torsdag den 17. maj 2018

Søskendekursus for børn

Når en søskende har et særligt behov eller et handicap påvirker det hele familien og det kan nogle gange spænde ben for det gode samvær. Erfaringer viser, at søskende kan være opmærksomme på familiens trivsel på en sådan måde, så de kommer til at tilsidesætte deres egne behov og følelser - også selvom de tilsyneladende virker upåvirkede af situationen. Det kan resultere i særlige udfordringer senere i livet. Vi ved, at mange søskende familier med et handicap eller et særligt behov oplever udfordringer og vanskelige situationer. Men når søskende deltager på søskendekurserne er det både afklarende, forebyggende og en direkte hjælp. Det er afgørende, at alle i familien og barnets netværk kan tale åbent om handicappet. Børn forsøger altid at forstå deres verden og særligt børn som er søskende til en ror eller søster med handicap har god brug for hjælp til det. Det letter at kende til alderssvarende viden om, hvad handicappet gør ved deres søskende. Det letter bedre at forstå deres søskende og det letter at kende til anderledes handlestrategier. Søskende har stor glæde af at møde og dele erfaringer med andre i samme situation. Der sidder i gennemsnit 2-4 børn i hver skoleklasse, som er bror eller søster til en søskende med særlige behov eller et handicap – de fleste taler ikke med nogen om det og erfaringerne lever derfor i det skjulte. Ådalskolen i Ringsted tilbyder søskendekursus for børn, som har en bror eller søster med særlige behov eller et handicap. Kurserne udbydes tværkommunalt og alle handicap diagnoser er velkomne. På kurset får søskende nye ideer og redskaber til at håndtere deres livsvilkår og sættes fokus på også de positive aspekter. Et af formålene med søskendekurset er, at børnene oplever et netværk blandt andre jævnaldrende som med det samme kan sætte sig ind i og forstå deres situation.  
Hvordan foregår det? Tre gruppeledere mødes med 12 børn en gang om måneden igennem 3 måneder, 42 timer i alt. Hvert møde indeholder faste punkter, fx sjove lege og kreative øvelser om et bestemt emne. Det kan være ”hvordan lægger jeg mærke til når min søskendes handicap fylder”, ”hvordan tackler jeg konflikter” og ”hvad kan jeg gøre af gode ting for mig selv”. Søskendekurserne har fokus på børnenes levede erfaringer og ikke på forældrene. Det er ikke terapi. Formålet er primært, at børnene kan møde ligesindede, lærer og udveksler erfaringer i trygge rammer.
Alle kan deltage Søskendekurset foregår på Ådalskolen i Ringsted, Eriksvej 4, 4100 Ringsted. Alle børn i målgruppen (9-12 år) er velkommen til at henvende sig – forældre, sagsbehandlere, kontaktpersoner m.m. Søskendekurset udbydes tværkommunalt og kursusindholdet matcher alle handicaps.
Vil du vide mere? Vil du vide mere om deltagelse i søskendekurset? Kontakt Ådalskolens søskendekursus på soskendekursus@gmail.com eller ring på 41 99 40 71.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Når oplevelser og tanker deles

En families trivsel påvirkes naturligvis af alle de forskellige situationer som hverdagen byder. Sådan er det for alle, men helt særlige...