mandag den 4. juni 2018

God erfaringer fra søskendekurser

Ådalskolen i Ringsted har tilbudt søskendekurser for børn i alderen 9-12 år siden 2011. Vi har her samlet en håndfuld gode erfaringer til dig, som er tæt på en person med særlige behov eller har et handicap.
Lyt til søskende
Lyt for at forstå - ikke for at forandre. Her er det vigtigt, at dialogen ikke nødvendigvis handler om at blive enige - derimod om at blive klogere.    
Stil spørgsmål
Spørg ikke kun hvorfor. Det kan nemlig føles meget afkrævende og vanskeligt at besvare et hvorfor, men spørg i stedet interesseret og gerne med brug af ordene hvad og hvordan. På denne måde får du uddybet problemerne uden at virke bedrevidende. Efterspørg også søskendes forslag til, hvordan du bedst kan støtte/hjælpe.  
Respekter grænser
Vær direkte og ærlig. Sig kun det, du virkelig mener, og respekter at du engang imellem slet ikke behøver at sige noget. Gør klart over for dig selv og den syge, hvad du kan hjælpe med, og hvad du ikke kan hjælpe med. Tag udgangspunkt i dig selv og vær opmærksom på søskendes grænser. Pas på ikke at bagatellisere oplevede problemer og symptomer, da ingen ved hvad et andet menneske tænker og føler. Beskriv i stedet for, hvad du ser og hører.  
Indhent viden om handicappet
Viden og indsigt i forhold til handicappet er vigtig. Viden løser ikke handicappet, men den kan gøre det lidt lettere at forstå, hvad der sker med ens søskende som har et handicap. Giv dig tid til at skrive spørgsmål ned, og drag ikke forhastede slutninger. Som søskende vil du så forfærdelig gerne gøre noget, og få nogen til at gøre noget, men så godt som al fremgang omkring handicap tager tid – så vær tålmodig.    
Tillad dig at have ønsker og behov
Mange søskende føler, at de ikke kan være bekendt at gøre noget godt for sig selv, når ens bror eller søster har det så svært. Men med de mange opgaver og udfordringer, din familie bliver stillet over for, er det vigtigt også at få levet sit eget liv og skabt den plads og tage den tid, der skal til for at bevare et overskud. Et overskud som er helt nødvendigt, når du skal være en god og kærlig støtte for en søskende med et handicap navnlig også i fremtiden.      
Tag ansvar - ikke mindst for dig selv
Det er meget naturligt, at vi som mennesker tager ansvar for hinanden i familien, og det er naturligt, at du som søskende tager ansvar for den bror eller søster som har et handicap. Men husk at der er grænser for ansvarets omfang. Til tider er det at sætte grænser netop at vise ansvar. At sætte grænser for den søskende med et handicap og at tage svære beslutninger kan være svært, men engang imellem kan det også være nødvendigt.  
Vær åben
Det er ofte en svær oplevelse, når man er søskende til en bror eller søster som er handicappet. De fleste børn fortæller på søskendekurserne, at de bliver meget bekymrede, og kun ønsker at hjælpe. Som søskende kan du i periode befinde dig i en livssituation, hvor dine erfaringer ikke længere er tilstrækkelige til at forstå og beherske den aktuelle situation. Dette pres kan mindskes gennem åbenhed i forhold til familien, skolekammerater og dine lærere, men for mange søskende kan det forekomme uoverskueligt at tale om det, der bekymrer og undrer en mest. Erfaringerne fra andre søskende viser, at jo mere du taler åbent om situationen og problemerne, jo bedre kan du som søskende hjælpe den bror eller søster med et handicap.
Få mod til at holde af og holde afstand
Hvis du vil blive bedre til at sige fra og stille krav, må du prøve dig frem. At sætte grænser og stille krav er både en holdning og en teknik. Det har ikke noget at gøre med at være egoistisk, men det har noget at gøre med at tage vare på sig selv, og samtidig hjælpe den søskende med et handicap på længere sigt.
Søg fællesskab med andre søskende
At mødes sammen med andre søskende – eventuelt på et søskendekursus kan være af virkelig stor betydning. Her får du nemlig mulighed for at møde andre børn på din egen alder som er i sammen situation, og som derfor møder dig med en dyb forståelse uden at du behøver at forklare så meget. Her kan du også tale frit om de udfordringer og følelser, du har og du vil med garanti opleve, at de andre børn kan genkende de fleste af dem.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Når oplevelser og tanker deles

En families trivsel påvirkes naturligvis af alle de forskellige situationer som hverdagen byder. Sådan er det for alle, men helt særlige...