tirsdag den 22. maj 2018

Ådalskolens søskendekursus gør det nemmere for børnene


Når et barn har et særligt behov eller et handicap påvirker det naturligvis hele familien og nogle gange kan det spænde ben for det gode samvær. Erfaringer viser, at søskende som oftest kan være for opmærksomme på deres forældres trivsel på en sådan måde, så de kommer til at tilsidesætte deres egne behov og følelser - også selvom de tilsyneladende virker upåvirkede af situationen. Det kan resultere i særlige udfordringer senere i livet. Når søskende deltager i et søskendekursus er det derfor både forebyggende og en hjælp for barnet her og nu. Søskende forsøger at forstå deres verden og særligt børn, som er pårørende til en bror eller søster med et handicap skal have hjælp til dette. De har brug for alderssvarende viden om, hvad handicappet betyder for deres bror eller søster. Det hjælper barnet til at forstå ens søskende. Søskende bliver klogere på sin egen situation i familien, hvilket gør det lettere for dem at handle i deres eget liv. Søskende har derfor stor glæde af at møde og dele erfaringer med andre i samme situation. Der sidder i gennemsnit 2-3 børn i hver klasseårgang, som er pårørende til en bror eller søster med et særligt behov – de fleste taler ikke med nogen om det. Derfor tilbyder Ådalskolen i Ringsted søskendekurser for børn i alderen 9-12 år som har en bror eller søster med et handicap. På søskendekurserne får søskende redskaber til at håndtere deres livsvilkår og sætte fokus på de positive aspekter. Et af målene med søskendekurset er, at børnene møder ligesindede i gruppen og at de får mulighed for at sætte ord på deres situation. Det er nemlig betydningsfuldt, at søskende styrkes i at kunne tale åbent om handicappet hjemme og i deres omgangskreds.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Det letter at dele det svære