lørdag den 7. april 2018

Et søskendekursus virker hensigten – det er dokumenteret

Søskendekurser er for børn som har en bror eller søster med et handicap. Søskendekurser tilbyder en hjælp, som det etablerede system ikke kan give. Vi ved, at søskendekurserne virker; det ser og hører vi fra de gruppedeltagere, som vi møder på vores kurser, men du behøver ikke tage vores ord og erfaringer for gode varer. Søskendekurserne er en internationalt anerkendt praksis, og en række forskere har undersøgt og dokumenteret virkningen af kurserne inden for forskellige områder. Nedenfor har vi samlet en række uddrag af citater som vi har samlet gennem årene. "Søskendekurserne tilbyder den hjælp, som det etablerede system ikke kan give. Ifølge gruppeleder fra Ådalskolens søskendekursus John Quist Frandsen ligger styrken i søskendekurserne, at deltagerne er ligeværdige, og at de kan føle sig normale til trods for, at de har udfordringer i hverdagen. På et søskendekursus er er omverdenens fordomme nemlig lukket ude.
Vores erfaringer går blandt andet på:
”(…) at søskendekurset som metode har den effekt, at deltagerne oplever, at de kan spejle sig i hinanden, at de modtager og giver støtte og omsorg, at de bliver rigtigt forstået, og at de finder ud af, at de ikke er alene med deres problem, hvilket kan øge følelsen af at være ”normal”.
Desuden:
”(…)er der fire effekter, som rigtig mange har oplevet, at de i høj grad har opnået:
• Jeg føler mig gladere, end inden jeg startede i gruppen
• Jeg er blevet bedre til at acceptere min situation
• Jeg er blevet bedre til at fortælle andre, hvordan jeg har det
• Jeg har fået større indsigt i den situation, jeg er i
Disse former for udbytte må siges at give deltagerne et rigtig godt udgangspunkt for at bearbejde deres situation og komme videre fortæller John Quist Frandsen.
At komme på søskendekurset opleves af mange ”ligesom at komme hjem”. Her gør mødet med ligestillede, at børnene oplever accept og forståelse, her kan de være sig selv og tør smide facaden, de følger med i hinandens liv og der opstår et særligt fællesskab. Børnene i disse særligt styrede grupper muliggør, at man kan øve sig i og lære at indgå i nye relationer med andre. Etablering af nære sociale relationer rækker ud over gruppedeltagelsen – ud i hverdagslivet, hvor nye relationer nogle gange etableres eller eksisterende forbedres”. ”Søskende fortæller om, hvordan de på søskendekurset møder en helt særlig genkendelse og forståelse, som gør, at de ikke føler sig så alene, at de føler sig ”normale”, mere accepterede og som muliggør erfaringsudveksling med andre ligestillede. Erfaringer fra søskende i disse typer grupper er, at grupperne er vældigt hjælpsomme i forhold til personlig styrke/robusthed og udvikling af sociale kompetencer. Dette har betydning for sociale relationer i og udenfor gruppen, i forhold til skole, familie og andre personlige netværk”.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Det letter at dele det svære