mandag den 11. juni 2018

Søskendeperspektivet


Ådalskolens søskendekursus fra Ringsted har netop været på Brogården i Middelfart for at fortælle om erfaringerne med søskendekursus og om søskendeperspektivet. Siden 2011 har Ådalskolen afholdt søskendekurser for børn i alderen 9-12 år og det er efterhånden blevet til rigtig mange erfaringer. Erfaringer og viden som det er meget interessent at dele med andre som også er interesseret i denne målgruppe. At skabe sig en forståelse af et søskendeperspektiv handler om, hvad børnene selv siger, og hvordan de oplever at have en søskende med en funktionsnedsættelse. Beretninger fra søskende viser, at det kan være svært at være søskende til et barn med funktionsnedsættelse eller et handicap. Forskning peger på forskellige forhold, som forældre, fagfolk eller andre, der er i kontakt med søskende, kan være opmærksomme på i forhold til barnets trivsel og mentale sundhed. Forholdene formidles af Nadia og John fra Ådalskolens søskendekursus. Forskningen peger på en række gode råd til forældre og fagpersonale om, hvordan man bedst kan hjælpe søskende til børn og unge med funktionsnedsættelse. Rådene handler bl.a. om at give de søskende plads i familien, at skabe åbenhed, ærlighed og viden omkring den pågældende funktionsnedsættelse samt at styrke søskenderelationen. Disse konklusioner fra forskning ligger tæt op af søskendes egne oplevelser af behov for hjælp og forståelse, som bliver beskrevet i Karin J. Friheds bog ”Autismen tæt på” (2015). I interviews med søskende til børn og unge med autisme beskriver de interviewede søskende selv, at dét ikke at blive glemt af forældrene, at få plads i søskendeflokken samt at få alenetid med forældrene er gode råd, som de vil give deres forældre. Nadia og John peger ligeledes på en række opmærksomhedspunkter rettet mod forældre, sundhedspersonale og andre, der arbejder med søskende. Disse opmærksomhedspunkter er baseret på refleksioner fra søskende samt retningslinjer fra den eksisterende forskning på området:
Støt forældrene, så de bedre kan støtte søskende
Sørg for, at forældrene har nok viden, som de kan videregive til søskende
Styrk søskenderelationen
Synliggør, at alle børn er lige vigtige
Giv information
Vær åben og ærlig
Giv søskende emotionel støtte
Hav ekstra opmærksomhed på søskende
Skab gode sociale kontakter, hvor søskende kan få den
At have et søskendeperspektiv og sætte skarp fokus på børnene mener Nadia og John er en særdeles vigtig indsats. Det er trods alt disse børn som kommer til at have den længste relation i livet med deres bror eller søster med særlige behov. Det er dette fundament som fremtiden skal hvile på og derfor er det god mening at prioritere uddannelse og viden til disse børn.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Søskendekursus holder sommerferie

Hej alle Ådalskolens søskendekursus holder sommerferie i juli måned. Vi ønsker alle vores søskende og familier en god og dejlig ferie og ...