søndag den 2. april 2017

Ådalskolens søskendekursus i Ringsted


Søskende har stor glæde af at møde og dele erfaringer med andre i samme situation. Der sidder i gennemsnit 2-4 børn i hver skoleklasse, der er pårørende til en bror eller søster med et særligt behov – langt de fleste taler ikke med nogen om det. Derfor tilbyder Ådalskolen søskendekurser for børn i alderen 9-12 år, som har en mor eller far med et handicap. Kurset udbydes tværkommunalt og dækker alle handicapgrupper. Her får børnene ideer til at håndtere deres livsvilkår og sætte fokus på de positive aspekter. Et af målene med søskendekurset er også, at børnene møder ligesindede i gruppen og at de kan tale om deres situation. Det er også betydningsfuldt, at familien og barnet kan tale åbent om handicappet hjemme og i deres netværk. Tre gruppeledere mødes med 10-12, gennem 3 måneder, 42 timer i alt. Hvert møde indeholder faste punkter i form af sjove lege og kreative øvelser om relevante emner. F.eks. ”hvordan lægger jeg mærke til, når min brors autisme fylder” og 'hvilke gode ting kan jeg gøre for mig selv'. Søskendeskurset har fokus på børnenes levede erfaringer og ikke på forældrene. Det er ikke terapi. Formålet er primært, at børnene kan møde ligesindede og udveksle erfaringer i trygge rammer.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar

Kvalitetstid med far og mor

At være søskende til et barn med særlige behov indebærer nogle gange et stort ansvar, men også et ansvar som kan være givende. Ådalskolen ...