lørdag den 2. juni 2018

At mærke at andre søskende kan bruge det man siger

At være en del af søskendekurset. Overordnet har tilbagemeldingerne fra alle børnene på søskendekurserne været positive. Blandt andet er den gode energi og de tydelige formål på lørdagene blevet fremhævet. Børnene har haft en oplevelse af at det har været seriøst at deltage på et søskendekursus og har oplevet gode kompetencer hos de 3 voksne Birgit, Nadia og John. Børnene nævner, at det har været inspirerende at deltage på søskendekurset og at mødernes indhold har været meget vedkommende, hvilket fremgår af følgende citat: ”Det var nyt for mig at jeg kunne fortælle om min storebror som har infantil autisme. Det var netop det jeg havde brug for og derfor fortsatte jeg. Jeg kunne pludselig se, at der var mange problemstillinger, jeg kunne kende fra min egen dagligdag og det var en enorm lettelse at høre dem fortalt af andre børn. Sammen fandt vi på nye løsninger sammen”. At deltage på et søskendekursus har således for dette barn givet endnu mere styrke til søskenderollen. Børnene giver derudover udtryk for en oplevelse af at blive involveret i søskendekurset og af, at deres input på lørdagene bliver hørt. Samtidig har de en oplevelse af, at deres deltagelse er vigtig samt at deres input er væsentlige for hele kursets forløb. En pige på bare 11 år siger følgende: ”Jeg har fået en masse med hjem og jeg har også en oplevelse af, at de andre søskende fik, hvad de kom efter. Man føler virkelig, at det er vigtigt, at man kommer fordi de andre søskende kan bruge det jeg kommer med.”

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Søskendekursus holder sommerferie

Hej alle Ådalskolens søskendekursus holder sommerferie i juli måned. Vi ønsker alle vores søskende og familier en god og dejlig ferie og ...