lørdag den 3. februar 2018

Søskende må ikke kræve det umulige af sig selv

På Ådalskolens søskendekursus i Ringsted er vi meget optaget af at skabe en tryg og rar ramme som du kan lide at være i. Vi tror på, at det er det afgørende fundament for et godt og brugbart søskendekursus. Vi fortæller dig også at du ikke kan gøre eller sige noget, der uden videre gør din bror eller søster rask og fjerner handicappet med et trylleslag. Det er der heller ingen andre, der kan. Den bedste måde er en langstrakt proces, som må hjælpes på vej af mange forskellige ting. Du kan som søskende give dit bidrag til at gøre din bror eller søsters liv langt nemmere, men du kan ikke fjerne symptomerne eller forhindre, at de opstår. Det er for meget at forlange af dig selv. Det bedste vi vil råde dig til er, at være opmærksom og søge at vise interesse og forståelse for hans eller hendes behov. Men forvent ikke, at du altid kan forstå, hvad der sker med din bror eller søster. Hans/hendes måde at opleve verden på kan være meget anderledes fra den måde, du oplever på og det kan være svært - måske umuligt - at følge med i, hvad og hvorfor ting sker. Tal med dine forældre og spørg når der er noget du undre dig over. Der er som oftest en meget god forklaring.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Søskendekursus holder sommerferie

Hej alle Ådalskolens søskendekursus holder sommerferie i juli måned. Vi ønsker alle vores søskende og familier en god og dejlig ferie og ...