn eller datter til at deltage. Så når I forslår jeres barn at deltage på Ådalskolens søskendekursus kan I læse mere om hvad det er kurset indeholder. Så det meget korte svar til barnet, at du skal deltage fordi du gerne vil og fordi du har lyst. Længere er det ikke. Du skal mene, at det kunne være sjovt til at komme afsted og få en oplevelse, der varer 3 lørdage og 1 søndag, have lyst til at møde andre børn på din egen alder. På søskendekurset vil du opleve, at alle børnene har en ting til fælles. Nemlig at I alle er bror eller søster til en søskende med et handicap og at I alle har en masse til fælles. Måske har du læst andre indlæg på vores Blog ellers kan det være godt at kikke på det igen. Et søskendekursus er ligesom en fodboldlejr eller spejderlejr, hvor du vil lære nye ting om handicap, laver sjove lege og aktiviteter, se film, snakke og måske det vigtigste du får nye kammerater. Vi hygger os og griner og i starten er du og vi selvfølgelig generte overfor hinanden, men det går hurtigt over og vi lærer hinanden at kende. Måske har du oplevet mobning, pinligheder eller stirrende blikke og du har sikkert et godt råd eller to til de andre børn, som er i samme situation som dig.

Hvor ville jeg ønske...

Jeg ville ønske, nogen havde spurgt mig, hvordan jeg havde det. Og at de så havde givet sig tid til at lytte til mig. Men nej, sådan var det ikke. Det hjalp mig en smule, da jeg som 12-årig fandt en bog om handicap. Men mine tanker om, hvordan det skulle gå, var jeg helt alene med.“
13-årig dreng som har en bror med autisme

Børn, som vokser op med en bror eller søster med et handicap får ikke altid den støtte og hjælp, de har brug for. En af årsagerne er, at de ansatte der møder børnene og deres familier i deres arbejde, ikke i tilstrækkelig grad arbejder sammen på tværs af faggrupper og sektorer.
Ådalskolens søskendekursus er et tilbud om en støtte, der er rettet mod netop disse børn og som hjælper dem med at håndtere de særlige udfordringer, der er forbundet med at være barn i en familie med et handicap.
Ådalskolens søskendekursus bringer viden og erfaringer således at ansatte på tværs af faggrupper og sektorer nemmere kan samarbejde om at sikre, at der skabes helhed og sammenhæng i indsatsen.

mandag den 22. september 2014

Sebastian og hans lillebror er ude for at købe fredagsslik

Når børn mødes til Ådalskolens søskendekursus i Ringsted har de alle det til fælles, at de har en bror eller søster med et handicap. Desuden har alle børnene en masse oplevelser fra deres hverdag som det kan være vanskeligt at fortælle og ”sætte ord på” overfor andre. Sebastian, en dreng på 11 år fortæller følgende historie. ”Jeg er rigtig ked af det og, var i dag ude og skulle købe fredags slik sammen med min lillebror på 8 år som har infantil autisme. Han spørger meget om mange ting og oppe ved kassen er der en klokke som bruges, hvis der ikke er personale. Min lillebror spørger hvad den er til. Inden jeg når at svare ham trykker han på den og damen foran siger til ham, at det kun er uopdragende unger som bruger den. Og jeg siger til damen det kunne jo også være fordi han er autist og har svært ved nogen ting. Så siger damen ja den undskyldning kan alle jo bruge, når deres bror er uopdragen og ikke har nogen opdragelse. Min lillebror spørger til hvad andre ting ved kassen er og jeg svarer. Damen bag kassen begynder og bippe vores vare og damen foran bliver stående for enden af båndet og ryster på hovedet også selv om hun har pakket hendes vare. Til sidst bliver jeg så irriteret og siger til damen bag kassen at vi ikke skal have varerne og min lillebror og jeg jeg forlader butikken”. Det er bare et eksempel på, hvad det er for nogle oplevelser som søskende står model til. Vi kan vist alle se for os, at det kræver noget helt ekstraordinært af søskende for at kunne håndtere situationer som denne.

fredag den 19. september 2014

Det kom helt bag på os

Vi har fået et meget fint og personligt brev fra Lars Johansen fra Frederikssund området, som fortæller om deres oplevelser og reaktioner dengang tilbage i 2011 da de fik et barn med Downs syndrom. Mange tak for dit brev, Lars og tak fordi I bidrog til Ådalskolens søskendekursus med rigtig god information. 
Vi kan som forældre reagere meget forskelligt, når vi får en besked om at “jeres barn har Downs syndrom”.  For nogle forældre er overraskelsen ikke så stor fordi man ved, at ens lille nye barn har Downs syndrom. Men for langt de fleste forældre og specielt for os var det en voldsom overraskelse, da intet i graviditeten viste tegn på Downs syndrom. Så det kom helt bag på os. Vi som mor og far reagerede meget forskelligt. Tiden lige efter fødslen var præget af stor sorg over, at vores barn ikke var som forventet og det vi som forælder har glædet os enormt til. Jeg kan tydeligt huske oplevelsen med et lille nyt liv i hænderne og mærke de buldrende følelser af usikkerhed, sorg, håbløshed og vrede. Vores verden blev fuldstændig vendt på hovedet. Vi blev sat i en situation som vi ingen erfaringer havde med og vi anede ikke hvad vi skulle gøre. Heldigvis er Johannes, som lige er blevet 3 år med tiden blevet en helt naturlig del af vores familie. Den sorg og skuffelse vi oplevede fra dengang er langsomt og sikkert blevet afløst af glæde og stolthed over ham. Det har hjulpet os rigtig meget at få kontakt til andre forældre i samme situation og som står med de samme udfordringer. Særligt Johannes storebror på 10 år har haft stor glæde af Ådalskolens søskendekursus, som han fik bevilliget fra kommunen sidste år. Måske kan han nå at få endnu et kursus på Ådalskolen. Det håber vi i hvert fald.

torsdag den 18. september 2014

Ådalskolens søskendekursus 2015


En god bog til børn som har en autisme diagnose

Når man har en bror eller søster med en autisme diagnose kan det i hverdagen nogle gange være udfordrende. Det hører vi om på de søskendekurser som Ådalskolen i Ringsted afholder. Nu er der kommet en bog som på børneniveau præsenterer nogle af de udfordringer som søskende kan opleve. Bogen er egentlig skrevet til søskende indenfor autisme spektret men søskende kan sagtens blive klog af at læse med. 

En overlevelsesguide for børn med autismespektrumforstyrrelser
Forfatter: Elizabeth Verdick Og Elizabeth Reeve
Forlag: Frydenlund 2013
Beskivelse

Bogen henvender sig direkte til børn med autisme og lignende diagnoser. Det er en værktøjskasse fyldt med gode råd om bl.a. kommunikation, venskaber, skole, motion samt om at håndtere sine følelser og sin adfærd. Børn med autismespektrumforstyrrelser har svært ved at forstå sociale koder i kultur og sprog samt at interagere socialt med andre – både hjemme og i skolen. Til gengæld har børnene mange andre ressourcer og evner, de kan bruge, f.eks. er de ofte bedre til at koncentrere sig end mange andre børn. Her er masser af viden, erfaringer, tjeklister, faktabokse og citater, der hjælper barnet og dets voksne til en bedre hverdag – og til at forstå, hvad det vil sige at være 'på spektret'.

tirsdag den 16. september 2014

Når er handicap er svært at forstå

Det er en lettelse for søskende at have den rigtige viden om deres bror eller søsters handicap. Nogle gange kan det være svært at forstå diagnosen, når man er et barn. Hvor meget ved du om din bror eller søsters handicap? Nogle gange fortæller forældre ikke søskende om handicappet, fordi de ikke ønsker at bekymre børnene unødigt. Sommetider spørger søskende ikke forældrene om handicappet, fordi de ikke ønsker at forstyrre forældrene og ved at de ofte har meget travlt med at passe deres søskende. Tag jer alligevel tid til at tale om handicappet og hvad det betyder for jeres bror eller søster i dagligdagen. På den måde bliver det nemmere at forstå.

Nogle ting du kan gøre er
 • Spørg om dine forældre vil forklare din brors eller søsters handicap.  Nogle gange fortæller forældre, at de vil have at søskende spørger dem om ting.
 • Spørg dine forældre om de kan finde oplysninger på internettet til dig, som også gælder din bror eller søsters handicap.
 • Skriv en liste af ting, du ønsker at vide og giv den til dine forældre.
 • Stil spørgsmål til hvad du ikke forstår – husk på at selv voksne har svært ved at forstå handicap.
 • Husk - du kan ikke smittes af din bror eller søsters handicap ligesom en forkølelse eller influenza.
 • Deltag i Ådalskolens søskendekursus og mød andre søskende som med garanti oplever mange af de samme ting som dig.


mandag den 15. september 2014

Når det engang bliver en dato i fremtiden

”Jeg tænker over, hvad der vil ske med min lillesøster i fremtiden. Kommer hun til at få et job”? Sådan fortæller Nikolaj som er 12 år gammel og var deltager på det sidste søskendekursus. Når børn nærmer sig 12- 13 års alderen begynder de naturligt at tænke over, hvad der vil ske med deres søskende i fremtiden. De har mange tanker og de kan bekymrer sig om deres bror eller søster vil få et job eller skal bo på institution resten af livet. De kan også bekymre sig om, hvem der skal se efter ham eller hende, når forældrene ikke længere er i stand til det. De kan også bekymre sig om, om han eller hun vil være i stand til at leve på egen hånd. Alle disse bekymringer er vigtige for søskende at sætte ord på. Ådalskolens søskendekursus skaber rammen for at søskende i alderen 9-12 år kan mødes og snakke om nogle af disse ting. 
Nogle ting du kan gøre er
Skriv alle de ting ned, som du tænker på omkring fremtiden for din søskende. Vis listen til dine forældre og spørge dem, hvad de mener der vil ske.
Spørg de pædagoger og lærere, som hjælper din bror eller søster om de kan fortælle dig om handicappet og hvad der sker når din søskende bliver ældre.
Spørg dine forældre om deres planer for hvem der skal se efter din bror eller søster i fremtiden.

onsdag den 10. september 2014

Rigtig god PR for Ådalskolens søskendekursus


I disse dage sender vi PR ud til rigtig mange skoler på Sjælland om søskendekursus i Ringsted. Vores håb er, at skolerne vil hjælpe os med et reklamere for søskendekurset ved at sætte flyveren op på deres Intranet. På den måde har forældre direkte adgang til at læse endnu mere om søskendekurset, som er for børn i alderen 9-12 år der har en bror eller søster med særlige behov.

Børn som har søskende med særlige behov

Hvad er fordelene ved at vokse op sammen med en søskende som har et handicap eller en funktionsnedsættelse? Dette er spørgsmålet som vi på Ådalskolens søskendekursus ofte stiller børnene. Svarene er mange og her er et udpluk af vores erfaringer. Børn som har søskende med særlige behov eller et handicap har egentlig selv særlige behov. Deres bror eller søster med særlige behov vil generelt have brug for mere opmærksomhed og pleje. Så mens det giver særlige udfordrninger for søskende bringer det også muligheder. Børn som vokser op sammen med søskende har store chancer for at udvikle gode kompetencer som f.eks:
 • tålmodighed
 • venlighed og omsorg mod andre
 • accept af forskelligheder
 • medfølelse og hjælpsomhed
 • empati overfor andre og indsigt til at håndtere udfordringer
 • pålidelighed og loyalitet

Hvilke slags udfordrende følelser kan nogle søskende have?
Børnene kan til tider have problemer med at håndtere rollen som søskende til et barn med særlige behov. Der kan optræde mange forskellige og endda modstridende følelser. For eksempel kan nogle søskende føle:
 • en bekymring for deres søskende helbred og fremtid
 • jaloux på den opmærksomhed deres bror/søster får
 • bange for, at de vil miste deres søskende
 • vred over, at der er mindre opmærksomhed til dem selv
 • irritation over at skulle forklare, støtte, tage hensyn og/eller tage sig af deres bror eller søster 
 • flov om deres søskendes adfærd
 • et pres over at gøre, hvad deres søskende bedst kan ikke for husfredens skyld
 • føle skyld for negative følelser de har over for deres søskende eller føle skyld over ikke at have et handicap.

Det er vigtigt at forældre tuner sig på de individuelle behov hos hvert barn i familien på den måde kan de hjælpe med at lette de vanskeligheder som søskende kan opleve.
Et søskendekursus på Ådalskolen i Ringsted er for børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et handicap.

tirsdag den 9. september 2014

Sammen kan vi mere - sammen er vi stærkest

Mange tak for din e-mail og tak fordi vi må bringe det her på hjemmesiden. Mit navne er Bjarne og jeg er far til en dreng som er 13 år, som hedder Bo og har infantil autisme. Autismen viser sig, når vores søn Bo kommer under pres, bliver stresset eller føler sig beklemt, hvis jeg kan bruge det udtryk. Bo vender sine øjne indad og når han så gør det så er der ballade i farvandet især når han forstyrres i leg med sine legoklodser. Hjemme hos os har vi valgt et system som er baseret på forståelse og logik omkring Bos autisme og det virker utrolig godt. Bo er nu blevet teenager og det er i sig selv en udfordring for os alle i familien, men formår vi at have den samme styrke som før så er jeg sikker på, at det er en opgave vi nok skal klare. For et af min families ordsprog er ”sammen kan vi mere, sammen er vi stærkest” og det er jo det som det hele drejer sig om. At give sit barn en god og solid opvækst. Jeg har som Bos far erfaringer som jeg ikke ville have haft, hvis vi havde fået et barn uden autisme. Jeg tror at man skal lade det være som det er. Jeg mener Bo vil altid være Bo og vi vil altid elske Bo for den person som han er. Forståelse for Bos autisme, logik til at forstå at man altid skal være 10 skridt foran ham og ikke mindst accept af at tingene aldrig nogenside bliver anderledes. Bo har en lillebror som nu er 8 år og jeg er en meget trofast følger af søskendekursets hjemmeside. I skriver om mange forskellige emner og jeg kan nikke genkendende til de fleste. Jeg kan også se vores familie i de fleste af de indlæg som I skriver om og kan kun varmt anbefale kursus for søskende. Vi ser frem at det bliver Bertrams tur.

mandag den 8. september 2014

Ådalskolens søskendekursus i Ringsted breder sig

Ådalskolens søskendekursus i Ringsted arbejder på, hvordan erfaringerne fra ”søskendekurset” kan bredes endnu mere ud, så flere inspireres til at gøre en aktiv og særlig indsats for børn som har en bror eller søster med et handicap. Vi gør os overvejelser over, hvordan projektet først og fremmest kan forankres på vores egen skole og dernæst bredes ud til andre i lokalområdet. Foruden de overvejelser og konkrete tiltag, vi som gruppeledere har gjort os på søskendekurserne for at forankre kursets erfaringer er det væsentlige, at der kommer en større viden, opmærksomhed og forståelse for søskendes særlige vilkår. Først og fremmes skaber søskendekurset opmærksomhed om, at søskende har meget forskellige baggrunde og at det er nødvendigt at være opmærksom på, at børn som har en bror eller søster har brug for et anerkendende ”frirum”. Ådalskolen arrangerer et søskendekursus igen til foråret 2015. Allerede nu er der åbent for tilmelding og skriv til os for at være sikker på en plads.

torsdag den 4. september 2014

Når jeg kommer hjem fra skole og møder min lillebror

De fleste børn kender til det, at ens søskende som har autisme eller ADHD bruger rigtig meget energi på at skabe sit eget system i hovedet. Problemet er ofte det, at det system ikke er særlig fleksibelt, så når du eller andre reagerer anderledes end min lillebror forventer vælter hans verden og en uhensigtsmæssige adfærd kan opstå. Sådan begynder Nikoline på 12 år en e-mail til Ådalskolens søskendekursus i Ringsted. Tak, Nikoline fordi vi må bringe uddrag af din mail her på søskendekursets blog. Vi ved fra vores søskendekurser, at denne udfordring Nikoline beskriver er meget kendt og derfor vil vi skrive lidt om hvad man kan gøre. Det er kendt viden, at hvis man vil hjælpe barnet på vej, må man skabe et system for barnet. Det gør man ved at give ham svar på så mange hv - spørgsmål som muligt. Det kan gøres visuelt ved hjælp af bla. piktogrammer eller ved hjælp af tekst i form af et dagskema.
Man kan give dit barn svar på:
•Hvad skal han lave?
•Hvem skal han være sammen med?
•Hvordan skal han lave det?
•Hvad skal han lave bagefter?
De overstående punkter kan man give svar på ved hjælp af piktogrammer. Har han en svag tidsfornemmelse, skal han have svar på:
•Hvornår skal han lave det?
Det kan man gøre ved hjælp af et visuelt ur. Man stiller uret feks. ½ time før en ny aktivitet, på den måde forbereder man ham på det nye skifte.
•Hvor længe skal han lave det?
Man stiller uret når aktiviteten begynder, på den måde giver man ham overblik over aktiviteten og hjælper ham til at fastholde koncentrationen imens man skaber tryghed. Nu mangler man, det der i mange tilfælde er det vigtigste - at give ham meningen med den aktivitet han skal lave.
• Hvorfor skal han lave det?
Man forklarer det for ham konkret og visuelt (feks. ved hjælp af en historie) sådan han forstår formålet. Man kan også lave en lille undervisning ved hjælp af bøger, små film eller tegn og fortæl. Det kan i visse situationer være belønning der er formålet Når han har fået svar på alle disse spørgsmål, er verden blevet mere forudsigelig og tryg. Man har taget ansvaret for hans trivsel, og man vil opleve at hans verden ikke vælter så nemt, samtidig med han får frigivet energi til de ting der for ham er vigtig. Vi håber at rigtig mange af jer som kender denne udfordring kan bruge vores gode råd.

onsdag den 3. september 2014

Det vigtige er at forstå søskendes behov

Når Ådalskolen i Ringsted afholder søskendekurser for børn i alderen 9-12 år er der nogle centrale behov som går igen og igen. At være søskende til en bror eller søster med et særligt behov er et livslangt vilkår og derfor giver det rigtig god mening at styrke og satse på søskenderelationen.
Søskende til børn med særlige behov har brug for:
At vide, at det er i orden at stille spørgsmål
At være forberedt på ændringerne i hverdagen
Rum til at vise følelser f.eks sorg, bekymring, jalousi og vrede
Opmærksomhed fra deres forældre og andre voksne f.eks bedsteforældre, pædagoger, lærere osv.
Alenetid med forældrene
Forsikring om at de ikke på nogen måde er skyld i handicappet 
At bevare en så normal hverdag som muligt med skole og fritidsaktiviteter
At have et "frirum" til at kunne dele erfaringer og oplevelser sammen med andre søskende
At opdage at andre børn oplever meget af det samme som dem selv

mandag den 1. september 2014

Et søskendekursus kan bedst beskrives som

Ådalskolens søskendekursus kan bedst beskrives som en mulighed for at søskende som har en bror eller søster med et handicap opnår gensidig støtte og hjælp i en kreativ kursus kontekst. Søskende vil af natur være de familiemedlemmer, som er tilbøjelig til at have den længst varende relation til barnet med handicap. Derfor er det kun rigtig god mening i at satse benhårdt på at støtte og vejlede denne gruppe. Det gør vi med Ådalskolens søskendekursus i Ringsted. For børnene som er deltagere på kurserne samt de energiske voksne, der afholder dem, kan et søskendekursus bedst beskrives som et forløb, hvor alle parter flytter sig i en mental proces. På Ådalskolens søskendekursus erkender ved vi, at det at være bror eller søster til et barn med et handicap er for nogle en god ting, mens andre børn oplever større udfordringer. Vi har set, at søskende har rigtig meget at tilbyde hinanden, hvis de får chancen. Modellen ”Ådalskolens søskendekursus” er opbygget af en bred vifte af forskellige aktiviteter. Der sjov, alvor, fis og ballade og masser af ny læring og muligheder for at dele erfaringer. Vi søger at give søskende mulighed for gensidig at støtte hinanden og fordi søskendekurset er designet for børn i alderen 9-12 år gives den gensidige støtte i en aktiv lærende sammenhæng, som møder dem i øjenhøjde.

Tilmelding til søskendekursus

Her er kort og godt hvordan du tilmelder dig til Ådalskolens søskendekursus i Ringsted, som begynder til foråret 2015. Begynd allerede nu overvejelserne for at sikre dig en af pladserne.

Hvordan taler jeg med min bror?

”Vi søskende skal være tålmodige hele tiden fordi alt tager meget længere tid og når jeg taler med min bror skal jeg gentage tingene flere gange”. Sådan fortæller en dreng på 10 år der hedder Lasse. Han har netop været deltager på Ådalskolens søskendekursus i foråret 2014 og for ham var det sværeste ved at have en storebror med et handicap, tvivlen om hvordan han bedst kommunikerer med ham. ”Var” er skrevet i datid og det er fordi, at søskendekurset gav Lasse en øjenåbner for hvordan han får en bedre kontakt til sin storebror. Nogle gange kan det nemlig være meget svært for søskende at kommunikere med deres søskende som har et handicap. Nogle gange fordi de ikke hører så godet eller har svært ved at forstå tingene. Det kan være fordi deres sprog er svært at forstå. Det kan være svært fordi de har svært ved at aflæse dit ansigtsudtryk eller fordi de udtrykker med ved hjælp af tegnsprog eller fagter. Når et menneske ikke føler sig forstået kan der let opstå konflikter.
Her er nogle ting som du kan gøre:
Spørg efter ideer hos en pædagog eller lærer til hvordan du kan kommunikere med din bror eller søster
Lyt til hvad de forsøger at fortælle og vær opmærksom på deres bevægelser
Vis interesse
Brug øjenkontakt
Peg på de ting som du taler om og vis hvad du mener
Lær tegnsprog eller tegn til tale hvis det er måden hvorpå din bror eller søster kommunikerer
Deltag på et søskendekursus og få gode ideer fra andre søskende til hvordan du kommunikerer til din bror eller søster.

Der er brug for søskendekurser

At der overhovedet er brug for at rette opmærksomheden mod et fokuserende søskendeperspektiv er ikke umiddelbart fordi "der er noget ga...