lørdag den 3. marts 2018

Om at skabe tillid og tryghed på søskendekurserne


Alle børn som har været på søskendekursus fortæller, at de voksne på kurset skal kunne skabe en tillidsfuld og tryg atmosfære omkring de forskellige snakke og i gruppen. John Quist Frandsen fra Ådalskolen siger det på denne måde: ”… at kunne etablere, vedligeholde og gå ud og ind af relationen – der er noget relationsarbejde, man skal kunne”.
”Birgit: Det vil sige være til stede? Nadia: Ja, i høj grad. Det at kunne skabe forbindelse, skabe tilliden og møde børnene, få skabt en eller anden form for basal tillid og få skabt det her kursusrum”.
”… kunne regulere tonen, talemåderne, samtidig med der skal være god plads, men også sikre sikkerheden for den enkelte søskende. Det skal være et trygt sted at være.”
”… kunne skabe nogle gode normer”.
Vi glæder os rigtig meget til at se jer alle sammen om 14 dage. Det bliver et spændende forår og I kan godt begynde at glæde jer.
De bedste hilsner
Birgit, Nadia og John

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Søskendekursus holder sommerferie

Hej alle Ådalskolens søskendekursus holder sommerferie i juli måned. Vi ønsker alle vores søskende og familier en god og dejlig ferie og ...