onsdag den 4. april 2018

Alle aktiviteter på søskendekurserne stimulerer til refleksion

Foruden det fortællende samvær blandt søskende er også de refleksive aktiviteter vigtige på et søskendekursus. Aktiviteterne skal nemlig være med til at stimulere til selvforståelsen og søskendes mulighedsrum. At være søskende og deltage på et søskendekursus er med til at danne et rum, hvor der er plads og overskud til at reflektere over nogle af hverdagens og livets både små og store spørgsmål og udfordringer, hvilket for mange søskende kan være tiltrængt og af stor betydning. De refleksive aktiviteter kan på en ydmyg, neutral og nærværende måde være med til at skabe nysgerrighed på søskendes handlinger og tanker. Gennem spørgsmål, der kan være overraskende, tilpas forstyrrende og hypotetiske ift. erfaringerne, indtager aktiviteterne en position, der både udforsker og udfordre søskendes forskellige synspunkter og virkelighedsopfattelser - uden at vurdere og konfrontere. Hensigten er i sidste ende, at børnene gennem aktiviteterne giver sig selv lov og plads til at forestille sig andre måder at se virkeligheden på. Nye perspektiver og vinkler, der kan medvirke til, at børnene får øjnene op for, at ugunstige vaner og mønstre kan ændres, og at de har en masse muligheder foran sig, hvis viljen og modet til handling er tilstede. Når vi på Ådalskolens søskendekursus i Ringsted lægger op til dialog og refleksion er vi meget opmærksomme på, at vi kun retter fokus mod ét tema af gangen. Ved at indsnævre omdrejningspunktet, vil søskende bedre kunne være i det. Temaet skal dog være så bredt og genkendeligt, at alle børnene har noget at sige om det, eller i hvert fald kan forholde sig til det i et eller andet omfang.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Det letter at dele det svære