mandag den 12. februar 2018

Et søskendekursus gør ingen sommer, men det gør hvad det kan…


Hvad har søskende fået ud af et søskendekursus?

Søskende profiterer af:

At få sat egne ord på de ting, som er svære i forbindelse med at have en bror eller søster med et handicap

At få italesat modsatrettede følelser, som ofte forekommer i forhold til søskende

At møde andre børn i samme situation – at kunne dele tanker, erfaringer, glæder og erfaringer

At få nyt mod og håb for fremtiden

Fælles for børnene som deltager på Ådalskolens søskendekurset i Ringsted har været, at de har åbnet sig mere og mere i takt med, at de fandt trygheden på kurset. Der har været plads og rum til mange følelser og de har oplevet på skift at mange af de delte erfaringer og historier er meget ens blandt børnene og oplever, at de ikke er alene med forskellige følelser, men i stedet er blevet mødt med genkendelse og forståelse og nogle gange med gode forslag til løsninger. Vi oplever generelt, at børnenes selvværd er vokset undervejs på søskendekurset. De er blevet mere talende og præcise i deres udmeldinger, men også mere fleksible og reflekterende omkring svære følelser. De har fået mere mod til at ”være sig selv” og ikke behøve at gemme sig bag en facade. Vi oplever at søskende har opnået en større nuancering og genkendelighed i forhold til deres egen situation. Det er ikke så diffust for dem længere, hvad deres reaktioner er et udtryk for og de er blevet bedre til at bede om hjælp og italesætte egne behov. Et søskendekursus gør ingen sommer, men det gør hvad det kan…

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Søskendekursus holder sommerferie

Hej alle Ådalskolens søskendekursus holder sommerferie i juli måned. Vi ønsker alle vores søskende og familier en god og dejlig ferie og ...