mandag den 4. september 2017

Søskende kommer selv "på banen"


Når vi på Ådalskolens søskendekursus laver aktiviteter sammen med børnene så bruger vi aktiviteter som giver den mulighed, at børnene kommer ”på banen”, hvilket vil sige at vi inddrager dem. At inddrage søskende fordrer, at vi som de voksne gruppeledere på kurset kan balancere mellem at tillægge børnenes udsagn væsentlig betydning, men samtidig ikke pålægger dem at skulle tage beslutninger om forhold, som de ikke er modne nok til at overskue konsekvenserne af. Inddragelse af søskendes perspektiver må nemlig ikke blive til overdragelse af ansvar. Det er derfor vigtigt, at vi som de voksne i samtalerne med søskende både lytter til og inddrager børnene, men samtidig er tydelig i forhold til at kommunikere ansvarsområder. Vi ser søskende som de sande eksperter på deres eget liv, hvilket er et af de vigtige budskaber søskendekurset understøtter og realiserer. Vi vil gerne undervejs i kurset sikre, at give søskende som har en bror eller søster med et handicap ”en stemme”, så omgivelserne kan blive klogere på, hvordan disse børn oplever deres situation.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

God sommerferie

Ådalskolens søskendekursus i Ringsted holder sommerferie og i den tid er der "stille her på bloggen". Vi glæder os til at se jer a...