onsdag den 13. september 2017

Organisering af søskendekursets aktiviteter

God og grundig organisering af kursets aktiviteter understøtter søskendes udvikling, læring og trivsel. Aktiviteterne er et bærende element i det systematisk med at indfri søskendeskursets formål, hvor den aktuelle børnegruppes behov altid er i sigte. Organiseringen af pædagogiske aktiviteter handler bl.a. om at:
• Holde sig for øje, at alle elementer i løbet af dagen er en potentiel pædagogisk aktivitet, og at læring og udvikling sker i en vekslen mellem planlagte aktiviteter, spontant opståede situationer, leg og kreative aktiviteter
• Se søskende som medskabere af egen læring og udvikling inden for rammer, som vi som gruppeledere er ansvarlige for og være klar
til at ændre organiseringen i aktiviteterne ud fra den aktuelle søskendesgruppes behov, modenhed og interesse
• Se potentialet i gruppesystematikken i forbindelse med de planlagte aktiviteter. God organisering af aktiviterne indebærer en reflekteret tilgang til, hvordan vi på Ådalskolens søskendekursus arbejder med gruppesammenhænge. I organiseringen af og refleksionen over aktiviteterne på søskendekurset er der mange elementer i spil, men de enkelte søskendes behov er en tyk rød tråd i arbejdet.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Autisme kan ingen helbrede kun forståelsen hjælper

Jeg er 11 år og for nylig blev min lillesøster diagnosticeret som autist. Da jeg fik det at vide kan jeg huske, at jeg græd, fordi jeg fa...