fredag den 26. november 2021

Søskendekursus til foråret med en ny målgruppe

Ådalskolen i Ringsted har gennem sit arbejde med familier til børn med handicap erfaret, at det er vigtigt at støtte op om søskende til børn som har et handicap. Når en familie får et barn med handicap, vil en stor del af forældrenes opmærksomhed naturligvis gå til dette barn både praktisk i form af hjælp, mødedeltagelse med offentlige myndigheder, undersøgelser m.v., men ofte også i form af en sorg og en evig  bekymring. Tiden til søskende bliver derfor uundgåeligt mindre og der er risiko for, at de bliver overset eller at de kan føle sig overset. Nogle søskende risikerer med tiden at blive som "små voksne", der tager et overdrevent hensyn til den handicappede søster eller bror og ikke af sig selv giver udtryk for de bekymringer og den tvivl, som de selv kan bære rundt med.

Formålet
Det primære formål med Ådalskolens søskendekurser er at danne netværk for børn med handicappede søskende og give dem det frirum, hvor de selv er i centrum. Det er målet, at børnene opnår viden om deres søskendes handicap og større selvindsigt i deres egen situation, og derigennem får konkrete redskaber til at tackle hverdagen praktisk og følelsesmæssigt og til at håndtere det at være søskende til en handicappet bror eller søster. Det er desuden målet at aflaste forældre med handicappede børn i forhold til søskendeproblematikken, og dermed bidrage til at få familien kommer til at fungere bedre.

Målgruppe
Målgruppen er søskende til børn med et handicap. De er mellem 9 og 16 år og der vil normalt være 10-12 deltagere på et kursus. Søskendekurset kører gennem 3 måneder og er på i alt 50 timer. Kursets ultimative højdepunkt er en søskendecamp der indeholder to overnatninger. Det bliver en weekend, hvor alle trådene spindes sammen og hvor det hele går op i en højere enhed. Ådalskolens søskendekursus matcher alle typer af handicaps og udbydes tværkommunalt til alle kommuner.

Metode
Udgangspunktet er, at børnene vil få størst udbytte af emnerne, når de bliver formidlet gennem aktiviteter og lege. Der gøres derfor brug af oplæg, gruppearbejde, øvelser, leg og diskussion. Indholdet kan f.eks. være at få besøg af en voksen søskende, at finde ud af, hvad det vil sige af have et handicap, at lege et "diagnose-spil" eller at tale om fremtiden. For at tilgodese de forskellige aldersgruppers behov, vil aktiviteterne kunne deles op, så der arbejdes i mindre grupper. Deltagerne på søskendekurset vil løbende have mulighed for at påvirke indholdet alt efter deres interesser og behov.  Hvis du er interesseret i, at dit barn skal deltage i et søskendekursus, kan du kontakte Ådalskolens søskendekursus i Ringsted på telefon 41 99 40 70 eller på mail soskendekursus@gmail.com. Her kan du høre nærmere om, hvornår der starter et nyt søskendekursus.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar