søndag den 18. juni 2017

FN`s Handicapkonvention

Begrebet "pårørende" er med udgangspunkt i barnet med handicap omfattet af handicapbegrebet i FN’s Handicapkonvention. Det fremgår fx af indledningen til konventionen, at familien er samfundets naturlige og grundlæggende gruppeenhed med ret til nødvendig beskyttelse og bistand til at gøre det muligt for familien at bidrage til, at personer med handicap fuldt ud kan nyde deres rettigheder på lige fod med andre. Herudover handler konventionens artikel 22 og 23 specifikt om respekten for privatlivet samt for hjemmet og familien, mens konventionens artikel 12, stk 3 om støttet beslutningstagning og artikel 17 om beskyttelse af personlig integritet også er relevante ift. inddragelse af pårørende. Med afsæt i FN’s Handicapkonvention mener vi gruppeledere fra søskendekurset på Ådalskolen, at det er vigtigt at sætte fokus på søskende ved hjælp af en årlig tilbagevendende pårørende dag, hvor fokus er på børnenes vilkår og på samfundets forpligtelser i forhold til hele familiens situation og trivsel, når et eller flere medlemmer fra familien har en funktionsnedsættelse.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Autisme kan ingen helbrede kun forståelsen hjælper

Jeg er 11 år og for nylig blev min lillesøster diagnosticeret som autist. Da jeg fik det at vide kan jeg huske, at jeg græd, fordi jeg fa...