tirsdag den 12. juni 2018

Den hele familie


Et barn med funktionsnedsættelse – og en hel familie, der skal trives og fungere sådan skriver Sicialstyrelsen i en folder som udkom for et par år siden. Materialet kan downloades på https://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/born-med-funktionsnedsaettelser/inspirationsmateriale-en-hel-familie og giver et virkelig godt billede af 5 indsatser som rammer den hele familie. At have et barn med en funktionsnedsættelse påvirker naturligvis hele familien og materialet fra Socialstyrelsen er i den grad med til at sætte fokus på den hele familie. Og omvendt påvirkes barnet af familiens trivsel og måde at håndtere funktionsnedsættelsen og dens konsekvenser. Derfor hænger det hele sammen nærmest som et spindelvæv og derfor giver det kun god mening i at indtænke søskende som en indsats. Ådalskolens søskendekursus i Ringsted er et af disse tiltag og optager søskende som er i alderen 9-12 år. Kurserne matcher alle diagnoser og udbydes tværkommunalt.


Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Søskendekursus holder sommerferie

Hej alle Ådalskolens søskendekursus holder sommerferie i juli måned. Vi ønsker alle vores søskende og familier en god og dejlig ferie og ...