onsdag den 28. januar 2015

Store drenge tænker også - hør her fra Mikkel

Mikkel laver eftermiddagsskema for hans lillebror med ADHD
At være storebror til en lillebror med ADHD og autisme er ikke altid lutter lagkage, men han er min lillebror. Når Mikkel som er 12 år kommer hjem fra skole er det første han gør, at lave eftermiddagsskemaet for hans lillebror. Mikkels lillebror hedder Bertram, har ADHD og autisme og er meget visuelt tænkende. Derfor bruger vi i min familier meget skemaer og pictogrammer fortæller Bertram hvad der skal ske hvornår. Det er en fuldstændig nødvendighed at have skemaer til Bertram siger Mikkel ellers er resten af dagen ødelagt. I starten var det svært at acceptere at vi i min familie skulle lave skema, jeg synes faktisk også det var pinligt og flovt. Når mine kammerater var med hjemme kunne de se den store tavle i køkkenet og jeg tror de undrede sig rigtig meget. Det var ikke noget vi talte om, men særlig efter at jeg var med på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted har jeg fået meget mere mod til at fortælle andre om min familie og hvordan det er at have en lillebror med ADHD og autisme. Nu her efter et års træning er vi generelt blevet gode til at bruge korte præcise sætninger og sige det Bertram skal og ikke det han ikke må. Det var virkelig noget, som jeg skulle vænne mig til. Det at jeg hele tiden skal tænke over, hvad jeg siger og hvordan jeg skal sige tingene. Jeg kan godt se, at det hjælper min lillebror rigtig meget, men en gang imellem er det bare irriterende. Da jeg deltog i Ådalskolens søskendekursus var det første gang jeg var sammen med andre børn på min egen alder som også har søskende med et handicap. Det var en fantastisk oplevelse og en klar øjenåbner for mig. Jeg lærte en masse om ADHD og autisme og jeg fik nye kammerater. Jeg lærte blandt andet, at jeg skal undgå at bruge ordet "ikke", så omformulerer jeg hellere sætningen og fortæller min lillebror, hvad han skal gøre. De voksne på søskendekurset fortalte, at hjernen ikke kan høre ordet "ikke". fx. hvis jeg siger "Bertram du skal ikke gå igennem vandpytten" så kan jeg være sikker på at han gør det, men siger jeg "Bertram du skal gå uden om vandpytten" så går han pænt (for det meste) uden om. I min familie gælder det om at være 4 skridt foran hele tiden. Jo mere faste rammer og forudsiglighed jo bedre. Vi fortæller altid, hvor lang tid der til, at der skal ske et eller andet. fx. hvornår vi skal ud af døren, hvornår er det sengetid osv. den forudsiglighed har min lillebror brug for. På den måde undgår vi nogle konflikter, hvis vi bryder ind i et eller andet han er i gang med. At være storebror til en lillebror med ADHD og autisme er ikke altid lutter lagkage, men han er min lillebror. Takket være Ådalskolens søskendekursus har vi i min familie fået styr på noget meget væsentligt.

Er søskendekursus også for drenge?

Nogle gange hører vi, at der kan være tvivl om hvorvidt Ådalskolens søskendekursus også er for drenge og nogle gange er det sådan at drenge ikke synes at der er noget at snakke om. Dertil kan vi klart sige at et søskendekursus er både for drenge og piger som har en bror eller søster med et handicap. At være barn i en familie hvor en søskende har et handicap er et anderledes vilkår og det er det samme om man er dreng eller pige. Dette er tilfældet både når det drejer sig om et synligt og et ikke synligt handicap. Forleden dag ringede Martin til os. En dreng på 11 år som har en søster med infantil autisme. Martin ville spørge hvad et søskendekursus var, han var blevet nysgerrig og hvad man lavede? Vi gjorde os stor umage for at forklare ham, hvad vi laver og at søskendekurset også indeholder en overnatningstur - vi kalder det en søskendecamp, hvor vi alle tager afsted sammen. På et søskendekursus vil børn som Martin opleve at andre børn har mange af de samme tanker og oplevelser, som han selv har. De vil i den grad opleve at det støtter at fortælle om sin bror eller søster med handicap. De vil også opleve at få støtte og hjælp fra både vi voksne men særligt også fra de andre børn i gruppen. Børnene vil gennem snak og hyggelige aktiviteter få nye oplevelser og lære at anskue hverdagen gennem anderledes "briller". Det giver et klart overskud og en kæmpe lettelse at være med på et søskendekursus også for drenge.

Hvad er Ådalskolens søskendekursus?

Et forhold til sin søskende med et handicap er en livslang størrelse, ofte karakteriseret med både stærke følelser og stor grad af loyalitet. Man taler ofte om, at blodets bånd er tykkere end vand. Når en familie har et barn med et alvorligt handicap er konsekvensen for den samlede familie generelt blevet overset politisk, i praksis og i forskningen gennem mange år. Søskende spiller en meget stor rolle i familien og bør tilbydes støtte til at forstå forholdet til en bror eller søster, som kan have vanskeligheder med kommunikation og social forståelse til omverdenen. Søskende vil man mange måder opleve den forstyrrende og anderledes adfærd, der er forbundet med deres bror eller søsters handicap. Det er også sandsynligt, at de har ekstra omsorgsroller mens vokser op, måske også tanker om, hvor meget de kan og skal bidrage med støtte til deres søskende i voksenalderen. Når et barn en diagnose som handicap påvirker det hele familien, og det er vigtigt at overveje og anerkende søskendes følelser og erkende, at de har behov for information om deres søskendes handicap, og hvad handicappet egentlig betyder for dem på kort og langt sigt. Børnene har brug for viden på deres eget niveau, for at blive beroliget og at få besvaret deres egne spørgsmål, som kan være meget anderledes end de voksnes. Søskende kan opleve følelser, der er svære at udtrykke
til kammerater og venner fordi de ofte er den eneste i en klasse, som har et familiemedlem med et handicap. Familiesituationen er så anderledes end de flestes. Det kan også være følelser som sorg over, at en søster ikke kan lære de samme ting, som andre mennesker tager for givet. Det kan være følelsen af vrede, når en brors opførsel og problemer forhindrer familien i at gøre ting som andre familier med lethed gør. Det kan være følelsen af stolthed, når en søskende med et handicap lærer en grundlæggende og vigtig færdighed i livet efter måneder eller års træning. Naturligvis familien, en lærer eller andre kan hjælpe og støtte søskende til at sætte ord på alle de tanker og følelser som kører inde i hovedet. Tanker og følelser som er meget vigtige at få italesat og forholde sig til. Søskendekurset på Ådalskolen i Ringsted er muligheden og ved at deltage får børnene talt om det som er vigtigt og måske det mest værdifulde er, at de møder andre børn på deres egen alder, som også har en bror eller søster med et handicap. Undervejs går det op for dem, at de oplevelser, tanker, sorger og glæder som de hver især går rundt med deles af mange andre børn. Den opdagelse er i sig selv meget forløsende for børnene. Ådalskolens søskendekursus foregår gennem 3 weekender (45 timer i alt) og hvor de voksne skaber et sjovt, trygt og positivt miljø med leg og fællesskab og hvor søskende møder andre børn i lignende familie situationer. Børnene får desuden undervisning og viden om handicap og får nye redskaber og gode råd til, hvordan de kan håndtere de udfordringer, som de oplever i hverdagen som svære. Børnene på søskendekurset oplever med det samme, at de andre børn forstår dem. Det er som om at søskende, der har en bror eller søster med et handicap har en særlig form for bonding.

Vi møder børnene der hvor de er

Ådalskolens søskendekursus er en mulighed for, at søskende som har en bror eller søster med et handicap opnår gensidig hjælp og støtte i en kreativ kursussammenhæng. Søskende er det familiemedlem som er mest tilbøjelig til at have den længstvarende forbindelse og kontakt til barnet med handicap. For børnene som er deltagere på søskendekurser og de energiske voksne, der afholder dem, kan et søskendekursus bedst beskrives som et 45 timers forløb, hvor alle parter flytter sig i en mental proces. Ådalskolens søskendekursus anerkender at det at være bror eller søster til et barn med et handicap er for nogle en god ting, mens andre børn kan opleve større udfordringer. Vi har oplevet at søskende har rigtig meget positivt at tilbyde hinanden, når de får chancen. Modellen Ådalskolens søskendekursus er opbygget af en bred vifte af forskellige aktiviteter. Der sjov, alvor, fis og ballade, masser af ny læring og erfaringer. Vi søger at give søskende muligheder for gensidig støtte og fordi søskendekurset er designet for børn i alderen 9-12 år gives den gensidige støtte i en aktiv lærende og kreativ sammenhæng, som møder børnene i øjenhøjde.

mandag den 26. januar 2015

Søskendekursus på Ådalskolen i Ringsted


Søskendekursus er også for drenge

Søskendekursus er også for drenge
Nogle gange hører vi, at der kan være tvivl om hvorvidt Ådalskolens søskendekursus også er for drenge og nogle gange er det sådan at drenge ikke synes at der er noget at snakke om. Dertil kan vi klart sige at et søskendekursus er både for drenge og piger som har en bror eller søster med et handicap. At være barn i en familie hvor en søskende har et handicap er et anderledes vilkår. Dette er tilfældet både når det drejer sig om et synligt og et ikke synligt handicap. Forleden dag ringede Martin til os. En dreng på 11 år som har en søster med infantil autisme. Martin ville spørge hvad et søskendekursus var og hvad man lavede? Vi gjorde os stor umage for at forklare ham, hvad vi laver og at søskendekurset også indeholder en overnatningstur hvor vi alle tager afsted sammen. På et søskendekursus vil børn som Martin opleve at andre børn har mange af de samme tanker og oplevelser, som de selv har. De vil i den grade opleve at det støtter at fortælle om sin bror eller søster med handicap. De vil også opleve at få støtte og hjælp fra både vi voksne men særligt også fra de andre børn i gruppen. Børnene vil gennem snak og hyggelige aktiviteter få nye oplevelser og lære at anskue hverdagen gennem anderledes "briller". Det giver et klart overskud og en kæmpe lettelse.

torsdag den 22. januar 2015

Der skal også være plads til mig

Det er ikke kun for forældre, at et barn med handicap er en stor omvæltning. Det er det naturligvis også for søskende. For alle jer har Ådalskolen i Ringsted et rigtig godt tilbud, der kaldes søskendekursus. Børnene på et søskendekursus er mellem 9 og 12 år. De mødes 3 lørdage, hvor de hygger sig, leger og snakker om handicap i en afslappet atmosfære.
»Formålet med søskendesøskendekursus er, at børnene møder andre i samme situation. Nogle ved utrolig meget om deres søskendes handicap og andre ved ingenting. Vi prøver at gøre dem nysgerrige i forhold til hinanden og forsøger at hjælpe dem med at få nogle ord og begreber til at forstå forskellige handicap. Det giver dem svar på nogle af de spørgsmål, som de tumler med. For eksempel om det pågældende handicap smitter, eller om søskendes børn også vil blive handicappede,« fortæller socialpædagog John Frandsens som er en af underviserne på Ådalskolens søskendekursus.
Birgit Buch tilføjer, at søskende til handicappede børn nogle gange kan være udsat for drilleri. "Din bror er tosset" kan nogen sige. Erfaringen viser, at børn med viden om deres søskendes handicap er mindre udsat for drilleri, fordi de kan svare på de ofte meget direkte spørgsmål, som deres kammerater stiller. Børn, der deltager i søskendekursus, peger på både fordele og ulemper ved at have en handicappet bror eller søster. De fordele, de nævner, er blandt andet, at de kommer med på kurser, at de møder andre børn gennem deres søskende, og at de tit kommer i svømmehal. En af ulemperne kan være, at de føler, at de ikke får så meget opmærksomhed som deres søster eller bror. Forældre bør også være opmærksomme på, om søskende er "for dygtige" i forhold til deres alder. Store søskende - især storesøstre - kan nemt blive "den tredje voksne" i familien. De er gode hjælpere og gode til at vise omsorg. Så gode at de nogle gange tilsidesætter deres egne følelser og behov, fortæller Birgit Buch. Det er dog begge pædagogers indtryk, at de fleste forældrepar er meget opmærksomme på, at det ikke skal blive for tung en byrde, at ens bror eller søster er handicappet. Der skal også være plads til konkurrence, drilleri, belæring, jalousi og alle de andre ting, som der altid vil være mellem søskende - både med og uden handicap.


onsdag den 21. januar 2015

Victors lillebror er en dreng med ADHD

At være storebror til en lillebror med ADHD og autisme er ikke altid lutter lagkage, men han er min lillebror. Når Victor kommer hjem fra skole er det første han gør, at lave et eftermiddagsskema til han lillebror. Victors lillebror hedder Niels, har ADHD og autisme og er meget visuelt tænkende. Derfor bruger vi i min familier meget skemaer og pictogrammer fortæller Victor. Generelt er vi gode til at bruge korte præcise sætninger og sige det han skal og ikke det han ikke må. Det var virkelig noget, som jeg skulle vænne mig til. Det at jeg hele tiden skal tænke over, hvad jeg siger og hvordan jeg skal sige tingene. Jeg kan godt se, at det hjælper min lillebror rigtig meget, men en gang imellem er det bare irriterende. Da jeg deltog i Ådalskolens søskendekursus var det første gang jeg var sammen med andre børn på min egen alder som også har søskende med et handicap. Det var en fantastisk oplevelse og en øjenåbner for mig. Jeg lærte en masse om ADHD og autisme og jeg fik nye kammerater. Jeg lærte blandt andet, at jeg skal undgå at bruge ordet "ikke", så omformulerer jeg hellere sætningen og fortæller min lillebror, hvad han skal gøre. De voksne på søskendekurset fortalte, at hjernen ikke kan høre ordet "ikke". fx. hvis jeg siger "Niels du skal ikke gå igennem vandpytten" så kan jeg være sikker på at han gør det, men siger jeg "Niels du skal gå uden om vandpytten" så går han pænt uden om. I min familie gælder det om at være 3 skridt foran hele tiden. Jo mere faste rammer og forudsiglighed jo bedre. Vi fortæller altid, hvor lang tid der til, at der skal ske et eller andet. fx. hvornår vi skal ud af døren, hvornår er det sengetid osv. den forudsiglighed har min lillebror brug for. På den måde undgår vi nogle konflikter, hvis vi bryder ind i et eller andet han er i gang med. At være storebror til en lillebror med ADHD og autisme er ikke altid lutter lagkage, men han er min lillebror.

tirsdag den 20. januar 2015

Man skulle fantisk tro at vi var en stor familie

Jeg vil bare lige fortælle jer alle sammen, at det ikke altid er lige nemt at vokse op i en familie med en handicappet lillebror, som tager det meste af mine forældres opmærksomhed og kræfter. Sådan begynder Kenneth i et brev til os som vi har fået lov til at bringe her på bloggen. Navnet har vi selvfølgelig ændret. Jeg har en multihandicappet lillebror. Det skete på grund af iltmangel da han blev født. Han kan absolut ingenting og så er det ikke hele sandheden. Han sidder i en rullestol og har ikke engang noget almindeligt sprog, men alligevel er han et af de mest fantastiske menneske jeg kender. Selvom han ikke har noget sprog kender vi i familien hans signaler. Jeg kan bare via hans mimik se, hvad han tænker og hvad han gerne vil. Han er en meget glad dreng og jeg er ikke i tvivl om, når han ikke er tilfreds, for ellers smiler han altid. Det har aldrig været et problem for mig at han var handicappet. Han var 2 år da jeg blev født og flyttede på institution som 10 årig, så det har jo altid bare været sådan. Men for min ældre bror har det været meget svært. Han er 3 år ældre og da Jesper, som han nu hedder, blev født forsvandt opmærksomheden jo helt fra min ældste bror. Det var især svært for ham i teenageårene, for han lærte hurtigt, at der ikke var plads til teenageoprør med Jesper i huset. Det er noget af en prøvelse med et sådan barn i huset og jeg har så meget respekt for min mor, at hun har kunnet klare det, for det er en stor opgave. Vi søskende til handicappede børn går ofte rundt med mange ubesvarede spørgsmål, fordi vi ikke vil belaste vores hårdtarbejdende forældre, eller måske fordi der ikke er tradition for at være nysgerrig og stille spørgsmål i vores familie. Men vi har lige som vores forældre brug for viden og information om vores søster eller brors handicap. Samtidig kan vi opleve at have usikre tanker om vores søster eller bror. Alle vi søskende har kontroverser og bliver vrede på hinanden, men det kan være svært at få luft for sine aggressioner over for den handicappede, som der skal tages særligt hensyn til. At komme på søskendekursus er noget af det bedste som er ske. Der var andre søskende som jeg kunne tale med og have det sjovt sammen med og det var fantastisk at så mange af vores erfaringer og oplevelser er det samme. Man skulle faktisk tro, at vi var en stor familie.

Hvordan foregår tilmeldingen til Ådalskolens søskendekursus

Vi har skrevet en lille pixi udgive hvordan du tilmelder et barn til Ådalaskolens søskendekursus i Ringsted. Vi håber du kan bruge den som en guideline. Hvis der er noget vi kan hjælpe med må du endelig skrive eller ringe så skal vi gøre vores bedste.
Det er muligt at søge dækning af kursusudgiften efter servicelovens § 41, når kommunen vurderer, at barnet har en varigt og betydeligt nedsat funktionsevne. Kurset kan bevilges, hvis kommunen vurderer, at I vil
blive bedre i stand til at tage vare på jeres barn ved at få mere viden og bedre kendskab til barnets særlige vanskeligheder. Der kan også søges dækning af
nødvendige pasningsudgifter, transportgodtgørelse samt tabt arbejdsfortjeneste, hvis I skulle have været på arbejde og derfor trækkes i løn.
Hvis barnet ikke er omfattet af § 41, kan kommunen i nogle situationer vurdere ansøgningen efter § 11 og bevilge kurset, hvis de finder, at det er den rette måde at støtte jer på. For begge bestemmelser gælder, at I som forældre
skal forklare sagsbehandleren, hvorfor det er nødvendigt at komme på netop dette kursus med netop dette indhold, og hvad I forventer at få ud af kurset. I skal være opmærksomme på, at sagsbehandlingen hos kommunen kan tage tid. Vær derfor i god tid med jeres ansøgning. I har krav på et skriftligt svar fra kommunen og I skal vide at I har ret til at klage over et afslag inden for 4 uger, men det håber vi naturligvis ikke I kommer ud for.

mandag den 19. januar 2015

Ekstra søskendekursus i 2015

Fordi der har været så stor efterspørgsel på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted arrangerer vi endnu et søskendekursus i efteråret 2015. Det er vi meget glade for og det er allerede nu muligt at reservere en kursusplads til søskende, som har en bror eller søster med et handicap og som er i alderen 9-12 år. Send os straks en mail.

Min storebror har ADHD - læs hendes erfaringer


Jeg er en lillesøster på 12 år som har en bror med ADHD og jeg har netop været på Ådalskolens søskendekursus hvor jeg har lært en masse. I begyndelsen var jeg meget nervøs for at skulle afsted fordi jeg vidste jo ikke, hvad et søskendekursus var for noget og hvem jeg kom til at møde. Det viste sig at være total sjovt, en masse andre søskende, sjove aktiviteter og nogle rigtig søde voksne. Jeg har fået lov til her på søskendekursets blog til at skrive lidt om ADHD fordi det er den diagnose min storebror har. Når man har ADHD har man ofte svært ved at skabe overblik, organisere og planlægge i hvilken rækkefølge ting eller aktiviteter skal foregå. Min storebror er konstant på over­arbejde i forhold til at forsøge at holde styr på hans hverdag. Det, de fleste andre børn ikke bruger særlig meget energi på, er for ham en labyrint uden rød tråd. Min storebror trives bedst med forudsigelighed; ellers overvældes han af krav og for­ventninger og oplever ofte at være i en kaostilstand som giver ”rod i hovedet” og frustrerer. Struktur i vores hjem er med til at give hans hverdag rammer og forudsigelighed og jeg som lillesøster, min mor og far er med til at skabe og tyde­liggøre en struktur, der gør det nemmere for ham at overskue og agere hensigtsmæssigt i hverdagen. I vores køkken har vi en stor ugetavle hvor alle vores aktiviteter står skrevet. I starten synes det var sindsygt pinligt at vi havde en sådan kalender med billeder af al muligt hængende. Jeg så det aldrig hos mine veninder og syntes faktisk det var meget unormalt. I lang tid forsøgte jeg at skjule det for dem jeg legede med og sagde at det var min mors studietavle, når der var nogen som spurgte. Men på søskendekurset hørte jeg at der også var mange andre børn som også brugte en kalender til deres søskende. Jeg blev meget mere modig og fra den dag af sagde jeg, at det var fordi at min storebror har ADHD og har brug for at godt overblik. De voksne på søskendekurset sagde, at hvis ens søskende nu sad i kørestol så ville man give ham en rampe til at køre op ad og sådan er det også med ADHD – de skal have en køreplan for så kører de bedre. 

fredag den 16. januar 2015

Det får børnene ud af et søskendekursus

Når søskende har deltaget i Ådalskolens søskendekursus er det med en særlig oplevelse og erfaring. En oplevelse som mange af børnene sætter deres egne ord på. Johannes på 11 år siger sådan, at han har ”fået det lettere ved at acceptere hans søsters handicap, forstå autismen og fokusere på det positive i hans familiens livssituation”. En pige på 11 år supplerer hendes udbytte på følgende måde: Jeg har lært, at et liv med min bror som har et handicap også er et liv - endda et godt liv. Det er meget vigtigt at lære. En anden søskende beskriver, at hun har fået nemmere ved at få øje på det positive i hendes brors udvikling: Jeg sætter pris på de små ting, som kan være positive. F.eks. kan jeg sidde og sige ”prøv at se det gjorde han i går, det kunne han ikke for en måned siden”. Det negative fylder stadig meget, men jeg er blevet bedre til at se på det positive. Flere søskende giver desuden udtryk for, at de igennem søskendekurset er blevet styrket, hvilket de vurderer har en afgørende betydning for deres evne til at støtte deres bror eller søster. En pige på 11 år som har deltaget i søskendekurset 2 gange forklarer her, hvad hendes deltagelse har betydet for hende: Jeg har lært at acceptere min søsters handicap og leve med det. Jeg er blevet bedre til at leve mit liv. Det kunne jeg ikke i starten. Jeg har lært, at jo stærkere vi står i familien, jo bedre chance er der for, at min søster trives.

Det fik Martin ud af Ådalskolens søskendekurser i Ringsted

Martin på 12 år fortæller os på søskendekurset, at det „ikke så let at snakke med forældrene om det, som er vanskeligt, når det vanskelige handler om ens søster med autisme“. Martin fortæller også at det er svært at finde tid til at tage emnet op – det drukner simpelthen i hverdagen. Søskendes stemmer kommer derfor ikke altid frem, bare fordi man spørger – men man kan høre den tydeligere, når der gives tid, tillid og ro. Dertil skal man være opmærksom på, at nogle gange ønsker søskende ikke at sige alle de ting, de har på hjertet, til deres forældre. De ved jo, at også de kan være både kede af det, forvirrede og trætte. 
„Hvordan går det“, spørger vi voksne ofte hinanden, når vi mødes tilfældigt på gaden. „Fint“, svarer mange af os så. Helt kort og godt. Det samme gør børn: „Hvordan gik det i skolen i dag“, spørger far ved aftensmaden. „Meget godt“, svarer sønnen. Et svar, som sikkert ikke er spor ukendt for mange forældre, når de sidst på eftermiddagen spørger til barnets dag. 
På lignende vis svarede 10-årige Ida da også kort og roligt: „Det går udmærket“, da vi lørdag nummer 2 på søskendekurset spørger hende, hvordan det går for hende nu, hvor hendes storebror er kommet godt igennem en hjerteoperation. Men da Ida siden fortsatte på søskendekurset fik hun mulighed for at fortælle de andre søskende og os gruppeledere gennem ord og tegninger, hvordan det så ud inde i hende, kom der også et andet billede frem. Halvdelen af tegningen var fyldt med glade og fine farver, mens den anden halvdel bestod af ret mørke og grå nuancer. Da der lidt efter lidt kom ord på tegningen, viste det sig, at der var mange tanker, spørgsmål og bekymringer. Hvordan det opleves for Ida at have en bror med en hjertesygdom kan man ikke lige opdage, når man bare spørger i første omgang. På denne måde kan vores overflade være meget forskellig fra det, der er inde bag. Derfor er det også vigtigt for os gruppeledere at understrege, at de tanker og udsagn, som børn kommer med på søskendekurserne ikke kommer ved hurtige samtaler i en hvilken som helst kontekst. De fleste af dem er kommet frem i den ramme, hvor søskende over en rum tid har haft mulighed for at blive trygge, og hvor der er opbygget tillid til, at de bliver hørt på – både af voksne og af de andre søskende, som har oplevet noget lignende i deres liv. Dette er et af kendetegnene bag de søskendekurser som afholdes på Ådalskolen i Ringsted.

torsdag den 15. januar 2015

Hvad har børn brug for der har en søskende med et handicap?

Hvad sker der egentlig med søskende, når der også er et barn med særlige behov i familien? Det har vi spurgt nogle af børnene om, som tidligere har været på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted. Svarene var mange og meget forskellige. I løbet af næste uge bringer vi et lille sammendrag her på bloggen. Så bare som en lille teaser kan I godt glæde jer.
Familielivet ændrer sig ofte dramatisk, og behovene hos søskende overskygges af den intensive fokus på barnet med handicap. Uanset om du arbejder med forældrene, med børn med særlige behov eller med deres søskende, kan du hjælpe familierne til at anerkende og imødekomme behovene hos alle. Som professionelle på Ådalskolen i Ringsted er vi med til at give værdifuld vejledning til forældre, som i perioder kan være overvældet med daglige udfordringer, at de har svært ved at få tid til de andre børn i familien. Vi kan tilbyde og foreslå ressourcer, der giver et pusterum i en travl hverdag, således at søskende ikke bliver overbebyrdet og får en chance for også at være børn. Ådalskolens søskendekursus henvender sig til børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et handicap. Vores mål er at støtte søskende med at forstå de bekymringer, som mange af dem oplever til hverdag. På søskendekurset har vi også fokus på:
Præcise og alderssvarende oplysninger om handicap
Opmærksomhed på søskendes udviklingsbehov og følelsesmæssige behov
Anerkendelse af søskendes oplevelser og erfaringer
Hjælp med at skabe et godt netværk af relationer til jævnaldrene på søskendekurset

En familie som har et barn med et handicap er ofte på arbejde 24/7. Dette er især tilfældet, når barnet med handicap er hjemme på fuld tid.  Selv når barnet er i skole i dagtimerne eller et andet tilbud er det vigtigt med ekstra støtte til søskende. Opmærksomheden på søskende kommer i sidste ende hele familien til gode idet det er søskenderelationen, som skal være det længst bærende livet igennem.  

mandag den 12. januar 2015

Hvordan tilmelder man sig til Ådalskolens søskendekursus


Når søskende oplever at opmærksomheden forsvinder

Som søskende kan man føle, at den med handicap får al opmærksomhed og egne behov forsvinder?
Det er et almindeligt problem, at søskende kan føle, at alt handler om barnet med et handicap, at søster eller bror får al opmærksomheden, og ens egne behov forsvinder. Der vil ofte være eller opstå en ubalance i forholdet mellem søskende og barnet med handicap, som begge skal prøve at forholde sig til. Det er centralt, at ingen kan være i det på længere sigt uden at få egne behov opfyldt. Derfor skal man være opmærksom på det og tale om det. Man skal sikre, at det hele ikke handler om handicap, men samtidig må det modsatte heller ikke gøre sig gældende.
Må søskende tage en pause fra det hele?
“Ja det er vigtigt, at søskende også laver ting alene og med deres egne kammerater. Søskende kan gøre mere for relationen mellem sin bror eller søster, hvis vedkommende også ”tanker op” udenfor familien. Ofte skal søskende skubbes lidt på vej og selv opleve, at det kan betale sig at tanke op udenfor. Mange søskende oplever, at når der kommer en dialog i gang med andre søskende bliver det nemmere at forstå sin egen familie. Start med at få viden om handicappet, da viden kan give en større ro. At komme afsted på et søskendekursus er ofte første skridt på vejen som rigtig mange børn er rigtig glade for. For mange af dem er det første gange at de kommer i snak med andre søskende som også har en bror eller søster med et handicap. En snak og et fællesskab som for mange bliver vendepunktet i deres liv. Ådalskolen i Ringsted arrangerer søskendekurser i 2015 og skriv til os hvis du er interesseret i en kursusplads eller bare er nysgerrig efter flere informationer.


Når søskende er samlet sker der en masse

Først og fremmest er det vigtigt at sige, at et handicap påvirker alle medlemmer i familien. Som pårørende til et familiemedlem som har et handicap bliver man en del af det, og det er vigtigt, at man erkender det. Som pårørende skal man leve i familien resten af sit liv og kommer til at stå i mange forskellige situationer med sin bror eller søster. Derfor kan det for mange søskende være en kæmpe fordel at deltage på et søskendekursus og ad denne vej opdage at de ikke er ”Palle alene i verden” og at de fleste søskende gør sig mange af de samme tanker.
Som søskende kan man føle både vrede, afmagt og sorg?
“Vrede, afmagt og sorg er alle naturlige følelser, som nogle søskende oplever. Det er ikke hensigtsmæssigt at fornægte følelser, men man kan i stedet forsøge at forholde sig til dem. Det er naturligt at være vred og ked af det, for det er hamrende uretfærdigt, at en, som jeg elsker, har et handicap og at virkeligheden bliver så meget anderledes. Det er dog også helt naturligt ikke at reagere med stærke følelser, og det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at problemerne vender tilbage senere. Vi er meget forskellige som mennesker, og det er vigtigt at huske på, at vi dermed også tackler vanskeligheder i vores liv meget forskelligt. Det er altså individuelt, hvornår der kommer en reaktion, og om der overhovedet kommer en reaktion,” siger John Quist Frandsen som er en af initiativtagerne til Ådalskolens søskendekursus. Et søskendekursus er for børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et handicap.

torsdag den 8. januar 2015

Andre mennesker kan let misforstå min storebror siger Nikolaj

Nikolajs på 11 år har en storebror på 13 år med en mild grad af autisme. Han ønsker generelt ikke at være anderledes og ønsker ligesom alle andre mennesker ikke at skille sig ud, men hans handicap gør at han er anderledes. Når han ikke deltager i en leg eller en aktivitet, har han som oftest en reel grund til ikke at deltage. Det kan være fordi han ikke forstår reglerne eller forholdet til kammeraterne der er udslagsgivende. Et barn med autisme kan have meget svingende signaler som er vigtige at holde sig for øje og ikke lade sig irritere over. Nikolaj som er en af drengene på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted fortæller undervejs på kurset, hvordan han har oplevet, at hans storebror er blevet misforstået/mistolket, fået skældud, mobbet og blevet beskyldt for dovenskab og manglende initiativ. Netop et usynligt handicap kan føre til disse konfrontationer. Det er en kunst at finde balancen og ikke udsætte et barn med autisme for udfordringer, det ikke kan honorere. Her må forældre og lærere med deres viden om og erfaringer med det enkelte barn i fællesskab løbende skønne, hvad barnet er i stand til. Således skal det, der virker godt, fremhæves og udvikles, og barnets forcer kan træde i forgrunden. Risikoen for at mistolke og fejlvurdere barnet skal minimeres. Dermed ikke være sagt, at alle problemer er løst. Der venter altid et dilemma rundt om hjørnet som også Nikolaj siger. Men betragtes dilemmaet som et afsæt for refleksion, er man nået et godt stykke hen ad vejen mod en løsning. At komme afsted på et søskendekursus er en helt fantastisk måde til at dele ens oplevelser med andre børn, lære nye ting om handicap, lære hvordan man som søskende bedre kan tænke om sin bror eller søster og have et fedt kammeratskab slutter Nikolaj med at sige. Tak for hjælpen Nikolaj med dit bidrag til denne blog. Det var fedt at få lov til at lære dig at kende.

Et handicap påvirker nødvendigvis hele familien

Først og fremmest er det vigtigt at sige, at et handicap påvirker alle medlemmer i familien. Som pårørende til et familiemedlem der har et handicap bliver man en del af det, og det er vigtigt, at man erkender det. Som pårørende skal man leve i familien resten af sit liv og kommer til at stå i mange forskellige situationer med sin bror eller søster både nu og i fremtiden. Derfor kan det for mange søskende være en kæmpe fordel og lettelse at deltage i et søskendekursus og ad denne vej opdage at de ikke er ”Palle alene i verden” og at de fleste søskende gør sig mange af de samme tanker. Et søskendekursus samler børn i 9-12 års alderen og de har det til fælles, at deres bror eller søster har et handicap. Gennem undervisning, erfaringsdeling, film og sjove aktiviteter åbner søskendekurset for en verden af oplevelser som de fleste søskende kender til.
Som søskende kan man føle både vrede, afmagt og sorg?
Vrede, afmagt og sorg er alle naturlige følelser, som nogle søskende oplever. Det er ikke hensigtsmæssigt at fornægte følelser, og man kan i stedet forsøge at forholde sig til dem. Det er naturligt at være vred og ked af det, for det er hamrende uretfærdigt, at en, som jeg elsker, har et handicap og at virkeligheden forevigt bliver så meget anderledes. Det er dog også helt naturligt at reagere med stærke følelser, og det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at der kommer problemer ud af det. Vi er meget forskellige som mennesker, og det er vigtigt at huske på, at vi dermed også tackler vanskeligheder i vores liv meget forskelligt. "Det er altså individuelt, hvornår der kommer en reaktion, og erfaringsmæssigt kommer der en reaktion,” siger John Quist Frandsen som er en af initiativtagerne til Ådalskolens søskendekursus i Ringsted. Et søskendekursus er for børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et handicap.

tirsdag den 6. januar 2015

Ekstra søskendekursus


Det er vigtigt at møde andre søskende

På Ådalskolens søskendekursus handler det om at møde andre søskende på ens egen alder, som også har en bror eller søster med et handicap. Det vigtige er at du byder ind med det, som du har lyst til og at dine ”tanker luftes”. Du vil meget hurtigt opleve, at de andre børn kender til rigtig mange af dine oplevelser og erfaringer. 
Her er nogle af de tanker som søskende gør sig og måske også spørgsmål som du er nysgerrig på.
Er der nogen som kan fortælle mig, hvad der er i vejen med min lillebror?
Kan jeg gøre noget for at gøre livet nemmere for min storesøster?
Hvad gør jeg hvis der sker et uheld?
Det er helt normalt for mennesker at have en blanding af alle slags følelser. På søskendekurset laver vi en aktivitet som handler om følelser og vi har opfundet et sjovt spil som vi prøver. Sommetider synes du sikkert det er fedt at lege og være sammen med din bror eller søster og andre dage kunne det være ”fedt med et break”. Du kan føle omsorgsfuldhed og være beskyttende og andre tidspunkter fyldt op og irriteret. En søster fortæller: ”Min bror kan være fræk og sige uhøflig ord til nogen som han slet ikke kender”. En anden søster fortæller: ”Jeg ville ønske jeg kunne have mere tid sammen med min søster og vi kunne få en rigtig tøse snak”.
Så det at have en bror eller søster med et handicap kan gøre en forskel for den måde, du føler og taler om tingene. På søskendekurset vil du med det samme opleve, at du ikke er alene og her er nogle ting som du sikkert også oplever:
● At du kan bekymre dig om din bror eller søster
● At du ikke har så meget tid sammen med dine forældre
● At der kan være problemer i skolen, såsom lektielæsning eller at komme til tiden
● At der er lidt tid til at se dine venner eller deltage i fritidsaktiviteter  eller sport
● At der er et ekstra ansvar derhjemme
● At du kan føle dig flov, når lillebror skriger i Bilka
● At du hører uvenlige kommentarer fra andre om din bror eller søster
● At du måske oplever mobning
● At du måske bliver forstyrret om natten mens du sover

De andre søskende kender til mange af de samme fortællinger

På Ådalskolens søskendekursus handler det om at møde andre søskende på din egen alder, som også har en bror eller søster med et handicap. Det vigtige er at du byder ind med det, som du har lyst til og særligt at dine ”tanker luftes”. Du vil meget hurtigt opleve, at de andre børn kender til rigtig mange af dine oplevelser og erfaringer. Her er nogle af de tanker som søskende gør sig og måske også spørgsmål som du er nysgerrig på.
Er der nogen som kan fortælle mig, hvad der er i vejen med min lillebror?
Kan jeg gøre noget for at gøre livet nemmere for min storesøster?
Hvad gør jeg hvis der sker et uheld?
Det er helt normalt for mennesker at have en blanding af alle slags følelser. På søskendekurset laver vi en aktivitet som handler om følelser og vi har opfundet et sjovt spil som vi prøver. Sommetider synes du sikkert det er fedt at lege og være sammen med din bror eller søster og andre dage kunne det være ”fedt med et break”. Du kan føle omsorgsfuldhed og være beskyttende og andre tidspunkter fyldt op og irriteret. En søster fortæller: ”Min bror kan være fræk og sige uhøflig ord til nogen som han slet ikke kender”. En anden søster fortæller: ”Jeg ville ønske jeg kunne have mere tid sammen med min søster og vi kunne få en rigtig tøse snak”.
Så det at have en bror eller søster med et handicap kan gøre en forskel for den måde, du føler og taler om tingene. På søskendekurset vil du med det samme opleve, at du ikke er alene og her er nogle ting som du sikkert også oplever:
● At du kan bekymre dig om din bror eller søster
● At du ikke har så meget tid sammen med dine forældre
● At der kan være problemer i skolen, såsom lektielæsning eller at komme til tiden
● At der er lidt tid til at se dine venner eller deltage i fritidsaktiviteter  eller sport
● At der er et ekstra ansvar derhjemme
● At du kan føle dig flov, når lillebror skriger i Bilka
● At du hører uvenlige kommentarer fra andre om din bror eller søster
● At du måske oplever mobning
● At du måske bliver forstyrret om natten mens du sover

mandag den 5. januar 2015

Godt Nytår til alle

Med stor tak for godt samarbejde i det gamle år vil vi her gøre status for året, der gik og løfte sløret for nogle af forventningerne til det kommende år. 2014 er til ende, og vi kan se frem til et nyt og spændende søskendeår 2015. Vi kan se tilbage på 2014 som et rigtig fint og meget aktivt år. Med et spændende søskendekursus tilbage i sidste foråret, hvor der var 14 søskende i alderen 9-12 år fra hele landet. Som undervisere var vi meget stolte og tilfredse med det store deltagerantal. Det var et søskendekursus med stor succes og flere af børnene var med for anden gang. Dernæst har vi besvaret og udsendt flere hundrede e-mails, ivrige bloggere, oprettet en Facebook profil så vi kan holde kontakt med de mange kursusdeltagere og skabe mulighed for endnu mere netværkssparring. Vi har holdt foredrag for flere forældreforeninger på Sjælland og skrevet artikler som breder budskabet ud om, det vigtige i at have fokus på søskende, som har en bror eller søster med et handicap. Et fokus som vi i endnu højere grad vil sætte lys på i år. Samtidig planlægger vi 2 søskendekurser i 2015 – i foråret og i efteråret. Vi laver en ny kursusfolder og har planer om andre spændende PR tiltag.
Alle over det ganske land, ønskes hermed et godt og lykkebringende Nytår.
De bedste hilsner
Birgit, Birgitte og John
Ådalskolens søskendekursusDer er brug for søskendekurser

At der overhovedet er brug for at rette opmærksomheden mod et fokuserende søskendeperspektiv er ikke umiddelbart fordi "der er noget ga...