onsdag den 13. september 2017

Organisering af søskendekursets aktiviteter

God og grundig organisering af kursets aktiviteter understøtter søskendes udvikling, læring og trivsel. Aktiviteterne er et bærende element i det systematisk med at indfri søskendeskursets formål, hvor den aktuelle børnegruppes behov altid er i sigte. Organiseringen af pædagogiske aktiviteter handler bl.a. om at:
• Holde sig for øje, at alle elementer i løbet af dagen er en potentiel pædagogisk aktivitet, og at læring og udvikling sker i en vekslen mellem planlagte aktiviteter, spontant opståede situationer, leg og kreative aktiviteter
• Se søskende som medskabere af egen læring og udvikling inden for rammer, som vi som gruppeledere er ansvarlige for og være klar
til at ændre organiseringen i aktiviteterne ud fra den aktuelle søskendesgruppes behov, modenhed og interesse
• Se potentialet i gruppesystematikken i forbindelse med de planlagte aktiviteter. God organisering af aktiviterne indebærer en reflekteret tilgang til, hvordan vi på Ådalskolens søskendekursus arbejder med gruppesammenhænge. I organiseringen af og refleksionen over aktiviteterne på søskendekurset er der mange elementer i spil, men de enkelte søskendes behov er en tyk rød tråd i arbejdet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

God sommerferie

Ådalskolens søskendekursus i Ringsted holder sommerferie og i den tid er der "stille her på bloggen". Vi glæder os til at se jer a...