lørdag den 13. januar 2018

Relationer blandt søskende

I enhver søskenderelation er faktorer som gensidig varme og omsorg vigtige - også for søskende til børn med et særligt behov. Alle har et behov for at opleve dette i en relation til deres bror eller søster. Hvor nogen søskende oplever at have en stærkere relation som følge af handicappet, så vil andre stå tilbage med en anden oplevelse. Eksempelvis kan søskende, som har en bror eller søster med udadreagerende adfærd, manglende impulskontrol eller sociale vanskeligheder opleve at være i en relation, som er præget af konflikter. Det kan gøre det vanskeligt at holde konflikterne på et niveau, hvor det samtidig kan siges at være frugtbart for selve søskenderelationen, sådan fortæller gruppeleder John Quist Frandsen fra Ådalskolens søskendekursus i Ringsted. Vores erfaringer fra søskendekurserne viser, at søskende til børn med handicap ofte har flere omsorgsopgaver end andre børn. Er opgaverne praktiske, tidsafgrænsede, med tydelige forventninger, og hvis man anerkender barnet for indsatsen, så kan søskende ligefrem have en positiv oplevelse med det. Men for søskende til børn med et handicap kan behovet for at hjælpe til med deres bror eller søster fylde så meget, at det har en negativ indvirkning på deres sociale liv. Vi hører fra tid til anden, at søskende fortæller det besværlige i at tage kammerater med hjem (og lege) og at det er meget enklere blot at besøge kammeraten. Ådalskolens søskendekursus er med til at italesætte mange forskellige faktorere og vi sætter spot på de områder som de pågældende børn er optaget af.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Søskendekursus holder sommerferie

Hej alle Ådalskolens søskendekursus holder sommerferie i juli måned. Vi ønsker alle vores søskende og familier en god og dejlig ferie og ...