torsdag den 7. december 2017

Victor smed det hele ud

En meget stor gruppe børn lever med en bror eller søster med særlige behov eller et handicap. I Danmark når tallet op på flere tusinde. Søskende må og skal lære at leve med og forstå situationen og netop derfor har Ådalskolen i Ringsted prioriteret søskendekurserne for de 9-12 årige børn som et indsatsområde. 
I anbefalingerne fra lignende kurser konkluderes, at søskende skal tilbydes støtte med henblik på at opnå den højest mulige livskvalitet nu og i fremtiden. Et søskendeforhold er unikt, fordi det varer længere end alle andre relationer i livet også ud over den dag forældrene ikke er her længere. Dagligdagen som søskende bærer mange forskellige præg og rollen kan være meget forskellig. En af vores tidligere kursusdeltagere, en pige på blot 10 år oplever, at det kan være svært for omgivelserne, at forstå omfanget af hendes søsters handicap og hvad det betyder for hende i hverdagen. Alt efter handicappets udtryk kan nogle børn med handicap se fuldstændigt upåvirkede ud. Imidlertid kan det vise sig ofte for nogle børn, at selv små udfordringer eller aktiviteter hurtigt forandre billedet og kan medføre uro, forvirring eller kaos. Mange søskende oplever, at de bruger mange kræfter på at forsøge at forklare deres brors eller søsters situation og retfærdiggøre adfærd overfor deres omgivelser. Det kan være svært for deres klassekammerater at forstå, hvorfor de ikke altid kan deltage i sociale arrangementer som f.eks. klassefester, computer cafébesøg eller koncerter på skolen. Søskende fortæller meget ærligt, hvorfor de vælger disse oplevelser fra netop fordi de ikke vi give deres forældre yderligere udfordringer med at arrangere pasning til deres bror eller søster med et handicap. Victor på 12 år fortalte, at han konsekvent smed alle invitationer ud som kom fra skolen. Forholdsregler som disse fører ofte isolation og ensomhed med sig for den enkelte søskende. Søskende værdsætter samværet højt med de andre børn, idet de samstemmende fortæller, at det sociale fællesskab børnene imellem udgør en vigtig forskel i forhold til at gennemføre et søskendekursus. Børnene fortæller, at de oplever det som en helt klar lettelse, at de ikke skal bruge kræfter på at forklare de øvrige kursusdeltagere, hvordan de har det derhjemme, hvorfor de nogle gange ikke kan deltage og mærker, at de andre børn meget nemt kan genkende hvad de mener og sætte sig i deres sted.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Søskendekursus holder sommerferie

Hej alle Ådalskolens søskendekursus holder sommerferie i juli måned. Vi ønsker alle vores søskende og familier en god og dejlig ferie og ...