fredag den 31. januar 2014

Ådalskolen sparrer med søskendekursus i udlandet

Ådalskolen i Ringsted arrangerer søskendekursus for børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et handicap. Netop nu kommer de næste tilmeldinger ind til forårets kursus. Søskendekurset begynder d. 22. marts og varer i alt 42 timer fordelt på 3 weekender med en overnatning som højdepunkt. At have fokus på søskende og deres opvækstvilkår er noget Ådalskolen har haft i mange år, men det er først inden for de sidste 2 år at vi har organiseret egentlige søskendekurser. Vi hører til de få steder i Danmark hvor der er mulighed for søskende at mødes, lære nyt, dele erfaringer og skabe venskaber der rækker langt ud over kurset. I andre lande som vi sammenligner os med England, Italien og sågar Australien er der også fokus på søskende. Vi har i vores PR fået kontakt med en søskendeorganisation i England, som har sendt os linket til en video, der fortæller om deres måde at lave søskendekurser på. Se den, den er sjov og lærerig og så træner du lige dit engelsk. Ikke så dårligt endda.

onsdag den 29. januar 2014

Ådalskolens søskendekursus udgiver et E-hæfte

”Jeg kan mærke, at jeg trænger til en pause…” siger en 11 årig pige, som har en søster med autisme, som hun elsker uendeligt højt og som hun gerne går gennem ild og vand for. ”Det har aldrig været noget, som har fyldt så meget hos mig…” siger en bror, som har en næsten jævnaldrende søster med Downs Syndrom, som han på alle tænkelige måder beundrer, fordi hun er så sej. Udsagnene er vidt forskellige, fordi de kommer fra to forskellige søskende i to forskellige situationer. De afspejler meget godt, at det er meget forskelligt, hvordan man oplever at have en bror eller søster med et handicap.
Vi har nu skrevet et E-hæfte direkte til søskende som vi gerne sender til dig som en PDF fil. E-hæftet er skrevet direkte til søskende og derfor i et læsevenligt sprog og med gode tips og tricks til dig. Skriv os en mail og vi sender det straks.

tirsdag den 28. januar 2014

Ådalskolens tanker med et søskendekursus

Formålet og tankerne bag et søskendekursus er at gøre en særlig indsats for de børn, der har en bror eller søster med et handicap. I en søskendegruppe er der særlig fokus på børnenes individuelle behov. Der skabes mulighed for snak og hygge blandt børnene og de kan nemt komme til orde i et mindre trygt forum. Det enkelte barn kan vælge at fortælle sin historie, men det er ikke en nødvendighed for, at gruppen kan fungere og alle børn får noget ud af at deltage. I gruppen kan der gennem konkrete øvelser og aktiviteter, eksempelvis tales om det at vokse op sammen med en søskende der har et handicap. Vi ser film og taler om ligheder og forskelle bagefter, lytter til hinanden og kommer med gode alternative løsninger på problemer, vi lægger øre til hverdagsoplevelser, drillerier i skolen og taler om tanker og følelser. Ja alt det som de deltagende søskende finder vigtigt.
Som højdepunkt på søskendekurset tager vi på en søskendecamp som varer 2 dage og som indeholder en overnatning. Det er sjovt og hyggeligt at være afsted og børnene kender hinanden på dette tidspunkt rigtig godt. Formålet med søskendegrupperne er også i lige så høj grad at give børnene mulighed for at mødes og hygge sig. Lidt ekstra opmærksomhed og interesse er ofte en stor del af det nogle af børnene har brug for. Dynamikken i gruppen og de fællestræk, som karakteriserer børnenes situationer bruges til at støtte det enkelte barn i dets personlige udvikling. Børnene vil hurtigt opleve, at der er andre på kurset, der går rundt med samme tanker og oplevelser og vil derfor føle sig som en del af et særligt fællesskab. Ideen er fundamentalt at styrke børnenes mestring i hverdagen sammen med deres søskende og give grobund for et socialt netværk blandt de andre deltagere.

søndag den 26. januar 2014

Nu vil jeg gøre noget ved det og jeg glæder mig

Jeg er en dreng på 10 år og jeg er heldig fordi jeg er blevet tilmeldt Ådalskolens søskendekursus som begynder d. 22. marts. Gennem min barndom har jeg været storebror til en søster med et handicap. Det gik først op for mig, at der var noget ganske anderledes ved hendes adfærd da jeg var omkring 6 år. Jeg husker det tydeligt. Min søster har for et par år siden fået diagnosen autisme. Et handicap som er livslangt og som lægerne kalder for en gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Min søsters udvikling (at kunne gå, tale og begå sig blandt andre) er forstyrret og følger ikke andre børns udvikling. Det betyder, at hun kan være bedre til nogen ting eller ligeså god som andre til nogle ting, mens hun på andre punkter har meget svært ved at klare sig ligeså godt som andre. Allerede da hun gik i børnehave talte mine forældre om at hun virkede anderledes. I børnehaven og videre i skolen, kunne min mor se at der var noget anderledes ved lillesøster. Hun kan finde på at prikke mig i øjnene, ikke fordi hun er vred på mig. Hun kan også bide mig når hun bliver vred. Jeg bliver tit frustreret når hun opfører sig mærkeligt eller bliver vred helt uden grund. Min søster er virkelig svær at være sammen med, hun er inde på sit værelse det meste af tiden og kommer kun ud når vi skal spise eller hun skal på toilet. Hvis jeg banker på hendes dør er det sjældent at hun er glad for at se mig og hun bliver meget nemt sur. En forkert bevægelse og hun smider én ud derfra. Når vi har det godt sammen, så går det rigtig godt. Jeg bliver irriteret på hende, når hun ikke forstår hvorfor jeg reagere som jeg gør. Og jeg føler mig snydt, snydt for den fantastiske søster jeg kunne have haft... Jeg elsker hende utrolig højt og jeg ved ikke hvad jeg ville gøre uden hende, men det er bare så svært. Jeg føler at det er uretfærdigt for mig, fordi det altid er mig der skal undvære eller undskylde. Hvis hun er sur er det mig der skal sige undskyld for ellers bliver der bare endnu mere ballade. Det er svært for mig fordi jeg føler, at hun har så mange muligheder i sit liv, hvis hun bare ville, men jeg ved jo godt at hun ikke kan. Jeg ved jo godt hun har det handicap som hedder autisme. Nu glæder jeg mig enormt meget til at møde andre søskende på kurset og høre deres historier om deres søskende.

onsdag den 22. januar 2014

Ansøg kommunen om merudgifterne

Vi får mange mails om merudgifter. I den forbindelse har vi skrevet til Socialministeriet og vi har fået følgende svar tilbage:

 

Merudgifter til børn

En familie, der i hjemmet har et barn eller en ung under 18 år med et handicap eller en langvarig sygdom, kan efter servicelovens § 41 få dækket de merudgifter, der er en følge af barnets handicap eller sygdom, i form af en merudgiftsydelse. Barnet skal forsørges i hjemmet. Familien skal have merudgifter over et vist beløb.

Udbetaling af en merudgiftsydelse
Eksempler på merudgifter:
  • særlig kost
    • medicin
   • beklædning og fodtøj
  • ekstra vask
 • beskæftigelse i fritiden
 • handicaprettede kurser til forældrene og andre pårørende.

Barnet skal forsørges i hjemmet. Det vil sige, at barnet skal bo hos sine forældre eller andre pårørende. Et barn, der er indlagt på sygehus, er på aflastning, eller midlertidigt - som led i almindelig skolegang - går på kost- eller efterskole, bliver også betragtet som værende forsørget i hjemmet. Hvis barnet ved medvirken af de sociale myndigheder har ophold uden for hjemmet, bliver barnet ikke betragtet som værende forsørget i hjemmet. Familien skal have merudgifter, der overstiger en vis minimumsgrænse inden for et år, før familien kan få udbetalt en merudgiftsydelse. Det kan både være løbende udgifter og enkelte udgifter. Familien udarbejder sammen med kommunen et overslag over de udgifter, de efter al sandsynlighed vil få i det kommende år. Familien får udbetalt en fast månedlig merudgiftsydelse, som er fastsat ud fra et standardbeløb. Hvis der pludselig opstår nogle uventede store udgifter, kan ydelsen reguleres for en kortere periode for at kunne dække større enkeltudgifter på det tidspunkt, hvor merudgiften opstår. Familien kan f.eks. have merudgifter til: Handicaprettede kurser er søskendekurser.

Nikolaj fortæller om den hjælp han fik til at sætte ord på følelser

Søskende til børn med et handicap udvikler ofte en række beundringsværdige personlige egenskaber og langt de fleste føler sig beriget af oplevelsen af ​​at vokse op i deres familie. Nogle søskende er meget tolerante og forstående over de forskelle, de oplever i deres brors eller søsters liv. På den anden side kan søskende også stå over for en række ekstra udfordringer, blive flove af reaktionerne fra deres bror eller søster, eller de kan blive vrede over at få mindre opmærksomhed end deres bror eller søster. Selvom hver eneste søskende erfaring er unik, kan mange søskende godt bruge lidt ekstra støtte gennem barndommen. Selv om de fleste søskende fortæller om de sjove oplevelser som de har med deres bror eller søster kan det også være hårdt at være søskende. På en af kursuslørdagen har vi emnet ”følelser” på programmet. Der kommer rigtig mange gode bud frem og her er et par af citaterne fra Nikolaj. Vi har fået lov til at bringe Nikolajs citater.

At føle mig flov
Nikolaj: "Når vi er i supermarkedet og Signe begynder at græde og skrige virkelig højt, fordi hun ikke ønsker at blive i vognen men hellere vil hoppe ud. Hun gør det under hyl og skrig og jeg føler mig virkelig flov”.

At føle mig stolt
Nikolaj: "Sidste år var jeg til musikkoncert på hendes skole og jeg følte mig så stolt, da hun sang en hel sang foran omkring 50 fremmede mennesker".

At føle mig trist
Nikolaj: "Det var så hårdt, da min far og mor blev skilt. Vores mor græd og ofte begyndte min lillesøster også at græde. Jeg prøvede ikke at græde for at gøre det værre, men jeg følte mig så ked af mig selv, at jeg ikke vidste, hvad jeg skulle gøre".

Ådalskolens søskendekursus i Ringsted henvender sig til børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et handicap. Har du et barn som har lyst til at deltage på det næste kursus i marts 2015. Se datoerne et andet sted her på Bloggen.

tirsdag den 21. januar 2014

Gode tips og tricks fra forældre og søskende

At passe, give omsorg og opdragelse til børn med handicap tager rigtig meget af forældrenes tid og nogle gange kan søskende kan føle sig holdt udenfor og i særlige tilfælde kan det ende i en vrede. Det kræfter ofte en balance gang mellem tid, møder og daglige gøremål at opfylde behovene hos alle i familien. Søskende der vokser op med en bror eller søster med et handicap har brug for anerkendelse og at føle sig speciel ligesom alle andre børn. Ved at følge nogle af disse tips hjælpe det til at sikre at søskende lærer, at de er et vigtigt medlem af familien. Vi har fået en masse gode tips fra søskende og forældre til at hjælpe søskende med at føle sig mere glad og tilfreds.
Tal med søskende. Vær 100 % ærlig omkring barnets handicap. Læs alderssvarende bøger, fortæl om barnets særlige behov og vær åben for at besvare eventuelle spørgsmål. Der er ingen spørgsmål der er forkerte.
Skab familie tryghed. Det er naturligt for en søskende en gang imellem at have nogle negative følelser om brors eller søsters handicap. Vær lyttende overfor disse følelser og giv mulighed for at det er ok at tale om følelserne også dem som ikke er rare at lægge øre til.
Giv individuelt tid til søskende. Tag søskende med til forskellige aktiviteter, som fokuserer på de ting, de hver især kan lide at gøre. Søskende vil elske at have far eller mor for sig selv også selvom det kun er i korte perioder.
Planlæg gode familie aktiviteter. Find på nogle aktiviteter, som alle i familien kan nyde sammen, såsom at gå en tur i skoven, spille et spil eller sætte noget musik på og dans. Det giver familiesammenhold ved at lære søskende at lege og skabe en god relation til sin bror eller søster med et handicap.
Giv søskende selvstændig plads. Nogle søskende har brug for at have et sted der er deres egen. Hvis det ikke er muligt at give barnet sit eget værelse så skab et særligt rum, hvor han kan have hans legetøj og andre personlige ejendele. Sørg for, at søskende har tid til sig selv, når han har brug for det.
Giv søskende fritidsaktiviteter. Find på aktiviteter som søskende nyder, såsom sport, dans eller spejder. Tilmeld barnet i nogle aktiviteter for at give dem mulighed for at få nye venner uden for familien.
Find en søskendegruppe til barnet. Søskende vil sandsynligvis drage en kæmpe fordel ved at tale med andre søskende til børn som også har en bror eller søster med et handicap. Ådalskolens søskendekursus i Ringsted tilbyder sådanne grupper. Se yderligere her på bloggen eller på hjemmesiden www.aadalskolen.dk 

fredag den 17. januar 2014

Kursusfolderen er klar

Kursusfolderen ligger klar til download på hjemmesiden www.aadalskolen.dk
Her finder du også den tilmelding som skal udfyldes og sendes til sagsbehandleren som har mulighed for at bevillige kurset. Ansøg sagsbehandleren i god tid.
Vi glæder os til at modtage jeres tilmelding.

Igen søskendekursus i Ringsted

"At komme på et søskendekursus hjælper mig til at forstå min storebror meget bedre"

At komme af sted på søskendekursus er en sjov og spændende oplevelse, hvor man møder andre børn, som også har en bror eller en søster med et handicap.
Ådalskolen i Ringsted har søskendekursus igen:
Kursusfolder og tilmelding downloades som PDF filer fra www.aadalskolen.dk i menuen ”Søskendekursus NYT”.

Anna var med på Ådalskolens søskendekursus i efteråret og hun skriver følgende e-mail til os. Mange tak Anna og hvor er det fedt at høre fra dig.
Jeg er en pige på 12 med en lillebror på 11 med en autisme spektrum forstyrrelse. Min bror har altid været ret speciel og meget genert, men det var først da han blev lidt ældre at vi begyndte at tro at der virkelig var noget galt. Han blev meget aggressiv over de mindste småting, lukkede sig inde på sit værelse og havde en masse mærkelige ritualer vi ikke måtte bryde. Hvis vi forsøgte gik han fuldstændig amok og slog og bed sig selv. For ½ år siden blev han indlagt på børne- psykiatriske afdeling. Vi har nu vidst at han har en autisme spektrum forstyrrelse i ca. 3 måneder nu og det har ændret os alle i min familie. Vores hverdag er helt anderledes. Vi er f. eks begyndt at have meget fastere rammer og respektere at nogle af hans ritualer f. eks at han aldrig vil drikker den sidste tår saft i hans glas og har behov for at gå og svinge en pind rundt i flere timer. Jeg bliver heller ikke så sur på ham mere. Jeg ved at det er fordi han ikke er helt normal at han gør som han gør. Han har fået en støttelærer som han er blevet virkelig glad for. Han har lige afleveret sin første lille skoleopgave og måske er der endda mulighed for at han skal til eksamen på et tidspunkt, når han bliver rigtig dygtig. Det håber jeg rigtig meget på. Alligevel bekymrer jeg mig rigtig meget for hans fremtid, hvor skal han bo og hvem skal passe på ham. Min mor har læst rigtig mange bøger på biblioteket, men jeg forstod det  ikke da jeg var yngre, hvad et barn med autisme var selvom hun prøvede at forklare mig det. I efteråret deltog jeg i et kursus for søskende på Ådalskolen i Ringsted. Jeg havde aldrig mødt andre børn med de samme problemer som mig. Det blev til 4 super lørdage, som jeg altid glædede mig rigtig meget til og en sjov hyttetur for mig, som var rigtig hyggelig. Jeg har kun en gang før været af sted uden at min lillebror var med. Når de andre børn fortalte om deres søskende og om hvad de kunne finde på, kunne jeg sidde og tænke, at det havde oplevet præcist på samme måde. Jeg kan huske at det var som om at møde en slags soul mates, selvom jeg jo godt ved, at alle vores søskende er forskellige. Jeg mødte to rigtig søde piger som jeg stadig snakker med. Jeg var virkelig glad for at jeg deltog og jeg vil gerne med igen, men nu er jeg for gammel. Min mor kikker efter søskendekurser for ældre søskende.Derfor vil jeg bare sige til alle jer søskende derude, hvis I har en bror eller søster med et handicap -  tag med på søskendekursus I vil ikke fortryde det.


De bedste hilsner til alle jer søskende derude.
Anna

tirsdag den 14. januar 2014

Planlægningen af forårets søskendekursus er i fuld gang

Lørdag d. 22. marts begynder Ådalskolens søskendekursus. Vi er ved at lægge sidste hånd på et nyt og spændende program der har til formål at støtte søskende som har en bror eller søster med et handicap. Vi vil gerne have at søskendekurset giver et helhedsorienteret blik og at det bliver betragtet som et tilbud som kommunen bruger.

Børn med et handicap er individer – individer, som er en del af familien. Og familierne får del i handicappet på den ene eller anden måde. De behøver på ingen måde at blive handicappede familier af den grund. Faktisk mener vi, at det er en vigtig brik i forståelsen af familien, der får et handicap tæt ind på livet, at der først og fremmest er tale om en familie som alle andre med dens glæder og sorger – og som vi har skrevet mange steder her på bloggen kan det også indebære meget positivt fx at få et barn med et handicap. Alligevel kan det være nok så vigtigt at have øje for familielivet, og hvordan det fungerer. Det er ikke svært at forestille sig, at det kan være vanskeligt for et barn med handicap at profitere af træning og skolegang, hvis familielivet ligger i ruiner eller hvis der er andre forhold der ikke fungerer. Det kan være svært for familien at støtte op om indsatsen, hvis den ikke får den nødvendige hjælp eller støtte. Vi kan med fordel rette blikket mod den samlede families behov og ikke kun det enkelte barn med handicap. En del af den opmærksomhed kan rettes mod kontakten mellem familie og det kommunale system. Mange af familierne har et langvarigt samarbejde med det offentlige system omkring støtte af barnet. Det samarbejde er ofte afgørende for, at familielivet får rimelige vilkår at udvikle og udfolde sig på, og for om det lykkes også at fastholde de positive relationer som forældre/barn og bror/søster.

Forældre forklarer søskende om autisme

Det er vores erfaring og overbevisning, at børn er en smule klogere end vi
oftest er tilbøjelige til at tænke. Søskende som har en bror eller søster med autisme ved bare at noget “ikke er rigtigt". Dette udmønter sig ofte i følelser som skyld eller ansvar. Nogle børn har en tendens til at internalisere disse følelser og bebrejde sig selv. Så den bedste måde at håndtere dette issue på er at være åben og ærlig og i tide fortælle barnet sandheden. Hvis du føler dit barn er gammelt nok til at forstå, at barnet med autisme er "særlig" eller forskellige fra andre børn så gør det, men giv kun barnet så meget information som du føler, at han eller hun kan håndtere. En måde du kan forklare autisme til dit barn på er at sige "autisme gør din bror/søster særlig, det gør at han eller hun tænker anderledes end de fleste mennesker". Dit barn kan sikkert nogle gange have svært ved at forstå, hvorfor deres søskende får lov til at gøre ting, de ikke selv kan gøre, såsom at rejse sig fra bordet før tid, spille I-pad I stuen osv. Også disse situationer kan være gavnlige at sætte ord på således at søskende ved hvorfor deres bror eller søster får lov til noget anderledes end dem selv. I nogle familier fungerer det fint med at have special tid. De kalder det for “mor og mig tid” hvor de spiller underholdende spil, tager i biografen, går en tur eller noget andet. Det er vigtigt at barnet ved at du som forældre er tilrådighed. Nogle søskende er meget nysgerrige I at vide, hvad handicappet betyder og stiller mange spørgsmål. Andre søskende har ikke dette behov. Uanset hvad er det vigtigt at lytte og finde ud af hvad der er vigtigt for søskende.
På søskendekurser kan søskende møde andre børn på deres egen alder som har en bror eller søster med et handicap. Et frirum som er meget givende for dem og hvor det for mange af børnene er første gang, at de møder andre børn som også har en bror eller søster med et handicap.

søndag den 12. januar 2014

Ny kursusfolder på trapperne

Om ganske få dage kommer vores nye folder omkring Ådalskolens søskendekursus. Vi starter et nyt søskendekursus i midten af marts måned og der er allerede nu åbent for tilmeldinger. Et søskendekursus er for børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et handicap. Nogle børn støder på udfordringer ved at have en søskende med et handicap og det er mange af disse udfordringer, som vi gerne vi italesætte og lære søskende at håndtere de anderledes udfordringer som de kan opleve. Når søskende lærer at håndtere disse særlige karv vil det gøre deres barndom lettere og vi vil også gerne lære dem nogle færdigheder, der vil gøre dem mere effektive og modstandsdygtige voksne. Kursusfolderen kan findes på Ådalskolens hjemmeside hvor det er muligt at downloade den som en PDF fil.
Vi glæder os til at få jeres tilmeldinger som kan sendes via e-mail.

fredag den 10. januar 2014

Et kursus for søskende hjælper dem godt på vej

11 drenge og piger har afsluttet Ådalskolens søskendekursus i efteråret 2013.
De er alle vendt godt hjem med en masse oplevelser rigere og fra flere af dem har vi hørt, at noget af det bedste ved søskendekurset var at møde andre børn, lære noget om handicappet og vide, at der er mange andre børn som har præcis de samme oplevelser som dem selv. Her er lidt om hvad der sker på Ådalskolens søskendekursus. Første kursus lørdag er en varm velkomst. Efter ankomsten begiver nogle af børnene sig nysgerrigt rundt på Ådalskolen og udfolder sig straks i snak og leg, imens andre lidt tøvende observerer det, som sker omkring dem. Det er vigtigt, at alle børnene på søskendekurset føler sig trygge og får en god velkomst. Derfor lægger vi vægt på, at børnene føler sig velkomne og at vi laver en masse samarbejdslege og sjove aktiviteter.
Vi ønsker at søskendekurset skal være ”en del af børnenes virkelighed”. Det at være søskende til en bror eller søster med et handicap er ofte en livslang udfordring på både godt og ondt. Det handler om helt almindelige børn med et ualmindeligt vilkår i livet. De vokser op og modnes under helt andre vilkår end deres kammerater og kan derfor sjældent spejle sig i andres liv og hverdag. De er ofte den eneste i deres klasse, der har en søskende med handicap, og de har derfor ikke mulighed for, at dele hverdagens udfordringer med andre, der naturligt genkender og anerkender de anderledes opvækstvilkår. På mange måder er deres bror eller søster med handicap omdrejningspunkt for hele familien.
En mærkbar forandring...
Programmet på et søskendekursus er udfordrende og veksler mellem leg, undervisning, øvelser, fil og hygge. Børnene er begejstrede og har svært ved at holde latter og smil tilbage, når der legen ”Flagermus og flue” i gymnastiksalen sammen med forældrene. De er nemlig med i den første times tid på den første kursuslørdag. Det er ikke kun i forbindelse med legeaktiviteterne, at der sker forandringer, når børnene begynder at falde til. Nye venskaber udvikler sig, og behovet for at afprøve grænser mindskes. Også den tidligere så skeptiske finder sin rolle, som den ældste i gruppen, og giver en hjælpende hånd med de mindre børn.


På søskendekursus opdrager vi ikke på børnene...
Det er ikke problemer som er i centrum, r vi afvikler kurser for søskende på Ådalskolen, men derimod stemningen og indholdet, der skal være optimale, for at børnene får en fed oplevelse. Ifølge en af kursuslederne John Quist Frandsen er formålet med kurset ikke at opdrage børnene, men derimod at fylde dem med positive oplevelser og skabe et netværk som de meget ofte har brug for. Det gøres blandt andet ved, at børnene så hurtigt som muligt rystes sammen og kommer ud og afprøver aktiviteter sammen med de andre børn. Allerede efter de 2 til 3 timer føler børnene sig trygge nok til, at de fra hver deres side hiver og flår i os gruppeledere og forsøger at råbe højest om hvem, der skal sidde ved siden af hvem. Den højlydte summen vidner om, at børnene i løbet af meget kort tid føler sig tilpasse på Ådalskolens søskendekursus, som udgør rammerne for de følgende 3 lørdage.

”Fedt de voksne gider at lege hele tiden”
Som lørdagen går får de 11 børn nye kammerater og nyder den opmærksomhed, de får af gruppelederne. Julie på bare 11 år fortæller grinende, at det bedste ved søskendekurset er ”at de voksne gider lege hele tiden”. Nogle af børnene på kurset oplever en uvant bekræftelse og interesse fra gruppelederne, hvis eneste mål er, at indholdet undervejs skal leve op til børnenes forventninger. At dette er lykkedes ses tydeligt når dagen er kommet, hvor der skal tages afsked. Vi afslutter lørdagen med en særlig søskendeceremoni. Der bliver sunget, uddelt kram og sagt på gensyn til de nye venner og veninder.

onsdag den 8. januar 2014

Et klart og tydeligt budskab fra søskende

“Husk at holde af din søskende for hvem de er og hvad de kan, i stedet for hvad de ikke kan”. Det helt klare budskab fra de søskende vi har fået gennem Ådalskolens søskendekursus er, at den bedste form for støtte kommer, når der afsættes tid til dem på regelmæssig basis og får dem til at føle sig specielle. Søskende fortæller også, at det er vigtigt at give dem oplysninger om handicap og hvordan det påvirker deres bror eller søster (vi skal passe på ikke at overbelaste med oplysninger men give dem på en naturlig måde i stedet for at udsætte børnene for forelæsninger). Hvilke oplysninger der gives, vil afhænge af en søskendes alder og niveau af forståelse. Til yngre børn bør oplysninger sigte på at reducere misforståelser, der kan føre til bekymringer. I den ene gruppe af søskende fortalte en 10 årig dreng, at han virkelig var bekymret for at få mæslinger, fordi hans bror var blevet autistisk efter at have fået dem og han ønskede ikke det samme skulle ske for ham. En kort snak om, hvad vi ved om årsagerne til autisme reducerede hans bekymringer og ængstelser. Det var en stor lettelse for ham. Det er vigtigt for søskende at kunne tale med nogen om deres egne følelser og behov, uden frygt for at blive opfattet som fjollet, barnlig eller tilføje deres forældre flere problemer. Mange forældre yder et ”lyttende øre” på meget fin vis, men nogle søskende fortæller, at det er lettere at tale med nogen, der ikke er en del af deres egen familie, men alligevel har en god forståelse for handicap og de ​​vanskeligheder, som der kan være i familien. Mange søskende fortæller samstemmende om fordelene ved at tale og dele deres oplevelser og erfaringer med andre søskende og ved at høre og mærke, at de ikke er alene. "Det gør at jeg føler mig normal og ved, at andre børn oplever de samme ting som mig." 

tirsdag den 7. januar 2014

Det hjalp at tale med andre børn

Det hjalp at tale med andre børn - sn.dk - sn.dk - Lokal - Ringsted


Tak Julie og til din familie fordi I ville være med i denne artikel. Den gav os rigtig megen positiv feedback.


De bedste hilsner
John

Det særlige frirum på søskendekurser

Børn som har en bror eller søster med et handicap kan være mere ansvarlige og hensynsfulde end andre børn. Rigtig mange kan have behov for et frirum i særlige søskendegrupper, som netop nu igen tilbydes fra Ådalskolen i Ringsted. Et tilbud til børn i alderen 9-12 år, som har en bror eller søster med et handicap. Ideen er at give søskende et frirum, hvor det er deres behov, der er i fokus. Der findes ikke meget entydige svar på, hvordan det påvirker børn at have søskende med et handicap. Men både forskning og praksiserfaring peger på, at de kan opleve et ekstra ansvar og ofte udvikler en stor omsorg for deres handicappede bror eller søster. Måske skal de hjælpe mere til derhjemme, nogle passer fra tid til anden deres søskende og mange vænnes til at tage en form for ekstra hensyn i hverdagen. Tålmodighed er noget som søskende er super gode til.

Det næste søskendekursus:

Lørdag d. 22. marts 2014 fra 9-15.00

Lørdag d. 5. april 2014 fra 9-15.00

Lørdag d. 3. maj 2014 fra 9.00 til søndag d. 4. maj kl. 15.00

Kursusfolderen og tilmeldingen kan downloades som en PDF fil på www.aadalskolen.dk i menuen ”Søskendekursus NYT”

Overansvarlige. Den større ansvarlighed behøver langt fra at være af det dårlige, fastslår socialpædagog John Quist Frandsen, der er en af gruppelederne bag Ådalskolens søskendekurser. Nogle af børnene har tilbøjelighed til at blive for overansvarlige og sætte sig selv for meget i skyggen. Så er det, at et søskendekursus kan være en mulighed for at få lukket op. Både for det svære, som fx jalousi og irritation, sorg og skyld og for det sjove – eller for det, der måske er hverken-eller, men bare fylder hverdagen lige nu. Almindelig hygge er der også plads til, fortæller John Quist Frandsen. ”Vi starter med et hyggeligt morgenbord med hjemmebagte boller" og så er søskendekurset ellers i gang alt i mens vi snakker om stort og småt.

fredag den 3. januar 2014

Nytårshilsen klar – parat – start

Et hæsblæsende år 2013 er slut og megen positiv energi er lagt i bestræbelserne på at etablere Ådalskolens første søskendekursus.
Et søskendekursus er for børn som har en bror eller søster med et handicap. Her ved årsskiftet vil vi gerne sige goddag og velkommen til forårets søskendekursus.
Mange møder er gået, megen feedback og mange emails er modtaget. Tusind tak for dem. Uden jeres jeres medvirken, så var søskendekurset aldrig blevet til noget, da det jo er jer derude som i sidste instans skal godkende om ideen bliver sat ud i livet eller ej.

2014 bliver sandsynligvis et begivenhedsrigt år, hvor vi skal have sat gang i endnu et kursus og ønsker også at få vores navn yderligere fast blandt kommuner og forældre på hele Sjælland. Vi håber I fortsat vil hjælpe os med dette arbejde og glæder os til at skrive en masse her på bloggen.
Vi vil med disse ord ønske jer alle et godt nytår og vi glæder os til det fortsatte samarbejde.

De bedste hilsner

Birgit, Birgitte og John

Vi udforsker, er nysgerrige og stille støttende spørgsmål

Dette blogindlæg handler om det pædagogiske fundament vi har på Ådalskolens søskendekursus, de tekniske greb som vi bruger og hvorfor vi...