torsdag den 17. maj 2018

At have en masse til fælles

Som vi nævner flere steder her på bloggen er det vigtigt at have noget til fælles på et søskendekursus. Som søskende betragtes det at have noget til fælles med de andre børn i gruppen som helt afgørende for en udviklende dynamik på søskendekurset. Når søskende har de samme vilkår og referencerammer, er der en reel chance for, at de i endnu højere grad kan drage nytte af hinandens erfaringer og oplevelser. Som vi også nævner, er den gode kemi ikke nødvendigvis tilstede, fordi søskende har noget tilfælles. Den gode kemi er noget som opstår - og der skal arbejdes for - mellem deltagerne. Et par af de tidligere kursusdeltagere nævner, at det ikke altid vil være til at sige allerede efter første møde, om der vil opstå en god kemi mellem deltagerne i gruppen, og at det derfor er vigtigt, at søskende giver sig tid til at lære hinanden at kende og bidrager til den gode stemning. Forskellighed er godt og forskelligheden blandt søskende i gruppen kan bidrage til gruppedynamikken og til at sikre spændende aktiviteter, fordi børnene kan bidrage med forskellige perspektiver. Søskende gør det klart, at her er tale om en meget fin balance, for hvis forskelligheden bliver for stor eller kommer til at fylde for meget, risikerer gruppen at blive for forskellig. Forventninger kan også have stor betydning for tilfredsheden med sammensætningen af gruppen. Flere søskende fortæller, at det er vigtigt, at gruppens deltagere har de sammen forventninger til at deltage i en på et søskendekursus, idet der opstår disharmoni i gruppen hvis nogle fx har forventninger som ikke kan indfries. Forventningerne til søskendegruppen er af betydning for børnenes engagement, og hvis ikke alle prioriterer gruppen lige højt, kan det give anledning til frustrationer og usikkerhed.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Søskendekursus holder sommerferie

Hej alle Ådalskolens søskendekursus holder sommerferie i juli måned. Vi ønsker alle vores søskende og familier en god og dejlig ferie og ...