lørdag den 29. juni 2013

”Mest af alt er Sigurd min bror”

Tusind tak til Malthe Emil Høst der er 16 år gammel og storebror til 3, herunder Sigurd som har infantil autisme. Se hans gode video, der er en del af hans fremvisning af et afgangsprojekt, hvor han havde valgt emnet ”Infantil autisme”. Infantil betyder barnlig. Infantil autisme betyder, at forældrene eller andre har kunnet se at barnet var anderledes, fra det var helt lille eller spæd. Der har altså været tegn på autisme fra barnet var helt lille. Børn med infantil autisme har problemer indenfor områderne kommunikation, socialt samspil og stereotyp adfærd. Et lille barn med autisme kan have nogle af disse træk:
Barnet kan synes at være døvt, men kun indimellem
Barnet har motoriske problemer og erklodset
Barnet kan ikke finde ud af giv-og-tag-lege
Barnet peger ikke og vinker ikke farvel
Barnet ved ikke, hvordan han/hun leger med legetøj. Hvis barnet bruger legetøj i leg, bruges det ofte ikke til det, det var tiltænkt
Barnet smiler ikke igen, når man smiler til ham/hende Det er svært at få øjenkontakt med barnet, og barnet kan synes at ville undgå blikkontakt
Barnet fokuserer på én ting ad gangen og har svært ved at overføre sin opmærksomhed til andre ting
Barnet foretrækker at lege alene og virker, som om det er i sin egen verden
Barnet er fremmeligt med nogle ting, men bagefter med andre
Barnet interesserer sig ikke for andre børn
Barnet er sensitivt over for høje, pludselige lyde Barnet kan ikke lide at blive rørt ved og trækker sig tilbage fra fysisk kontakt
Barnet gentager sætninger (fra TV, tegneserier, eller lign.) og opfinder ikke selv sætninger
Barnet virker gammelklogt og siger sætninger, som ikke passer til dets udviklingsniveau
Barnet basker med armene og flapper med hænderne
Barnet tingsliggør mennesker, dvs. bruger dem til at opnå det, det ønsker
Barnet isolerer sig socialt
Barnet deler ikke sin glæde med andre
Barnet behøver ikke have alle træk samtidig, og nogle træk, som for eksempel social isolation og undvigelse af øjenkontakt, opstår oftest først efter at barnet er fyldt et år

Ådalskolens søskendekursus er for børn i alderen 9-12 år, som har en bror eller en søster med et handicap. Find ind på hjemmesiden www.aadalskolen.dk og læs kursusfolderen, programmet og send os tilmeldingen. Ansøg kommunen om dækning af kursusudgiften i god tid. Send os gerne en mail, hvis du har spørgsmål omkring søskendekurset på soskendekursus@gmail.com

fredag den 28. juni 2013

Så himmelsk anderledes

"Vi kan varmt anbefale filmen til alle, og da ikke mindst til dem, der har problemet direkte inde på livet. Emnet er jo ikke nyt. I familier med et handicappet barn har der til alle tider også oftest været søskende. Men det er ret nyt, at emnet tages systematisk op, og det er os bekendt helt nyt, at en film så direkte tager livtag med det, og kommer så seriøst rundt om problematikken. Mange af filmens rørende, gribende ­ og sjove ­ episoder kan vi genkende fra de undersøgelser af et dagligliv, som CSH publiceret i de seneste år."
Lars Ege, Center for Små Handicapgrupper (CSH)

torsdag den 27. juni 2013

Sommerferien

Sommerferien står for døren. Alle har sikkert mange spændende planer om det ene og det andet. Ådalskolens søskendekursus begynder nu at tage endnu mere form og tilmeldingerne til det første kursus her i efteråret kommer nu med posten. Vi vil gerne have endnu flere børn og håber derfor rigtigt meget, at I vil hjælpe os med at få fyldt kurset godt op. Der er skrevet rigtig meget om alle de gode ting der er ved et søskendekursus og vi ser frem til at indfri det hele. Vi har her på Bloggen skrevet en masse om vigtigheden af at have et godt netværk blandt andre børn, som også har en søster eller bror med et handicap. Det er ikke noget, vi har fundet på, men derimod forskning der viser vigtigheden af, at have andre i samme situation at spejle sig i. For langt de fleste er forholdet til andre mennesker vi omgiver os med, såsom familie, venner, kollegaer osv. utrolig vigtigt. Mennesket er grundlæggende et socialt væsen, og vi finder vores egen identitet og skaber trivsel igennem vores relationer til andre. Når vi indgår i forskellige fælleskaber, hvor vi har ting til fælles med de andre. Det er f.eks. spejdergruppen, sportsforeningerne, Facebook, kammerater som vi deler værdier eller holdninger med og som vi har en fælles historie med. Vi har brug for at spejle os i andre mennesker, fordi det er en af måderne, hvorpå vi finder ud af, hvem vi selv er, og hvad vi står for. Det letter at vide, at der er andre, som har de samme oplevelser som en selv. 


Så er I en familie med et handicappet barn og er der søskende mellem 9 og 12 år er denne aldersgruppe målgruppen for kurset. Gå ind på Ådalskolen hjemmesiden www.aadalskolen.dk og download en tilmelding. Udfyld den og send den videre til jeres sagsbehandler, som skal give betalingstilsagn. På hjemmesiden er der også en kursusfolder og et kursusprogram så I kan læse meget mere om kursets indhold. Hvis I har spørgemål er I meget velkommen til at skrive til soskendekursus@gmail.com og vi besvarer mails gennem hele ferien. Vi håber, at høre fra jer og glæder os til at få fyldt dette første søskendekursus helt op.

De bedste hilsner om en god og varm sommerferie
Hilsen
Birgit, Birgitte og John

mandag den 24. juni 2013

Børn med handicappede søskende bliver overset

Det er ikke altid lige nemt at vokse op i en familie med en handicappet bror eller søster, som tager det meste af forældrenes opmærksomhed og kræfter. Nu starter Ådalskolen i Ringsted Kommune søskendekursus for søskende, der er indenfor denne målgruppe. Vi henvender os til børn i alderen 9-12 år og børn fra alle kommuner er meget velkommen. Læs på Bloggen, hvordan du tilmelder dig og søskendekurset begynder i september 2013.

At få et fysisk eller psykisk handicappet barn er i de fleste tilfælde en krævende opgave for forældrene. Og søskende der ikke er handicappede mærker det tydeligt. De kan nogle gange føle sig ofte overset og savner jævnaldrende, der forstår dem. Barnet oplever at forældrene er meget optaget af broderens eller søsterens handicap, og samværet med forældrene sker derfor ikke altid på egne præmisser. De fleste børn og unge reagerer på dette ved at ændre adfærd, snarere end at fortælle, at de har det svært. Det kan indimellem belaste barnet, at familielivet ikke ligner det "normale familieliv", som de ser det hos kammeraterne. De kan føle skyld over at være den ’normale’, der ikke er handicappet og på papiret ikke har det så svært som sin handicappede bror eller søster. ”Rigtig mange har behov for at være sammen med andre børn i samme situation, og få sat ord på deres følelser og oplevelser - og få svar på en række spørgsmål”, fortæller John Frandsen, som en opsummering af formålet med søskendekurset.

lørdag den 22. juni 2013

Læs om en familie med en masse godt at byde på

Det kan nogle gange være meget svært at få øje på i en hverdag der er præget af anderledeshed, men alligevel er mulighederne der. Vi har fået kontakt med Jannie, aktiv skribent bag hjemmesiden flikflak familie.dk

Hun har givet os lov til at linke op til hendes Blog og det siger vi selvfølgelig mange tak for. Netop denne Blog fortæller med helt almindelige familieord, hvordan det er at opdage og særligt at erkende, at ens barn er født med et handicap. Jannie fortæller, at de manglede inspiration til, hvordan familien kunne fortsætte med at have et godt og positivt familieliv med deres handicappede barn. Det er dejligt at læse hvordan et ellers sortsyn kan ændres ved at ”sætte nogle andre briller” for øjnene. Netop det at skabe sig et netværk blandt andre er noget af det Jannie er meget optaget af. Det særlige ved et netværk er, at man ikke føler sig alene og at man igennem et netværk kan dele værdier eller holdninger med, som vi har en fælles historie med. Mennesker har brug for at spejle sig i andre mennesker, fordi det er en af måderne, hvorpå vi finder ud af, hvem vi selv er, og hvad vi står for. Netop denne vinkel tager Ådalskolens søskendekursus afsæt i. Vi ønsker at skabe det netværk blandt søskende, som kan give dem den oplevelse af, at de ikke er alene. At være søskende til en handicappet bror eller søster kan til tider være en stor udfordring. På søskendekurset deles de mange historier blandt hinanden og det viser sig, at når historierne er delt synes de mindre. Kom og vær med. Læs mere på Bloggen om tilmelding til søskendekurset. Kurset kan bevilliges gennem kommunen idet det går ind under ”merudgifter”.

fredag den 21. juni 2013

Hvad skal med i en ansøgning?

Vi får mange mails om, hvordan man skriver en ansøgning til dækning af merudgifter, når I ønsker at ansøge om et søskendekursus. Vi har her forsøgt at give et par hints. Uanset om man er god til at skrive eller ej, så er det ikke nødvendigt altid at skrive en lang roman om det man ansøger om. Skriv hellere kort og forklarligt som muligt. I ansøgningen skal der minimum være følgende med:
Hvem er du?
Hvad søger du om?
Hvad er årsagen til det ansøgte?
Hvilke dokumentation du har til at gøre krav på det ansøgte?

Dokumentation kan være udtalelser fra den institution (børnehave, skole eller andet) som dit barn går i - ligeledes hvis en børnepsykiatriker, børnefysioterapeut - eller ergoterapeut er kommet med en udtalelse om det ansøgte. Det er særligt vigtigt de første gange man ansøgte for at få belyst barnets handicap, og hvad vedkommende kan og ikke kan - i det hele taget hvordan barnet fungerer. For at kommunen kan yde rådgivning og støtte - er der ingen krav om at barnet har fået stillet nogen diagnose. Søges der om merudgifter er det naturligvis godt at gemme sine kvitteringer for de merudgifter, således at man kan dokumentere de ekstra udgifter man har pga. pågældende handicap.

torsdag den 20. juni 2013

Søskendekursus for dig mellem 9-12 år

Det er forbundet med store omvæltninger, at få et handicappet barn i familien.
Der er både følelsesmæssige og praktiske udfordringer. I en familie hvor der er et handicappet barn, vil der opstå mange af de samme problemer, som i en ”normal” familie. Når de ”almindelige” problemer opstår, kan det ofte ske med en større kraft og problematik. Det er dog ikke alle de problemer der opstår i familien, som kan tilskrives, at der er et handicappet barn i familien. Mange familier kan opnå meget stærke familiebånd, pga. nødvendigheden af hinanden, ”sammen gør stærk”. De fleste forældre har stærke følelsesmæssige reaktioner i form af sorg, smerte, vrede, skuffelse, afmagt og bekymringer. Dette er en proces der varer hele livet for forældrene, og det vil altid komme til at påvirke de ”normale” børn. Derfor er det vigtigt med åbenhed og kommunikation. Det er vigtigt, at søskende kan komme med deres almindelige ”småproblemer”, at disse ikke overskygges af de problemer, der har med handicappet at gøre. Ådalskolens søskendekursus vil gerne støtte op om dette og skabe et forum, hvor søskende i alderen 9-12 år kan mødes og lære hinanden at kende. Gennem aktiviteter, leg og undervisning vil vi skabe et kursus hvor du helt sikkert vil lære en masse nyt. Send tilmeldingen allerede i dag.

Merudgifter i familiebehandlingen

Formålet med merudgifter er bla. at hjælpe dit barn med et handicap til at kunne blive i hjemmet og at støtte jer til at kunne leve så normalt som muligt samt at hindre at dit barns tilstand forværres.

Betingelser:
Forsørger du hjemme et barn under 18 år, som har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
eller en indgribende og langvarig eller kronisk lidelse, har du mulighed for at få hjælp til dine merudgifter til at forsørge dit barn.

En indgribende og langvarig eller kronisk lidelse er en lidelse, som har alvorlige følger i dagligdagen og som normalt varer mindst 1 år og oftest barnealderen ud.
Du kan ikke få hjælp til en kortvarig og mindre indgribende lidelse. Dette gælder f.eks. nogle former for allergi. Børn, som ikke ligger tørre om natten, kan normalt kun få hjælp, hvis alle behandlingsmulighederne er udtømt, barnet er i skolealderen og lidelse skønnes at være kronisk. Betingelserne for at få hjælpen er, at der er tale om forsørgelsesudgifter begrundet i handicappet og at der er tale om nødvendige udgifter. Derudover får I alene hjælp til merudgiftsdelen af udgiften. Den almindelige forsørgelsesudgift, skal I selv dække.

Hvilken hjælp?
Hjælpen er normalt økonomisk – altså i form af et tilskud. Det kan bl.a. være hjælp til:
Merudgifter ved diætkost, bleer, ekstra tøjvask og slid
Egenbetaling af tilskudsberettiget medicin
Udgifter forbundet med et barns indlæggelse på sygehus
Merudgifter til befordring
Handicaprettede kurser til familien, herunder søskendekurser.

Kontakt jeres sagsbehandler og fortæl om jeres ønske for et søskendekursus. I skal som oftest skrive en ansøgning og der kan forventes svar efter cirka 4 uger. Så begynd i god tid. Mange sagsbehandlere holder sommerferie i juli og august. På hjemmesiden www.aadalskolen.dk finder I kursusfolderen og tilmeldingen i PDF format. Følg med her på Bloggen, hvor der ugentlig er nye opdateringer.

torsdag den 13. juni 2013

Nu kommer tilmeldingerne

Tilmeldingerne til Ådalskolens søskendekursus er nu på vej. Det er vi rigtig glade for. Vi er blevet tage godt imod og har svaret på rigtig mange e-mails gennem de sidste måneder. I skal bare blive ved med at skrive til os og vi skal nok svare hurtigt tilbage. Vi bliver stadig ved med at høre, at der er et meget stort behov for søskendekursus og vi bliver ved med at tro på ideen.   
Netop det at mødes med andre børn i samme alder som en selv har en stor betydning. Det giver mulighed for at møde andre børn, som forstår, uden at du behøver at forklare og forklare og forklare. Sammen med dem kan du tale frit om de oplevelse, problemer og følelser, du har, og blive inspireret til, hvordan du kan se tingene på en anden måde. Du får også mulighed for at give erfaringer til andre og selvfølgelig selv få gode ideer. Dermed behøver du ikke at skulle finde på alting selv - og oven i hatten får du den gode følelse af, at der er mange andre som står i samme situation som dig. Vi glæder os til at se dig på Ådalskolens søskendekursus der begynder til september.

lørdag den 8. juni 2013

Min egen erfaringsrygsæk er som den er

De fleste søskende der har en bror eller søster med et handicap vil sige, at de har gode og ikke så gode oplevelser i deres erfaringsrygsæk. Voksne søskende der ser tilbage på deres barndom fortæller om mange fordele i deres barndom og udtrykker, at de har fundet inspiration gennem deres brødre og søstre, at de er blevet mere tolerante, mere medfølende og mere bevidste om deres egne meninger, og på mange måder, mere moden end andre, der ikke har haft disse vilkår. Voksne søskende fortæller også, at deres bror eller søster gav en enorm betydning i deres liv, at "de gjorde dem til, hvem de er i dag”. Andre søskende har en mere vanskelig tid. Uanset hvordan vi vender og drejer det er det din oplevelse og dine erfaringer der er de vigtigsted. Vi lover dig, at søskendekurset vil "lægge øre til" dine oplevelser og dine erfaringer.
Kom og vær med og giv de andre børn mulighed for at lytte til netop din historie.

At mødes med andre børn der kender til det samme

At mødes med andre jævnaldrende børn - på et søskendekursus - er af stor betydning for mange. Det giver mulighed for at møde andre, som klart forstår dig , uden at du behøver at forklare, forklare og forklare.
  • Målgruppe: Børn i alderen 9-12 år med en søster eller bror der har et handicap
  • Dato: 21. september, 5. oktober, 2. november og 3. november 2013
  • Kursuslængde: I alt 42 timer og med en overnatning til sidst
  • Sted: Ådalskolen i Ringsted
  • Pris: 4200,00 kr. som kan være tilskudsberettiget fra kommunen
  • Telefon: 41 99 40 71
  • E-mail: soskendekursus@gmail.com
  • Tilmeldning: Nu idet der er begrænset med pladser. Find tilmeldingsseddel på www.aadalskolen.dk under "Søskendekursus NYT"

Kom og vær med når Ådalskolen i Ringsted lægger ud med det første søskendekursus. Lær mere her på Bloggen eller på hjemmesiden.

Hvorfor er et søskendekursus godt for mig

Det bedste svar er, at det er godt for dig, hvis du selv gerne vil og har lyst.

Længere er det svar ikke. Du skal have lyst til og tænke, at det kunne være sjovt til at komme af sted og få en weekendoplevelse, der varer 3 lørdage og 1 søndag, lyst til at møde andre børn på din egen alder og du vil på søskendekurset opleve, at alle i børn har en ting til fælles. Nemlig at du og alle de andre er bror eller søster til en søskende med et handicap – det kan være en storebror, lillebror, storsøster eller lillesøster. Måske har du kikket på de tidligere indlæg ellers kan det være en god ide at kikke på det igen. Et søskendekursus er ligesom en fodboldlejr eller spejderlejr, hvor du dels vil lære nye ting om handicap, laver sjove aktiviteter, ser film, snakker og får nye kammerater. Vi hygger os og griner og i starten er du og vi selvfølgelig generte overfor hinanden, men vi lærer hinanden hurtigt at kende. Alle børnene på søskendekurset har sammen det fællesskab, at I har en bror eller søster med et handicap derfor vil vi naturligvis også fortælle historier og oplevelser til hinanden om hvordan det er at være netop dig i din familie. Måske har du oplevet mobning, pinligheder eller stirrende blikke og du har sikkert et godt råd eller to til de andre børn, som er i næsten samme situation som dig. Vi er 3 voksne, Birgitte, Birgit og John, som ikke kender til dig på forhånd. Vi vil gøre vores allerbedste for at lære dig godt at kende, vi vil passe godt på dig og gøre alt hvad vi kan for at give dig en god oplevelse. En ting er sikkert vi bidder ikke. 

tirsdag den 4. juni 2013

Ådalskolens søskendekursus

”Når børnene er samlet, er de fri for at skulle forklare, forklare og forklare, men kan i stedet dele erfaringer med de andre, og det er grunden til, at børnene straks falder i hak og har lyst til at være sammen, til trods for at de ikke kender hinanden i forvejen”. Sådan begynder vi.

Vi tilbyder et søskendekursus for børn i alderen 9-12 år, som har en bror eller søster med et handicap. Læs meget mere om Ådalskolens søskendekursus her på Bloggen om fundamentet og om indholdet. Sommerferien ligger lige om hjørnet og derfor er det en meget god ide at få rettet henvendelse til kommunen nu, hvis I vil være sikre på en plads på kurset.

Der er brug for søskendekurser

At der overhovedet er brug for at rette opmærksomheden mod et fokuserende søskendeperspektiv er ikke umiddelbart fordi "der er noget ga...