mandag den 4. september 2017

Ådalskolens søskendekursus i Ringsted


En indsats over for børn med en bror eller søster som har et handicap har i de senere år i særlig grad høstet rigtig mange positive erfaringer særligt ved oprettelse af søskendekurser for børn. Ådalskolen i Ringsted er et eksempel på et sådant tilbud og vi vil beskrive lidt om hvad et kursus hos os bidrager til. Fundamentet på et søskendekursus er generelt:
At børn kan spejle hinandens oplevelser med både gode og skidt og dermed komme til større forståelse af egen situation
At følelsen af anderledeshed og isolation mindskes, når man konstaterer, at andre har samme problem og ofte reagerer på samme måde som en selv
At handlekraft og selvværd øges, når man får luft for tanker og følelser i en sammenhæng, hvor man med det samme oplever sig forstået og bliver accepteret
At forståelse og indsigt i egen livssituation vokser, når man hører den beskrevet af andre børn, som er i samme situation
At børnene får viden om deres søskendes handicap og hvordan man som søskende kan imødekomme og bedre forstå det særlige behov
Søskendekurset har udgangspunkt i en legende tilgang. Et stående udsagn er, at vi leger og har det sjovt, men vi leger ikke kun for sjov. Dette ”ikke kun for sjov” handler blandt andet om, at vi har opdaget, at legen gør os mere åbne og trygge og hjælper med at italesætte det, som kan opleves som svært. Udfordringer mødes direkte og giver nye løsninger og når de angribes med en række legende indfaldsvinkler frembringer de nye løsninger. Den legende tilgang på søskendekurset er i høj grad en kilde til nytænkning. Når legen fungerer bedst, bringer den os i en sindsstemning, som giver os mulighed for at se på ting på nye måder. Så der er al mulig grund til at holde fast i legen. Derfor har vi i høj grad fokus på at være legende og lege på et søskendekursus er ikke ”kun lege”. Det er tit her, der sker noget helt særligt. Vi mødes 6½ time en gang om måneden (lørdage) og programmet veksler mellem snak og aktiviteter, som passer til børnenes alder. Aktiviteterne er vigtige, fordi de er med til at skabe en fælles ramme. De giver plads til at være børn, og vi bruger aktiviteterne som rammer der kan åbne op for at fortælle. Søskende har generelt brug for at de kan sætte ord på deres erfaringer, oplevelser, følelser, problemstillingerne bliver almengjort, og vi deler deres viden med dem og giver dem supplerende informationer om handicaps. I nogle kommuner har socialforvaltningerne taget initiativet til søskendekurserne og andre steder er det enkelte specialskoler eller centre. Det afgørende er ikke, hvem der tager initiativet, men at børnene får et tilbud om at mødes og udveksle erfaringer med jævnaldrende i samme situation og under kyndig vejledning af en eller flere voksne. Ådalskolens søskendekursus tilbyder et forløb på 42 timer som er fordelt gennem 3 måneder og hvor børnene mødes om lørdagene. Søskendekurset afsluttes med en camp hvor børnene er på en overnatning i en kursushytte i nærheden. Campen er en god måde at være sammen på og en rig lejlighed til at laver nogle oplevelsesorienterede aktiviteter sammen.

Målet med søskendekurset er:

At give søskende kundskaber og forståelse for deres bror eller søsters handicap
At vise søskende at de ikke er alene om sine vanskeligheder, og at deres bror eller søsters handicap ikke er noget at skamme sig over
At hjælpe søskende til at opdage og forstå mere af egne behov, følelser og handicappets omfang
At give søskende mulighed for at danne netværk med andre børn
På et søskendekursus mødes børnene fra nogenlunde samme alder og Ådalskolens søskendekursus møder gruppen de 9-12 årige.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

God sommerferie

Ådalskolens søskendekursus i Ringsted holder sommerferie og i den tid er der "stille her på bloggen". Vi glæder os til at se jer a...