fredag den 3. maj 2013

Søskendekursus på Ådalskolen i Ringsted

Vi står nu overfor en ny måned, maj springer ud og vi glæder os alle til foråret – hvad vil denne måned bringe? Vi er i forventning til at mange bliver interesserede i søskendekurset på Ådalskolen i Ringsted og får lyst til at være med. Vi har stablet et kursus på benene der på alle måder matcher aldersgruppen 9-12 årige børn, som alle har en bror eller søster med et handicap. Hvad der er for et handicap er ikke så vigtigt fordi kurset er tilrettelagt med udgangspunkt i og med fokus på søskende.

Du kan læse meget mere på hjemmesiden www.aadalskolen.dk og her på Bloggen om søskendekursus på Ådalskolen. Hvis du finder på spørgemål er du meget velkommen til at skrive til os på mail på soskendekursus@gmail.com
Vi ønsker, at vores søskendekursus ses i sammenhæng med den indsats kommunen allerede gør er med til at skabe endnu bedre vilkår for den samlede familie.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar