fredag den 9. november 2018

Erfaringsdeling i søskendegrupper

I søskendegrupper mødes børnene med andre, der er i en situation, som ligner deres egen. Indholdet i søskendegrupperne baserer sig på viden om og erfaring med systemisk tænkning og positiv psykologi og kerneværdierne er gensidighed, lighed og at man får hjælp ved at hjælpe andre. Man modtager ikke behandling i gruppen, men er en aktiv deltager på lige fod med de øvrige deltagere. Gruppen støttes af 3 professionelle pædagoger der hjælper med struktur og praktiske forhold. Børnene på søskendekurset giver dem selv et frirum og et fællesskab, hvor der er plads til alle slags tanker og følelser, og hvor der opstår nye ideer til at håndtere situationerne. Gennem den gensidige forståelse og fælles erfaringer understøttes børnenes oplevelser af sig selv som normale mennesker i med et anderledes livsvilkår. Det medvirker til, at søskende på sigt lettere bliver i stand til at håndtere de følelser og udfordringer, som kan være forbundet med livet som søskende pårørende. Søskendekursets resultater viser tydeligt, at kurset skaber forudsætning for, at de børnene får en oplevelse af emotionel, social anerkendelse, som medvirker til, at de både kan opretholde hverdagen som søskendepårørende og vedligeholde en stabil og velfungerende identitet. Grupperne har således skabt basis for, at søskende pårørende har kunnet etablere nye sociale relationer, har kunnet håndtere deres følelser og nemmere har kunnet håndtere hverdagen. Søskendekurset har også arbejdet med andre former for erfaringsdeling, hvor børnene i mindre grupper med en særlig problemstilling eller særlige behov kan mødes.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Søskendekursus holder sommerferie

Hej alle Ådalskolens søskendekursus holder sommerferie i juli måned. Vi ønsker alle vores søskende og familier en god og dejlig ferie og ...