torsdag den 11. oktober 2018

Søskendekurser rækker længere


En af de vigtige erfaringer fra de senere års indsatser på området er, at børn med en bror eller søster med et handicap, kan have et meget stort udbytte af at møde jævnaldrende med opvækstvilkår som dem selv. Det kan eksempelvis ske på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted. Her kan børnene blandt andet få viden om deres søskendes handicap, udveksle erfaringer med andre i lignende situationer, få praktisk og personlig støtte og få mulighed for at sætte ord på en masse tanker og oplevelser. Søskende der har deltaget i kurserne fortæller, at de er lettede over at have fået en forklaring på deres bror eller søsters handicap, der er skabt en større forståelse og flere af børnene ser og kontakter også hinanden i mellem kursusdagene.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Søskendekursus holder sommerferie

Hej alle Ådalskolens søskendekursus holder sommerferie i juli måned. Vi ønsker alle vores søskende og familier en god og dejlig ferie og ...